Место цефалоспоринов второго поколения в педиатрической практике

14.07.2015

Полная версия статьи в формате .pdf

Одно из наиболее ярких событий в истории медицины XX века – появление антибиотиков. Именно благодаря применению этой группы препаратов удалось спасти миллионы жизней, кардинально снизив смертность от инфекционной патологии, а также изменить течение и прогноз многих инфекционных заболеваний. Антибиотикотерапия очень широко используется в самых различных областях современной медицины, в частности в педиатрической практике. К сожалению, с течением времени многие антибиотики теряют свою эффективность. Это происходит из$за развития резистентности к ним патогенных бактерий, которая обусловлена в первую очередь нерациональным использованием антибактериальных средств. Чрезвычайно малое количество новых молекул антибиотиков, находящихся в процессе разработки, наряду с нарастающей резистентностью к уже применяемым антибактериальным препаратам в перспективе способны сделать врачей безоружными в лечении инфекционной патологии, поэтому вопрос преодоления антибиотикорезистентности и рационального применения антибактериальных препаратов на сегодняшний день без преувеличения является одним из приоритетных. О рациональных подходах к антибиотикотерапии и возможностях решения проблемы антибиотикорезистентности в педиатрической практике в своем докладе, прозвучавшем в рамках состоявшейся 16$17 апреля в г. Одессе конференции «Новые медицинские технологии в педиатрии и семейной медицине», рассказал заведующий кафедрой госпитальной педиатрии и детских инфекционных болезней Запорожского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Александрович Леженко.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

24.08.2023 Педіатрія Терапія та сімейна медицина Актуальні проблеми дитячої офтальмології

У червні відбулася XI науково-практична конференція дитячих офтальмологів, офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити», в якій взяли участь провідні вітчизняні й зарубіжні спеціалісти. Заслужений лікар України, заступник керівника Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології ім. професора О.І. Коломійченка НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Інна Володимирівна Гогунська виступила з доповіддю «Алергічний кон’юнктивіт». ...

24.07.2023 Гастроентерологія Педіатрія Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей

Гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР) – це фізіологічний процес, який зазвичай відбувається у здорових немовлят і дітей після прийому їжі. Коли ефект ГЕР призводить до появи досить серйозних симптомів, що потребують медичного лікування, розвивається гастроезофагеальна хвороба (ГЕРХ)....

22.07.2023 Педіатрія Сучасні стратегії догляду за пошкодженою шкірою у дітей: тактика педіатра

Пошкодження шкіри у дітей є поширеною проблемою, яка виникає з різних причин, пов’язаних з активністю та рухливістю дітей. Садна, рани і подряпини можуть стати джерелом інфекції і запалення, тому важливо забезпечити належну допомогу та лікування. Однією зі стандартних рекомендацій щодо надання допомоги при пошкодженнях шкіри є обробка рани антисептичним розчином. Це допомагає уникнути інфікування та сприяє швидшому загоєнню тканин....

22.07.2023 Педіатрія Мультиомічний склад грудного молока: роль у розвитку малюкових кольок

Малюкові кольки є однією з найпоширеніших та найскладніших проблем, з якими лікарі-педіатри стикаються у своїй клінічній практиці. Один із факторів, який може впливати на розвиток малюкових кольок, – мультиомічний склад грудного молока, як показали результати нещодавнього дослідження D. Chandran та співавт. (2023). Пропонуємо короткий огляд цього дослідження....