Преимущества адъювантной терапии пробиотиками

14.07.2015

Полная версия статьи в формате .pdf

22 апреля этого года в рамках реализации Национальной программы непрерывного профессионального образования врачей при поддержке Министерства здравоохранения Украины, Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, а также информационной, технической и технологической поддержке компании «Sandoz» в Киеве состоялся мастер$класс от ведущих специалистов Украины в области педиатрии. Данное мероприятие проводилось в режиме телемоста, участие в котором приняли свыше 700 специалистов. Его основной целью было представление врачам$педиатрам современных данных, касающихся инновационных подходов к лечению инфекционно$ассоциированных заболеваний у детей и подростков. Изучение сообществ микроорганизмов, их влияния на состояние здоровья и формирование болезней человека является одной из основных задач современных исследований, а достижения в этом направлении относятся к 10 величайшим открытиям XXI века. Именно поэтому нам хотелось бы детально остановиться на докладе одного из ведущих педиатров Украины – доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой детских и подростковых заболеваний НМАПО им. П.Л. Шупика, главы Ассоциации педиатров г. Киева Галины Владимировны Бекетовой. В своем выступлении профессор Г.В. Бекетова подчеркнула важность использования пробиотических комплексов в лечении диареи и инфекций пищеварительного тракта у детей и подростков, уделив особое внимание причинам развития данных заболеваний, а также преимуществам адъювантной терапии пробиотическими комплексами.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

24.08.2023 Педіатрія Терапія та сімейна медицина Актуальні проблеми дитячої офтальмології

У червні відбулася XI науково-практична конференція дитячих офтальмологів, офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити», в якій взяли участь провідні вітчизняні й зарубіжні спеціалісти. Заслужений лікар України, заступник керівника Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології ім. професора О.І. Коломійченка НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Інна Володимирівна Гогунська виступила з доповіддю «Алергічний кон’юнктивіт». ...

24.07.2023 Гастроентерологія Педіатрія Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей

Гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР) – це фізіологічний процес, який зазвичай відбувається у здорових немовлят і дітей після прийому їжі. Коли ефект ГЕР призводить до появи досить серйозних симптомів, що потребують медичного лікування, розвивається гастроезофагеальна хвороба (ГЕРХ)....

22.07.2023 Педіатрія Сучасні стратегії догляду за пошкодженою шкірою у дітей: тактика педіатра

Пошкодження шкіри у дітей є поширеною проблемою, яка виникає з різних причин, пов’язаних з активністю та рухливістю дітей. Садна, рани і подряпини можуть стати джерелом інфекції і запалення, тому важливо забезпечити належну допомогу та лікування. Однією зі стандартних рекомендацій щодо надання допомоги при пошкодженнях шкіри є обробка рани антисептичним розчином. Це допомагає уникнути інфікування та сприяє швидшому загоєнню тканин....

22.07.2023 Педіатрія Мультиомічний склад грудного молока: роль у розвитку малюкових кольок

Малюкові кольки є однією з найпоширеніших та найскладніших проблем, з якими лікарі-педіатри стикаються у своїй клінічній практиці. Один із факторів, який може впливати на розвиток малюкових кольок, – мультиомічний склад грудного молока, як показали результати нещодавнього дослідження D. Chandran та співавт. (2023). Пропонуємо короткий огляд цього дослідження....