До 50-річчя Європейської асоціації з вивчення печінки

06.07.2015

22-26 квітня 2015 р. у м. Відні (Австрія) відбулася видатна подія – 50-й ювілейний Міжнародний конгрес Європейської асоціації з вивчення печінки (European Association for the Study of the Liver – EASL). EASL була створена 50 років тому і починала свою роботу як невелика група із 70 гепатологів з 15 європейських країн, основною метою якої було впровадження досягнень в галузі гематології у клінічну практику. Зараз це найбільша медична професійна асоціація в Європі з високим міжнародним авторитетом. Організація ставить собі за мету забезпечити можливість фахівцям різних країн максимально реалізувати свій потенціал для найбільш ефективної профілактики та лікування захворювань печінки. EASL сприяє виконанню досліджень в галузі гепатології, у тому числі шляхом надання грантів та організації багатоцентрових контрольованих досліджень, забезпечує обмін науковою інформацією, а також працює в напрямі розширення знань громадськості про захворювання печінки. Надзвичайно важливою у роботі EASL є підтримка молодих учених. 

Сьогодні EASL об’єднує понад 4 тис. учених та лікарів з усього світу. Щороку на Міжнародному печінковому конгресі The International Liver Congress більш як 11 тис. фахівців мають змогу представити свої дослідження, поспілкуватися між собою, обмінятися досвідом, зустрітися з експертами, обговорити новітні досягнення в галузі гепатології тощо.
Програма роботи конгресу передбачала проведення симпозіумів, семінарів, курсу післядипломної освіти, сесій для молодих учених. Тут широко використовуються інтернет-трансляції з демонстрацією поточних презентацій для інтерактивного зв’язку з учасниками та створення форумів зацікавлених груп. Інноваційним цього року було подання електронних постерів (Е-постерів) оригінальних досліджень, що сприяло обміну думками учасників під час обговорення результатів досліджень з авторами робіт. Під час конгресу у виставковому павільйоні традиційно було представлено медичну продукцію фармацевтичних компаній і компаній – виробників сучасної медичної апаратури.
Крім того, 2015 р. став особливим для гепатологічного співтовариства у зв’язку із святкуванням 30-річчя журналу «Гепатологія» (Journal of Hepatology), який є офіційним виданням EASL. На засіданні, присвяченому цій події, головний редактор журналу професор R. Jalan зазначив, що з часу заснування професором S. Sherlock у 1985 р. скромний журнал перетворився на одне із найвпливовіших видань у медичному світі. Величезний крок уперед журнал зробив за останні 8 років. За цей час розширилося коло його читачів, кількість представлених статей зросла з 1,6 до 2,1 тис. на рік, кількість публікацій – із 600K до 1,1М. Імпакт-фактор журналу сягнув позначки 10,401. Сьогодні 36% статей надходить з Європи, 40% – з Азії, 18% – із США, що свідчить про міжнародний характер журналу.
У Journal of Hepatology розглядаються глобальні проблеми у галузі гепатології. Невдовзі планується започаткувати новий відповідний розділ. Розуміння відмінностей у характеристиках захворювань, впливу генетичних, дієтичних, екологічних і соціально-політичних чинників на прояви захворювань печінки та їх лікування забезпечить розробку та формування нових підходів для вирішення низки проблем у цій галузі. Для розширення читацької аудиторії журналу у 2015 р. видання виходитиме російською та китайською мовами.
Програма конгресу була дуже насиченою. Серед основних тем обговорення були такі: неалкогольна жирова хвороба печінки, алкогольна хвороба печінки, генетичні, імунологічні та метаболічні порушення, ускладнення цирозу печінки, гепатоцелюлярна карцинома, вірусні гепатити, неінвазивні методи діагностики. У 2015 р. курс післядипломної освіти присвячено метаболічним захворюванням печінки, які останнім часом вважаються найбільш актуальними. Доведено, що цей стан пов’язаний зі зміною способу життя. Але ця проблема ще не вирішена у розумінні патогенетичних шляхів, оптимізації неінвазивних методів діагностики, виявленні пацієнтів з підвищеним ризиком прогресування захворювання та тих, які вимагають специфічної терапії.
На конгресі було презентовано нові клінічні рекомендації EASL для лікування гепатиту С (2015 р.) та EASL-ALEH-керівництво з клінічної практики: неінвазивні тести для оцінки тяжкості захворювання печінки та прогнозу (2015 р.).

ZU_gastro-2_2015.qxd На фото зліва направо: О.Б. Динник, О.М. Бака, Е.Г. Манжалій, M. Peck-Radosavljevic, О.Б. Борисова, М.Б. Щербиніна

У роботі конгресу взяла участь українська делегація, до складу якої входило 76 провідних учених країни та лікарів-практиків. Українська асоціація з вивчення захворювань печінки була представлена відповідним банером, який розмістили на стенді Національних асоціацій. У рамках роботи конгресу представники нашої асоціації зустрілися з генеральним секретарем EASL професором M. Peck-Radosavljevic. Під час розмови, яка пройшла в теплій атмосфері, обговорювалися перспективи та напрями подальшої співпраці EASL з українською стороною. На дружній вечері Національних асоціацій присутні мали змогу в невимушеній обстановці обмінятися думками та обговорити низку актуальних питань з провідними фахівцями з різних країн.
Новітня доказова інформація, представлена на конгресі, допоможе українським фахівцям бути передовими в діагностиці, прогнозі та ефективно лікувати захворювання печінки, що сприятиме зміцненню здоров’я української нації.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....