ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

17.07.2017

Найближчим часом буде надано 500 млн грн для збільшення медичної субвенції на фонд заробітної плати медикам

Про це 7 червня під час науково-практичної конференції з міжнародною участю «Первинна медична допомога: кращі практики сімейної медицини», яка відбулася в столичному Будинку кіно, повідомила Ірина Володимирівна Сисоєнко, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

6-1«Із січня 2017 року я постійно наполягаю на збільшенні медичної субвенції на фонд оплати праці медичних працівників. Як відомо, після підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн виник­ли певні проблеми – «зрівнялівка», гострий дефіцит кош­тів на виплату заробітної плати, вимушене скорочення штатів. На жаль, медичні працівники фактично стали заручниками непродуманих дій з боку держави. Звісно, така ситуація – вагомий привід для обурення й обґрунтованої критики, однак це і стимул об’єднати зусилля, діяти заради змін на краще. Наразі боротьба за збільшення медичної субвенції на фонд оплати праці медичних працівників (а це майже 3 млрд грн) продовжується. Нещодавно біля стін уряду відбулися мітинги: виплати заробітної плати вимагали працівники служби екстреної медичної допомоги Київщини, підтримали пікет і лікарі м. Житомира. Врешті-решт Міністерство охорони здоров’я та Міністерство фінансів почули медиків: найближчим часом буде надано 500 млн грн для збільшення медичної субвенції на фонд заробітної плати. Проте цього замало. Аби забезпечити виплати заробітної плати фахівцям охорони здоров’я до кінця поточного року, необхідно значно більше коштів.

Саме медична спільнота, у першу чергу сімейні лікарі, повинні стати союзниками й надійними партнерами уряду та членів профільного Комітету в процесі реформування вітчизняної системи охорони здоров’я. Та жодних змін не відбудеться, якщо не вдасться створити належні умови для роботи медиків. На жаль, досить часто обіцянки представників влади – лише популізм та гучні гасла, що ніколи не трансформуються в конкретні справи. Особисто я переконана: формувати нові умови для роботи лікарів, вирішувати організаційні та управлінські питання, зобов’язувати державу здійснювати належне фінансування слід законами України, тож першочергова мета на сьогодні – створення належного законодавчого базису. Я докладатиму максимум зусиль, щоб забезпечити захист медичних працівників на рівні законів», – запевнила Ірина Володимирівна.

Триває обговорення законопроекту «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини»

Півроку тому народний депутат І. В. Сисоєнко звернулася до членів НАМН України, співробітників Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П. Л. Шупика, представників Асоціації сімейної медицини з пропозицією розробити законопроект щодо розвитку первинної медичної допомоги. Наразі проект документа підготовлено; з його ключовими тезисами учасників конференції «Первинна медична допомога: кращі практики сімейної медицини» ознайомив Олег Григорович Шекера, директор Інституту сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Закон України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» визначає правові, організаційні, економічні та соціальні механізми забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною допомогою, встановлює засади функціонування та розвитку сімейної медицини.

Законопроект містить десять розділів («Загальні положення», «Державна політика у сфері охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини», «Організація надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини», «Порядок взаємодії суб’єктів первинної медичної допомоги з закладами охорони здоров’я, що надають інші види медичної допомоги населенню», «Права та обов’язки пацієнтів», «Освіта та наука у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини», «Участь громадськості у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та міжнародне співробітництво» тощо).
Деякі з положень законопроекту:

  • Держава гарантує безоплатне надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення.
  • Функціонування сімейної медицини базується на:
    вільному виборі суб’єкта надання первинної медичної допомоги, усвідомленому виборі методів профілактики, діагностики, лікування захворювань відповідно до його рекомендацій;
    відповідальності пацієнта та членів його сім’ї за стан власного здоров’я, достовірне і своєчасне інформування спеціалістів сімейної медицини про його зміни.
  • Основні засади сімейної медицини: сімейний підхід, орієнтованість на пацієнта, профілактична спрямованість, доступність, рівність і недискримінація, багатопрофільність, безперервність, довготривалість, координація.
  • Пропонується виділити такі види первинної медичної допомоги: первинна долікарська; первинна лікарська; первинна спеціалізована.

«Я закликаю профільних фахівців долучитися до обговорення цього законопроекту в рамках більш широкого форуму. Важливо, аби саме практичні лікарі озвучили власне бачення щодо того, за якою моделлю повинна функціонувати первинна ланка», – резюмувала І. В. Сисоєнко.

 

Підготувала Ольга Радучич

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11-12 (408-409), червень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Призначення антибактеріальних препаратів при гострому риносинуситі відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності

Антибіотикорезистентність (АБР) визнано загрозою для глобального здоров’я, яка щороку спричиняє мільйони смертей в усьому світі. Невідповідне та надмірне використання антибіотиків (АБ) зумовлює підвищення стійкості мікробних збудників і негативно впливає на ефективність цих дуже важливих лікарських засобів. Завдяки Глобальному плану дій щодо АБР Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) працює над поліпшенням нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів і скороченням нераціонального використання АБ. ...

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Міжнародні дні респіраторного здоров’я: календар заходів на 2024 рік

Медичні інформаційні кампанії спрямовані на поширення важливих знань про охорону здоров’я серед населення. З урахуванням потреб і інтересів понад семи мільярдів людей у світі міжнародні організації шукають способи етичного обміну важливими відомостями, без упередженості та несправедливості. Обізнаність у сфері охорони здоров’я має вирішальне значення для кожного, оскільки хвороби та інфекції можуть вразити будь-кого в будь-який час. Таким чином, важливо поширювати відомості про охорону здоров’я за допомогою зрозумілих кожному усних, письмових і візуальних засобів. Ця інформація має сприяти соціальному здоров’ю і не містити дискримінаційного контенту. Заходи з підвищення обізнаності про здоров’я допомагають пацієнтам ліпше розуміти стан свого здоров’я, а також можливі варіанти та методи лікування. Кампанія з підвищення обізнаності відрізняється від маркетингу товарів для здоров’я, оскільки не спонукає купувати той чи інший продукт, а намагається сприяти свідомішому ставленню до свого здоров’я. Глобальні дні громадського здоров’я пропонують великі можливості для підвищення обізнаності та розуміння проблем здоров’я і мобілізації підтримки дій від місцевої громади до міжнародної спільноти. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Лікування туберкульозу в Програмі медичних гарантій

24 березня – ​Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), у 2023 році в Україні 98 773 пацієнти мали встановлений діагноз туберкульозу (ТБ), 22 379 пацієнтам діагноз ТБ було встановлено вперше. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи

У Львові 13-15 грудня 2023 року відбувся міжнародний медичний форум (ММФ) «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи», присвячений 150-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), 125-річчю Лікарської комісії НТШ (ЛК НТШ), а також 25-річчю кафедри та центру клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На заключному засіданні після обговорення учасниками заходу були прийняті положення резолюції ММФ....