4-й Національний український стоматологічний конгрес: від історичних здобутків до активних реформ

01.12.2017

20-21 жовтня в м. Києві відбувся 4-й Національний український стоматологічний конгрес.
Захід проводився за активної участі ГО «Асоціація стоматологів України» («АСУ»), профільних стоматологічних асоціацій, Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України. Цього разу конгрес було приурочено до визначної дати – 100-річчя формування української наукової стоматологічної школи.

На відкритті конгресу з вітальним словом виступила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, радник Президента України з гуманітарних питань, доктор медичних наук, професор Ольга Вадимівна Богомолець.

– Вітаю лікарів-стоматологів з ювілейною датою з моменту заснування наукової стоматологічної школи України. Висловлюю вдячність стоматологічній спільноті та ГО «АСУ» за активну участь у формуванні лікарського самоврядування. Для побудови якісної системи охорони здоров’я в Україні дуже важливо, щоб асоціації лікарів мали вагомий вплив на державну владу. Саме завдяки зусиллям фахових асоціацій представники уряду можуть проводити розумне реформування медичної галузі.

Потрібно пам’ятати, що дуже багато людей в Україні, на жаль, все ще не мають доступу до якісної стоматологічної допомоги. Крім того, за останніми даними, близько 95% учасників антитерористичної операції на сході України мали ті чи інші стоматологічні захворювання, що свідчить про незадовільні заходи профілактики. Таким чином, система охорони здоров’я, зокрема стоматологічна галузь, потребує негайних реформ. Однак без вагомої підтримки лікарів-стоматологів, їх досвіду та прагнення до змін на краще будь-які реформи системи медичного обслуговування, на моє переконання, будуть неможливими.

 

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ірина Володимирівна Сисоєнко також звернула увагу на необхідність ефективного реформування надання стоматологічної допомоги на державному рівні.

– 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон № 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів». Саме з його прийняттям медична спільнота має розпочати впровадження європейських стандартів у сфері охорони здоров’я. Однак треба пам’ятати, що це лише перший крок у розвитку і реформуванні медичної галузі. Протягом наступних 3 років Україна буде поступово переходити до нових умов надання медичної допомоги в клінічних центрах.

Важко переоцінити важливість реформування стоматології в Україні, адже кількість звернень громадян за стоматологічними послугами посідає друге місце серед загальної кількості звернень за медичною допомогою. Саме тому вкрай важливо на законодавчому рівні визначити організаційно-правову роль лікарів-стоматологів, удосконалити рівень їх юридичного захисту. У проекті Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» була сформульована роль лікарів-стоматологів на первинній ланці медичної допомоги. Зміни, що відбуваються сьогодні, направлені насамперед на створення належних умов для професійної діяльності медичних працівників, адже тільки за таких обставин українські пацієнти зможуть отримувати якісну медичну допомогу.

 

Виступ президента ГО «АСУ», професора кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктора медичних наук Ірини Петрівни Мазур був присвячений ролі Асоціації в розвитку стоматологічної галузі.

– ГО «АСУ» об’єднує на основі спільних інтересів та за професійною ознакою громадян України, що є лікарями-стоматологами, лікарями суміжних професій, а також спеціалістами з інших галузей знань, професійна діяльність яких пов’язана з проблемами стоматології. Основною метою функціонування Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння професійній і науковій діяльності спеціалістів стоматологічного профілю, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики.

Асоціація координує та видає науково-практичні фахові журнали «Новини стоматології», «Современная стоматология», «Вісник стоматології», міжнародний науково-практичний журнал «Стоматологія. Естетика. Інновації», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Профілактична та дитяча стоматологія», «Світ ортодонтії», «Дентаклуб». До складу ГО «АСУ» входить Рада молодих вчених, мета якої – сприяти професійному і науковому розвитку талановитої молоді, підтримувати їх під час навчання, у тому числі й за межами України.

У безперервній післядипломній освіті лікарів-стоматологів задіяні науково-педагогічні працівники стоматологічних факультетів вищих навчальних медичних закладів України, котрих об’єднує ГО «АСУ».

Знаменним є проведення вже трьох (2012-й, 2013-й, 2015-й рр.) Національних українських стоматологічних конгресів за міжнародною участю. Така діяльність цілком відповідає прагненням стоматологічної спільноти, адже згідно з опитуванням, проведеним Українською рейтинговою агенцією, 85% лікарів-стоматологів нашої країни вважають, що безперервний професійний розвиток має бути обов’язком для всіх.

