Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників»

16.04.2018

На запитання читачів відповідає юрист громадської організації «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників» (ГО «ВОЗМП») Лілія Секелик.

Я закінчила інтернатуру у 2013 р., маю сертифікат за спеціальністю «Стоматологія», дійсний до 30 червня 2018 року, трудової книжки немає. Які курси я можу пройти, щоб не втратити сертифікат, якщо в мене відсутній стаж? У деканаті ФПДО мені пропонують записатися на вузькопрофільну спеціалізацію зі стоматології або на 2­-місячне стажування, аргументуючи це тим, що в мене відсутні стаж і трудова книжка (зазвичай курси для підтвердження сертифіката тривають 1 місяць). Що робити?

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 19 грудня 1997 р. № 359 (далі – Положення № 359), особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено в присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування відповідно до вимог Положення про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх подальшого допуску до лікарської діяльності, затвердженого наказом МОЗ України від 17 березня 1993 року № 48 (далі – Положення № 48).

Пунктом 3 Положення № 48 передбачається, що лікар, який не працює більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не може займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності і повинен бути направлений на стажування.

Стажування лікарів здійснюється в інститутах удосконалення лікарів або на факультетах удосконалення лікарів при медичних інститутах і університеті.

Направлення лікарів на стажування здійснюється відділом охорони здоров’я Ради Міністрів Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій, департаментом медицини та соціального захисту Київської міської державної адміністрації.

Термін стажування (від одного до шести місяців) визначається лікареві у кожному випадку окремо органом охорони здоров’я, що направляє його на стажування.

Перед направленням лікар на час стажування зараховується органом охорони здоров’я на посаду лікаря­стажиста в установу охорони здоров’я. Час стажування зараховується до стажу роботи із спеціальності.

Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навичок згідно з підпунктами 2.1, 2.3 Положення № 359. Лікарю, який успішно пройшов атестацію на визначення знань та практичних навичок із присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар­спеціаліст», заклад освіти видає сертифікат встановленого зразка (додаток 2 до Положення № 359).

Враховуючи зазначене, вам необхідно пройти стажування (термін стажування повинен визначатись окремо), а після цього – атестацію з підтвердженням звання, про що буде видано сертифікат встановленого зразка.

У разі відмови від проходження підтверджувальної атестації вас буде переведено на посаду лікаря­стажиста; повторну атестацію на підтвердження звання лікаря­спеціаліста ви зможете пройти не раніше ніж через рік після переведення на посаду лікаря­стажиста.

? Які посадові особи державних закладів охорони здоров’я зобов’язані заповнити декларацію до 1 квітня?

Не заповнюють Е­декларації всі посадові особи державних та комунальних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

Винятком є керівники ЗОЗ центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня, для яких обов’язок щодо подання Е­декларації залишився.

Обов’язок подати декларацію покладено виключно на керівника – головного лікаря. Законодавець не визначив інших категорій осіб, зобов’язаних заповнювати Е­декларацію. Навіть якщо ЗОЗ має статус центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), ані заступники головного лікаря, ані керівники структурних підрозділів, ані головний бухгалтер Е­декларацію не заповнюють.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (427), березень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

20.07.2021 Терапія та сімейна медицина Клінічні ситуації хворих із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря

У березні – квітні відбулися онлайн-зустрічі лікарів у рамках науково-практичної фахової школи-семінару «Клінічні рекомендації у загальній практиці сімейного лікаря та терапевта». Захід охоплював найважливіші аспекти роботи лікарів загальної практики та сімейної медицини з акцентом на сучасні умови медичної практики – пандемію коронавірусної хвороби (COVID‑19) та пов’язані з нею обмеження функціонування медичних закладів....

20.07.2021 Терапія та сімейна медицина Проблеми неадекватного знеболення та шляхи їх вирішення

8 червня відбувся телемарафон «Лікарня без болю», організований Асоціацією анестезіологів України, Українською асоціацією швидкого відновлення після операції та Українською асоціацією регіонарної аналгезії та терапії болю. У заході взяли участь провідні вітчизняні лікарі. Обговорювалися проблеми організації знеболювання в Україні та світі, ведення пацієнтів із больовим синдромом у різних клінічних ситуаціях....

10.07.2021 Гастроентерологія Педіатрія Терапія та сімейна медицина Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці педіатра і сімейного лікаря

18-19 травня 2021 р. відбулася науково-практична конференція «Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці педіатра і сімейного лікаря. Читання ім. професора Ю.В. Бєлоусова», присвячена світлій пам’яті видатного українського вченого та лікаря, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), доктора медичних наук, професора Юрія Володимировича Бєлоусова....

04.07.2021 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Сучасні рекомендації з діагностики та лікування функціональної диспепсії

У квітні відбувся науковий симпозіум із міжнародною участю – ​ХХІІІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідні стани в гастроентерології, мультидисциплінарний підхід. Академія здорового харчування», в якому взяла участь професор кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), керівник Гастроцентру клініки «Оберіг», доктор медичних наук Галина Анатоліївна Соловйова з доповіддю «Функціональна диспепсія. Діагностика та лікування сьогодні»....