Антраль — эффективный гепатопротекторный способ для лечения хронического гепатита и цироза печени (укр)

27.03.2015

Останніми роками відмічається зростання захворюваності гепатобіліарної системи, що характеризується прогресуючим перебігом і несприятливим медико-соціальним прогнозом.

Сьогодні у світі хронічним гепатитом страждають близько 5% дорослого населення земної кулі, і тенденцій до зменшення не виявляється. Поширеність захворювань печінки в Україні також висока. Офіційна цифра, що була зареєстрована у 1997 році — 14000 на 100000 населення, хоча, на думку спеціалістів, вона в повній мірі не відтворює реальної картини. Привертає увагу той факт, що в цілому по Україні захворюваність за останні 10 років зросла: на хронічний гепатит — на 76,6%, на цироз печінки — на 75,6%. Насторожує переважання хвороб печінки серед молоді. Так, за період, що аналізується, серед підлітків захворюваність на гепатит збільшилася на 68,8%. Як бачимо, наведені статистичні дані свідчать про суттєве почастішання випадків захворювань гепатобіліарної системи за останні роки. Це зумовлено, зокрема, несприятливими екологічними і соціальними факторами, зловживанням алкоголем, прийомом деяких лікарських засобів, тривалим впливом малих доз радіації, а в деяких випадках — труднощами під час проведення діагностики, відсутністю відповідних знань про захворювання печінки і фармакології тих чи інших лікарських засобів, що застосовуються для лікування хворих із хронічними гепатитами.

У світовій гепатологічній практиці основним принципом терапії хронічних захворювань печінки є максимальний захист органа шляхом обмеження кількості лікарських засобів та призначення препаратів, терапевтичний ефект яких значно перевищує їх побічну дію.

Тому важливе місце в комплексному лікуванні хронічних гепатитів різноманітної етіології посідають гепатопротектори. До цієї групи належать досить різні за своєю структурою і механізмом дії препарати. Спільним в їх механізмі дії є здатність зменшувати пероксидацію ліпідів вільними радикалами й оксидантами, тим самим сповільнюючи пошкодження мембран гепатоцитів і зберігаючи цілість клітин. Гепатотропні засоби покращують перебіг обмінних процесів у печінці, підвищують стійкість печінкових клітин до впливу негативних факторів навколишнього середовища різноманітного походження, сприяють швидшому відновленню паренхіми печінки та її фізіологічних функцій.

Інститутом фармакології і токсикології АМН України і ВАТ «Фармак» розроблено лікарський засіб Антраль, що належить до групи синтетичних гепатопротекторів. Оригінальна активна субстанція Антралю (трис-[N(2,3-диметилфеніл)антранілато] алюміній) і його лікарська форма у вигляді таблеток уже зареєстровані в Україні. Клінічні випробування нового препарату проведені на кафедрі гастроентерології і дієтотерапії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика під керівництвом Н. В. Харченко.

Антраль — це ефективний препарат для лікування гострих і хронічних гепатитів різного генезу, цирозів печінки, сприяє зменшенню астеновегетативних порушень, покращує апетит, сон, знижує диспептичні прояви. При курсовому застосуванні препарат нормалізує вміст білірубіну, g-глобулінів, холестерину в крові, протромбіновий індекс, активність трансаміназ та лужної фосфатази. Антралю властива пролонгована протизапальна, знеболювальна, жарознижувальна дія, а також імунокоригувальна, противірусна активність щодо вірусів гепатиту А, Е та В. За результатами доклінічних досліджень встановлено, що Антраль в умовах гострого, підгострого та хронічного ураження печінки різними ксенобіотиками та їх комбінаціями сприяє ослабленню наслідків дії гепатотоксинів, активізації репаративних процесів у гепатоцитах та практичній нормалізації показників, що відображають структурно-функціональний стан печінки в дорослих та статевонезрілих тварин. Препарат інгібує процеси перекисного окислення ліпідів у крові та тканинах, підтримує активність антиоксидантних систем організму, стабілізує структури печінки та мембрани гепатоцитів. Як відносно нешкідливий фармакологічний засіб, Антраль не порушує функцій органів і систем організму, у нього відсутні кумулятивні властивості, імунотоксична, місцевоподразнювальна, алергенна, ульцерогенна, ембріотоксична і тератогенна дії.

Отримані в ході клінічних досліджень результати свідчать про терапевтичну ефективність препарату Антраль. У хворих зменшилися прояви загальної слабкості, нормалізувався сон, покращився апетит, зменшилися розміри печінки.

Динаміка біохімічних показників у пацієнтів, що вживали Антраль, свідчила про зниження вираженості цитолітичного, мезенхімально-запального та холестатичного синдромів під впливом препарату. Протягом місяця практично всі показники крові в більшості хворих знаходилися в межах норми або наближалися до нормальних значень. Клінічним дослідженням доведено, що Антраль є ефективним гепатопротектором для лікування хворих із хронічними гепатитами різної етіології, він добре переноситься хворими. Препарат рекомендовано як у складі комплексного лікування, так і у вигляді монотерапії для лікування хворих на хронічний гепатит, у тому числі вірусний, і на цироз печінки.

У педіатричній практиці Антраль рекомендується дітям середнього і старшого віку для лікування хронічних активних препаратів з надмірною та високою активністю та постгепатитних цирозів.

Антраль призначають перорально після їди тричі на день: дорослим і дітям віком понад 10 років — по 0,2 г на прийом, дітям віком 4-10 років — по 0,1 г на прийом. Тривалість курсу лікування залежить від важкості перебігу хвороби. Середній курс лікування становить 3-4 тижні. Курс лікування слід повторити після 3-4-тижневої перерви.

Препарат добре переноситься хворими. У поодиноких випадках при тривалому застосуванні Антралю можливі диспептичні явища, які зникають після відміни препарату.

Протипоказанням до призначення Антралю є порушення видільної функції нирок та індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

При одночасному застосуванні зі стероїдними та цитостатичними препаратами в пацієнтів з цирозом печінки Антраль не впливає на їх активність; дозволяється зменшення (до 50-70%) раніше призначеної дози стероїдів без подальшого зниження ефективності лікування. Можливе застосування Антралю в комплексній терапії з жовчогінними та вітамінними препаратами.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...