Роль кисломолочных продуктов в рациональном питании (укр)

27.03.2015

Ефективність кисломолочного продукту «Actimel» при включенні його в раціони харчування

Раціональне харчування є важливою складовою як здорового способу життя, так і лікувально-профілактичних заходів. Останнім часом надзвичайно велике значення надається продуктам харчування, що мають особливі властивості — оптимізують незбалансований раціон, поліпшують якість життя людини, нівелюють шкідливий вплив чинників навколишнього середовища, справляють сприятливу дію на мікробіоценоз людського організму, тобто є біологічно активними.

Cеред таких продуктів заслуговують на увагу кисломолочні вироби, асортимент яких є надзвичайно широким. На жаль, не всі з представлених на ринку України кисломолочних продуктів харчування мають корисні властивості, які заявлені в їх рекламі та на упаковці.

Петро Олександрович Карпенко З приводу якості кисломолочних продуктів і їх ролі в раціональному харчуванні з нами спілкувався керівник відділу дієтології клінічних досліджень медико-профілактичних засобів Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, головний дієтолог МОЗ України, доктор медичних наук Петро Олександрович Карпенко.

— Петре Олександровичу, чому кисломолочні продукти повинні бути щоденно в нашому раціоні харчування?

— В природі не існує продуктів, які б містили всі необхідні для людини нутрієнти (за виключенням материнського молока для немовлят). І лише комбінація різних продуктів в щоденному раціоні харчування може забезпечити організм усім спектром необхідних нутрієнтів. Особливо велике значення при цьому належить кисломолочним продуктам харчування. І. І. Мечников вважав, що молочно-кисла дієта сприяє зниженню кількості патогенних мікроорганізмів, називаючи кисломолочні продукти продуктами довголіття. І. І. Мечников вперше запропонував підтримувати нормальну мікрофлору кишечнику на оптимальному рівні за допомогою мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності. Нормальна мікрофлора кишечнику людини має надзвичайно важливе значення для забезпечення метаболічних процесів в організмі, а також для високої колонізаційної резистентності шлунково-кишкового тракту до умовно-патогенних мікроорганізмів. Велика кількість функцій, притаманних сапрофітним мікроорганізмам, визначає їх виключно важливу роль в підтримці нормальної життєдіяльності людини. Мікрофлора кишечнику забезпечує нормальний перебіг процесів травлення, обміну речовин, рН внутрішніх середовищ. Ферменти, які синтезують мікроорганізми, беруть участь у метаболізмі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, жовчних кислот, водно-електролітному обміні. Особливо важливе значення відіграє мікрофлора у формуванні імунітету. Дані статистики свідчать, що в останні роки відзначається тенденція до росту патологічних станів, які супроводжуються порушенням мікробної рівноваги кишечнику навіть у тих осіб, які вважають себе практично здоровими. Це потребує значної уваги щодо особливостей раціону харчування і, зокрема, наявності в ньому достатньої кількості доброякісних кисломолочних продуктів. Однак, мікроорганізми, що містяться в цих продуктах, як правило, є транзиторними і не колонізують в кишечнику. Постійне удосконалення технологій і рецептур кисломолочних продуктів призвело до створення продуктів харчування, яким притаманні додаткові корисні властивості і цим самим вони здатні підтримувати здоров’я та запобігати розвитку захворювань. Такі продукти називаються функціональними (ініціатива Європейської Комісії з вивчення функціонального харчування в Європі — FUFOSE). На сьогоднішній день багатьма спеціалістами вивчається цілий ряд функціональних компонентів їжі: антиоксиданти (окремі вітаміни і мінеральні речовини), олігосахариди (пребіотики) та мікроорганізми (пробіотики).

— Петре Олександровичу, чи всі з представлених у торгівельній мережі України кисломолочних продуктів мають цінні біологічні властивості?

— Справа в тому, що ті бактерії, які містяться в кисломолочних продуктах, слід зберігати за певної температури і певних умов. Але існує багато технологічних недоліків, через які ці мікроорганізми гинуть, і тоді продукти доходять до споживача не в тому вигляді, у якому повинні вживатися.

На нашому ринку позитивно відрізняється продукція компанії Данон, яку серед інших ми досліджували. В ній були виявлені всі ті мікроорганізми і в тих кількостях, які заявлені в рекламі і на упаковці.

