Резолюция Совета экспертов «Острая боль: рекомендации и принципы контроля послеоперационной боли»

13.07.2015

Полная версия статьи в формате .pdf

Некупированная послеоперационная боль ассоциируется с увеличением частоты послеоперационных осложнений, способствует формированию хронического болевого синдрома, удлиняет сроки госпитализации и реабилитации пациентов. Поэтому ее адекватное лечение считается одной из приоритетных задач ведения хирургических больных. К сожалению, на сегодняшний день в Украине отсутствуют стандарты послеоперационного обезболивания. 6 мая этого года в г. Запорожье накануне научно-практической конференции «Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии» под эгидой Ассоциации анестезиологов Украины состоялся Совет экспертов, целью которого было принятие решения о необходимости разработки Унифицированного протокола по послеоперационному безболиванию.

В Совете экспертов приняли участие:

 •  заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца МЗ Украины,
 • доктор медицинских наук, профессор Феликс Семенович Глумчер;
 •  заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская
 • академия МЗ Украины», доктор медицинских наук, профессор Юрий Юрьевич Кобеляцкий;
 •  заведующий научно8исследовательским отделением анестезиологии и интенсивной терапии
 • Национального института рака, доктор медицинских наук, профессор Иван Иванович Лесной;
 •  доцент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца МЗ Украины, кандидат
 • медицинских наук Юрий Леонидович Кучин;
 •  доцент кафедры госпитальной хирургии № 1 (курс анестезиологии и реаниматологии) ВНМУ
 • им. Н.И. Пирогова МЗ Украины, кандидат медицинских наук Дмитрий Валерьевич Дмитриев;
 •  заведующий клиникой боли при кардиологической клинике Святой Екатерины Евгений Петрович Евстратов.
 • Результатом работы стало принятие Резолюции Совета экспертов.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Хірургія, ортопедія та анестезіологія

16.03.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Лікування розладів ковтання у пацієнтів відділення інтенсивної терапії

Дисфагія є поширеним явищем у пацієнтів відділення інтенсивної терапії (ВІТ), але вона часто залишається недостатньо розпізнаною та неконтрольованою, незважаючи на те що пов’язана з небезпечними для життя ускладненнями, тривалим перебуванням у ВІТ та госпіталізацією. Запропонований у статті експертний висновок щодо діагностики й лікування дисфагії розроблений на основі доказових клінічних рекомендацій та думок лікарів-практиків. Автори рекомендують прийняти ці клінічні алгоритми для надання стандартизованої та високоякісної допомоги, яка передбачає своєчасний систематичний скринінг, оцінку та лікування дисфагії в екстубованих пацієнтів і пацієнтів із трахеостомою у ВІТ. ...

16.03.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Контроль болю в хірургії ран та трофічних дефектів м’яких тканин різної етіології

Больовий синдром при хронічних ранах є рутинним явищем хірургічної практики. Рана вважається такою, що тривало не загоюється, якщо, незважаючи на відповідну терапію та достатній термін лікування (4-6 міс), відсутні або практично відсутні ознаки загоєння. Неопіоїдні та опіоїдні анальгетики є основними препаратами, що застосовуються для лікування больового синдрому при ранах. На науково-практичній конференції «Міждисциплінарний підхід у лікуванні коморбідних хірургічних пацієнтів», що відбулася наприкінці 2023 року, тему менеджменту хронічної ранової хвороби представив у доповіді «Контроль болю в хірургії ран та трофічних дефектів м’яких тканин різної етіології» завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Сергій Іванович Саволюк. Ключові слова: ранова хвороба, трофічна виразка, ВАК-терапія, больовий синдром, нестероїдні протизапальні препарати, Дексалгін®....

16.03.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Підтримка статусу вітаміну D та кальцію у пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю: первинна і вторинна профілактика переломів та оптимізація відновних процесів

Актуальність проблеми переломів на сьогодні не залишає сумнівів, зокрема в контексті старіння населення та поширеності остеопорозу. Кальцій та вітамін D, виконуючи ключову роль у формуванні та підтриманні щільності кісткової тканини, є необхідними елементами для успішної профілактики переломів, особливо у вразливих груп населення. Також важливим є достатній рівень кальцію та вітаміну D в організмі для оптимального зрощення переломів і посттравматичної зміни кісток. У цьому контексті велике значення має вибір конкретного комплексу Са + D із позицій ефективності, безпеки та високого комплаєнсу. Ключові слова: остеопороз, крихкість кісток, кальцій, вітамін D, профілактика переломів. ...

16.03.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Центральні венозні катетери: використання та профілактика ускладнень

З установленням центральних венозних катетерів (ЦВК) пов’язані різноманітні ускладнення, включаючи ті, що зумовлені безпосередньо введенням і/або доступом, через який уводиться катетер, а також віддалені (>1 тижня) ускладнення, такі як дисфункція катетера, стеноз або тромбоз центральної вени та розвиток інфекції. Кількість і тяжкість ускладнень зростають зі збільшенням розміру катетера, кількості використовуваних катетерів та часу їх перебування в організмі. У статті наведено огляд сучасних даних щодо ускладнень, пов’язаних із ЦВК, а також стратегії їх профілактики та лікування. Ключові слова: центральний венозний катетер, ускладнення, пункція артерії, пневмоторакс, тромбоз центральної вени, інфекції кровотоку, дисфункція катетера. ...