Застосування препарату Вітам у комплексному лікуванні хворих з нейроциркуляторною дистонією

27.03.2015

Вітам Вітчизняний комбінований препарат Вітам, розроблений спільно Інститутом фармакології і токсикології АМН України та ЗАТ «Київський вітамінний завод», належить до групи лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси. Поєднання у складі препарату Вітам вітамінів групи В (B1, B2, PP, B6) у комплексі зі сполуками есенціальних мікроелементів — Fe, Zn, Cu, Co, Cr, Mn — дозволило створити оригінальну вітамінно-мінеральну композицію. Відмінною рисою Вітаму, яка вирізняє цей препарат від інших вітамінно-мінеральних засобів, є те, що мікроелементи містяться в його складі у формі не іонних (солей або оксидів), а координаційних сполук (у поєднанні з органічним лігандом). Це дозволяє уникнути зниження біодоступності, токсичності та проявів прооксидантної дії, характерних для іонних сполук мікроелементів.

Висока ефективність та безпечність Вітаму підтверджена клінічними дослідженнями, які були проведені на базі провідних науково-дослідних установ нашої держави. Пропонуємо читачам «Медичної газети «Здоров’я України» ознайомитися з результатами цих досліджень.

Метою клінічного дослідження, яке проводилося на базі клініки Українського республіканського ревматологічного центру Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України, було визначення переносимості та терапевтичної ефективності препарату Вітам виробництва ЗАТ «Київський вітамінний завод» як засобу супутньої терапії у схемах комплексного лікування пацієнтів з нейроциркуляторною дистонією (НЦД) за кардіальним типом з періодичними кризами симпато-адреналової спрямованості.

Завданням зазначеного дослідження було проведення порівняльної оцінки динаміки клінічних проявів захворювання, гемодинамічних та інструментальних показників функціонування серцево-судинної системи, а також лабораторних даних під впливом включення до комплексної схеми лікування хворих на НЦД препарату Вітам та препарату порівняння, яким було обрано Юнікап М. У дослідження було включено 75 пацієнтів з підтвердженим діагнозом НЦД за кардіальним типом з періодичними кризами симпато-адреналової спрямованості. Тривалість захворювання на НЦД становила від 2 до 5 років. Хворих розподілили на 2 групи: основну та контрольну. Обидві групи зрівняли за статтю, віком та давністю захворювання. Щодо клінічної характеристики пацієнтів, то під час об’єктивного обстеження у них виявили схильність до тахікардії, лабільність пульсу, дихальну аритмію, періодичне підвищення артеріального тиску. Усіх хворих обстежували до та після лікування з використанням наступних методів: вимірювання артеріального тиску (АТ) та частоти серцевих скорочень (ЧСС), реєстрації ЕКГ, проведення загальноклінічного та біохімічного дослідження крові. Ступінь вираженості симптомів НЦД оцінювали за наступною бальною шкалою: 0 балів — відсутність симптому, 1 бал — незначна вираженість симптому, 2 бали — помірний ступінь вираженості симптому, 3 бали — значний ступінь вираженості симптому. Усім хворим проводили базисну терапію: Корвалол по 20 крапель 3 рази на день, Піроксан по 1 таблетці 2 рази на день. На фоні базисної терапії хворим основної групи призначали Вітам відповідно до інструкції щодо клінічного застосування — по 1-2 капсули один раз на добу вранці після їжі, а хворим контрольної групи — препарат порівняння по 1 таблетці на добу вранці після їжі. Тривалість курсу комплексного лікування хворих обох груп становила 30 діб.

Характеризуючи отримані результати, слід зазначити, що у хворих обох груп спостерігалася позитивна динаміка клінічних проявів захворювання, що проявлялася зменшенням загальної слабкості, підвищенням фізичної та розумової працездатності, покращенням сну тощо. За ступенем впливу на регресію клінічних симптомів НЦД Вітам переважав препарат порівняння (рис.).

Особливу увагу слід звернути на дані щодо переносимості препарату Вітам: 49 хворих (98%) охарактеризували її як «дуже добру», 1 хворий (2%) — як «добру». При проведенні цього дослідження не було зареєстровано жодного випадку непереносимості препарату або виникнення побічних явищ, які б суб’єктивно відзначалися пацієнтами чи встановлювалися лікарями внаслідок клінічного обстеження.

Отже, результати проведеного дослідження переконливо засвідчили високу ефективність та добру переносимість препарату Вітам при застосуванні у комплексній схемі лікування пацієнтів з НЦД за кардіальним типом, що було підтверджено клінічними, інструментальними та лабораторними методами.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Лікування пацієнтів із негативними симптомами шизофренії: персоніфіковані підходи

За матеріалами Науково-практичної конференції «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» (22‑23 березня 2023 р.) ...

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості перебігу герпесвірусної інфекції на тлі посттравматичного стресового розладу

За матеріалами Науково-практичної конференції «Стрес-індуковані імунні розлади та їх наслідки в умовах воєнного часу» (29 лютого 2024 р.) ...

16.05.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Практика психотерапевта: психотехніки кейсу «швидкої допомоги»

У статті висвітлено необхідні прийоми роботи психотерапевта, починаючи з вибору оптимальної комунікації. Наведені у статті психотехніки не вимагають від лікаря загалом ні глибоких теоретичних знань, ні великого практичного досвіду. Цим вони привабливі, і, оскільки достатньо ефективні, можуть стати корисними не тільки для вузького кола психотерапевтів, але і для багатьох сімейних лікарів. ...

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Тривожні та інші емоційні розлади сьогодення: роль фітотерапії

За останнє століття у світі значно зросла кількість подій планетарного рівня, які призвели до хвилі постстресових та емоційних розладів. На жаль, ця ситуація не оминула й Україну. Через розв’язану рф війну страждають і ті, хто опинився в зоні бойових дій або в окупації, і ті, хто живе в тилу, і вимушені внутрішні переселенці, і ті, хто виїхав за кордон. Перевтома, тривожність і тривалий стрес виснажують організм, шкодять фізичному здоров’ю, можуть стати тригером порушень психіки, що скорочують тривалість життя. ...