Альвеофакт: из досье препарата

27.03.2015

Фармакологическая группа. Стерильный, апирогенный природный легочный сурфактант.

Фармакологические свойства. Респираторный дистресс-синдром недоношенных детей – это острое респираторное заболевание, вызванное незрелостью структуры легких и дефицитом поверхностно-активного фактора (сурфактанта). Поэтому каузальным терапевтическим подходом является замещение сурфактанта.

Альвеофакт® имеет типичные составляющие органического экстракта природного сурфактанта.

После введения в трахею недоношенных детей с искусственным дыханием Альвеофакт® быстро распространяется. Потребность в вентиляции снижается, концентрация вдыхаемого кислорода и давление вентиляции могут быстро и постоянно снижаться.

Показания к применению. Профилактическое применение у новорожденных с очень низким весом при рождении (менее 1000 г), с высоким риском развития острого респираторного дистресс-синдрома.

Неотложная терапия недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом.

Альвеофакт® следует применять только по зарегистрированным показаниям.

Профилактика. Рекомендуется одна доза 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела (соответствует 50 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела), которая вводится в первый час после рождения.

После первого введения возможны три последующих введения по 1,2 мл на 1 кг массы тела.

Вторая доза может вводиться не ранее, чем через 8 часов после первой. Однако, если раньше, чем через 8 часов, возникает угрожающее для жизни ухудшение параметров вентиляции, может быть введена вторая доза, когда врач посчитает это необходимым.

Временной интервал между вторым и третьим/четвертым введениями должен определяться врачом.

Общая доза не должна превышать 4 дозы по 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела на протяжении первых 5 дней жизни, что соответствует 200 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела.

Неотложная терапия. Рекомендуется одна доза 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела немедленно при возникновении клинических симптомов и/или радиологических изменений, которые соответствуют развитию респираторного дистресс-синдрома, или когда дыхательная фракция необходимого кислорода превышает 40% (Fi02>0,4).

После первого введения возможны три последующих введения (1,2 мл на 1 кг массы тела, что соответствует 50 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела).

Вторая доза может вводиться не ранее, чем через 8 часов после первой. Однако, если угрожающие для жизни состояния продолжаются, может быть введена вторая доза 1,2 мл/кг Альвеофакта® не ранее, чем через 30 минут после первого введения.

Временной интервал между вторым и третьим /четвертым введением определяется врачом, согласно потребностям пациента.

Общая доза не должна превышать 4 дозы по 1,2 мл Альвеофакта® на 1 кг массы тела на протяжении первых 5 дней жизни, что соответствует 200 мг фосфолипидов на 1 кг массы тела.

Лечение Альвеофактом® проводится только путем интратрахеальной инстиляции.

При применении препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией!

Форма выпуска. Суспензия 50 мг / 1,2 мл.

Производитель. Берингер Ингельхайм Фарма КГ, Германия – подразделение Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.06.2024 Дерматологія Педіатрія Ефективний менеджмент акне у різних вікових групах

Акне є одним із найбільш поширених дерматологічних захворювань, що зустрічається в усіх вікових групах і має значний вплив на якість життя пацієнтів. Попри те що акне часто асоціюється з підлітковим віком, це захворювання також зустрічається у дорослих і дітей. Наявність акне може призводити до психологічних проблем, таких як зниження самооцінки, депресія та соціальна ізоляція. Тому ефективний менеджмент пацієнтів з акне є важливим завданням для дерматологів та інших спеціалістів охорони здоров’я....

12.06.2024 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Бронхіоліти у дітей

Ця клінічна настанова є адаптованою для системи охорони здоров’я України версією клінічних настанов National guidance for the manegement of children with bronchiolitis, Royal College of Paediatrics and Child Health (2021), Infants and Children – Acute Management of Bronchiolitis, NSW (2018), Bronchiolitis in children: diagnosis and management, NICE guideline (2015) та CHQ-GDL-60012 – Bronchiolitis – Emergency management in children (2019), що були обрані робочою групою як приклад найкращої практики надання медичної допомоги дітям з вірусним бронхіолітом (ВБ) і ґрунтуються на даних доказової медицини щодо ефективності і безпеки медичних втручань, фармакотерапії та організаційних принципів її проведення. ...

12.06.2024 Педіатрія Тягар спадкового ангіоневротичного набряку у дітей: клінічні аспекти та якість життя

Спадковий ангіоневротичний набряк (САН) – це генетичне захворювання, яке може значно погіршувати якість життя (ЯЖ) пацієнтів, особливо дітей. Незважаючи на те що САН є рідкісним захворюванням, його вплив на фізичне, емоційне і соціальне благополуччя пацієнтів може бути значним. Діти із САН вимушені пропускати заняття у школі, обмежувати фізичну активність та емоційні прояви, тому що це пов’язано з непередбачуваністю нападів. Ефективне лікування САН надзвичайно важливе для покращення ЯЖ пацієнтів і зменшення тягаря захворювання....

10.06.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Профілактика та лікування пацієнтів із порушенням ліпідного обміну на первинній ланці медичної допомоги

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті у всьому світі та однією з провідних причин звернення пацієнтів по допомогу до лікарів первинної ланки (Roth et al., 2021). Сімейні лікарі є фахівцями першого контакту, які забезпечують надання більшості медичних послуг, зокрема первинної профілактики ССЗ (Stewart et al., 2015; Kirkwood et al., 2023). Зважаючи на потреби сімейних лікарів та інших спеціалістів первинної медичної допомоги фахівці Коледжу сімейних лікарів Канади (CPF, 2023) розробили спрощені рекомендації щодо ведення пацієнтів із порушенням ліпідного обміну, профілактики та лікування ССЗ. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення цих настанов, опублікованих у статті M.R. Kolber et al. «PEER simplified lipid guideline 2023 update: Prevention and management of cardiovascular disease in primary care» видання Can Fam Physician (2023 Oct; 69[10]: 675‑686). ...