Що стосується лікувально-профілактичної дії, то про неї ми можемо говорити лише за наявності результатів об’єктивних досліджень — клінічних і гігієнічних. На жаль, нерідко реклама не має ніяких підстав стверджувати про ту чи іншу біологічну цінність продукту, тому що більшість підприємців (особливо — місцевих) не проводять масштабних клінічних досліджень стосовно біологічної цінності. І до нас зверталися експерти по захисту прав споживача щодо того, як чинити в цьому випадку. На це питання важко відповісти, оскільки у нас немає закону про етикетку, як у Сполучених Штатах, згідно з яким кожен виробник несе відповідальність, якщо продукт не відповідає тій якості, що зазначена на етикетці.

— Ви очолюєте відділ дієтології клінічних досліджень медико-профілактичних засобів Інституту екогігієни і токсикології. Які з досліджуваних продуктів ви можете рекомендувати?

— За останні роки ми провели в клініці велику кількість досліджень різних біологічно активних добавок і продуктів спеціального призначення, або функціональних продуктів, і беремо участь у розробці рекомендацій для практичних лікарів щодо дієтичного харчування пацієнтів. Окрім того, ми визначаємо вплив біологічно активних продуктів і на організм здорової людини.

Влітку 2003 року об’єктом наших досліджень був кисломолочний продукт «Actimel», розроблений компанією Данон і запропонований для широкого продажу населенню.

Метою проведення наших досліджень було визначити ефективність окремих сторін біологічної дії продукту «Actimel» з включенням Lactobacillus casei DN-114001 при вживанні практично здоровими особами та особами з різними хронічними соматичними захворюваннями в стадії ремісії; дослідити вплив даного продукту на загальний стан здоров’я дослідної групи та спільно з Консультативно-контрольною лабораторію Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України під керівництвом член-кор. АН України проф. Коваленко Н. К. визначити вплив продукту «Actimel» на склад мікробіоценозу кишечнику дослідної групи пацієнтів, які вживали продукт «Actimel».

— Розкажіть, будь-ласка, про особливості і результати гігієнічного та клінічного дослідження кисломолочного продукту Actimel.

— Враховуючи, що «Actimel» призначений для реалізації через торгівельну мережу для широкого загалу населення, особливістю даного дослідження був нецілеспрямований відбір осіб дослідної групи. При цьому особи дослідної групи не змінювали свій традиційний раціон та режим харчування. Попередньо при відборі осіб дослідної групи не акцентувалось питання стану мікробного біоценозу (наявність чи відсутність явищ дисбактеріозу тощо). Дослідна група включала 25 осіб (11 практично здорових осіб та 14 осіб з різною соматичною патологією), контрольна — 10 осіб.

В дослідній групі слід виділити 6 осіб, які протягом 6 місяців до початку дослідження відзначали схильність до закрепів.

При вживанні продукту особи дослідної групи не отримували медикаментозного лікування та не змінювали раніше вживані раціони харчування.

Продукт «Actimel» був рекомендований для доповнення раціонів харчування по 100мл 2 рази на день під час вживання їжі протягом 25 днів.

При дослідженні самого продукту «Actimel» було встановлено, що вміст заявленої виробником мікрофлори (Lactobacillus bulgaricus — 107 КУО у 1 мл, Streptococcus thermophilus — 108 КУО у 1 мл, Lactobacillus сasei DEFENSIS — 108 КУО у 1 мл) зберігався у продукті протягом усього терміну придатності до споживання.

Одразу зазначу, що 100% осіб дослідної групи визначили продукту «Actimel» оцінку «відмінно», тобто не відзначали ніяких скарг стосовно органолептичних властивостей продукту. Три особи суб’єктивно визначили «Actimel» як звичайний продукт, 20 осіб — як продукт спеціального призначення і 2 особи — як лікувальний.

Харчування дослідної та контрольної груп здійснювалося в домашніх умовах. Протягом дня вони вживала їжу 2-5 разів. Найбільш енергетично ємним був вечірній прийом їжі — у 44% осіб, перший прийом їжі — у 12% осіб, обідній (14.00 — 17.00) — 44%. Періоди між вживанням їжі становили від 4 до 6 годин. На фоні нераціонального харчування з незначною кількістю страв із риби, сиру, молочних продуктів, кисломолочних продуктів, в представлених раціонах переважали бутерброди, страви в смаженому, тушкованому вигляді, продукти переробки м’яса (сосиски, сардельки тощо). Вживання натуральних соків, особливо з вмістом пектинових речовин, а також мінеральних вод досить обмежене у всіх пацієнтів. Особи дослідної та контрольної груп періодично відзначали грубі порушення добових раціонів і вживання значної кількості жирної, гострої, смаженої та копченої їжі. Тобто, для прояву біологічної ефективності продукту «Actimel» були створені досить жорсткі умови.

