Роль перорального и внутривенного ибандроната в лечении метастатического поражения костей

20.09.2014

Бисфосфонаты – группа химических веществ, которые являются производными неорганического пирофосфата. Вследствие аффинности к основному неорганическому компоненту кости гидроксиапатиту, они инкорпорируются в местах активной, вызванной остеокластами, костной резорбции (на ее поверхности), накапливаясь в достаточно высокой концентрации в локальных участках, что позволяет бисфосфонатам влиять на активность остеокластов. Эти вещества не встраиваются в скелет и достаточно быстро выводятся из кровотока путем почечной экскреции. Бисфосфонаты гидрофильны и плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Кроме того, после всасывания степень накопления в скелете зависит от множества факторов (включая преобладающий тип костного обмена, определяющий доступность точек связывания, и почечную функцию, определяющую клиренс несвязанного бисфосфоната), а также потенциальной способности препарата взаимодействовать с костным матриксом [1].

Полная версия статьи в формате .pdf

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....