Современные подходы к этиопатогенетическому лечению и профилактике острых риносинуитов

31.03.2015

Полная версия статьи в формате .pdf

Острые риносинуиты (ОРС) являются одними из наиболее часто встречаемых заболеваний в практике не только оториноларингологов, но и педиатров и врачей общей практики во многих странах мира. В настоящее время ведение пациентов с ОРС в Украине регламентируется отечественными протоколами оказания медицинской помощи пациентам с ОРС (приказ Министерства здравоохранения (МЗ) Украины № 181 от 24.03.2009 г.) и рекомендациями ряда международных документов (EP3 OS, IDSA 2012 г. и др.).

Во многом положения нормативных документов, принятых несколько лет назад в Украине, не соответствуют аналогичным зарубежным руководствам. Кроме того, протоколы для специалистов различных специальностей отражают отличия во взглядах на принципы диагностики, лечения и профилактики ОРС. Это послужило поводом для создания междисциплинарной рабочей группы при МЗ Украины, в задачи которой входит разработка всеобъемлющих клинических руководств по ведению пациентов с заболеваниями ЛОР-органов, в том числе и ОРС, с учетом современных международных нормативных документов.

В состав группы вошли ведущие специалисты МЗ Украины: отоларингологи, педиатры, семейные врачи и терапевты. Дальнейшим этапом работы данной группы предполагается создание на основе принятых руководств и внедрение в практику современных междисциплинарных протоколов по диагностике и лечению указанных заболеваний у детей и взрослых.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

29.03.2024 Педіатрія Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей

Вроджена дисфункція кори надниркових залоз (ВДКНЗ) – це захворювання з автосомно-рецесивним типом успадкування, в основі якого лежить дефект чи дефіцит ферментів або транспортних білків, що беруть участь у біосинтезі кортизолу. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів з ВДКНЗ сприяє покращенню показників виживаності та якості життя пацієнтів....

29.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Діагностика та лікування алергічного риніту в дітей-астматиків

Алергічний риніт (АР) є поширеним запальним захворюванням верхніх дихальних шляхів (ВДШ), особливо серед педіатричних пацієнтів. Ця патологія може знижувати якість життя, погіршувати сон та щоденну продуктивність. Метою наведеного огляду є надання оновленої інформації щодо епідеміології АР та його діагностики, з урахуванням зв’язку з бронхіальною астмою (БА). ...

29.03.2024 Педіатрія Рекомендації Aмериканської академії педіатрії щодо профілактики та боротьби з грипом у дітей у сезон 2023-2024 рр.

Американська академія педіатрії (AAP) оновила рекомендації щодо контролю грипу серед дитячого населення під час сезону 2023-2024 рр. Згідно з оновленим керівництвом, для профілактики та лікування грипу в дітей необхідно проводити планову вакцинацію з 6-місячного віку, а також своєчасно застосовувати противірусні препарати за наявності показань. ...

27.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Лікування алергічного риніту та кропив’янки: огляд новітнього антигістамінного препарату біластину

Поширеність і вплив алергічних захворювань часто недооцінюють [1]. Ключовим фактором алергічної відповіді є імуноглобулін (Ig) Е, присутній на поверхні тучних клітин і базофілів. Взаємодія алергену з IgЕ та його рецепторним комплексом призводить до активації цих клітин і вивільнення речовин, у тому числі гістаміну, які викликають симптоми алергії [2]. Враховуючи ключову роль гістаміну в розвитку алергічних реакцій, при багатьох алергічних станах, включаючи алергічний риніт і кропив’янку, пацієнту призначають антигістамінні препарати [3, 4]....