Актуальні проблеми дитячої фтизіатрії

27.03.2015

Однією з нагальних проблем сьогодні є ріст захворюваності та смертності від туберкульозу, збільшення резервуару туберкульозної інфекції. На жаль, більшість туберкульозних лікарень мають застарілу апаратуру та обладнання. Імунологічний аналізатор, подарований Київській міській дитячій клінічній туберкульозній лікарні Ротарі-клубом «Київ-Центр» за сприяння Ротарі-клубу Великої Британії, дозволить значно підвищити рівень діагностичних та наукових досліджень з проблем туберкульозу.

Відомо, що діти – це соціальні індикатори туберкульозу в дорослих, а інфікування дітей туберкульозом відображає епідеміологічну ситуацію в державі.
Проблемами, які турбують дитячих фтизіатрів, є: ріст числа дітей з позитивною реакцією Манту, яка у віці 14 років становить близко 70%; відсутність достовірних методів діагностики інфекційної та поствакційної алергій; лікування дітей з хіміорезистентним туберкульозом, а також поєднання туберкульозу з ВІЛ-інфекцією.
У 2002 році захворюваність дітей-киян становила 3,3 на 100 тис. дитячого населення, у 2003 – 6,8, 2004 – 8,5, що пояснюється як збільшенням числа дітей, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, так і кращою діагностикою цього захворювання з використанням сучасних методів обстеження, таких як комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та ін. За останні 5 років серед дітей м. Києва не зареєстровано випадків інвалідності або летальності від туберкульозу.
Наприкінці жовтня 2005 року в Київській міській клінічній туберкульозній лікарні в урочистій обстановці за присутності головного дитячого фтизіатра МОЗ України, професора О.І. Білогорцевої; завідувача кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професора В.І. Петренка; головного дитячого фтизіатра ГУОЗ та МЗ України Г.В. Петровської і співробітників Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського президент Ротарі-клубу «Київ – Центр» Лариса Стретович разом з іншими членами клубу подарували лікарні імунологічний напівавтоматичний аналізатор та витяжну шафу для клініко-діагностичної лабораторії. 
Дарунки стали можливими за підтримки Ротарі-клубу Великої Британії. Заснована у 1917 році з метою «творити добро у світі» фундація Ротарі надає гранти на здійснення проектів, що стосуються подолання різноманітних нагальних проблем, зокрема голоду, бідності та хвороб.
Ця допомога є надзвичайно важливою для Київської міської дитячої туберкульозної лікарні. Щорічно тут проходять лікування близько 800 дітей, тубінфікованих та хворих на легеневий і позалегеневий туберкульоз, з Києва та інших регіонів України; близько 200 дітям надається консультативна допомога. 
На базі лікарні асистенти кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця проводять заняття зі студентами шостого курсу, знайомлять їх із сучасними досягненнями науки з діагностики та лікування туберкульозу. Співробітники кафедри надають консультативну допомогу і разом з лікарями лікарні проводять наукову роботу з визначення прогнозованості ефективності лікування дітей з очаговими формами туберкульозу.
Подарунки були належно оцінені фахівцями. За словами В.І. Петренка, імунологічний аналізатор дозволить проводити диференційну діагностику та посилити лабораторний контроль за ефективністю лікування.
Професор О.І. Білогорцева зазначила, що Ротарі-клуб реагує на найболючіші проблеми України, і висловила сподівання на подальшу співпрацю, допомогу і підтримку. За її словами, з 1995 року Україна перебуває в стані епідемії туберкульозу, але коштів, що виділяються на дитячу фтизіатрію, зокрема на діагностику та лікування, катастрофічно не вистачає. Тому подарований аналізатор для сучасних клінічних досліджень дозволить підняти рівень діагностики, проводити наукові дослідження і на базі вже наукових розробок упроваджувати нові діагностичні методи, методи лікування та проводити контроль за ефективністю терапії, що, в свою чергу, сприятиме подоланню епідемії туберкульозу.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...