Головний біль напруги: стислий довідник лікаря

19.10.2017

Стаття у форматі PDF.

Головний біль є одним з найбільш поширених розладів нервової системи. За визначенням ВООЗ, це болісний стан, який позбавляє людину можливості нормально функціонувати. Повторювані напади головного болю й постійне очікування наступного епізоду негативно впливають на сімейне життя та соціальну реалізацію, а також на професійну діяльність. Зусилля, яких пацієнти докладають протягом тривалого часу для того, щоб пристосуватися до життя з хронічним головним болем, можуть призвести до розвитку інших хвороб. Загалом головні болі зумовлюють значні соціально-економічні втрати і входять у десятку найчастіших причин непрацездатності. У розвинених країнах головний біль вважається серйозною медичною й економічною проблемою.

 

Загальні відомості

Основними типами головного болю є головний біль напруги (ГБН), мігрень, кластерний головний біль і головний біль, пов’язаний зі зловживанням лікарськими засобами. Серед них найбільш розповсюдженим (приблизно 80% випадків) є ГБН, також відомий як головний біль, зумовлений м’язовим спазмом, стресовий або звичайний головний біль. Точний патофізіологічний механізм ГБН не встановлений, проте вважається, що значну роль мають іррадіація болю від м’язів голови та шиї, а також болюча напруженість цих м’язів. Пацієнти з епізодичним ГБН, які страждають на часті напади головного болю, мають підвищений ризик розвитку хронічного ГБН. Раннє призначення ефективного лікування є дуже важливим, оскільки дозволяє запобігти хронізації болю. Як першу лінію терапії епізодичного ГБН сучасні настанови рекомендують призначати нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), як-от ібупрофен або парацетамол.

Тривожні ознаки, за наявності яких пацієнти з головним болем потребують більш детального обстеження або консультації спеціаліста

 • Головний біль, що з’явився уперше (особливо в пацієнтів віком понад 50 і до 10 років, імуноскомпрометованих, з потенційним метастатичним ураженням головного мозку, в разі безпричинного блювання)
 • Погіршення головного болю при підвищенні температури тіла  або зміні положення тіла
 • Раптовий головний біль (як удар грому), що досягає максимальної інтенсивності за 5 хв
 • Травма голови упродовж останніх 3 місяців
 • М’язова слабкість, зміни особистості, зниження свідомості, труднощі з концентрацією уваги або погіршення пам’яті
 • Причинами головного болю є кашель, чхання, фізичне навантаження або дихання із закритим носом чи ротом
 • Біль у щелепі з розладами зору
 • Почервоніння очей або затуманений зір
 • Ранковий головний біль з блюванням
 • Головний біль з аурою, що з’явився уперше в жінки, яка приймає комбінований оральний контрацептив
 • Головний біль, що погіршується протягом тижнів або довше

Ефективне лікування ГБН
У численних клінічних дослідженнях було здійснено порівняння ефективності НПЗП і парацетамолу в полегшенні ГБН.

 • бупрофен забезпечує краще полегшення головного болю порівняно з парацетамолом.

У подвійному сліпому рандомізованому дослідженні за участю пацієнтів з епізодичним ГБН порівнювали ібупрофен (400 мг, n=153), парацетамол (1000 мг, n=151) і плацебо (n=151). Пацієнтів з повним полегшенням головного болю було значно більше в групі ібупрофену, ніж у групах парацетамолу чи плацебо. Крім того, ібупрофен полегшував біль значно швидше порівняно з парацетамолом або плацебо (рис. 1).

NB! Європейська федерація головного болю (EFN) і Британська асоціація з вивчення головного болю (BASH) зазначають, що парацетамол може бути менш ефективним, ніж ібупрофен або інші НПЗП.

 • Ібупрофен забезпечує краще полегшення головного болю порівняно з ацетил­саліциловою кислотою (АСК).

У подвійному сліпому плацебо-конт­рольованому дослідженні оцінювали ефективність ібупрофену 200 мг і АСК 500 мг у пацієнтів з ГБН або мігренню. Через 60 хв після прийому інтенсивність болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) зменшувалася значно більше в групі ібупрофену (рис. 2).

 

Лікарські форми зі швидкою дією

При лікуванні ГБН швидке знеболення є дуже важливим

 • Лікування необхідно призначати за появи перших ознак гострого епізоду головного болю, щоб досягти полегшення якомога раніше. На думку пацієнтів (n=2000), швидке знеболення є другою (після ефективності) найважливішою перевагою препарату проти головного болю (RB market research TNS Analgesics U&A Sept 2005).
 • Лікування гострого ГБН може запобігати пролонгованій сенситизації центральної нервової системи, що вважається провідним механізмом розвитку хронічного ГБН (IHS, 2013). 

