Влияние сертралина на психопатические черты, или «Косметическая психофармакология»

27.04.2015

Впоследние годы появляется все больше указаний на то, что антидепрессанты могут изменять стойкие личностные черты
независимо от их терапевтических эффектов. Например, у пациентов с большим депрессивным расстройством, получающих
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ослабляются невроз и агрессия, усиливаются экстраверсия,
социальная желательность и аффилиативность (A.L. Brody et al., 2000; L. Ekselius, L. Von Knorring, 1999; T.Z. Tang et al., 2009).
Некоторые авторы связывают изменения личности на фоне терапии СИОЗС с уменьшением проявлений депрессии (L. Du et al., 2002), однако современные данные, полученные в плацебо контролированных исследованиях, свидетельствуют о том, что ослабление невроза и усиление экстраверсии происходят независимо от уменьшения депрессии и разделены во времени от улучшения депрессивных симптомов (T.Z. Tang et al., 2009). Кроме того, уменьшение невроза, наблюдавшееся при применении СИОЗС, ассоциировалось с более низким риском рецидива, в то время как у пациентов, у которых была успешной когнитивно-поведенческая терапия, этот эффект отсутствовал (J.C. Fournier et al., 2008).

Полная версия статьи в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

27.03.2024 Терапія та сімейна медицина Бенфотіамін: фокус на терапевтичний потенціал

Тіамін (вітамін В1) – важливий вітамін, який відіграє вирішальну роль в енергетичному обміні та метаболічних процесах організму загалом. Він необхідний для функціонування нервової системи, серця і м’язів. Дефіцит тіаміну (ДТ) спричиняє різноманітні розлади, зумовлені ураженням нервів периферичної та центральної нервової системи (ЦНС). Для компенсації ДТ розроблено попередники тіаміну з високою біодоступністю, представником яких є бенфотіамін. Пропонуємо до вашої уваги огляд досліджень щодо корисних терапевтичних ефектів тіаміну та бенфотіаміну, продемонстрованих у доклінічних і клінічних дослідженнях....

24.03.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Основні напрями використання ітоприду гідрохлориду в лікуванні патології шлунково-кишкового тракту

Актуальність проблеми порушень моторної функції шлунково-кишкового тракту (ШКТ) за останні десятиліття значно зросла, що пов’язано з великою поширеністю в світі та в Україні цієї патології. Удосконалення фармакотерапії порушень моторики ШКТ та широке впровадження сучасних лікарських засобів у клінічну практику є на сьогодні важливим завданням внутрішньої медицини....

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

24.03.2024 Терапія та сімейна медицина Життя в дослідженні нових ліків

Однією із найвагоміших знахідок із часу відкриття дигіталісу Нобелівський комітет назвав синтез і дослідження β-блокаторів, які зараз мають провідні стабільні позиції у лікуванні більшості серцево-судинних хвороб (ішемічна хвороба серця – ​стенокардія, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, тахіаритмії) (Радченко О.М., 2010). Це епохальне відкриття зроблено під керівництвом британського фармаколога Джеймса Блека (James Whyte Black), який отримав за нього Нобелівську премію в 1988 році. ...