Результати, отримані після вживання «Actimel» протягом 25 днів, свідчать, що 56% осіб основної групи відзначали поліпшення загального стану організму, 60% — підвищення працездатності, 68% — покращення переносимості жирної їжі. У 6 осіб при вживанні рослинних продуктів у сирому вигляді (особливо баштанних культур) відзначались явища метеоризму, відчуття буркотіння в кишечнику. Після включення в раціони харчування продукту «Actimel» ці явища у 3 осіб значно зменшились.

Необхідно відзначити, що покращення показників відбувалося поступово, починаючи з 1-2 тижня вживання.

При вживанні продукту «Actimel», можна відзначити тенденцію до нормалізації функції кишечнику, а саме: регулярність роботи шлунково-кишкового тракту первинно відзначали тільки 16 осіб (64%), після вживання — 22 особи (88%). При цьому необхідно звернути увагу, що при вживанні «Actimel» по 100 мл 2 рази на день більш ефективним був вплив на моторну функцію кишечнику у осіб віком до 30 років. Мав місце більш регулярний режим дефекації (переважно вранці); формування нормальної консистенції калових мас, зменшення неприємних відчуттів при дефекації.

Мікробний біоценоз кишечнику осіб дослідної та контрольної груп до початку дослідження характеризувався індивідуальністю, залежав від характеру харчування, функціонування організму. Відповідно для кожної особи як дослідної так і контрольної груп залежно від хімічного складу традиційних добових раціонів у складі мікробного біоценозу переважали ті чи інші групи мікроорганізмів. Так у пацієнта А на фоні незбалансованого харчування (переважання білкових продуктів: м’ясні страви, обмежене вживання овочевих страв, молочних продуктів — у складі мікробного біоценозу не реєструвалися лактобацили та біфідофлора, рівень умовно патогенної флори становив до 108 КУО/г. У пацієнтки В, яка відзначала схильність до закрепів, стан мікробного біоценозу кишечнику характеризувався первинною відсутністю лактобацил, наявністю лактозонегативних та гемолітичних штамів кишкової палички до 105 КУО/г. Суб’єктивно особи дослідної групи не відзначали суттєвих змін у функціонуванні органів травлення, але у 6 осіб реєструвалась в мікробному біоценозі умовно-патогенна флора. І хоча ми не надавали при відборі групи дослідження перевагу особам з наявністю ознак дисбактеріозу, при дослідженні мікробного біоценозу кишечнику в дослідній та контрольній групах осіб первинно спостерігалися суттєві зміни: низька кількість молочнокислих бактерій — 105-106 КУО/г фекалій (14 осіб), біфідофлори — 106-107 КУО/г фекалій — 9 осіб, у 8 осіб реєструвалась лактозонегативна кишкова паличка, гемолітичні її форми. Це свідчить, що у людей, які вважають себе практично здоровими спостерігаються явища дисбалансу мікробної флори.

Загалом після вживання продукту «Actimel» у осіб дослідної групи покращувався стан мікробного біоценозу кишечнику: у 45% пацієнтів збільшилась кількість молочнокислих бактерій, в 40% випадків збільшилась кількість біфідофлори, кількість мікроорганізмів групи нормальної кишкової палички нормалізувалась у 45% пацієнтів, зменшилась кількість умовно-патогенної мікрофлори, в 4 із 6 випадків після вживання продукту «Actimel» вона не реєструвалась зовсім.

Отримані результати свідчать, що вживання продукту «Actimel» створює дієтологічні основи для нормалізації стану мікрофлори кишечнику. Необхідно вказати, що в кожному випадку, враховуючи стан харчування даної особи, соматичну захворюваність, необхідна індивідуалізація способу та дози вживання продукту. Так для практично здорових осіб — це може бути 1 пляшечка на день (бажано вранці), при наявності функціональних порушень з боку органів травлення — 1-2 пляшечки, для пацієнтів з порушенням мікробного біоценозу різного походження — 1-3 пляшечок на день.

— Які висновки можна зробити на основі даного дослідження? Чи можна вважати кисломолочний продукт Actimel біологічно цінним продуктом і чи є він бажаним в раціонах здорових та хворих осіб?

