Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря

17.07.2017

За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 16-17 травня, м. Тернопіль

Л.С. Бабінець Л.С. Бабінець

Традиційними стали щорічні весняні зустрічі фахівців сімейної медицини з метою проаналізувати пройдений шлях та обговорити перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), окреслити завдання на майбутнє.

Цього року Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» (внесена МОЗ до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2017 р. за № 107) відбулася 16-17 травня у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» (ТДМУ) за ініціативи кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини, департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА), ВГО «Українська асоціація сімейної медицини» та ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області».

У заході взяли участь понад 350 лікарів загальної практики – сімейної медицини (ЗПСМ) Тернопільщини, провідні науковці з Києва, Сум, Вінниці, Чернівців, Дніпра, Ужгорода, Харкова, а також гості з Грузії та Естонії. Делегатами конференції, крім сімейних лікарів, стали дільничні педіатри та терапевти, клінічні фармакологи, гастроентерологи, фізіотерапевти, рефлексотерапевти та реабілітологи. Уперше до роботи форуму долучилися фельдшери та медсестри ПМСД.

У вітальному слові проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи ТДМУ, професор Степан Запорожан зазначив, що сьогодні інституція сімейної медицини є однією з найбільш потужних у галузі охорони здоров’я України. У контексті реформ медичної галузі сімейну клінічну практику визначено ключовою, бо саме первинна допомога має формувати здоров’я нації. Він побажав учасникам форуму плідної праці, цікавого спілкування й приємних вражень від перебування на Тернопільщині.

Проректор з наукової роботи ТДМУ, професор Іван Кліщ визначив процес становлення і розвитку сімейної та страхової медицини як один з найбільш перспективних напрямів удосконалення системи охорони здоров’я населення України. Впровадження сімейної медицини – це інноваційний процес в охороні здоров’я, що супроводжується розробкою та апробацією різноманітних моделей, кожна з яких має свої переваги та недоліки і потребує адаптації до реалій сьогодення. За цих обставин особливого значення набуває питання підготовки та перепідготовки спеціалістів сімейної медицини.

Начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук зауважив, що в шостій редакції «Концепції охорони здоров’я Тернопільщини» первинну ланку визначено пріоритетною. Окремо він зупинився на питаннях фінансово-економічного забезпечення сімейної медицини, що може здійснюватись як адміністративними, так і ринковими методами. Принципи фінансування визначаються суспільними можливостями та державною політикою в галузі охорони здоров’я, яка має бути спрямованою на децентралізацію управління, розвиток самоврядування та самостійність сімейного лікаря на правовій договірній основі.

У рамках конференції відбулося чергове засідання правління ВГО «Українська асоціація сімейної медицини» за участю керівників центрів ПМСД Тернопільської області, де було запропоновано внести актуальні додаткові пропозиції щодо реформування ПМСД.

Загалом доповіді, які пролунали на конференції, стосувалися різних аспектів діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря, а також розвитку сімейної медицини.

Привернули увагу присутніх виступи іноземних гостей – Irine Pkhakadze, Ketevan Jugheli (Грузія), присвячені питанням медичної освіти в Грузії, упровадження в практику інноваційної програми міжвузівської освітньої кооперації.

Доповідач Joller Karmen (Естонія) розповіла про становлення сімейної медицини в Естонії, поділилася досвідом розробки ефективної моделі функціонування ПМСД.

Завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ТДМУ, віце-президент ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області», член правління, керівник департаменту науки ВГО «Українська асоціація сімейної медицини», доктор медичних наук, професор Лілія Бабінець акцентувала увагу слухачів на ключових аспектах тактики ведення хворого на дисциркуляторну енцефалопатію в амбулаторній практиці.

Важливу інформацію містила доповідь завідувача кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, професора В’ячеслава Чорнобрового «НПЗП-гастропатія: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики в практиці сімейного лікаря».

