Официально

27.03.2015

Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про Комплексні заходи щодо запобігання поширенню туберкульозу в Україні на 2006 рік

1. З метою впровадження сучасної науково обґрунтованої стратегії боротьби із захворюванням на туберкульоз, адаптованої до міжнародних стандартів, і проведення підготовчих заходів до реорганізації протитуберкульозної служби затвердити Комплексні заходи щодо запобігання поширенню туберкульозу в Україні на 2006 рік (додаються). 
2. Міністерству фінансів під час розроблення проекту Державного бюджету на 2006 рік передбачити кошти для здійснення Комплексних заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу в Україні на 2006 рік. 
3. Міністерству охорони здоров’я разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, затверджених цим Розпорядженням. 
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям інформувати Міністерство охорони здоров’я про хід виконання заходів, затверджених цим Розпорядженням до 1 лютого 2007 року. 
5. Міністерству охорони здоров’я узагальнити одержану інформацію і до 1 квітня 2007 року подати її в Кабінет Міністрів України. 

Прем’єр-міністр України Ю. Єхануров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження «Про комплексні заходи щодо запобігання поширенню туберкульозу в Україні на 2006 рік» (далі – Розпорядження, Комплексні заходи)
1. Обґрунтування необхідності затвердження комплексних заходів. 
Поточного року завершується термін дії Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки. Реалізація заходів Програми привела до низки позитивних зрушень у боротьбі з туберкульозом, зокрема до збільшення відсотка населення, охопленого профілактичними флюорографічними оглядами з 42,4 до 53,5, поліпшення мікробіологічної діагностики туберкульозу, ефективності лікування хворих на 12% за 3 роки, стабілізації рівня захворюваності серед дітей та підлітків. Але у зв’язку з великою кількістю дезадаптованих осіб в країні, відсутністю соціальних заходів, спрямованих на запобігання туберкульозу серед них, збільшенням питомої ваги хіміорезистентного туберкульозу в структурі контингенту хворих, стрімким розповсюдженням ВІЛ-інфекції, реалізація Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки не зупинила ріст захворюваності і смертності від туберкульозу. На сьогодні, згідно з даними Європейського бюро ВООЗ, Україна все ще належить до групи країн з високим рівнем розповсюдження туберкульзу та високим рівнем смертності від нього. 
У зв’язку із завершенням терміну дії Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки Міністерством охорони здоров’я була розроблена Концепція державної цільової програми щодо контролю за туберкульозом в Україні на 2006-2010 роки. Після всебічного обговорення зазначеної Концепції за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій були висловлені пропозиції щодо доопрацювання Концепції з урахуванням реформи охорони здоров’я та необхідності адаптації української стратегії контролю за туберкульозом до міжнародних стандартів. Тому було вирішено подовжити дію Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки ще на один рік. 
За погодженням з Кабінетом Міністрів України (Розпорядження від 06.09.2005 р. № 51152/186/1-05) Міністерством охорони здоров’я був підготовлений і погоджений із зацікавленими органами виконавчої влади проект Указу Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України «Про Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки» від 20 серпня 2001 року № 643/2001». 
Зважаючи на заперечення Міністерства економіки щодо подовження терміну дії Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки на 2006 рік Міністерством охорони здоров’я розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи щодо контролю за туберкульозом на 2006 рік». 
Комплексні заходи розроблені як підготовчий етап на час запровадження стратегії реформування системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз з метою ефективного впровадження Державної цільової програми щодо запобігання поширенню туберкульозу на 2007-2010 роки на основі незалежного всебічного аналізу попередньої програми. 
2. Цілі та завдання. 
Головною метою Розпорядження є реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи надання протитуберкульозної допомоги населенню. Основними завданнями є: 
– реалізація заходів, спрямованих на утримання епідемічної ситуації з туберкульозу під контролем; 
– проведення комплексної оцінки виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки; 
– опрацювання та затвердження Концепції Державної цільової програми на 2007-2010 роки з приведенням її у відповідність з міжнародними стандартами з урахуванням намірів України щодо реформування системи охорони здоров’я та зобов’язань уряду з виконання цілей розвитку тисячоліття, які узято Україною на період до 2015 року. 
3. Загальна характеристика й основні положення. 
Проект Розпорядження розроблено з метою запровадження Комплексних заходів, які включають 7 розділів. 
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового урегулювання. 
Правове урегулювання проведення протитуберкульозних заходів та контролю за поширенням у державі епідемії туберкульозу визначено законами України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 р. №2586-ІП, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ, «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 03.03.1998 р. №155/98-ВР, «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. №1645-ІІІ, «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р. №1621-ІV та Указом Президента України від 20.08.2001 р. №643/2001 «Про Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки». 
5. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Витрати на виконання Комплексних заходів передбачені в бюджетному запиті Міністерства охорони здоров’я та враховані в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» у сумі 113 340,8 тис. грн., у тому числі на медикаменти – 78 231,2 тис. грн., на діагностичне обладнання – 35 109,6 тис. грн., що в 2,5 рази перевищує кошти, передбачені на 2005 рік. 
Згідно з Угодою про Позику №4682-UA від 15 квітня 2003 року та кошторисом Проекту «Контроль за туберкульозом та СНІДом в Україні» планується закупівля товарів і послуг (у тому числі лабораторне обладнання та комп’ютерна техніка) по компоненту «Туберкульоз» на загальну суму 19 223 016 дол. США. 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків. 
Видання Розпорядження дозволить реалізувати комплексні заходи, спрямовані на стабілізацію епідемічної ситуації з туберкульозу, провести незалежний аналіз попередньої програми, визначити й узгодити індикатори для оцінки ефективності виконання програми, доопрацювати та затвердити Концепцію Державної цільової програми щодо контролю за туберкульозом в Україні на 2007-2010 роки та саму Програму. 

