Траумель С – біорегуляційний підхід у терапії запалення

08.03.2016

Статья в формате PDF.


Траумель С – добре відомий препарат німецької компанії «Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ», що забезпечує комплексний вплив при запальному процесі [4]. Одним із доведених механізмів його дії (1998 р.) є запуск «допоміжної імунологічної реакції» – активації Th3-лімфоцитів, які регулюють перебіг запального процесу [4, 10]. Траумель С сприяє відновленню балансу про- і протизапальних медіаторів і цитокінів, повноцінному завершенню запального процесу. При цьому він не викликає побічних ефектів, властивих нестероїдним протизапальним засобам (НПЗЗ). Завдяки таким властивостям Траумель С для лікаря будь-якої спеціальності є універсальним інструментом при терапії запалення різного виду, етіології, локалізації та будь-якої фази [4, 10].

Гостре запалення – один із найпоширеніших процесів в організмі людини, який є захисною реакцією організму на інфекцію, травматичне, постішемічне, токсичне, аутоімунне та інше ушкодження. Його мета – елімінація мікроорганізмів, запобігання поширенню інфекції, відновлення ушкодженої структури тканини та її функції [3].

Терапія запалення – одне з основних завдань у роботі лікарів практично всіх спеціальностей. Широке використання НПЗЗ і кортикостероїдів (КС), які діють великими дозами речовин, не вирішує завдання максимального розкриття саногенетичного потенціалу запалення та його повноцінного завершення. «Фармакологія великих доз» з такою метою і не створювалася. При гострому запаленні дія НПЗЗ (у великих дозах) та КС дає змогу швидко і суттєво обмежити виражені симптоми гострого перебігу запалення і біль. Однак «інший бік медалі» їх дії – пригнічення саногенної складової запального процесу. А поряд із відсутністю детоксикації, корекції гіпоксії, енергодефіциту це призводить до хронізації запалення та розвитку ускладнень (спайкові процеси тощо). Неселективні НПЗЗ можуть призводити до розвитку відомих побічних ефектів. Водночас селективні інгібітори ЦОГ-2 в разі перевищення добової терапевтичної дози також спричиняють серйозні побічні ефекти [1].

Нові можливості вирішення цього питання забезпечує біорегуляційний підхід і створені на його принципах комплексні біорегуляційні препарати (КБП), які раніше називали антигомотоксичними препаратами (АГТП). Їх особливість – вплив надмалими (!) дозами діючих речовин, які сприяють активації детоксикації та відновленню процесів саморегуляції. При цьому вони не пригнічують природні захисні й детоксикаційні механізми організму [3, 11, 12]. Це особливість і переваги «фармакології надмалих доз».

Серед КБП найбільші можливості для терапії запальних захворювань різних органів і систем має препарат Траумель С (розчин для ін’єкцій) [2, 11, 12]. Він чинить комплексну фармакологічну дію: протизапальну, знеболювальну, імунокоригуючу, антиексудативну, регенеруючу. Її забезпечують 14 компонентів рослинного й мінерального походження в надмалих дозах (виготовлені за гомеопатичною технологією).

Траумель С успішно застосовується не лише при травмах і запальних захворюваннях опорно-рухового апарату, а й при запальних захворюваннях інших органів і систем. Це підтверджено багатьма клінічними дослідженнями, проведеними в Німеччині, Україні та інших країнах [1-18].

 

 

 При захворюваннях ЛОР-органів і дихальної системи

Траумель С добре зарекомендував себе у комплексній терапії та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), у т. ч. грипу, риніту, отиту, синуситу, тонзиліту, назофарингіту, бронхіту, пневмонії, а також у профілактиці бактеріальних ускладнень ГРВІ [1-5, 8, 10-14].

У дослідженні Н. А. Пересадіна та співавт. (Луганський державний медичний університет) порівнювали показники клітинного та гуморального імунітету у дітей при призначенні традиційного лікування й терапії АГТП. Автори дійшли висновку, що Траумель С у комплексі з іншими АГТП/КБП здійснює виражену клінічно сприятливу дію: кількість епізодів ГРВІ скоротилася в 1,5-2 рази, зменшувалися прояви інтоксикації, головний біль, лихоманка; значно менш вираженими порівняно з групою контролю були кашель, нежить, біль у грудній клітці, першіння в горлі. Застосування Траумелю С та інших КБП протягом 1-4 років свідчить про їх потенціюючу і протекторну адаптаційну дію [5, 13, 14].

