11-й перегляд Міжнародної класифікації хвороб: у центрі уваги – ​захворювання стравоходу

23.01.2017

У цьому тематичному номері ми продовжуємо знайомити читачів з бета-версією 11-го перегляду Міжнародної класифікації хвороб (МКХ), а саме – з розділом «Захворювання травної системи». Цього разу в фокусі нашої уваги – ​хвороби стравоходу. Окрім власне цього розділу проекту нової класифікації, також пропонуємо вашій увазі перші коментарі українських лікарів-гастроентерологів, які висловлюють свої думки з приводу бета-версії цього документу. Чекаємо на ваші коментарі щодо структури і змісту класифікації та її реалізації, пропозиції щодо зміни категорій МКХ та визначення окремих станів і хвороб. Свої коментарі та пропозиції можна надсилати до редакції на електронну адресу: tereshchenko@health-ua.com

Розділ 13.

Хвороби травної системи

Хвороби стравоходу і шлунка

DA40 Набуті анатомічні порушення стравоходу

Вилучено
• Неоплазії стравоходу
• Структурні аномалії розвитку стравоходу
• Стороннє тіло в стравоході
Набуті анатомічні порушення стравоходу
Визначення. Ця група включає стравохідні розлади, основною причиною яких є набуті морфо­логічні порушення стравоходу.

Вилучено
• Структурні аномалії розвитку стравоходу

DA40.1 Обструкція стравоходу
Визначення. Перешкода пасажу вмісту просвітом стравоходу. Обструкція стравоходу може бути частковою або повною та зумовленою внутрішніми або зовнішніми факторами.

Внесено
• Компресія стравоходу
• Констрикція стравоходу
• Стеноз стравоходу
• Стриктура стравоходу

Вилучено
• Вроджені стеноз або стриктура стравоходу
• Анатомічні зміни внаслідок гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
• Неоплазії стравоходу
• Стороннє тіло в стравоході

DA40.2 Дивертикул стравоходу, набутий
Визначення. Дивертикул стравоходу – ​мішко­подібне вип’ячування стінки стравоходу.

Внесено
• Дивертикул стравоходу, набутий
• Дивертикул Рокитанського

Вилучено
• Вроджений дивертикул стравоходу

DA40.3 Езофагеальна сітка
Визначення. Езофагеальна сітка – ​тонка мембрана, яка локалізується в середньому або верхньому відділі стравоходу та спричиняє біль і дисфагію.

Вилучено
• Вроджена сітка або кільце стравоходу

DA40.4 Перфорація стравоходу

DA40.41 Спонтанний розрив
Визначення. Спонтанна перфорація стінки стравоходу. Найчастішою причиною є раптове підвищення внутрішньостравохідного тиску у поєднанні з відносно негативним внутріш­ньо­грудним тиском, спричинене напруженням або блюванням (також відоме як розрив стравоходу, обумовлений фізичним зусиллям, або синдром Бурхаве).
Внесено
• Розрив стравоходу

Вилучено
• Травматична перфорація (грудного відділу) стравоходу
• Синдром Маллорі-Вейсса
• Перфорація внаслідок злоякісного новоутворення

DA40.4Y Інші визначені набуті анатомічні
порушення стравоходу

DA40.4Z Набуті анатомічні порушення стравоходу, ­невизначені

DA41 Розлади моторики стравоходу
Визначення. Ця група включає захворювання стравоходу, спричинені порушенням його моторної функції.

Внесено
• Дифузний спазм стравоходу

DA41.1 Ахалазія
Визначення. Ахалазія – ​розлад моторики непосмугованих м’язів стравоходу, що характеризується втратою перистальтики дистального відділу стравоходу і недостатністю розслаблення нижнього страво­хідного сфінктера. Основним патогенетичним механізмом є дегенерація нейронів (гангліонарних клітин) міжм’язових нервових сплетінь стінки стравоходу, проте точна причина дотепер не визначена.

Внесено
• Кардіоспазм

Вилучено
• Вроджений кардіоспазм

DA41.2 Розлад моторики шийного
(верхнього) відділу стравоходу
Визначення. Розлад моторики шийного (верхнього) відділу стравоходу – ​стан, що характе­ризується захлинанням, ковтанням повітря, регургітацією рідини в ніс, дискомфортом під час ковтання їжі внаслідок неспроможності верхнього стравохідного сфінктера.

