10 лет применения препарата Лантус ® в Украине: время подводить итоги, анализировать приобретенный опыт и обсуждать планы на будущее

12.12.2014

Открытие инсулина в 20-х годах прошлого столетия стало настоящей революцией в лечении диабета, до которой больные сахарным диабетом (СД) 1 типа были обречены на быструю неминуемую гибель. Это была первая, но далеко не последняя тактическая победа в истории диабетологии, ведь первые препараты инсулина давали шанс пациентам продлить жизнь всего на 15-20 лет. Поэтому борьба с диабетом продолжилась, и за минувшее столетие было сделано еще немало открытий, позволивших обеспечить пациентам с диабетом не просто существование, а жизнь активную и достойную. Так, одной из важнейших вех в истории диабетологии стало создание аналогов инсулина с профилем действия, максимально приближенным к эндогенному гормону. Инсулин гларгин (препарат Лантус® компании Санофи) – это первый аналог человеческого инсулина с длительностью действия 24 ч, который смог наиболее точно воспроизвести физиологическую базальную секрецию инсулина. Сегодня Лантус® является наиболее широко используемым базальным инсулином в мире и уже 10 лет успешно применяется в нашей стране. Первый юбилей – время для подведения промежуточных итогов. Представители компании и ведущие эндокринологи страны собрались в рамках VІІІ съезда Ассоциации эндокринологов Украины, чтобы проанализировать полученный за 10 лет опыт и обсудить планы на будущее.

Продолжение статьи читайте в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Ендокринологія

28.02.2024 Ендокринологія Прогностичний вплив метформіну в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу і гострою серцевою недостатністю: аналіз реєстрів EAHFE та RICA

Протягом останньої декади показники поширеності та захворюваності на цукровий діабет (ЦД) і серцеву недостатність (СН) значно зросли. ЦД 2 типу вважається незалежним фактором ризику СН і незадовільного її прогнозу. В пацієнтів, госпіталізованих з приводу СН, наявність ЦД асоціюється із тривалішим стаціонарним лікуванням, високою часткою повторних госпіталізацій та вищим відсотком коморбідних станів. Дані іспанського Національного реєстру пацієнтів із СН (RICA) свідчать, що хворим із ЦД 2 типу притаманні частіші повторні госпіталізації щодо СН і вищі довгострокові показники смертності порівняно з особами без ЦД, хоча внутрішньолікарняна смертність для цих двох популяцій є однаковою....

23.01.2024 Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Лікування неврологічних і метаболічних порушень за цукрового діабету

У листопаді в рамках науково-освітнього проєкту «Школа ендокринолога 2023» за участю провідних ендокринологів, невропатологів і представники інших суміжних спеціальностей відбулося 5-денне навчання лікарів, котрі займаються веденням пацієнтів із різною ендокринною патологією. Захід мав на меті підвищення рівня знань та навичок у сфері новітніх методів діагностики, лікування і профілактики захворювань ендокринної системи, а також супутньої патології. Пропонуємо нашим читачам огляд двох доповідей у форматі «запитання – ​відповідь»....

22.01.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Ураження кишечнику у хворих на цукровий діабет 2 типу

Спеціалісти Міжнародної діабетичної федерації (IDF) зазначають, що кількість людей в Україні із цукровим діабетом (ЦД) віком 20-79 років складає 2 млн 325 тис.; загалом у нашій країні налічується 2 млн 325 тис. хворих на ЦД різної вікової категорії. До Всесвітнього дня ЦД, який щороку відзначається 17 листопада, провідний фахівець гастроентерології, кандидат медичних наук Юлія Зіновіївна Гуркало виступила з доповіддю на ІІ Міжнародному конгресі Family Doc Congress, де обговорила особливості перебігу функціональних порушень кишечнику на тлі ЦД 2 типу....

22.01.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Діабетична нейропатія, індукована лікуванням: оновлений огляд

Діабетична нейропатія (ДН) являє собою одне з провідних ускладнень цукрового діабету (ЦД) і пов’язана з незадовільним глікемічним контролем (American Diabetes Association, 2022). Поширеність ДН серед осіб із ЦД становить близько 50% і є однаковою для ЦД 1 та 2 типів (Feldman E.L. et al., 2019). У 75% випадків спостерігається дистальна симетрична полінейропатія; інші форми зустрічаються рідше (Hicks C.W., Selvin E., 2019; Tran C. et al., 2015; Oh J., 2020)....