Дополнительная информация про Actimel (укр)

27.03.2015

До статті Роль кисломолочних продуктів у раціональному харчуванні

Actimel — це пробіотичний кисломолочний продукт, в якому традиційний склад йогуртів: Lactobacillus bulgaricus (у 1 мл — 107 КУО) та Streptococcus thermophilus (108 КУО/г) доповнений штамом Lactobacillus сasei DEFENSIS (108 КУО/г). Штам Lactobacillus casei DN-114001 (комерційна назва Lactobacillus casei DEFENSIS), який містить тільки продукт «Actimel», був виділений із ферментованого молока і відібраний із колекцій штамів науково-дослідного центру Danone Vitapole. Основним критерієм використання даного штаму була наявність у нього пробіотичних властивостей і здатність зберігати свою біологічну активність протягом всього терміну споживання.

Виробником проведено цілий ряд експериментальних та клінічних досліджень, які підтверджують позитивний вплив Actimel та Lactobacillus casei DEFENSIS на захисну систему шлунково-кишкового тракту людини. Ці дослідження підтверджують оптимізуючу дію Actimel на бар’єрну функцію кишкової флори, на слизову оболонку кишечнику та стан імунної системи.

I. Вплив Actimel на кишкову мікрофлору

Вплив кисломолочних продуктів на склад та метаболічну активність кишкової флори досліджували у дітей (61 особа). 39 дітей, віком від 10 до 18 місяців вживали ферментоване молоко, яке містило йогуртові культури та L. casei DEFENSIS, або стандартні йогурти, або жельоване молоко (контроль) протягом місяця. Протягом періоду вживання спостерігалось суттєве підвищення (>50%) кількості дітей, які мали популяцію Lactobacillus у фекаліях більше 106 КУО/г. Цей ефект залишався у дітей (<36%) протягом місяця після вживання. Не дивлячись на те, що значних змін в бактеріальних і біохімічних маркерах не спостерігалось, активність β-глюкуронідази знизилась після 2 тижнів вживання пробіотику, і це зниження зберігалося протягом 1 місяця після припинення вживання продукту.

ІІ. Actimel покращує функцію епітелію кишечнику

Для визначення впливу L. casei DEFENSIS на епітелій кишечнику, досліджувалась дія супернатантів ферментованого молока на зростання та диференціацію кишкових епітеліальних клітин щурів (IЕС-6-клітини). Вплив 4 штамів бактерій (3 Lactobacillus та 1 Bifidobacterium) на слизову оболонку кишечнику щурів оцінювався за допомогою біохімічних показників активності мітохондріальної дегідрогенази (маркер клітинної токсичності), синтезу ДНК (показник клітинної проліферації) та загальної продукції цАМФ (медіатор клітинного метаболізму). Результати досліджень свідчать, що L. casei DEFENSIS стимулює синтез ДНК, чим сприяє підвищенню проліферації клітин, що пов’язано з підвищеною клітинною активністю

III. Вплив Actimel на функціонування імунної системи

Вплив Actimel та L. casei DEFENSIS оцінювали по імунній реакції на фізичний стрес (навантаження). Відомо, що інтенсивне фізичне навантаження знижує активність імунної системи. Цей ефект можна оцінювати по кількості та активності NК-клітин (природних кіллерів).

В дослідженні брали участь 25 професійних спортсменів, у яких спостерігалося зменшення кількості циркулюючих NК-клітин через 2 години після інтенсивного навантаження. Досліджувані особи вживали Actimel протягом місяця, надалі протягом місяця не вживали Actimel, а після цього вживали стандартне молоко також потягом місяця. Кожний піддослідний виступав у якості свого ж контролю. В кінці періодів дані особи отримували навантаження з оцінкою імунних показників, які досліджувалися перед навантаженням та через 5 та 120 хвилин після навантаження. Результати свідчать, що при вживанні спортсменами Actimel спостерігалося значно менш виражене зменшення концентрації NК-клітин через 2 години після навантаження, ніж при вживанні простого молока. Зниження концентрації NК-клітин у спортсменів, які вживали Actimel, становило лише 3,14%, що значно менше у порівнянні з 5,24%, коли вони не отримували продукт.

