Український союз промисловців і підприємців запрошує до співпраці представників бізнесу в галузі медицини та фармації

27.03.2015

Проблеми формування сприятливого підприємницького клімату, усунення фіскальних адміністративних методів невиправданого втручання держави в економіку та недобросовісної конкуренції були і залишаються в Україні вкрай актуальними для представників малого, середнього та великого бізнесу. З перших років незалежності України виникла потреба у створенні організації, яка б об’єднала зусилля промислових та бізнесових структур у боротьбі за виживання. Український союз промисловців і підприємців (УСПП) – 
це найпотужніше громадське об’єднання України, яке на сьогодні налічує понад 38 000 представників усіх галузей економіки та форм власності з різних регіонів країни. УСПП створено 15 лютого 1992 р. Його попередником була Асоціація промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку «Україна», засновниками – близько ста організацій, підприємств і структур.

В.М. СкопиченкоЗгідно з основними положеннями Статуту організації УСПП – це всеукраїнська громадська неприбуткова організація, заснована відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», яка об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України трудові колективи підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднання та громадські організації і створена з метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів членів УСПП, координації та консолідації дій своїх членів у сфері економічних та соціально-трудових відносин. 
Отже, покликання УСПП – це захист інтересів підприємців і промисловців, всебічна підтримка та сприяння розвитку підприємництва та промисловості України.
Члени УСПП переконані, що для ефективного ведення бізнесу суттєве значення мають особисті контакти промисловців, підприємців, менеджерів різних рівнів. У складі УСПП створено 22 тематичні комісії з різних галузей промисловості та напрямів підприємницької діяльності. Робота УСПП нагадує круглий стіл. Члени його після обговорення між собою актуальних проблемних питань ведення бізнесу приймають певні рішення щодо покращання ситуації, які згодом виносять у вигляді пропозицій на розгляд владними структурами. Ретельне дослідження та аналіз економічної ситуації, узагальнення пропозицій промисловців і підприємців щодо стабілізації та вдосконалення нормативної бази економіки, підготовка законопроектів і доручення парламентській фракції промисловців і підприємців опікуватися ними у Верховній Раді України – ось основний зміст ініціативної законотворчої роботи УСПП.
Одне із пріоритетних завдань організації – захист інтересів малого та середнього бізнесу.
Фахівці УСПП дійшли висновку, що процес залучення інвестицій для розширення підприємницької діяльності може бути ефективним лише за наявності в країні розгалуженої дієвої інвестиційної інфраструктури. Саме з цією метою було розроблено Концепцію створення інвестиційної інфраструктури недержавного типу та зроблено перші кроки з її запровадження – організовано мережу базових регіональних інвестиційних агенцій у Києві, Львові, Донецьку, Миколаєві, Херсоні та АР Крим. 
Нещодавно в складі УСПП було створено комісію з питань розвитку підприємництва в медичній галузі, покликану на громадських засадах сприяти розвитку українського медичного бізнесу, активно впливати на процес розробки та впровадження законодавчої бази, що регулюватиме принципи ведення підприємницької діяльності в галузі надання медичних послуг. Комісію очолив засновник та директор компанії «Фармаско», кандидат медичних наук Скопиченко Вадим Миколайович. Він і розповів нашому кореспонденту про мету створення нового комітету та його завдання.
– Набуття Україною незалежності та перехід до ринкової економіки ознаменувалися періодом бурхливого розвитку підприємництва та накопичення приватного капіталу. Не оминули зміни і медичну галузь. Останнім часом надзвичайно швидкими темпами зростає частка приватного сектору в наданні медичних послуг. Значного розвитку досягла в Україні фармацевтична галузь. За законами ринкової конкуренції у майбутньому приватна медична допомога може навіть витіснити державну, оскільки бюджетне фінансування охорони здоров’я сьогодні об’єктивно менше, ніж необхідно для її адекватного функціонування, звідси й закономірне зниження якості надання медичних послуг у державних закладах.
Проте підприємці, які обрали таку необхідну і складну сферу діяльності, як медицина, на кожному кроці стикаються з перешкодами. Проблеми ведення бізнесу в сучасних економічних та законодавчих умовах є неоднаковими для різних представників медичного бізнесу: для великого фармацевтичного заводу вони одні, для приватного стоматологічного або гінекологічного кабінету – інші. Це проблеми офіційної реєстрації підприємств, ліцензування їх діяльності, особливості оподаткування. Поодинці боротися з ними вкрай важко, а інколи й неможливо. Сьогодні УСПП запрошує власників та керівників медичних бізнес-структур, трудові колективи підприємств незалежно від форм власності та розміру вступати до нього з метою широкого обговорення актуальних проблем та об’єднання зусиль заради активної діяльності щодо покращання умов ведення бізнесу в цій сфері.
Загальновідомо, наскільки важко українським підприємцям самостійно знайти іноземних бізнес-партнерів. УСПП бере на себе й функцію активного пошуку контактів із зарубіжними колегами.
Перелік напрямів, за якими працює організація, є досить широким. Крім того, за понад десятилітню історію її існування нагромаджено безцінний досвід з покращання умов ведення підприємницької діяльності в Україні. 
Вичерпну інформацію щодо діяльності УСПП та умов вступу до організації можна знайти на офіційному Інтернет-сайті www.uspp.org.ua. Про роботу комітету з питань розвитку підприємництва в медичній галузі можна дізнатися, звернувшись безпосередньо до його голови Вадима Миколайовича Скопиченка за телефонами: +38 044 466 30 54, +38 044 537 08 04, +38 044 252 87 91.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.07.2021 Онкологія та гематологія Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень цього органа у всьому світі, він становить майже 4% усіх солідних пухлин. Щороку у світі виявляють близько 300 тис. нових випадків НКР, а 160 тис. осіб помирають від нього (R.L. Siegel et al., 2020; U. Capitanio et al., 2016). ...

25.07.2021 Онкологія та гематологія Патофізіологія системи гемостазу

За підтримки компанії NovoNordisk цієї весни стартував освітній проєкт для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці». ...

25.07.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід

28-29 травня відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології». У рамках сателітного симпозіуму компанії Novartis було розглянуто сучасні можливості, перспективи та практичний досвід застосування таргетної терапії при меланомі шкіри....

25.07.2021 Онкологія та гематологія Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю

За відсутності інноваційних препаратів для лікування пацієнтів онкогематологічного профілю одним із способів підвищення його ефективності є інтенсифікація режимів хіміотерапії. Це призводить до підвищення частоти токсичних ускладнень і приєднання інвазивних грибкових інфекцій (ІГІ)....