На прийомі в юриста

27.03.2015

Свої запитання надсилайте на адресу: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 10, офіс 20, помітка «Юридична консультація». E-mail: zu@health-ua.com

Пенсії науковим працівникам
22 вересня 2006 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Цей Закон набув чинності з 1 січня 2007 року. Які ж зміни щодо пенсійного забезпечення очікують наукових працівників?
• Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» буде призначатися з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після досягнення пенсійного віку.
• Пенсіонерам, які після призначення пенсії працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менш ніж два роки, проводитиметься перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.
• За вибором особи, котра звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, можна буде вибрати до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше 10 відсотків тривалості наукового стажу.
• Для обчислення пенсії буде враховуватись заробітна плата наукового працівника за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період наукового стажу з 1 липня 2000 року.

Чи маю я право на наукову пенсію, якщо 21 рік працюю терапевтом, завідую терапевтичним відділенням і 6 років тому здобув науковий ступінь кандидата медичних наук (за спеціальністю «терапія»)?
Пенсія науковому працівнику призначається відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (стаття 24) у разі досягнення пенсійного віку: чоловікам – за наявності страхового стажу не менше 25 років, у т. ч. стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам – за наявності страхового стажу не менше 20 років, у т. ч. стажу наукової роботи не менше 15 років.
До стажу наукової роботи зараховується час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю. Отже, ви маєте право на призначення наукової пенсії при досягненні пенсійного віку.

Ми, дільничні лікарі-терапевти і дільничні медсестри, проживаємо та працюємо в зоні гарантованого добровільного відселення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якою повинна бути у нас загальна тривалість щорічної відпустки?
Відповідно до статті 47 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», працівникам, які працюють на радіоактивно забрудненій території, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно до часу, відпрацьованого на цій території: у зоні гарантованого добровільного відселення – 37 календарних днів без урахування додаткової відпустки. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів.
Медичним працівникам статтею 8 Закону України «Про відпустки» передбачено надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер праці. Вона надається тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв робіт, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290 (зі змінами й доповненнями). Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним договором. Відповідно до цієї постанови, дільничним лікарям-терапевтам та дільничним медсестрам надається щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів.
З 1 січня 2006 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я». Цим Законом передбачено надання дільничним лікарям-терапевтам та дільничним медсестрам за безперервну роботу понад три роки на зазначеній посаді додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю 3 календарні дні. При цьому зберігаються права на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.
Отже, за розрахунком для медичних працівників амбулаторно-поліклінічного закладу, які проживають та працюють у зоні гарантованого добровільного відселення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, загальна тривалість щорічної відпустки становить 47 календарних днів.

Чи можна сумісника звільнити з роботи за прогул?
Звільнення сумісників з роботи здійснюється за наявності загальних підстав, передбачених законодавством. Лише для осіб, які працюють за сумісництвом на підприємствах, в установах та організаціях державної й комунальної форм власності, встановлені додаткові підстави для припинення трудового договору про роботу за сумісництвом:
• з ініціативи власника сумісник може бути звільнений з роботи у зв’язку з прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником;
• трудовий договір про роботу за сумісництвом підлягає припиненню у зв’язку з обмеженням сумісництва через особливі умови і режим праці. При цьому не має значення, де ці обмеження введені (за основним місцем роботи чи за сумісництвом).
Тому сумісника можна звільнити за прогул без поважних причин на загальних підставах, передбачених законодавством. Звільнення за прогул вважається дисциплінарним стягненням (ст. 147 Кодексу законів про працю України). Строки та порядок застосування дисциплінарних стягнень передбачені ст. 148, 149 Кодексу законів про працю України.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

07.12.2023 Педіатрія АльпеКід ХЕПІ ДРІНК: природне рішення для комфорту маленьких животиків

Дитячі кольки (ДК) – ​одна з найпоширеніших проблем, яку мають новонароджені, діти раннього віку та їхні батьки: залежно від використаних діагностичних критеріїв через них страждають 10-40% малюків [22, 28]. Саме тому «правило трійок» нині добре відоме майже всім: відзначаючи появу в малечі епізодів сильного плачу / надмірної метушливості протягом 3 год/день щонайменше 3 дні/тиж упродовж 3 тиж поспіль [31], не тільки лікарі, а й батьки впевнено констатують виникнення ДК....

07.12.2023 Кардіологія Фармакотерапія артеріальної гіпертензії: можливості посилення гіпотензивного ефекту за рахунок L-аргініну

Артеріальна гіпертензія (АГ) – хронічне захворювання, на яке в 2019 р. у всьому світі страждали 626 млн жінок і 652 млн чоловіків [16]; згідно із прогнозами, поширеність АГ у світі в 2040 р. становитиме 20,3%, причому в країнах із низьким рівнем доходів цей показник буде значно вищим і дорівнюватиме 29,6% як у чоловічій, так і в жіночій популяціях [4]. АГ визнано багатофакторним захворюванням, але зазвичай його розвиток пов’язують з ендотеліальною дисфункцією (ЕД) [1]. АГ вважають провідною причиною серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, інсульт), хронічної хвороби нирок, серцевої недостатності та вагомим фактором ризику смертності [16]....

05.12.2023 Терапія та сімейна медицина Флурбіпрофен: вибір оптимального НПЗП за гострого болю та запалення в пацієнтів із серцево-судинною патологією

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) стали чи не найбільшим надбанням фармакології, адже вони щодня полегшують біль мільйонам людей у світі. Водночас цей широкий клас засобів традиційно розглядають як двобічно загострений меч: з одного боку, він є нещадним до болю, з іншого – здатний заподіяти шкоди різним тканинам та органам [1]....

03.12.2023 Кардіологія Менеджмент пацієнтів з ендокардитом

Інфекційний ендокардит (ІЕ) є серйозною проблемою системи охорони здоров’я в усьому світі. Через пов’язану з ІЕ високу захворюваність і смертність визначення ефективних стратегій його профілактики та лікування нині перебуває в центрі уваги дослідників. Як наслідок, із моменту публікації настанови з менеджменту хворих на ендокардит Європейського товариства кардіологів (ESC, 2015) дослідники отримали нові цікаві дані, що стали вагомою підставою для оновлення цього документа. Робоча група ESC (2023) мала на меті критично оцінити чинні профілактичні, діагностичні й терапевтичні підходи, зокрема співвідношення користі й ризику, для надання оновлених рекомендацій на допомогу лікарям у прийнятті клінічних рішень під час ведення пацієнтів з ІЕ. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення цієї настанови, опублікованої у виданні European Heart Journal (2023; 44, 3948‑4042)....