Про клінічну ефективність лікувальної фізкультури при терапії ішемічної хвороби кінцівок йшлося у виступі професора Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького Лук’яна Андріюка.

Чималий інтерес викликала доповідь завідувача кафедри сімейної медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професора Ірини Височиної «Відновлення мукоциліарного транспорту при гострих захворюваннях слизових оболонок дихальних шляхів у практиці сімейного лікаря».

У виступі «Ерадикація H. pylori – можливості забезпечення належної ефективності» Олег Швець, директор Державного науково-дослідницького центру з проблем гігієни харчування МОЗ України, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дієтологія» чітко сформулював межі компетенції сімейних лікарів у діагностиці та лікуванні гастроентерологічної патології.

Тамара Христич, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (БДМУ), розповіла про методи корекції астенії при хронічному панкреатиті в поєднанні із серцево-судинними захворюваннями.

Практичні питання щодо механізмів взаємообтяження гастроезофагеальної рефлюксної хвороби й ішемічної хвороби серця та ефективних способів корекції висвітлила професор Оксана Хухліна, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ.

Клінічний досвід застосування сучасних ентеросорбентів з доведеною ефективністю проаналізував Вадим Терьошин, доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету.

Ірина Боровик, доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ТДМУ та один із засновників професійної асоціації, презентувала доповідь «Інноваційна методика гепатопротекції у практиці сімейного лікаря».

Практичні кроки до вирішення проблемних питань супроводу пацієнта із цукровим діабетом для сімейних лікарів визначила Неоніла Корильчук, доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ТДМУ.

Доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ТДМУ Наталія Боцюк поінформувала аудиторію про особливості ведення дітей з гострими бронхітами на тлі алергійних захворювань.

Професор Віктор Орловський, завідувач кафедри сімейної медицини Сумського державного університету, зупинився на поліморфізмі гена СYP7A1 в осіб з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу.

На конференції обговорювалися питання щодо подальшої діяльності ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області».

У рамках заходу було проведено конкурс друкованих робіт молодих учених за фахом «ЗПСМ», що увійшли до фахового журналу «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Нагороджуватимуть переможців на наступному засіданні правління ВГО «Українська асоціація сімейної медицини».

17 травня відбулося виїзне засідання на базі амбулаторії сімейного лікаря села Шляхтинці Тернопільського району. Учасники та гості конференції ознайомилися з реальними можливостями діяльності ПМСД у формі амбулаторії, яка працює під патронатом місцевої територіальної громади, що є однією з новацій сучасної реформи ПМСД за умов децентралізації.

За результатами роботи форуму було ухвалено резолюцію.


Резолюція

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» (16-17 травня)

  • Організувати планомірну роботу ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області» для забезпечення професійного спілкування і зростання фахового рівня лікарів ЗПСМ, для посилення впливовості фігури сімейного лікаря в системі охорони здоров’я та суспільстві взагалі, для інтеграції зусиль із формування стандартів діагностики та лікування основних видів захворювань, із соціального та юридичного захисту лікарів тощо;
  • сприяти активному залученню професійної асоціації працівників первинної медичної допомоги до впровадження реформи системи охорони здоров’я на засадах пріоритетності первинної ланки, запропонованої урядом України, забезпеченню ефективної співпраці з органами місцевого самоврядування, а також підвищенню ролі громадянського суспільства для якісної імплементації запропонованих змін;
  • звернутися до МОЗ України, щоб при залученні до проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів на центральному і регіональному рівнях лікарів первинної медичної допомоги (лікарів ЗПСМ, дільничних терапевтів і дільничних педіатрів) узгоджувати цей процес із головними профільними спеціалістами на центральному рівні (головний позаштатний спеціаліст з питань сімейної медицини), відповідними фахівцями на регіональному рівні, а також з керівниками відповідних фахових професійних асоціацій;
  • з метою підняття престижу лікарів ЗПСМ і приведення до реального стану речей ввести у штаті МОЗ і управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій посади штатних головних спеціалістів з питань первинної медичної допомоги (ЗПСМ);
  • спрямувати зусилля науковців на створення й оптимізацію системи медичної освіти в плані формування ментальності сімейного лікаря як організатора маршруту пацієнта, відповідального за рівень здоров’я прикріпленого населення;
  • активно проводити роботу з впровадження медичних стандартів та протоколів, запропонованих МОЗ України, у практику лікувальних закладів ПМСД, а також у викладацький процес;
  • затвердити програму амбулаторної виробничої практики студентів V курсу медичного факультету з відпрацюванням її в центрах ПМД та навчально-практичних центрах ПМСД і ЗПСМ під контролем кафедр сімейної медицини додипломного рівня;
  • з метою формування філософії сімейного лікаря в студентів-медиків і розуміння ними значимості лікаря ПМД як основної фігури системи охорони здоров’я України сприяти затвердженню на державному рівні національної мультидисциплінарної програми викладання дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина» на додипломному рівні у вищих медичних закладах України, взявши за основу запропоновану і затверджену ВГО «Українська асоціація сімейної медицини».

    Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11-12 (408-409), червень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Лікування туберкульозу в Програмі медичних гарантій

24 березня – ​Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), у 2023 році в Україні 98 773 пацієнти мали встановлений діагноз туберкульозу (ТБ), 22 379 пацієнтам діагноз ТБ було встановлено вперше. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи

У Львові 13-15 грудня 2023 року відбувся міжнародний медичний форум (ММФ) «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи», присвячений 150-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), 125-річчю Лікарської комісії НТШ (ЛК НТШ), а також 25-річчю кафедри та центру клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На заключному засіданні після обговорення учасниками заходу були прийняті положення резолюції ММФ....

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ехінацея Композитум С – ​багатокомпонентна дія на імунну систему

Організм людини – ​це складна жива система, функціонування якої визначається безліччю змінних і задіює величезну кількість механізмів. Зовнішні і внутрішні чинники здатні порушувати регуляцію її діяльності. Однак є механізми, які допомагають ефективно усувати «поломки» в організмі і нормалізувати його стан. Така здатність має назву біорегуляції. Основою біорегуляційної медицини є комплексні біорегуляційні препарати, серед яких одним із найвідоміших є Ехінацея Композитум С. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Чому пацієнти з хронічною кропив’янкою часто залишаються недолікованими і як виправити ситуацію?

Хронічна кропив’янка (ХК) – ​це захворювання шкіри, яке характеризується повторюваною появою пухирів або уртикарних висипань з ангіоневротичним набряком (АНН) або без нього протягом понад 6 тиж [1, 2]. Це складно прогнозоване виснажливе захворювання виявляє виражений негативний вплив на якість життя пацієнтів [1]. ХК може знижувати продуктивність праці [3], порушувати сон і повсякденну активність [4], а також значуще підвищувати рівень тривоги та психологічного дистресу [5-7]. Крім того, непередбачуваний характер АНН, пов’язаного з ХК, який характеризується раптовим набряком дерми, підшкірної клітковини або підслизової оболонки, може супроводжуватися страхом пережити епізод, що загрожує життю [8]. Викликає тривогу й те, що АНН спостерігають приблизно в 40% пацієнтів із кропив’янкою [9], а поєднання АНН і пухирів – ​у 67% пацієнтів [8]. Незважаючи на те що настанови Європейської академії алергології та клінічної імунології (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology – ​EAACI), Глобальної європейської спілки алергії та астми (Global Allergy and Asthma European Network – ​GA2LEN), Європейського дерматологічного форуму (The European Dermatology Forum – ​EDF) і Всесвітньої алергологічної організації (WAO) – ​EAACI/GA2LEN/EDF/WAO щодо лікування кропив’янки рекомендують використовувати специфічний алгоритм ескалації лікування до досягнення повного контролю симптомів, в умовах реальної клінічної практики значна частка пацієнтів із ХК залишаються недолікованими. ...