Внесено
• Дискінезія шийного (верхнього) відділу стравоходу

DA41.3 Розлад стравохідної перистальтики
Визначення. Розлад стравохідної перисталь­тики – ​частина спектру порушень моторики ­торакального відділу стравоходу, що харак­теризується дисфагією і болем у грудній клітці внаслідок дискоординації перистальтичних скорочень стравоходу. При цьому немає порушень ­розслаблення нижнього стравохідного сфінктера.

Вилучено
• Ахалазія
• Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
DA41.31 Гіпертензивна перистальтика
Визначення. Порушення моторики страво­ходу, що характеризується гіпертензивною ­пери­­стальтикою. Це порушення асоціюється з дис­­­­­фагією, некардіальним болем у грудній клітці і ­печією.

DA41.32 Гіпотензивна перистальтика
Визначення. Порушення моторики стравоходу, що характеризується гіпотензивною перистальтикою. Це порушення часто призводить до порушеного об’ємного кліренсу.

DA41.33 Спастична перистальтика
Визначення. Порушення моторики стравоходу, що характеризується гіперскоротливою спастичною перистальтикою, відомою як «страво­хід у вигляді відбійного молотка», при нормальному розслабленні нижнього стравохідного сфінктера. Ця категорія також включає дифузний страво­хідний спазм з дискоординованим скороченням, який характеризується зниженою дистальною затримкою під час стравохідної мано­метрії.

Внесено
• Дифузний езофагеальний спазм
• Спазм стравоходу

DA41.3Y Інше визначене порушення стравохідної перистальтики

DA41.3Z Інше порушення стравохідної перистальтики, невизначене

DA41.4 Порушення функції нижнього стравохідного сфінктера
Визначення. Порушення функції нижнього стравохідного сфінктера – ​стан, що характе­ризується дисфагією, болем у грудній клітці, печією і регургітацією внаслідок неспроможності нижнього стравохідного сфінктера.

DA41.Y Інші визначені порушення моторики стравоходу

DA41.3Z Інші порушення моторики стравоходу, невизначені

DA42 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
Визначення. Стан, за якого рефлюкс вмісту шлунка спричиняє неприємні симптоми і/або ускладнення.

DA42.1 Неерозивна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
Визначення. Хворобливий стан, за якого па­цієнти мають класичні симптоми гастро­езо­фагеальної рефлюксної хвороби, але не мають видимого езофагіту або пошкодження слизової оболонки стравоходу.

Внесено
• Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба без езофагіту і ерозії з грижею стравохідного отвору діафрагми
• Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба без езофагіту, ерозії та грижі стравохідного отвору ­діафрагми
Вилучено
• Функціональна печія

DA42.2 Ерозивна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
Визначення. Ерозивна гастроезофагеальна реф­люксна хвороба визначається ендоскопічно за видимими дефектами слизової оболонки дистального відділу стравоходу
Внесено
• Рефлюксний езофагіт
• Пептичний езофагіт
• Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба з езо­фагітом, ерозією і грижею стравохідного отвору діафрагми
• Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба з езофагітом і ерозією, без грижі стравохідного отвору діафрагми

DA42.Z Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, невизначена

DA43 Стовпчастий метапластичний епітелій стравоходу
Визначення. Набутий стан, за якого внаслідок хронічного гастроезофагеального рефлюксу тканина, що вкриває стравохід, заміщується тканиною, подібною до такої, що вкриває тонкий кишечник або шлунок.

Вилучено
• Аденокарцинома Барретта

DA43.1 Епітелій Барретта
Визначення. Епітелій Барретта – ​стовпчаста метаплазія окружності стравоходу від стравохідно-шлункового з’єднання. Термін «епітелій Барретта» потребує гістологічного підтвердження спеціалізованої тонкокишкової метаплазії.

DA43.2 Дисплазія епітелію Барретта
Визначення. Дисплазія епітелію Барретта – ​нео­пластичний епітелій, який залишається у межах базальної мембрани стравоходу Барретта. Диспла­зія епітелію Барретта вважається перед­вісником аденокарциноми, що розвивається при стравоході Барретта.