Членами Асоціації є лікарі-стоматологи з усіх регіонів України, професори, доктори та кандидати медичних наук, молоді науковці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (м. Одеса), Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, а також 18 стоматологічних факультетів ВНМЗ України.

ГО «АСУ» співпрацює з МОЗ України для координації та регулювання професійної діяльності лікарів-стоматологів у нашій державі. Експерти Асоціації брали активну участь у розробці проекту Закону України № 6634 «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини»; співпрацювали із законодавцями під час створення проекту Закону України № 7065 «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні». Саме в цьому законопроекті відтворене бачення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо ролі лікаря-стоматолога на первинній, вторинній і спеціалізованій ланках медичної допомоги. За участю законодавчих органів влади та експертів з юридичних питань Асоціація сприяє професійному розвитку стоматологів у різних регіонах України.

ГО «АСУ» є членом Всесвітньої федерації стоматологів (FDI) та Європейського регіонального відділу Всесвітньої федерації стоматологів (ERO FDI), співпрацює з фаховими асоціаціями Німеччини, Австрії, Білорусі, Казахстану, Польщі, Грузії, Азербайджану, Молдови, Вірменії, Туреччини, Литви та інших країн.

Ще у 2007 р. ВООЗ закликала країн-членів вжити заходів щодо забезпечення здоров’я порожнини рота в національних програмах комплексної профілактики та лікування хронічних інфекційних захворювань. Здоров’я ротової порожнини має значний вплив на якість життя і на ризик розвитку неінфекційних хвороб, які зумовлюють велику кількість випадків смерті у всьому світі. Відповідно до резолюції Організації Об’єднаних Націй 66/2 від 19 вересня 2011 р., у 2008 р. приблизно 36 млн летальних випадків з 57 млн (у т. ч. 9 млн серед осіб, що не досягли 60-річного віку) було спричинено неінфекційною патологією, переважно серцево-судинними, онкологічними, хронічними респіраторними захворюваннями та діабетом. Майже 80% цих випадків зареєстровані в країнах, що розвиваються. У резолюції ВООЗ також визнається, що захворювання нирок, ротової порожнини та органу зору становлять значну проблему для здоров’я населення багатьох країн, і що для цих хвороб характерні одні й ті ж самі типові фактори ризику. Таким чином, до захворювань порожнини рота можуть буди застосовані загальні заходи реагування.

 

Віце-президент ГО «АСУ», заступник голови Координаційної ради МОЗ України з питань стоматології, доктор медичних наук, професор Олексій Володимирович Павленко виступив з доповіддю «Реформування стоматології на сучасному етапі».

– Українська стоматологічна школа створювалася видатними науковцями протягом багатьох років, і сьогодні ГО «АСУ» проводить традиційне зібрання лікарів-стоматологів та підводить своєрідний підсумок наукових та практичних досягнень. До друку підготовлено видання «Стоматологія в Україні: історичні нариси», де висвітлено історичний шлях формування та становлення наукових шкіл, практичних досягнень українських стоматологів.

Діяльність майже тридцятитисячної стоматологічної громади спрямована на покращення здоров’я порожнини рота та організму в цілому, профілактику стоматологічних захворювань, поліпшення стандартів надання стоматологічної допомоги. Аналіз сучасного стану стоматологічної галузі в Україні та перспектив розвитку свідчить про необхідність реорганізації стоматологічної служби. Велику роль на шляху реформування, а саме щодо регулювання розвитку стоматологічної галузі, повинні відіграти професійні об’єднання лікарів-стоматологів, зокрема ГО «АСУ». Передбачається делегування їм таких функцій:

 • забезпечення незалежності лікаря, захист від втручання в здійснення лікарської діяльності;
 • участь у забезпеченні страхування професій;
 • проведення процедури атестації та ліцензування практичної діяльності стоматологів;
 • регулювання процесу безперервної післядипломної освіти стоматологів в Україні.

Основними напрямами реформування системи охорони здоров’я в Україні є децентралізація управління, створення конкурентного середовища на ринку медичних послуг, розвиток системи добровільного та загальнообов’язкового медичного страхування, створення реєстрів медичних працівників та медичних закладів, забезпечення надійного правового захисту пацієнтів та медичних працівників, удосконалення підходу до підготовки кадрів для системи охорони здоров’я, розвиток лікарського самоврядування.