Міністр охорони здоров’я України      Ю. Поляченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

Комплексні заходи щодо запобігання поширенню туберкульозу в Україні на 2006 рік
Зміст заходу • Виконавці • Термін виконання • Орієнтовний обсяг фінансування

1. Розвиток системи надання протитуберкульозної допомоги населенню
1.1. Провести комплексну оцінку виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Міноборони, СБУ, МВС, Мінфін, Мінекономіки
І квартал 2006 р.
1.2. Розробити та подати до Кабінету Міністрів України проект концепції Державної цільової програми щодо запобігання поширенню туберкульозу на 2007-2010 роки.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Міноборони, СБУ, МВС, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін’юст
ІІІ квартал 2006 р.
1.3. Розробити та подати до МОЗ пропозиції та фінансові розрахунки щодо реконструкції та розвитку матеріально-технічної бази державних і комунальних протитуберкульозних закладів на 2007-2010 роки.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, АМН
Березень 2006 р.
1.4. Розробити та затвердити Технічний протокол упровадження ДОТС-стратегії в Україні.
МОЗ, АМН
ІІ квартал 2006 р.
1.5. Визначити структуру, відповідальну за реалізацію державних програм з туберкульозу.
МОЗ, АМН
2006 р.
1.6. Розробити пропозиції щодо внесення змін у чинні нормативно-правові акти, що спрямовані на підвищення ефективної діяльності мережі лабораторій з діагностики туберкульозу.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань
ІІІ квартал 2006 р.
1.7. Розробити нормативно-правові акти, що передбачають діяльність закладів соціального захисту для безпритульних громадян та заходи щодо запобігання туберкульозу в них.
Мінпраці, МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст
ІV квартал 2006 р.
1.8. Вжити заходів щодо забезпечення кваліфікованими кадрами протитуберкульозних закладів та мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2006 р. 
1.9. Вжити заходів щодо запровадження системи соціальної підтримки хворих на туберкульоз з метою формування прихильності до лікування та зменшення кількості осіб, які достроково його припиняють.
МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Товариства Червоного Хреста України та інших громадських організацій
2006 р. 
Позика МБРР – 2 000 000,0 дол. США, місцеві бюджети, позабюджетні кошти

