ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС З МЕДИЧНОГО ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Анонс.

27.03.2015
14-15 квітня 2007 року у м. Києві.

Теми конгресу:
1. Медичне право України: визначення змісту та напрямів розвитку.
2. Питання законодавчого забезпечення реформування охорони здоров’я.
3. Проблеми визначення правового статусу медичних і фармацевтичних працівників та пацієнтів.
4. Юридичні засоби захисту пацієнтів та медичних і фармацевтичних працівників.
5. Проблеми соціальної політики в галузі охорони здоров’я.
6. Юридичні аспекти фармацевтичної діяльності.
7. Правові питання медичного страхування.
8. Правові проблеми медичної експертизи в Україні.
9. Проблеми вдосконалення законодавства, що встановлює юридичну відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров’я.
10. Актуальні питання захисту професійної відповідальності медичних працівників.
11. Медичне право і біоетика: питання взаємодії.
12. Проблеми правової освіти медичних і фармацевтичних працівників та підвищення кваліфікації юристів, що працюють у сфері медичного права.

Секції конгресу:
1. Правові засади організації охорони здоров’я.
2. Правові аспекти взаємовідносин медичних працівників і пацієнтів.
3. Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності лікувальних закладів.
4. Правові та етичні питання фармацевтичного бізнесу.
5. Проблеми розвитку медичного права у контексті взаємодії зі спорідненими галузями діяльності (біоетика, психологія).
6. Питання освіти та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників та юристів, що працюють у сфері медичного права.

У межах конгресу проводитиметься семінар-практикум «Правові проблеми якості надання медичної допомоги і медичних послуг» (організатор – Медичний центр «Ліра»).

Місце проведення конгресу: 14 квітня 2007 р. (пленарні засідання) – колонний зал Київської міської ради (м. Київ, вул. Хрещатик, 36), 15 квітня 2007 р. (секційні засідання) – приміщення Академії адвокатури України (м. Київ, бульв. Шевченка, 27).

Додаткову інформацію щодо участі у конгресі та семінарі-практикумі можна отримати, звернувшись за електронними адресами: liramed@ukr.net, umpa-info@ukr.net, sfult@ukr.net чи телефонами: (044)331-4093, (044)404-6959, 8(050)355-2425, 8(066)293-4062.

З пропозиціями щодо партнерства звертатися телефонами (044) 331-4093, 8(050)355-2425, 8(067)401-7585 чи за електронними адресами: pravorad@bigmir.net, alla_step@mail.ru, omklt@ukr.net

Головний інформаційний спонсор – «Медична газета «Здоров’я України»

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

27.05.2024 Терапія та сімейна медицина 24 травня – ​ Всесвітній день шизофренії

Шизофренія – ​складний нейропсихіатричний розлад, який не лише глибоко порушує емоційно-вольову сферу, мислення та поведінку людини, а й узагалі кидає виклик нашому розумінню того, як працюють мозок і психіка. Межі «нормального» для переважної більшості реалій розмиваються або й зовсім зникають для людей із шизофренією, частка яких у популяції є досить стабільною: в усі часи та в усіх народів світу поширеність шизофренії в популяції становить близько 1%. Втрата контролю за думками та діями, дивакувата поведінка, марення й галюцинації, манія величі або переслідування найяскравіше висвітлені в літературі і кіно як стереотипні ознаки хвороби, хоча вони є лише «верхівкою айсберга» комплексних, різноманітних, мінливих у часі проявів порушень взаємодії нейрональних мереж головного мозку при шизофренії....

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

23.05.2024 Алергія та імунологія Антигістамінні препарати в лікуванні свербежу при алергічних захворюваннях

Останніми роками захворюваність на алергію стрімко зростає в усьому світі (WHO, 2012). Крім того, спостерігається ускладнення перебігу та тяжкості алергічних захворювань (АЗ), особливо в дітей і молодих людей. Це спричиняє серйозну глобальну проблему, яка загрожує як здоров’ю населення, так і економіці країн (Pawankar, 2014). Часто алергію супроводжує свербіж, що погіршує якість життя і зумовлює психологічний стрес, а застосування антигістамінних препаратів (АГП) за такого стану може провокувати розвиток небажаних наслідків, як-от сонливість, пригніченість, зниження концентрації, уваги тощо, тому вибір ефективного та водночас позбавленого вищезазначених наслідків препарату для полегшення симптомів свербежу є ключовим моментом під час лікування АЗ....