Реформи в стоматології розпочинаються зі змін у законодавстві, що відбувається вже сьогодні. Важливу роль у цьому процесі відіграє створення національних програм, які повинна фінансувати держава, як це відбувається в багатьох європейських країнах.

За рахунок розвитку національних програм у країнах Європейського союзу вдалося значно знизити інтенсивність карієсу (у Данії, наприклад, через 15 років після впровадження Державної профілактичної програми інтенсивність карієсу досягла 1,3 та, за даними ВООЗ, є дуже низькою). В Україні також настав час для створення партнерства між державою та приватними медичними центрами. Одним з найголовніших недоліків діяльності стоматологічної служби є недостатній рівень диспансеризації і, як наслідок, високі показники стоматологічної захворюваності, а також відсутність сучасних стандартів та протоколів лікування. Ця проблема потребує якнайшвидшого вирішення.

 

Директор Інституту стоматології Казахського національного медичного університету ім. С. Д. Асфендіярова, головний позаштатний стоматолог Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан, президент Єдиної Казахстанської Асоціації стоматологів, доктор медичних наук, професор Сауле Сериковна Єсембаєва розповіла про сучасний стан розвитку стоматологічної служби Республіки Казахстан.

– За 7 років моєї роботи на посаді головного позаштатного стоматолога МОЗ Республіки Казахстан у країні вдалося відновити всі шкільні стоматологічні кабінети. Щороку відкривається велика кількість стоматологічних кабінетів у сільській місцевості. Право на отримання безкоштовної стоматологічної допомоги мають діти до 18 років (у рамках планової санації), вагітні жінки (у повному обсязі, крім ортопедичного лікування), пацієнти з гострим болем і соціально-незахищені верстви населення.

Державне фінансування стоматологічної допомоги в нашій країні значно зростає з року в рік. У Казахстані велика увага приділяється також приватному сектору стоматології. Якщо приватна клініка відповідає всім вимогам щодо якості надання стоматологічної допомоги, їй дозволяється виконувати державні замовлення на рівні з державними медичними установами. Забезпечення комфортних умов роботи в приватному секторі сприяє розвитку бізнесу у сфері стоматології та підвищенню рівня стоматологічної допомоги.

Незважаючи на впровадження заходів з покращення профілактики захворювань порожнини рота серед населення, розповсюдженість карієсу все ще залишається стабільно високою і становить 74%. Значним недоліком є загальна незацікавленість стоматологів Казахстану в лікуванні захворювань слизової оболонки. На жаль, більшість спеціалістів з терапевтичної стоматології у своїй професійній діяльності роблять акцент на лікуванні карієсу та його ускладнень. Великою проблемою для Казахстану, особливо для деяких регіонів, є вроджена патологія щелепно-лицевої ділянки. У зв’язку з цим були розроблені спеціальні програми з моніторингу та реабілітації таких пацієнтів, що фінансуються з бюджету держави.

Єдина Казахстанська Асоціація стоматологів має на меті надавати реальну допомогу стоматологічній спільноті та брати активну участь у реформуванні медичної галузі. Асоціація пройшла відповідну акредитацію в МОЗ і стала ефективним важелем впливу на державну владу. На сьогодні жоден нормативний документ, навіть щодо діяльності інших медичних спеціальностей, не може бути затверджений без узгодження з Єдиною Казахстанською Асоціацією стоматологів.

У рамках пленарного засідання «Роль громадського об’єднання в реформуванні та правовому захисті професійної діяльності» виступив також директор ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (м. Одеса), доктор медичних наук, професор Станіслав Аркадійович Шнайдер з доповіддю «Розвиток стоматологічної науки в медичному просторі». Головний лікар обласної стоматологічної поліклініки Харківської області Євген Віталійович Волосов розповів учасникам конгресу про роль та досвід органів місцевого самоврядування в реформуванні галузі охорони здоров’я на Харківщині. Доцент Національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ), адвокат Радмила Юріївна Гревцова (консалтингова компанія «Юркрафт Медицина») виступила з доповіддю, що була присвячена сучасним реаліям та перспективам захисту прав медичних закладів і лікарів-стоматологів в Україні. Велику увагу слухачів привернув виступ адвоката Олени Іванівни Бабич (Юридичне бюро Олени Бабич) «Юридичні поради: те, що має знати кожен стоматолог», в якій були деталізовані реальні інструменти юридичного захисту, доступні кожному лікарю-стоматологу.