2. Удосконалення і забезпечення організації виявлення та діагностики туберкульозу
2.1. Привести у відповідність до встановлених нормативів лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу.
МОЗ, АМН, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2006 р. 
2.2. Визначити критерії формування та сформувати групи ризику щодо захворювання на туберкульоз та здійснити їх обстеження.
МОЗ, МВС, СБУ, Мінпраці, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2006 р. 
2.3. Забезпечити проведення в лабораторіях I рівня лікувально-профілактичних закладів мікроскопії мазка мокротиння на виявлення мікобактерій туберкульозу серед осіб з підозрою на туберкульоз.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, Міноборони, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, АМН, МОЗ
2006 р. 
2.4. Забезпечити мікробіологічні лабораторії з діагностики туберкульозу усіх рівнів витратними матеріалами для мікроскопії мазка
МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2006 р. 
Позика МБРР – 2 208 016,0 дол. США, місцеві бюджети
2.5. Забезпечити функціонування Референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу АМН України.
АМН, МОЗ 
2006 р. 
Позика МБРР – 306 200,0 дол. США
2.6. Здійснити закупівлю туберкуліну та забезпечити проведення обов’язкової щорічної туберкулінодіагностики дітям віком до 14 років, ВІЛ-інфікованим незалежно від віку та контингенту осіб, які перебувають на лікуванні у протитуберкульозних закладах.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, СБУ, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, АМН
2006 р. 
Місцеві бюджети, держбюджет
2.7. Провести оцінку забезпечення протитуберкульозних закладів сучасним діагностичним обладнанням, розробити і подати до МОЗ пропозиції та фінансові розрахунки щодо його оновлення на період 2007-2010 років.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Державний департамент з питань виконання покарань, Міноборони, АМН
Лютий 2006 р. 
2.8. Здійснити закупівлю сучасного медичного обладнання для діагностики туберкульозу.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань
Держ. бюджет 35 109,6 грн., позика МБРР – 11 920 000,0 дол. США

3. Заходи щодо профілактики, лікування та диспансерного нагляду хворих
3.1. Запровадити у регіонах України персоніфікований контроль за лікуванням хворих на амбулаторному етапі.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Товариство Червоного Хреста України, МОЗ, АМН
2006 р. 
3.2. Здійснити закупівлю препаратів для лікування хворих на туберкульоз, хіміопрофілактику туберкульозу, в т. ч. серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та середовищ Льовінштайна-Єнсена і забезпечити контроль за їх використанням.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Мінфін
Держ. бюджет 78 831,2 грн. 
3.3. Забезпечити належний рівень харчування хворих на туберкульоз, які перебувають у лікувальних закладах, згідно з установленими нормами.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОЗ, АМН, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань
2006 р. 

4. Забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму в протитуберкульозних закладах та заходів, що проводяться у вогнищах туберкульозної інфекції
4.1. Розробити та затвердити Державні санітарні правила облаштування, обладнання та експлуатації протитуберкульозних закладів.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Мін’юст
ІІ квартал 2006 р.
4.2. Розробити стандарти протиепідемічних заходів в осередках туберкульозної інфекції, включаючи лікувально-профілактичні заклади.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Мін’юст
ІV квартал 2006 р.
4.3. Розробити та затвердити Державні санітарні правила роботи лабораторій з діагностики туберкульозу.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Мін’юст
І квартал 2006 р.
4.4. Вжити заходів щодо посилення контролю за своєчасною ізоляцією хворих на заразні форми туберкульозу від здорового населення до моменту припинення бактеріовиділення.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОЗ, АМН, Міноборони, СБУ, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань
2006 р. 
4.5. Вжити заходів щодо попередження туберкульозу серед сільськогосподарських тварин та забезпечити оздоровлення господарств, неблагополучних щодо туберкульозу.
Мінагрополітики, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2006 р. 

5. Удосконалення системи моніторингу та ефективності реалізації державних програм і окремих заходів щодо туберкульозу
5.1. Розробити індикатори моніторингу і оцінки виконання державних цільових програм щодо боротьби із захворюванням на туберкульоз.
МОЗ, АМН, МВС, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін
ІІ квартал 2006 р. 
5.2. Внести зміни до діючих систем обліку хворих на туберкульоз та звітності шляхом приведення їх у відповідність до рекомендацій ВООЗ.
МОЗ, АМН, Держкомстат, Мін’юст
ІV квартал 2006 р.
Позика МБРР – 82 800,0 дол. США
5.3. Розробити та запровадити в протитуберкульозних закладах систему моніторингу та оцінки результатів лікування хворих на туберкульоз на основі когортного аналізу.
МОЗ, АМН, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, МОЗ АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2006 р. 
Позика МБРР – 1 331 000,0 дол. США

6. Здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ-асоційованого туберкульозу
6.1. Запровадити у протитуберкульозних закладах порядок добровільного консультування і тестування хворих на ВІЛ-інфекцію.
МОЗ, АМН, МВС, СБУ, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських сервісних організацій
2006 р. 
6.2. Запровадити проведення хіміопрофілактики туберкульозу серед контингенту ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських сервісних організацій, Державний департамент з питань виконання покарань
2006 р. 
6.3. Розробити стандарти надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-асоційований туберкульоз.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань
ІV квартал 2006 р.
6.4. Забезпечити проведення антиретровірусної терапії серед хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2006 р. 