Безпека ібупрофену

 • Порівняно з іншими безрецептурними НПЗП ібупрофен має найнижчий ризик гастроінтестинальних побічних ефектів. У безрецептурних дозах (до 1200 мг/добу) ібупрофен переноситься краще, ніж АСК, напроксен або диклофенак.
 • Серед інших широко застосовуваних НПЗП ібупрофен у безрецептурних дозах і напроксен мають найкращий профіль кардіоваскулярної безпеки.
 • Важливими перевагами ібупрофену над АСК і парацетамолом є його більш широкий діапазон терапев­тичної дії і менша токсичність при передозуванні. Відомо, що передозування АСК і парацетамолу може призводити до летальних наслідків: у першому випадку – внаслідок ацидозу, у другому – через ураження печінки. Аналіз 1033 випадків передозування ібупрофену у Великій Британії показав, що в 705 (65%) пацієнтів симптоми інтоксикації були повністю відсутні, у 199 (18%) спостерігалися легкі симптоми, у 23 (2%) пацієнтів мали місце помірні небажані реакції. Летальні наслідки спостерігалися лише в 7 випадках, причому в усіх цих випадках були присутні обтяжливі фактори, пов’язані із застосуванням супутніх лікарських препаратів та/або коморбідною патологією (Volans G. et al., 2003).

Гофен 200 і Гофен 400 – ефективний і доступний ібупрофен для лікування ГБН

 • Гофен – це рідка форма ібупрофену в м’яких капсулах, призначена для лікування ГБН, періодичного болю в жінок, зубного болю та гарячки.
 • Гофен виробляється за сучасною технологією ClearCap, яка дозволяє зменшити собівартість і разом із тим підвищити якість продукції.
 • На відміну від твердих (таблетованих) лікарських форм рідка форма ібупрофену не потребує преабсорб­ційної підготовки, завдяки чому швидше засвоюється і досягає вогнища болю. Порівняно з ібупрофеном у таблетках знеболювальний ефект Гофену починається у 2-2,5 рази швидше – вже за 10-15 хв після прийому. Знеболюваний ефект препарату зберігається до 8 год. 
   

Список літератури знаходиться в редакції.


Підготував Олександр Гладкий

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 18 (415), вересень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

05.12.2023 Терапія та сімейна медицина Флурбіпрофен: вибір оптимального НПЗП за гострого болю та запалення в пацієнтів із серцево-судинною патологією

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) стали чи не найбільшим надбанням фармакології, адже вони щодня полегшують біль мільйонам людей у світі. Водночас цей широкий клас засобів традиційно розглядають як двобічно загострений меч: з одного боку, він є нещадним до болю, з іншого – здатний заподіяти шкоди різним тканинам та органам [1]....

03.12.2023 Терапія та сімейна медицина Роль калію та його препаратів у терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Модифікація харчових чинників може мати значний вплив на ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ) (Gay et al., 2016; Key et al., 2019). При цьому основним механізмом дії є зниження артеріального тиску (АТ), найважливішого основного модифікованого чинника ризику ССЗ (Whelton et al., 2018; Flint et al., 2019). Відомо, що зменшення вмісту натрію в раціоні та збільшення споживання калію пов’язані зі зниженням АТ і ризику ССЗ. Роль цих елементів у контролі АТ широко вивчають у лабораторних та епідеміологічних дослід­жен­нях (Filippini et al., 2017; Nomura et al., 2019)....

03.12.2023 Терапія та сімейна медицина Ренопротекторна дія фебуксостату за контраст-індукованого гострого ураження нирок у пацієнтів із хронічною хворобою нирок 3-ї стадії

Гостре контраст-індуковане ураження нирок (ГКІУН)є третьою за поширеністю причиною гострого ураження нирок серед госпіталізованих пацієнтів. Захворюваність на ГКІУН поступово зростає, особливо серед осіб, які мали первинне черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ), внаслідок нестабільності гемодинаміки та неадекватної профілактики (Sun et аl., 2019). Результати нещодавнього дослідження засвідчили зниження частоти ГКІУН у пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН) після ЧКВ завдяки застосуванню фебуксостату, що має ренопротекторний ефект (Sarhan et al., 2023)....

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Сульфатіазол срібла в лікуванні опіків: клінічний випадок

Пов’язки із препаратами на основі срібла є однією з основних груп засобів, що застосовуються під час лікування інфікованих ран і ран із високим ризиком інфікування, в т. ч. опікових. Іони срібла каталізують окислення генетичного матеріалу бактеріальної клітини, що є основним механізмом їхньої бактеріостатичної та бактерицидної дії на грампозитивні й грамнегативні бактерії, а також фунгіцидного ефекту. Широкий вибір препаратів срібла, доступних на сьогодні, надає можливість підібрати засіб відповідно до потреб і вподобань пацієнта. В рекомендаціях Асоціації з науково обґрунтованого лікування ран (2020) згадуються засоби на основі іонного, металевого та нанокристалічного срібла, а також сульфату срібла й інших його солей....