Прогресивний підхід до соціальної реклами в онкології

22.03.2017

Статья в формате PDF.

Як зробити соціальну рекламу максимально інформативною та дієвою – тобто змусити її стимулювати людей до проходження профілактичних оглядів? У цьому здатний допомогти зарубіжний досвід.

В Україні традиційно інформування громадськості про проблеми онкологічних захворювань було прерогативою лікарів та організаторів охорони здоров’я. Фраза «МОЗ попереджає» навіть стала крилатим висловом. Темі онкологічних захворювань присвячували прес-конференції, публікації в пресі та програми на телебаченні. Інформація подавалася грамотно, але складною науковою мовою. Згодом до цього завдання (за закордонним зразком) підключилися громадські організації та представники шоу-бізнесу.

Сьогодні креативний підхід розширює межі застосування, проникаючи в ті сфери, з якими раніше вважався несумісним, у тому числі – у медицину. Фахівці світу все більше наголошують: при інформуванні громадськості на медичні теми важливе нестандартне подання інформації, яке народжується на стику художньої творчості, традиційної реклами, дизайну і сучасних технологій.

Щоб широкі маси населення звернули увагу на медичну інформацію, а не відвернулися від неї, як від зайвого або негативного подразника, вона повинна бути подана грамотно. Яскравий приклад тому – акція Worldwide Breast Cancer*. Це соціальна реклама, в якій прояви раку молочної залози (РМЗ) наочно представлені на прикладі… лимонів.

53

Закордонна реклама, спрямована на раннє виявлення раку самими жінками, супроводжувалася небувалим успіхом і швидко набула форм «вірусної» (тобто такої, яка миттєво й самостійно поширюється в медійному просторі). Протягом кількох тижнів після появи в мережі інтернет картинка була переглянута більше 3 млн разів, крім того, 40 тис. користувачів з власної ініціативи поділилися нею в соціальних мережах. Картинка викликала неабиякий ажіо­таж і неодноразово демонструвалася в ЗМІ, у тому числі на провідних каналах**.

Зображення звичайних лимонів, кожен з яких демонструє певну ознаку РМЗ, виявилося неймовірно успішним засобом донести до широких мас інформацію про захворювання. Багато жінок повідомили в соціальних мережах, що саме ця інформація змусила їх звернутися до лікаря, завдяки чому вдалося виявити пухлину. Творець реклами – молодий дизайнер, дівчина, сім’я якої неодноразово стикалася з найгіршими наслідками РМЗ.

53-

Успіх Worldwide Breast Cancer говорить про те, що в поширенні інформації серед населення роль повинна належати простим, зрозумілим і естетичним засобам переконання, які використовуються і вдосконалюються індустрією звичайної (не медичної) реклами.

* www.worldwidebreastcancer.org
**edition.cnn.com/2017/01/16/health/lemons-breast-cancer-campaign

Підготувала Катерина Котенко

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

27.03.2024 Терапія та сімейна медицина Бенфотіамін: фокус на терапевтичний потенціал

Тіамін (вітамін В1) – важливий вітамін, який відіграє вирішальну роль в енергетичному обміні та метаболічних процесах організму загалом. Він необхідний для функціонування нервової системи, серця і м’язів. Дефіцит тіаміну (ДТ) спричиняє різноманітні розлади, зумовлені ураженням нервів периферичної та центральної нервової системи (ЦНС). Для компенсації ДТ розроблено попередники тіаміну з високою біодоступністю, представником яких є бенфотіамін. Пропонуємо до вашої уваги огляд досліджень щодо корисних терапевтичних ефектів тіаміну та бенфотіаміну, продемонстрованих у доклінічних і клінічних дослідженнях....

24.03.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Основні напрями використання ітоприду гідрохлориду в лікуванні патології шлунково-кишкового тракту

Актуальність проблеми порушень моторної функції шлунково-кишкового тракту (ШКТ) за останні десятиліття значно зросла, що пов’язано з великою поширеністю в світі та в Україні цієї патології. Удосконалення фармакотерапії порушень моторики ШКТ та широке впровадження сучасних лікарських засобів у клінічну практику є на сьогодні важливим завданням внутрішньої медицини....

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

24.03.2024 Терапія та сімейна медицина Життя в дослідженні нових ліків

Однією із найвагоміших знахідок із часу відкриття дигіталісу Нобелівський комітет назвав синтез і дослідження β-блокаторів, які зараз мають провідні стабільні позиції у лікуванні більшості серцево-судинних хвороб (ішемічна хвороба серця – ​стенокардія, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, тахіаритмії) (Радченко О.М., 2010). Це епохальне відкриття зроблено під керівництвом британського фармаколога Джеймса Блека (James Whyte Black), який отримав за нього Нобелівську премію в 1988 році. ...