7. Удосконалення програм навчання та інформування населення з питань профілактики та лікування туберкульозу
7.1. Удосконалити та реалізувати програми інформування громадськості з питань профілактики і лікування туберкульозу.
МОЗ, АМН, Державний департамент з питань виконання покарань, Мінсім’їмолодіспорту, Міносвіти, Держкомтелерадіо, Товариство Червоного Хреста України за участю громадських організацій.
2006 р. 
Позика МБРР – 600 000,0 дол. США
7.2. Провести соціологічні дослідження з метою оцінки поінформованості населення щодо туберкульозу до та після реалізації програм інформування громадськості.
МОЗ, Державний департамент з питань виконання покарань
2006 р. 
7.3. Забезпечити систематичне видання та розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо профілактики туберкульозу.
Мінсім’їмолодіспорту, Міносвіти, МОЗ
2006 р.
7.4. Удосконалити програми навчання у ВНМЗ І-IV рівнів акредитації сучасними методами виявлення, лікування та епіднагляду за туберкульозом.
МОЗ, АМН
2006 р.
7.5. Оснастити навчальні центри для медичних працівників.
МОЗ, АМН
2006 р.
Позика МБРР – 310 000,0 дол. США
7.6. Провести навчальні семінари для лікарів та середнього медичного персоналу протитуберкульозних закладів.
МОЗ, АМН
2006 р.
Позика МБРР – 465 000,0 дол. США
Цільова потреба коштів з Держбюджету – 113 340,8 грн.
Позика МБРР – 19 223 016 дол. США.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.09.2023 Гастроентерологія Диференційна діагностика хронічної діареї

Хронічна діарея (ХД), яку визначають як діарею, що триває >4 тиж, уражає до 5% населення світу незалежно від віку, статі, раси та соціально-економічного статусу. Діарея погіршує якість життя, порушує щоденну активність, а також суттєво збільшує використання ресурсів системи охорони здоров’я....

26.09.2023 Терапія та сімейна медицина Системи нагрівання тютюну і хронічне обструктивне захворювання легень: огляд рецензованих публікацій

Приблизно 65 млн людей у всьому світі мають хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Цей загальний термін об’єднує групу прогресуючих захворювань, які перешкоджають проходженню повітря дихальними шляхами, як-от емфізема та хронічний бронхіт. Відомо, що куріння спричиняє 90% випадків ХОЗЛ. Шкідливі хімічні речовини, що утворюються під час спалювання тютюну, ушкоджують легені та дихальні шляхи. Альтернативні тютюнові вироби, в яких відсутній процес горіння, характеризуються меншим рівнем шкідливих компонентів. У цьому огляді узагальнено результати доклінічних, клінічних і популяційних досліджень, які показують можливі переваги для пацієнтів із ХОЗЛ за умови переходу із сигарет на системи нагрівання тютюну (СНТ)....

25.09.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Лікарські рослини в терапії риносинуситу: наукові аргументи та клінічні факти

Риносинусит (РС) – поширене захворювання в більшій частині світу, що спричиняє суттєвий тягар на суспільство стосовно споживання послуг у сфері охорони здоров’я та втрати працездатності. Гострий РС (ГРС) має щорічну поширеність 6-15% і зазвичай є наслідком ГРВІ. ГРС зазвичай самовиліковується, проте описувалися серйозні наслідки, що зумовлюють загрозливі для життя стани та навіть смертельні випадки. Це одна з найчастіших причин призначення антибіотиків; правильне ведення пацієнтів є надзвичайно актуальним у контексті глобальної кризи внаслідок антибіотикорезистентності. ...

25.09.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Фітотерапія гострого риносинуситу

Риносинусит – це багатофакторний запальний процес, який залучає слизову оболонку носа та приносові пазухи. До важливих факторів риносинуситу належать мукоциліарні порушення, інфекція, алергія та набряк слизової носа і пазух, які можуть сприяти розвитку, персистенції чи рецидиву риносинуситу (Passali et al., 2015)....