DA43.3 Виразка Барретта
Визначення. Виразка Барретта – ​виразкування у стовпчастому епітелії стравоходу.

DA43Y Інший визначений стовпчастий метапластичний епітелій стравоходу

DA43Z Стовпчастий метапластичний епітелій стравоходу, невизначений

DA44 Езофагіт
Визначення. Езофагіт – ​запалення стравоходу. За відсутності лікування цей стан може спричиняти виразки або рубцювання стравоходу. Езофагіт зазвичай розвивається внаслідок кислотного рефлюксу, але з цієї рубрики гастроезофагеальна рефлюксна хвороба виключена.

Вилучено
• Рефлюксний езофагіт
• Ерозія стравоходу
• Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
• Хвороба Крона

DA44.1 Інфекційний езофагіт
Визначення. Інфекційний езофагіт – ​запалення, подразнення і набряк стравоходу, спричинені інфекційним агентом.

DA44.11 Флегмона стравоходу
Визначення. Дифузний запальний процес, що поширюється, з формуванням гнійного ексудату або гною в стінці стравоходу. Часто розвива­ється з формуванням визначеної кишені гною – ​стравохідного абсцесу. Найчастішою причиною є гостре запалення, обумовлене бактеріа­льною інфекцією.

Внесено
• Абсцес стравоходу

DA44.1Y Інший визначений інфекційний езофагіт

DA44.1Z Інфекційний езофагіт, невизначений

DA44.2 Еозинофільний езофагіт
Визначення. Еозинофільний езофагіт – ​запальний стан, за якого стінка стравоходу наповнюється великою кількістю еозинофілів. Діагностується на підставі типових стравохідних симптомів і біопсій слизової оболонки стравоходу, що демонструють інфільтрацію епітелію стравоходу еозинофілами.

Внесено
• Алергічний езофагіт

Вилучено
• Неонатальний еозинофільний езофагіт
• Еозинофільний езофагіт, індукований їжею

DA44.3 Езофагіт внаслідок зовнішніх причин
Визначення. Запалення стравоходу внаслідок зовнішніх причин, таких як радіація, вжи­вання лугів або кислот, проковтнуті таблетки або їжа, які не можуть просунутись через увесь стравохід.

DA44.31 Хімічний езофагіт
Визначення. Запалення стравоходу, спричинене хімічним пошкодженням, у тому числі лужними або кислими розчинами.

DA44.32 Лікарсько-індукований езофагіт
Визначення. Запалення стравоходу, спричинене ліками. Лікарські препарати можуть спричиняти патологію стравоходу як внаслідок системних ефектів, так і здійснюючи безпосереднє пошкодження слизової оболонки стравоходу (так званий пігулко-індукований езофагіт).

DA44.33 Радіаційний езофагіт

DA44.34 Термальне пошкодження стравоходу

DA44.3Z Езофагіт внаслідок зовнішніх причин, невизначений

DA44.Y Інший визначений езофагіт

DA44.Z Езофагіт, невизначений
DA45 Виразка стравоходу
Визначення. Виразка стравоходу – ​дефект тканини, локалізований у стравоході. Виразка стравоходу спричиняє запальне пошкодження слизової оболонки, яке поширюється за межі підслизової пластинки в м’язову пластинку. Виразка стравоходу, обумовлена кислими травними соками, класифікується в рубриці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Вилучено
• Виразка Барретта
• Новоутворення стравоходу
• Хвороба Крона
• Виразка стравоходу внаслідок гастроезофа­геальної рефлюксної хвороби

DA45.1 Ерозія стравоходу
Визначення. Ерозія стравоходу – ​дефект слизової оболонки, який досягає м’язової пластинки, але не проходить крізь останню. Ерозія стравоходу внаслідок гастроезофагеальної рефлюксної хвороби виключається з цієї рубрики.

DA45.2 Інфекційна виразка стравоходу
Визначення. Інфекційна виразка стравоходу – ​виразкування або ерозія в слизовій оболонці стравоходу, спричинені інфекційним агентом, таким як бактерії, віруси, гриби і паразити.

