Экстракт плодов конского каштана в терапии ХВН: обзор исследований

13.05.2018

Статья в формате PDF

Заболеваемость хронической венозной недостаточностью (ХВН) в странах Европы составляет около 25%, большинство больных – женщины. К наиболее перспективным средствам, применяемым в консервативной терапии ХВН, относится экстракт плодов конского каштана (ЭПКК), обладающий выраженными венотоническими, противоотечными и антиоксидантными свойствами. ЭПКК также оказывает положительный эффект на реологические и гемостатические свойства крови, уменьшая ее вязкость.

Было доказано, что главным компонентом, ответственным за противоотечный и противовоспалительный эффект ЭПКК, является эсцин. Данные исследований показали, что цельный экстракт в 100 раз эффективнее в лечении лимфоотека и воспаления, чем экстракт, из которого эсцин был удален.

ЭПКК оказывает венотоническое действие посредством стимуляции синтеза простагландина F2 (PGF2), который участвует в регуляции сокращения вен и ингибирует распад мукополисахаридов венозной стенки. Усиление тонуса вен также связано с влиянием ЭПКК на серотониновые рецепторы (5-HT2A).

Результаты обзора рандомизированных контролированных исследований (n=19) показали, что применение ЭПКК в дозе 600 мг, содержащей 100 мг эсцина, в течение 2-16 недель приводило к значительному улучшению симптомов у пациентов с ХВН: снижению болевого синдрома, уменьшению крампи и ощущения усталости. Эффективность ЭПКК была сопоставима с таковой компрессионной терапии, препаратов рутозида и пикногенола. Однако эффекты ЭПКК не ограничивались симптоматическими. Использование ЭПКК также способствовало снижению объема нижних конечностей, окружности голени и лодыжки. Спустя 3 часа после применения ЭПКК у пациентов с ХВН отмечалось значительное улучшение функции капилляров (повышение показателя капиллярной фильтрации). Снижение внутрисосудистого объема было незначительным (-5%), подтверждая тем самым, что эффективность ЭПКК при ХВН обусловлена в первую очередь снижением проицаемости капилляров.


Ежедневный мониторинг функции почек среди участников 3 исследований продемонстрировал отсутствие нефротоксического действия у препаратов ЭПКК. Побочные эффекты, ассоциированные с применением ЭПКК, были незначительными и транзиторными. Кроме того, более 40 лет исследований и наблюдений подтвердили, что терапия ЭПКК обладает высоким профилем безопасности и хорошо переносится пациентами.

Dudek-Makuch M. Horse chestnut – efficacy and safety in chronic venous insufficiency: an overview. Revista Brasileira de Farmacognosia. Volume 25, Issue 5, September – October 2015.

Подготовил Игорь Кравченко

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 8 (429), квітень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

21.06.2024 Терапія та сімейна медицина Терапія проявів хвороби сухого ока з використанням сльозозамінників на основі перехресно-зв’язаної гіалуронової кислоти

Хвороба сухого ока (ХСО) значно погіршує функціональний стан ока, спричиняючи гемералопію, гало, подвоєння об’єктів, спалахи світла перед очима, фотофобію. Ці несприятливі зміни в разі прогресування ХСО навіть здатні призвести до погіршення зору (Nguyen A. et al., 2023; Belmonte C. et al., 2017; Messmer E.M., 2015; Tsubota K. et al., 2020)....

16.06.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Урологія та андрологія Уромуне®-МВ140 у профілактиці рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів: інноваційний підхід із доведеною ефективністю

Рецидивуючі інфeкції сечовивідних шляхів (рІСШ) залишаються нагальною соціальною проблемою та фінансовим тягарем для системи охорони здоров’я. Зростаюча поширеність рІСШ і глобальний виклик, спричинений зростанням антибіотикорезистентності у світі, спонукає науковців, експертів і практикуючих лікарів впроваджувати ефективні неантибіотичні засоби та інноваційні підходи з метою запобігання епізодам ІСШ...

16.06.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Застосування прегабаліну за тривожних розладів у сучасних українських реаліях

Ще в 1621 р. Роберт Бьортон зробив один із перших достатньо точних описів тривожного розладу: «Цей стан спричиняє у людини низку ефектів, зокрема почервоніння чи збліднення, тремтіння, посилене потовиділення, раптові припливи жару або холоду, пришвидшене серцебиття, зомління». Патологічна тривожність існувала завжди, а в ХХІ ст. вона стала типовою характеристикою нашого часу. Оскільки пацієнти із тривожними розладами зазвичай лікуються амбулаторно, ці стани отримують менше уваги клінічних психіатрів, ніж хвороби, які потребують стаціонарного лікування, але є менш поширеними (наприклад, шизофренія та біполярні афективні розлади) (Bandelow B., Michaelis S., 2015)....

16.06.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Оптимальний профіль безпеки пульс-терапії кортикостероїдами: систематичний огляд і метааналіз

Глюкокортикоїдні препарати (кортикостероїди) відіграють важливу роль у менеджменті лікування багатьох захворювань запального, алергічного, імунологічного й онкологічного ґенезу. Токсичний потенціал цих лікарських засобів є однією з найчастіших причин ятрогенних хвороб....