Фахівці з Білорусі (Ніколаєв В. В. та співавт.) у дослідженні «Комплексні антигомотоксичні препарати в лікуванні гострих гнійних синуситів» порівняли результати лікування хворих на гайморит із використанням препарату Траумель С у комбінації з іншими АГТП/КБП і тих, хто отримував традиційну терапію (антибіотики, антигістамінні, судинозвужувальні засоби, вітаміни). Показано, що схема лікування гострих гнійних гайморитів із застосуванням АГТП/КБП не поступається за ефективністю традиційному лікуванню. Водночас більш швидкий регрес показників термоасиметрії слизової оболонки носа, нормалізація рН носового секрету на тлі зменшення кількості пункцій у групі хворих, які отримували АГТП/КБП, свідчить про її незаперечні переваги [19].

Польські колеги продемонстрували, що застосування 1 ампули Траумель С 1 раз на тиждень у пацієнтів зі стероїдзалежною бронхіальною астмою дає можливість через 5 міс знизити щоденну дозу кортикостероїдів (тріамцинолону) з 4,6 до 2,6 мг, а в деяких випадках і взагалі відмовитися від нього. Також на фоні лікування у пацієнтів поліпшується загальний клінічний стан, збільшується м’язова сила, зменшується кількість ускладнень від тривалої терапії КС [13].

 

 

При захворюваннях травної системи

Траумель С ефективно використовується при захворюваннях різних відділів травної системи, що представлено в методичних рекомендаціях МОЗ України «Застосування АГТП в гастроентерології» за редакцією С. М. Ткача [6, 13-15].

У контрольованому дослідженні В. О. Мойсеєнко (НМУ ім. О. О. Богомольця, м. Київ) вивчалася ефективність препарату Траумель С та інших АГТП при лікуванні хронічного гастриту і дуоденіту. Відзначено, що у пацієнтів основної групи частіше спостерігалася позитивна динаміка клінічних симптомів, зменшення або повне зникнення больового синдрому, печії, позивів до блювання, обкладання язика. Автори підсумували, що Траумель  С у комплексі з іншими АГТП/КБП можна призначати на тривалий термін, оскільки препарат не викликає ефекту звикання, не знижує ефективність антибіотикотерапії і при цьому відновлює чутливість Helicobacter pylorі до антибактеріальної терапії [6, 14].

 

 

При захворюваннях серцево-судинної системи

М. М. Сидорова та співавт. (НМУ ім. О. О. Богомольця, м. Київ) вивчали ефективність Траумель С у комплексній терапії хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). Зроблено висновок, що Траумель С істотно підвищує ефективність традиційної терапії пацієнтів із хронічними формами ІХС, знижуючи вираженість системного запалення (рівень С-реактивного білка), чинить позитивний вплив на ліпідний спектр, реологічні властивості крові, стан насосної функції лівого шлуночка, а також зменшує кількість нападів ангінозного болю і добової потреби в сублінгвальних нітратах [17].

 

 

 У неврології та нейрохірургії

Широко застосовується Траумель С при остеохондрозі та больових синдромах [20]. Так, на базі ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України» було проведено клінічне дослідження (В. І. Цимбалюк, 2003) з метою вивчення впливу препарату Траумель С та інших АГТП/КБП на результати комплексного лікування остеохондрозу. Включення АГТП/КБП; до базисної терапії дає можливість поліпшити результати лікування хворих на остеохондроз шийного відділу хребта. Траумель С особливо ефективно впливає на явища іритації. Відзначено істотне (на 77,8%) зменшення больового синдрому у пацієнтів, які приймали АГТП/КБП, водночас у хворих, які отримували лише базисну терапію, зниження інтенсивності болю відзначалося лише у 54,5% випадків [20].

 

 

При нефрологічних захворюваннях

На базі Ужгородського національного університету І. А. Ковальчук та співавт. вивчали ефективність препарату Траумель С та інших АГТП/КБП у лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит. В основній групі АГТП застосовувалися одночасно з антибіотиками. У контрольній групі призначали лише алопатичні препарати. У хворих основної групи значно раніше спостерігалося суб’єктивне поліпшення стану, швидше нормалізувалися лабораторні показники. Будь-яких ознак токсичності, непереносимості, побічних дій на фоні застосування АГТП/КБП не визначали [21].

 

 

При захворюваннях опорно-рухового апарату

У методичних рекомендаціях МОЗ України «Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології» (за редакцією В. В. Бережного, 2008 р.) надані рекомендації щодо застосування АГТП/КБП при реактивних артритах, ревматичному поліартриті, ювенільному ревматоїдному артриті та інших захворюваннях [18].

Міжнародну відзнаку отримало контрольоване дослідження С. І. Герасименко, А. Н. Бабко з ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» з вивчення ефективності препарату Траумель С при лікуванні ранньої стадії ревматоїдного артриту. Траумель С здійснює регулюючу дію на запалення і обмін колагену: дозволяє знизити інтенсивність деградації колагену і рівні протеїназ, відновити баланс між синтезом і деградацією ключових молекул міжклітинного матриксу і запобігти розвитку ерозії суглоба. Траумель С дозволяє перервати «патологічне коло» аутоімунної реакції та досягти тривалої ремісії [9].