— На основі отриманих даних ми дійшли наступних висновків: кисломолочний продукт Actimel як продукт функціонального призначення є якісним доповненням до традиційних раціонів харчування як для практично здорових осіб, так і для пацієнтів з різною соматичною патологією. Запропонована розфасовка по 100 мл у пляшечці є зручною. Наші пацієнти наголошували на позитивному відношенні до продукту протягом всього дослідження, для них вживання Actimel було не обов’язком, а задоволенням. Це особливо важливо тому, що незбалансовані раціони харчування, порушення режиму харчування спостерігається у більшості населення. Лікарі-дієтологи знають, що часто досить важко вплинути на пацієнта, переконати його в доцільності вживання корисних продуктів, і, звісно, при цьому смакові властивості самого продукту відіграють досить важливу роль. При систематичному вживанні кисломолочний продукт Actimel сприяє нормалізації загального стану організму, підвищує працездатність, зменшує втомлюваність, оптимізує функцію органів травного тракту. Продукт добре переноситься і підтримує нормальний мікробіоценоз кишечнику в практично здорових осіб і осіб з різною соматичною патологією.

Отримані результати дають можливість рекомендувати даний кисломолочний продукт для оптимізації раціонів харчування здорових осіб, робота яких пов’язана із впливом несприятливих чинників навколишнього середовища, при підвищених психоемоційних навантаженнях, незбалансованому раціоні харчування і порушеннях режиму харчування. Вживання продукту є доцільним для профілактики захворювань травного тракту, запобігання порушенню мікробіоценозу кишечнику при проведенні антибактеріальної терапії, хіміотерапії тощо. Рекомендується включити продукт Actimel до складу дієтичних раціонів харчування — дієти 1, 1б, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, які використовуються як базові при захворюваннях органів травлення, серцево-судинної, нервової систем, порушеннях обміну речовин, захворюваннях печінки, цукровому діабеті, при ожирінні, у складі розвантажувальних дієт.

Додаткова інформація про Actimel.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.04.2024 Неврологія Алгоритм терапії пацієнта з болем у спині

Як відомо, біль у спині ускладнює рух і чинить негативний вплив на якість життя та психічне благополуччя людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від болю в нижній частині спини страждають близько 619 млн людей у всьому світі, і за прогнозом, до 2050 року переважно через збільшення чисельності населення та його старіння кількість таких випадків може зрости до 843 млн (WHO, 2020). Попри проведення численних дослі­джень причини дорсалгій досі лишаються суперечливими, а результат лікування – ​здебільшого незадовільним....

19.04.2024 Неврологія Мистецтво лікування захворювань периферичної нервової системи: у фокусі полінейропатії

Полінейропатії – ​це захворювання всього організму з реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи як множинного ураження периферичних нервів із порушенням їх функції. Більшість полінейропатій є хронічними станами, що значно порушують якість життя пацієнтів. Це зумовлює актуальність пошуку ефективних підходів до лікування цих захворювань....

19.04.2024 Неврологія Цервікогенний головний біль, пов’язаний із вертебрально-міофасціальними чинниками шийно-плечової локалізації: нові підходи до діагностування та лікування

Головний біль (ГБ) як один із найчастіших неврологічних розладів є причиною стану, що характеризується порушенням повсякденної життєдіяльності людини. Поширеність цефалгій і значний їх вплив на якість життя свідчать про важливість проблеми діагностування та лікування ГБ. За даними Глобального дослі­дження тяжкості хвороб, оновленими 2019 р., ГБ посідає третє місце (після інсульту та деменції) серед неврологічних причин за загальним тягарем захворювань (виміряним роками життя з поправкою на інвалідність [DALY]) (WHO, 2014). При цьому лише незначна кількість осіб із ГБ у всьому світі проходять відповідну діагностику та отримують адекватне лікування....

19.04.2024 Неврологія Ноцицептивний і нейропатичний біль у практиці сімейного лікаря

Біль є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу. На хронічний біль, який чинить негативний вплив на загальний стан здоров’я, страждають щонайменше четверо з п’яти хворих із хронічною патологією спинного мозку. Основними типами болю, на який скаржаться такі пацієнти, є ноцицептивний і нейропатичний (у 49 і 56% випадків відповідно) (Felix et al., 2021). Пропонуємо до вашої уваги огляд доповіді директорки Інституту медичних та фармацевтичних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, д.мед.н., професорки Наталії Костянтинівни Свиридової, присвяченої особливостям ведення хворих із ноцицептивним і нейропатичним болем у практиці сімейного лікаря, яку вона представила у лютому цього року під час Науково-практичної конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря»....