На 4-му Національному українському стоматологічному конгресі пройшло 8 симпозіумів з таких тем:

 • Сучасні досягнення в щелепно-лицевій хірургії.
 • Інтегровані підходи до питань діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота.
 • Інноваційні підходи до діагностики та лікування захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота в дитячому та дорослому віці.
 • Ефективні протоколи реабілітації стоматологічних хворих з використанням дентальної імплантації.
 • Мультидисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні стоматологічних захворювань.
 • Біль та запалення в стоматології.
 • Інноваційні методи ортопедичної реабілітації стоматологічних хворих.
 • Дисфункція та захворювання скронево-нижньощелепного суглоба: погляд різних спеціалістів на одну проблему.

Окремий симпозіум «Інноваційні підходи до лікування: від наукових розробок до практичних впроваджень» було присвячено досягненням молодих вчених та лікарів. Під час конференції розглядались такі теми, як професійне зростання та роль лікаря-стоматолога в суспільстві, прогресивні методи функціональних та естетичних реставрацій, психосоматика в стоматології тощо.

Яскравою подією конгресу стала презентація книги «Стоматологія в Україні: історичні нариси». Під час урочистого вручення перших примірників присутні автори поділилися спогадами про довгий, часом дуже важкий, але визначний шлях, що пройшла наукова стоматологічна школа України протягом більш ніж 100 років свого існування.

 

Підготував Ігор Кравченко

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 21 (418), листопад 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

28.02.2024 Терапія та сімейна медицина Алгоритм терапії міофасціального больового синдрому

Міофасціальний больовий синдром (МФБС), що характеризується розвитком м’язової дисфункції та формуванням локальних хворобливих ущільнень в уражених м’язах, негативно впливає на якість життя пацієнта і потребує адекватного лікування....

19.02.2024 Терапія та сімейна медицина Перспективи застосування езетимібу

Попри значний прогрес протягом останніх десятиліть у вивченні та лікуванні дисліпідемії, атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (ССЗ) лишаються однією з основних причин смерті в усьому світі (Tsao et al., 2022). Як основному чиннику ризику метаболічних захворювань і атеросклеротичних ССЗ дисліпідемії притаманний аномальний ліпідний профіль, зокрема високий рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) (≥160 мг/дл, або ≥4,1 ммоль/л), низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) (<40 мг/дл, або <1,0 ммоль/л) або високий рівень тригліцеридів (≥200 мг/дл, або ≥2,3 ммоль/л)....

13.02.2024 Терапія та сімейна медицина Спаскупрель проти м’язового спазму: крізь призму доказової медицини

Протягом останніх років практикуючі лікарі спостерігають зростання кількості пацієнтів, які приходять на прийом із провідною скаргою на м’язовий спазм різної локалізації – ​найчастіше мимовільні скорочення виникають у м’язах спини та шиї, шлунково-кишковому (ШКТ) чи сечостатевому тракті, значно утруднюючи не лише вживання їжі, сечовипускання, пересування в просторі, соціальні взаємодії, а й здатність до самообслуговування....

06.02.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Лікування серцево-судинних захворювань у пацієнтів з діабетом

На цукровий діабет (ЦД) 2021 р. страждало близько 537 млн осіб у всьому світі (поширеність – 10,5%), до 2045 р. їхня кількість може зрости до 783 млн (поширеність – 12,2%) (Sun et al., 2021). ЦД можна підозрювати за наявності специфічних симптомів, як-от поліурія, полідипсія, втомлюваність, розмитість зору, втрата ваги, погане загоєння ран і рецидивні інфекції. Проте цей стан може бути безсимптомним, через що ЦД не діагностують у >40% випадків (від 24 до 75%) (Beagley et al., 2014).У серпні поточного року Європейське товариство кардіологів (ESC, 2023) оновило рекомендації з лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ) в осіб із ЦД, ґрунтуючись на оцінюванні та узагальненні наявних доказів, щоб запропонувати медичним працівникам найкращий діагностичний або терапевтичний підхід у цій популяції пацієнтів. Пропонуємо до вашої уваги основні положення цього документа, які було опубліковано у виданні European Heart Journal (2023; 44: 4043‑4140). ...