DA45.21 Бактеріальна виразка стравоходу
Визначення. Виразка слизової оболонки стравоходу внаслідок бактеріальної інфекції.

DA45.22 Грибкова виразка стравоходу
Визначення. Виразка слизової оболонки стравоходу внаслідок грибкової інфекції.

DA45.23 Паразитарна виразка стравоходу
Визначення. Виразка слизової оболонки стравоходу внаслідок паразитарної інфекції.

DA45.24 Вірусна виразка стравоходу
Визначення. Виразка слизової оболонки стравоходу внаслідок вірусної інфекції.

DA45.2Y Інша визначена інфекційна виразка стравоходу

DA45.2Z Інфекційна виразка стравоходу, невизначена

DA45.3 Виразка стравоходу внаслідок алергічного або імунологічного розладу
Визначення. Виразка або ерозія стравоходу вна­слідок алергічних або системних імунологічних захворювань.

Внесено
• Виразка стравоходу внаслідок колагенових хвороб
• Виразка стравоходу внаслідок еозинофільного захворювання

DA45.4 Виразка стравоходу внаслідок зовнішніх причин
Визначення. Виразка стравоходу, обумовлена ­зовнішніми причинами, такими як вживання деяких хімічних субстанцій або лікарських препаратів, радіаційне або термальне ураження та ін.

DA45.41 Хімічна виразка стравоходу
Визначення. Виразка стравоходу, спричинена хімічним пошкодженням, у тому числі лужними або кислими розчинами.
Внесено
• Виразка стравоходу внаслідок вживання хімікатів

DA45.42 Лікарсько-індукована виразка стравоходу
Визначення. Виразка стравоходу, викликана вживанням лікарських препаратів

DA45.43 Радіаційна виразка стравоходу

DA45.44 Термальна виразка стравоходу

DA45.4Y Інша визначена виразка стравоходу внаслідок зовнішніх причин

DA45.4Z Виразка стравоходу внаслідок зовнішніх причин, невизначена

DA45.Y Інша визначена виразка стравоходу

DA45.Z Виразка стравоходу, невизначена

DA46 Судинні розлади стравоходу
Визначення. Ця група включає судинні розлади, за яких переважно уражаються кров’яні судини стравоходу, у тому числі артерії, вени і капіляри, що несуть кров до і від стравоходу.

DA46.1 Варикозні розширення вен стравоходу
Визначення. Патологічно розширені вени вна­слідок портосистемних шунтів у покриві нижнього відділу стравоходу в пацієнтів із портальною гіпертензією. Після розвитку варикозно розширених вен стравоходу вони продовжують рости, кровотеча з них може бути фатальною.

DA46.11 Варикозні розширення вен стравоходу з кровотечею

DA46.12 Варикозні розширення вен стравоходу без кровотечі

DA46.1Y Інші визначені варикозні розширення вен стравоходу

DA46.1Z Варикозні розширення вен стравоходу, невизначені

DA46.2 Ангіодисплазія або артеріовенозна мальформація стравоходу
Визначення. Збільшені в розмірах або розширені кров’яні судини з тонкими стінками, подібні до варикозних вен. Можуть бути джерелом гастроінтестинальної кровотечі й анемії.

DA46.3 Інтрамуральна кровотеча стравоходу
Визначення. Гематома в стінці стравоходу, яка може формуватися спонтанно або в результаті травми, вживання токсичних речовин чи ендоскопічних процедур. Спостерігається рідко.

Внесено
• Інтрамуральна гематома стравоходу

Вилучено
• Варикозні розширення вен стравоходу

DA46.4 Синдром гастроезофагеального розриву і кровотечі
Визначення. Кровотеча з розривів слизової оболонки в місці з’єднання шлунка і стравоходу, зазвичай внаслідок тяжкого блювання, позивів на блювання або кашлю.

Внесено
• Синдром Маллорі-Вейсса
• Розрив Маллорі-Вейсса
• Ураження Маллорі-Вейсса

DA46Y Інші визначені судинні розлади стравоходу

DA46Z Судинні розлади стравоходу, невизначені

DA4Y Інші визначені хвороби стравоходу

DA4Z Хвороби стравоходу, невизначені

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....