Книги издательства «Здоровье». Год издания — 2003 (укр)

27.03.2015

Продовжуємо знайомити читачів нашої газети з новими книжковими надходженнями, які нещодавно побачили світ у видавництві «Здоров’я».

«Інфекційні і паразитарні хвороби»

Інфекційні і паразитарні хвороби Вийшов у світ третій том посібника «Інфекційні і паразитарні хвороби», автор — академік АМН України, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О. О. Богомольця Ж. І. Возіанова. У книзі наведено відомості про інфекційні захворювання, збудники яких можуть потрапляти до організму людини різними шляхами, велику увагу, зокрема, приділено геморагічним гарячкам, якими нині активно займається ВООЗ. У посібнику надано докладну інформацію про такі геморагічні гарячки, як Ласса, Ебола, Марбурі, про деяких представників карантинних інфекцій (чума, віспа, сибирка), інфекції TORCH-комплексу тощо. Як і в попередніх томах, значну увагу приділено диференціальній діагностиці захворювань, розглянуто питання патогенезу й лікувальної тактики під час критичних станів (шок, ГДН, ГНН, мозкова кома), які найчастіше виникають у хворих з інфекційною патологією.

У запропонованому переліку літератури наведено переважно фундаментальні публікації останнього десятиріччя.

Посібник адаптований для навчальних програм і призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практичних лікарів.

Підручник «Комунальна гігієна»

Комунальна гігієна Підручник «Комунальна гігієна», підготовлений академіком НАН і АМН України, Академії педагогічних наук України, РАМН Є. Г. Гончаруком та співробітниками кафедри комунальної гігієни і екології України НМУ ім. О. О. Богомольця, провідними вченими України і Росії. Автори висвітлюють класичні положення світової гігієнічної науки, враховуючи найновіші досягнення, що стосуються впливу на організм людини антропогенних і природних чинників нав-колишнього середовища та соціально-економічних умов. Механізм їхньої дії розкрито на всіх рівнях організації живої матерії.

У підручнику наведено нові досягнення у теоретичних, методологічних підходах, принципових схемах гігієнічного нормування, вмісту шкідливих і небезпечних чинників у всіх складових біосфери. Йдеться про особливості гігієнічного нормування, викладених з урахуванням ізольованої, комбінованої, комплексної і поєднаної дій усіх чинників, а також можливих віддалених наслідків канцерогенного, мутагенного, ембріотоксичного, гонадотоксичного, нейротоксичного ефектів тощо.

У книзі вдало висвітлено сучасні методологічні та методичні підходи щодо вивчення здоров’я населення за чотирма основними групами показників: демографічними (народжуваність, смертність, природний приріст населення та інші), фізичного розвитку, захворюваності та інвалідності.

Описано особливості проведення запобіжного та поточного санітарного нагляду за основними об’єктами комунальної гігієни. Окреслено систему профілактичних заходів, спрямованих на збереження, зміцнення здоров’я і поліпшення умов життя людей.

У традиційних для підручника з комунальної гігієни семи розділах продемонстровано дію головних законів гігієни. Охарактеризовано екологічну ситуацію, що склалася в Україні, зокрема, під впливом аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Наведено законодавчі й нормативно-методичні документи з питань охорони здоров’я населення, навколишнього середовища. Підручник призначений для базової підготовки лікарів педіатричного, лікувального, медико-профілактичного факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також підготовки лікарів-інтернів та перепідготовки практичних лікарів медико-профілактичного фаху у вищих медичних закладах післядипломної освіти.

Ця книга вперше в історії гігієни видається українською мовою. ЇЇ автори продовжують і розвивають традиції, закладені такими корифеями медичної науки, як О. М. Марзєєв, П. І. Баранник, Р. Д. Габович, К. А. Буштуєва.

Підручник буде корисний у повсякденній роботі практичним та санітарним лікарям, а також студентам вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

«Рецептурный справочник врача»

Рецептурный справочник врача Нещодавно побачив світ новий «Рецептурный справочник врача», автори І. С. Чекман, І. Ф. Полякова, М. А. Андрейчін, Я. С. Березницький, П. Н. Боднар, С. М. Віничук, А. Ф. Возіанов та інші видатні спеціалісти України. Книга отримала належне визнання лікарів-практиків. Загальний тираж становить 1,5 млн. екземплярів.

Рецептурний довідник лікаря видається вже восьмий раз, у виданні викладено сучасні методи лікувальної терапії, але крім цього він може бути й посібником з фармакотерапії, тому що в ньому описано вітчизняні й зарубіжні препарати, що найчастіше призначаються в клінічній практиці, та їх комбінації, а також схеми медикаментозного лікування різноманітних захворювань. У цьому виданні, на відміну від попередніх, наведено велику кількість найменувань препаратів, дозволених до вживання в медичній практиці України (вказуються їх синоніми й аналоги). Наведено нові дані щодо взаємодії лікувальних засобів, які дадуть змогу практичному лікарю обгрунтовано проводити комбіновану фармакотерапію.

Розділи цієї книги присвячені загальній рецептурі, кардіології, захворюванням органів дихання, травлення, алергічним захворюванням, психічним розладам, захворюванням системи крові, нервової системи, нирок і сечовивідних шляхів, статевих органів у чоловіків, оториноларингологічним патологіям, акушерству і гінекології, дерматології, педіатрії, інфекційним та ендокринним захворюванням.

Довідник призначений для лікарів різних спеціальностей — курсантів, інтернів, студентів вищих медичних учбових закладів III-IV рівнів акредитації.

«Практикуму з хімії»

Практикуму з хімії Робота в хімічній лабораторії завжди пов’язана з деякою небезпекою, оскільки більшість хімічних речовин отруйні, вогне- та вибухонебезпечні. Нещасним випадкам у хімічній лабораторії можна запобігти, якщо чітко дотримуватися правил техніки безпеки. Безпека проведення досліду залежить від його виду, проте існують загальні правила для кожного, хто працює в лабораторії, виконання яких повинно бути обов’язковим, незалежно від того, який дослід проводять.

Автори «Практикуму з хімії» Л. М. Касютіна, викладач Харківського базового медичного училища № 1, та А. С. Ліпченко, викладач вищої категорії, викладач-методист Київського медичного коледжу № 1, описали лабораторні та практичні заняття з курсу загальної, неорганічної й органічної хімії. Підручник містить основну частину, у якій викладено теоретичний матеріал, подано опис проведення дослідів до кожної теми. Після кожної лабораторної роботи наведено контрольні запитання, вправи, задачі. Особливу увагу приділено проведенню якісних реакцій на різні функціональні групи, розглянуто властивості сполук з точки зору їх електронної будови та взаємовпливу атомів у молекулах.

Подано основи обміну мінеральних та органічних сполук в організмі людини, кругообігу речовин у природі, взаємозв’язку живої і неживої природи.

Практикум складений згідно з сучасною українською хімічною номенклатурою. Він призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І-II рівнів акредитації.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...