Альвеофакт: из досье препарата

27.03.2015

Фармакологическая группа. Стерильный, апирогенный природный легочный сурфактант.

Фармакологические свойства. Респираторный дистресс-синдром недоношенных детей – это острое респираторное заболевание, вызванное незрелостью структуры легких и дефицитом поверхностно-активного фактора (сурфактанта). Поэтому каузальным терапевтическим подходом является замещение сурфактанта.

Альвеофакт® имеет типичные составляющие органического экстракта природного сурфактанта.

После введения в трахею недоношенных детей с искусственным дыханием Альвеофакт® быстро распространяется. Потребность в вентиляции снижается, концентрация вдыхаемого кислорода и давление вентиляции могут быстро и постоянно снижаться.

Показания к применению. Профилактическое применение у новорожденных с очень низким весом при рождении (менее 1000 г), с высоким риском развития острого респираторного дистресс-синдрома.

Неотложная терапия недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом.

Альвеофакт® следует применять только по зарегистрированным показаниям.

Профилактика. Рекомендуется одна доза 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела (соответствует 50 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела), которая вводится в первый час после рождения.

После первого введения возможны три последующих введения по 1,2 мл на 1 кг массы тела.

Вторая доза может вводиться не ранее, чем через 8 часов после первой. Однако, если раньше, чем через 8 часов, возникает угрожающее для жизни ухудшение параметров вентиляции, может быть введена вторая доза, когда врач посчитает это необходимым.

Временной интервал между вторым и третьим/четвертым введениями должен определяться врачом.

Общая доза не должна превышать 4 дозы по 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела на протяжении первых 5 дней жизни, что соответствует 200 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела.

Неотложная терапия. Рекомендуется одна доза 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела немедленно при возникновении клинических симптомов и/или радиологических изменений, которые соответствуют развитию респираторного дистресс-синдрома, или когда дыхательная фракция необходимого кислорода превышает 40% (Fi02>0,4).

После первого введения возможны три последующих введения (1,2 мл на 1 кг массы тела, что соответствует 50 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела).

Вторая доза может вводиться не ранее, чем через 8 часов после первой. Однако, если угрожающие для жизни состояния продолжаются, может быть введена вторая доза 1,2 мл/кг Альвеофакта® не ранее, чем через 30 минут после первого введения.

Временной интервал между вторым и третьим /четвертым введением определяется врачом, согласно потребностям пациента.

Общая доза не должна превышать 4 дозы по 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела на протяжении первых 5 дней жизни, что соответствует 200 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела.

Лечение Альвеофактом® проводится только путем интратрахеальной инстиляции.

При применении препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией!

Форма выпуска. Суспензия 50 мг / 1,2 мл.

Производитель. Берингер Ингельхайм Фарма КГ, Германия – подразделение Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

23.05.2024 Алергія та імунологія Антигістамінні препарати в лікуванні свербежу при алергічних захворюваннях

Останніми роками захворюваність на алергію стрімко зростає в усьому світі (WHO, 2012). Крім того, спостерігається ускладнення перебігу та тяжкості алергічних захворювань (АЗ), особливо в дітей і молодих людей. Це спричиняє серйозну глобальну проблему, яка загрожує як здоров’ю населення, так і економіці країн (Pawankar, 2014). Часто алергію супроводжує свербіж, що погіршує якість життя і зумовлює психологічний стрес, а застосування антигістамінних препаратів (АГП) за такого стану може провокувати розвиток небажаних наслідків, як-от сонливість, пригніченість, зниження концентрації, уваги тощо, тому вибір ефективного та водночас позбавленого вищезазначених наслідків препарату для полегшення симптомів свербежу є ключовим моментом під час лікування АЗ....

23.05.2024 Акушерство/гінекологія Застосування нітрофурантоїну для лікування неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів: ефективність та запобігання антибіотикорезистентності

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) – ​поширена проблема серед інфекційних захворювань дорослого населення світу. Підраховано, що 50-60% усіх жінок мають щонайменше 1 випадок ІСШ протягом життя. Термін «ІСШ» охоплює спектр інфекційних хвороб, які уражають різні відділи сечовидільного тракту (від уретри до нирок). Патогенетичним підґрунтям ІСШ є колонізація бактеріями уретри або периуретрального простору з подальшою міграцією в сечовий міхур і розвитком запальної відповіді. Зазвичай бактерії, які провокують ІСШ, походять із травного тракту і належать до ентеробактерій. ІСШ можуть виникати і за наявності сепсису, однак такий спосіб інфікування зустрічається надзвичайно рідко. Факторами ризику ІСШ є жіноча стать, нещодавній статевий контакт, цукровий діабет, структурні або функціональні аномалії сечової системи (Al Lawati H. et al., 2023)....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....