Крок у розвитку співпраці в галузі профілактики раку

24.03.2017

26 січня за ініціативою Міжнародного науково‑дослідного інституту профілактики (м. Ліон, Франція) в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького (ІЕПОР) НАН України відбулася зустріч керівництва цих двох закладів, присвячена обговоренню подальшої співпраці. Ця подія має важливе значення та сприятиме зростанню міжнародного авторитету української онкологічної науки. 

Log_IEPOR

Міжнародний науково-дослідний інститут профілактики (International Prevention Research Institute, IPRI) є незалежним дослідницьким закладом з великим досвідом у галузі епідеміології, профілактики раку та оцінки факторів ризику для здоров’я людини з метою запобігання розвитку онкологічних захворювань уже на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Інститут співпрацює з низкою наукових організацій в усьому світі і сприяє широкому впровадженню новітніх підходів до профілактики, скринінгу та ранньої діагностики багатьох захворювань.

IPRI
Головною метою роботи IPRI є сприяння поліпшенню здоров’я населення світу за рахунок вдосконалення профілактики шляхом навчання, освіти та проведення досліджень щодо пошуку причин поширених і соціально значущих захворювань та запобігання їх виникненню. Усі проекти IPRI міжнародні, і їх результати мають вплинути на подальший розвиток методів профілактики й лікування. Ці проекти можуть включати авторитетні огляди, метааналіз та вторинний аналіз наявних даних або збір і дослідження принципово нових даних і біологічних зразків. Усі дослідження в галузі розвитку профілактики мають відповісти на три принципових запитання: чи насправді запропоновані підходи призведуть до поліпшення стану здоров’я популяції, наскільки це безпечно, а також чи вигідно з економічної точки зору.

Boyl_GrЗ метою організації співпраці Україну відвідав директор IPRI, президент Всесвітнього альянсу з профілактики раку, голова Альянсу національних інститутів раку (ACI), професор Peter Boyle.
Під час офіційної зустрічі з директором ІЕПОР, академіком НАН України, доктором медичних наук, професором Василем Федоровичем Чехуном та співробітниками інституту професор Р. Boyle люб’язно погодився прокоментувати нам свій візит та роль майбутнього співробітництва.

– З чим пов’язана ваша діяльність? З якою метою ви звернулися до ІЕПОР з пропозицією про співробітництво?
– У цілому діяльність нашого інституту присвячена проблемі тяжких та хронічних захворювань, які наразі погано піддаються лікуванню, але яким можна запобігти. Ми проводимо дослідження в галузі епідеміології раку, головною метою яких є його профілактика та пошук специфічних цільових груп для відповідних програм тощо. Діяльність IPRI стосується не лише царини онкологічних захворювань – ​вона поширюється й на інші медичні галузі.
У реалізації своєї діяльності IPRI спів­працює з багатьма науково-дослідними інститутами – ​нашими партнерами в різних країнах світу, постійно розширюючи співробітництво. Безумовно, успіх глобальних проектів залежить від підтримки та експертизи фахівців на місцях. Саме це стало причиною нашого візиту до ІЕПОР.

– Яка мета та передумови співробітниц­тва з ІЕПОР?
– Ми спостерігали за розвитком досліджень в ІЕПОР протягом тривалого часу. Цей інститут працює в надзвичайно перспективній сфері, надаючи перевагу прогресивним напрямам досліджень. Тут не лише розробляють нові методи лікування раку, а й розширюють розуміння того, як людське тіло взаємодіє з навколишнім середовищем та які процеси в організмі пов’язані з виникненням пухлин. Певні його дослідження безпосередньо стосуються розвитку профілактики злоякісних пухлин, що збігається з головною метою діяльності IPRI. Окрім того, ІЕПОР є важливим експертним центром в Україні в галузі онкології та науково-практичних досліджень. Маю також відзначити високий рівень підготовки українських науковців, які протягом багатьох десятиліть робили вагомий внесок у розвиток світової науки. На жаль, серйозною локальною проблемою є міграція наукових кадрів – ​саме тому найвизначніші досягнення українських учених здійснені під час їх перебування за кордоном. Це є серйозною проблемою, яка потребує вирішення, але рівень української науки справді високий, що пояснює інтерес світового співтовариства до досліджень, які тут проводяться.

IMG_1600

Результатом зустрічі стало підписання Меморандуму про співробітництво з профілактики раку між двома установами: IPRI в особі його директора професора Peter Boyle та ІЕПОР в особі директора академіка НАН України Василя Федоровича Чехуна. Згідно з Меморандумом, сторони мають намір будувати свою співпрацю за кількома напрямами. Серед них – ​впровадження навчального та наукового обміну, проведення короткострокових і довгострокових навчальних програм і семінарів для українських фахівців у галузі профілактики раку та протиракової боротьби, обмін науковою інформацією, передовим досвідом і знаннями з онкопрофілактики, організація спільних конференцій, симпозіумів та інших наукових нарад з питань запобігання раку, спільний пошук ресурсів. Планується, що IPRI надаватиме допомогу в удосконаленні наявних систем реєстрації онкологічних захворювань в Україні, реалізації освітньо-інформаційних програм щодо профілактики раку. Відтепер інститути-партнери разом братимуть участь у діяльності ACI тощо.
Згідно з коментарем за результатами зустрічі, який надав академік В.Ф. Чехун, передбачається, що об’єднання зусиль двох інститутів у дослідженнях з профілактики раку прискорить поступ у вирішенні цієї проблеми, допоможе вивести українські наукові дослідження в сфері епідеміології та профілактики раку на якісно новий рівень. Розширення співпраці з провідними науково-дослідними інститутами та університетами світу, які так чи інакше опікуються проблемами онкології, сприяє обміну досвідом та подальшій інтеграції ІЕПОР у європейське наукове співтовариство.

Підготувала Катерина Котенко
Фото Романа Мельника

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина Рак шийки матки. Сучасні рекомендації щодо скринінгу

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ. ...