На прийомі в юриста

27.03.2015

Свої запитання надсилайте на адресу: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 10, офіс 20, помітка «Юридична консультація». E-mail: zu@health-ua.com

Пенсії науковим працівникам
22 вересня 2006 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Цей Закон набув чинності з 1 січня 2007 року. Які ж зміни щодо пенсійного забезпечення очікують наукових працівників?
• Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» буде призначатися з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після досягнення пенсійного віку.
• Пенсіонерам, які після призначення пенсії працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менш ніж два роки, проводитиметься перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.
• За вибором особи, котра звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, можна буде вибрати до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше 10 відсотків тривалості наукового стажу.
• Для обчислення пенсії буде враховуватись заробітна плата наукового працівника за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період наукового стажу з 1 липня 2000 року.

Чи маю я право на наукову пенсію, якщо 21 рік працюю терапевтом, завідую терапевтичним відділенням і 6 років тому здобув науковий ступінь кандидата медичних наук (за спеціальністю «терапія»)?
Пенсія науковому працівнику призначається відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (стаття 24) у разі досягнення пенсійного віку: чоловікам – за наявності страхового стажу не менше 25 років, у т. ч. стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам – за наявності страхового стажу не менше 20 років, у т. ч. стажу наукової роботи не менше 15 років.
До стажу наукової роботи зараховується час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю. Отже, ви маєте право на призначення наукової пенсії при досягненні пенсійного віку.

Ми, дільничні лікарі-терапевти і дільничні медсестри, проживаємо та працюємо в зоні гарантованого добровільного відселення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якою повинна бути у нас загальна тривалість щорічної відпустки?
Відповідно до статті 47 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», працівникам, які працюють на радіоактивно забрудненій території, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно до часу, відпрацьованого на цій території: у зоні гарантованого добровільного відселення – 37 календарних днів без урахування додаткової відпустки. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів.
Медичним працівникам статтею 8 Закону України «Про відпустки» передбачено надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер праці. Вона надається тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв робіт, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290 (зі змінами й доповненнями). Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним договором. Відповідно до цієї постанови, дільничним лікарям-терапевтам та дільничним медсестрам надається щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів.
З 1 січня 2006 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я». Цим Законом передбачено надання дільничним лікарям-терапевтам та дільничним медсестрам за безперервну роботу понад три роки на зазначеній посаді додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю 3 календарні дні. При цьому зберігаються права на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.
Отже, за розрахунком для медичних працівників амбулаторно-поліклінічного закладу, які проживають та працюють у зоні гарантованого добровільного відселення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, загальна тривалість щорічної відпустки становить 47 календарних днів.

Чи можна сумісника звільнити з роботи за прогул?
Звільнення сумісників з роботи здійснюється за наявності загальних підстав, передбачених законодавством. Лише для осіб, які працюють за сумісництвом на підприємствах, в установах та організаціях державної й комунальної форм власності, встановлені додаткові підстави для припинення трудового договору про роботу за сумісництвом:
• з ініціативи власника сумісник може бути звільнений з роботи у зв’язку з прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником;
• трудовий договір про роботу за сумісництвом підлягає припиненню у зв’язку з обмеженням сумісництва через особливі умови і режим праці. При цьому не має значення, де ці обмеження введені (за основним місцем роботи чи за сумісництвом).
Тому сумісника можна звільнити за прогул без поважних причин на загальних підставах, передбачених законодавством. Звільнення за прогул вважається дисциплінарним стягненням (ст. 147 Кодексу законів про працю України). Строки та порядок застосування дисциплінарних стягнень передбачені ст. 148, 149 Кодексу законів про працю України.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....

22.05.2024 Кардіологія АСК для первинної профілактики серцево-судинних подій: що нового?

Ацетилсаліцилова кислота (АСК) – доступний і загальновизнаний засіб вторинної профілактики серцево-судинних подій. За оцінками метааналізу 16 досліджень за участю 17 тис. осіб, АСК знижує відносний щорічний ризик серйозних судинних подій на 25% [1]. Водночас призначення АСК для первинної профілактики особам із факторами ризику, але без діагностованих серцево-судинних захворювань (ССЗ) спричиняє дискусії через суперечливі результати останніх досліджень....

22.05.2024 Кардіологія Комбінована ліпідознижувальна терапія – раціональний вибір для профілактики кардіоваскулярних захворювань

Серцево­-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті у всьому світі. Призначення статинів для первинної та вторинної профілактики ССЗ зменшує ризики несприятливих серцево­-судинних подій завдяки зниженню холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ). Однак у деяких клінічних випадках, попри застосування високодозової терапії статинами, у пацієнтів зберігаються залишкові серцево-судинні ризики, зокрема через недостатню ефективність монотерапії. Альтернативою для такої когорти пацієнтів може бути комбінація статинів з езетимібом....