XI з’їзд онкологів України: боротьба з раком має стати одним з головних пріоритетів держави

27.03.2015

29 травня – 2 червня 2006 року у м. Судак відбувся черговий, XI з’їзд онкологів України, що був організований за підтримки МОЗ України, АМН України, Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. У роботі з’їзду взяли участь провідні вітчизняні й іноземні вчені та практичні лікарі різних галузей медицини.

Окрім клінічних та суто наукових тем, що піднімалися на з’їзді, велику увагу учасників форуму та представників преси привернули доповіді та дискусії, присвячені складним організаційним питанням. Вирішення найбільш суттєвих проблем, що стосуються фінансування галузі, організації ефективної лікувально-профілактичної роботи, утримання та забезпечення всім необхідним відповідних закладів, розробки національних проектів та програм тощо – ці та інші аспекти практичної онкології мають неабияке значення для долі мільйонів хворих людей. 
На цьому, зокрема, наголосив і поважний гість з’їзду – директор Національного інституту раку (Париж, Франція) Моріс Сустель, який зазначив, що проблема раку – одна із глобальних проблем здоров’я людства, тому цю патологію необхідно розглядати на всіх рівнях – від медичних до політичних. Він продемонстрував деякі результати програми боротьби з раком, що була розроблена у Франції в 2002-2004 рр. та передбачала боротьбу з тютюнопалінням, заходи по ранньому виявленню онкопатології, покращання освіти лікарів та їх обізнаності щодо онкологічних захворювань, розробку та упровадження стандартів лікування тощо. Окрім медиків та організаторів охорони здоров’я, до проблеми боротьби з раком залучено широку громадськість: студентів, викладачів університетів, представників церкви, інші верстви населення. Ці заходи виявилися надзвичайно корисними і допомогли більш ефективно протистояти онкологічним захворюванням у Франції, тому французькі лікарі прагнуть поділитися напрацьованим досвідом з українськими медиками. 
Виступ головного онколога МОЗ України Ігоря Щепотіна був присвячений досягненням та перспективам у боротьбі з онкопатологією в нашій країні, яку Президент України визначив одним із пріоритетів державної політики в галузі охорони здоров’я. Боротьба з раком, зауважив Ігор Щепотін, – це проблема не лише обладнання і медикаментів, а й організаційна. Тому влада приділяє велику увагу онкологічним потребам та проблемам. Так, з державного бюджету України на 2006 р. на реалізацію заходів Державної програми «Онкологія» МОЗ виділило 137,0 млн. грн., з яких 112,0 млн. планується витратити на придбання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та 25,0 млн. – на закупівлю медичного обладнання для оснащення закладів онкологічної служби. Для реальної оцінки потреб онкологічної служби у лікарських засобах МОЗ України створило експертну групу з централізованої закупівлі медикаментів для лікування онкологічних хворих. Планується створення Національного інституту раку, який, можливо, дасть змогу скоординувати роботу з метою протидії онкозахворюванням, сконцентрувати всі найважливіші ресурси задля розв’язання онкологічних проблем. 
Загальнодержавна програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 рр.» спрямована на реалізацію державної політики ефективного розвитку системи спеціалізованої онкологічної допомоги населенню і запровадження європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2940 млн. грн., із них за рахунок коштів Державного бюджету – 2000 млн.
Учасники з’їзду прийняли відповідне рішення щодо нової Концепції боротьби з онкологічними захворюваннями та з великою увагою вислухали доповіді з актуальних проблем клінічної онкології. Найбільш цікаві доповіді та дискусії з’їзду будуть опубліковані на сторінках «Медичної газети «Здоров’я України».

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...