Це дослідження вказує, що Actimel може модифікувати природжені клітинні реакції на інтенсивне фізичне навантаження.

Це декілька прикладів серед багатьох досліджень, проведених Данон, які свідчать, що L. casei DEFENSIS та епітелій кишечнику взаємодіють між собою. Дослідження вказують на позитивний ефект L. casei DEFENSIS — пробіотичного компоненту Actimel — на всі три лінії захисту шлунково-кишкового тракту.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.04.2024 Урологія та андрологія Практичні аспекти раціональної антибактеріальної терапії в урології

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) у всьому світі посідають провідне місце серед інфекційних захворювань дорослого населення. Поряд із тим серед фахівців зростає занепокоєння щодо триваючого зростання стійкості бактерій до більшості антибіотиків. Експерти провідних міжнародних товариств наголошують на необхідності розсудливого і виваженого призначення антимікробних препаратів. Про основні принципи раціональної антибіотикотерапії в урології, зокрема при проведенні діагностичних і хірургічних втручань, ми попросили розповісти завідувача відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», доктора медичних наук, професора В’ячеслава Миколайовича Григоренка. ...

20.04.2024 Урологія та андрологія Застосування фосфоміцину трометамолу для профілактики інфекційних ускладнень при проведенні біопсії передміхурової залози

Процедура трансректальної біопсії простати супроводжується високим ризиком інфекційних ускладнень, тому проведення антимікробної профілактики при цьому втручанні є обов’язковим. Однак зростання антибіотикорезистентності, а також нещодавні рекомендації щодо обмеження призначень фторхінолонів значно звужують спектр можливих варіантів такої профілактики. Міжнародною мультидисциплінарною групою експертів на основі літературних джерел та клінічного досвіду було розроблено ряд настанов стосовно запобігання інфекційним ускладненням при біопсії простати та обґрунтовано доцільність і переваги призначення з цією метою фосфоміцину ...

20.04.2024 Урологія та андрологія Інтеграція вірусу гепатиту В у геном сперматозоїдів: клінічні ризики з позицій репродуктології

Кількість людей, які страждають і помирають від вірусного гепатиту В (ВГВ), можна порівняти з кількістю хворих на коронавірусну хворобу 2019 року (COVID‑19), яка наразі викликає велике занепокоєння в усьому світі. Тому вкрай важливим залишається питання передачі вірусу, у тому числі через статеві клітини. Попередніми дослідженнями встановлено, що гени ВГВ, інтегровані в людські сперматозоїди, здатні до реплікації та експресії після передачі ембріонам. Однак досі це явище не було підтверджено клінічними дослідженнями у пацієнтів. Автори вивчали особливості інтеграції ВГВ у геном сперматозоїдів пацієнтів та аналізували можливі клінічні наслідки для потомства ...

20.04.2024 Урологія та андрологія Лікування ХП/СХТБ: фокус на антиноцицептивні та протизапальні механізми дії диклофенаку натрію

За визначенням робочої групи Міжнародного товариства з проблем утримання сечі (ICS), у чоловіків термін «урологічний синдром хронічного тазового болю (СХТБ)» включає хронічний простатит (ХП) або СХТБ (ХП/СХТБ). Серед пацієнтів, які перебувають під амбулаторним спостереженням із приводу простатиту, понад 90% осіб мають діагноз ХП/СХТБ, що свідчить про високу поширеність цього урологічного захворювання в загальній структурі (Yang C.C. et al., 2018). Саме з наявністю ХП пов’язують підвищений ризик розвитку нетримання сечі, доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ), запальних процесів сечостатевої системи, утворення каменів, кіст у ПЗ та виникнення раку ПЗ (РПЗ). Адже відомо, що в генезі останнього відіграють роль різні фактори, зокрема ампліфікація та мутація генів, що кодують гени-супресори пухлини, онкогени, а також фактори росту та цитокіни [1, 2]. Учені довели, що інгібування запалення, у тому числі за допомогою нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), може зменшувати прогресування ХП та опосередковано впливати на зменшення ризику виникнення РПЗ. Водночас потужні анальгетичні властивості НПЗП дозволяють ефективно усувати хронічний тазовий біль та асоційовані з ним симптоми...