Вагомі переваги препарату Траумель С:

  • комплексний склад і спектр дії;
  • не зумовлює побічних ефектів, властивих НПЗЗ [16];
  • хороший і відмінний профіль переносимості та безпеки [5-9, 13, 18];
  • застосовується в будь-якому віці, починаючи від народження [5, 7];
  • тривале застосування не призводить до звикання й синдрому відміни [5-7, 16, 17];
  • сумісний з іншими препаратами [5-18].

Інформація призначена для медичних і фармацевтичних працівників. Детальна інформація про лікарський засіб і повний перелік можливих побічних ефектів зазначені в інструкції для медичного застосування препарату Траумель С, розчин для ін'єкцій. Р.П. МОЗ України UA/5934/02/01 від 01.02.2013 р. Склад: Achillea millefolium D3, Aconitum napellus D2, Arnica montana D2, Atropa belladonna D2, Bellis perennis D2, Calendula officinalis D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2, Hamamelis virginiana D1, Hepar sulfuris D6, Hypericum perforatum D2, Matricaria recutita D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D6, Symphytum officinale D6. Побічна дія: у дуже рідкісних випадках, у осіб з підвищеною чутливістю до рослин роду складноцвітих можуть спостерігатися реакції гіперчутливості (до анафілактичної реакції); тимчасово можуть виникати реакції в місці ін'єкції; у поодиноких випадках може виникати гіперсалівація; алергічні реакції.

 

Список літератури знаходиться в редакції.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

06.02.2024 Ревматологія Що відомо про інгібітори янус-кінази: перспективи застосування тофацитинібу

За матеріалами Науково-практичної конференції «Всеукраїнський ревматологічний форум–2023 з міжнародною участю» (25‑27 жовтня 2023 р., м. Київ) За останні десятиліття підходи до лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями досягли значного прогресу завдяки розробці сучасних біологічних засобів. Так, ефективними хворобомодифікуючими антиревматичними препаратами (ХМАРП) нового покоління сьогодні визнано інгібітори янус-кінази (JAK). Власне, про клінічне значення, безпеку та перспективи застосування окремих представників зазначеної групи ліків йшлося під час науково-практичної конференції «Всеукраїнський ревматологічний форум‑2023», який відбувся наприкінці жовтня. ...

30.01.2024 Ревматологія Класична подагра та подагра з раннім початком. У чому різниця і як розпочинати терапію?

В класичному розумінні подагра – це запальний артрит, зумовлений високим рівнем уратів у крові та їхньою кристалізацією в суглобах. Сучасніша (розширеніша) концепція розглядає подагру як системне метаболічне захворювання, пов’язане з тягарем супутньої патології, включаючи серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу, гіперліпідемію і хронічну хворобу нирок (ХХН) [1-5]. Також у сучасному розумінні патогенезу подагри виокремлюють доклінічну стадію асимптомної гіперурикемії. На цій стадії підвищений рівень сечової кислоти (СК) ще не маніфестує типовими симптомами гострого артриту, але є основою для розвитку та прогресування вищезазначених коморбідних станів, зокрема асоціюється з підвищеним серцево-судинним ризиком [6]. ...

22.01.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Ураження кишечнику у хворих на цукровий діабет 2 типу

Спеціалісти Міжнародної діабетичної федерації (IDF) зазначають, що кількість людей в Україні із цукровим діабетом (ЦД) віком 20-79 років складає 2 млн 325 тис.; загалом у нашій країні налічується 2 млн 325 тис. хворих на ЦД різної вікової категорії. До Всесвітнього дня ЦД, який щороку відзначається 17 листопада, провідний фахівець гастроентерології, кандидат медичних наук Юлія Зіновіївна Гуркало виступила з доповіддю на ІІ Міжнародному конгресі Family Doc Congress, де обговорила особливості перебігу функціональних порушень кишечнику на тлі ЦД 2 типу....

04.01.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Клініко-практичне оновлення рекомендацій AGA з епідеміології, діагностики та лікування екзокринної недостатності підшлункової залози: експертний огляд

Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) – ​це розлад, спричинений нездатністю ПЗ забезпечити мінімальний / пороговий рівень специфічних травних панкреатичних ферментів у тонкому кишечнику, що спричиняє мальдигестію поживних речовин і макроелементів, унаслідок чого виникає їхній значний дефіцит. ЕНПЗ часто не діагностується, отже, пацієнти нерідко позбавлені належного лікування. Існує нагальна потреба підвищити обізнаність про цей стан, а також покращити його лікування. Метою цього експертного огляду клініко-практичного оновлення настанови Американської гастроентерологічної асоціації (AGA) є надання рекомендацій з найкращої практики щодо епідеміології, оцінки та лікування ЕНПЗ (рис.)....