Цифрові рішення в медицині – майбутнє чи вже реальність?

03.03.2020

Стаття у форматі PDF

Використання цифрових та інформаційних технологій з метою покращення стану здоров’я населення – ​напрям розвитку медицини в усьому світі. Потенціал, який містять у собі інновації, є ключем до надання більш якісної медичної допомоги пацієнтам із різноманітними хронічними захворюваннями. 

За всім цим стоїть людина/громадянин/пацієнт, який розраховує завдяки новітнім технологіям отримати сучасну медичну допомогу, знайти підтримку в боротьбі зі своїми хронічними захворюваннями, що буде більш персоналізованою та доступною в потрібний час у потрібному місці. Також технологічні інновації мають забезпечити кращу міжпрофесійну співпрацю, обмін інформацією, підтримку медичних рішень і гнучкість системи охорони здоров’я.  

Саме тому сьогодні в усьому світі провідні політики та діячі охорони здоров’я говорять про важливість диджиталізації системи охорони здоров’я на всіх рівнях. Такою є позиція Європейської асоціації кардіологів та Асоціації кардіологів України. 

Цифрові й інформаційні технології сьогодні охоплюють такі напрями інновацій у медицині, як телемедицина, електронні записи пацієнтів, електронні медичні бази даних, електронні рецепти, використання мобільних додатків, використання сенсорів/пристроїв для фіксації різноманітних показників пацієнта, збір та аналіз великих масивів медичних даних, використання штучного інтелекту в медицині. 

Сьогодні ми повинні використовувати доступні цифрові рішення, які можуть допомогти зробити лікарську практику ефективнішою, покращити якість життя пацієнтів і відкрити дорогу інноваціям у медицині. Прикладами таких рішень є медичні додатки для пацієнтів із хронічними серцево-судинними захворюваннями, які дозволяють пацієнтам краще розуміти та відслідковувати свій стан, фіксувати свої показники, бути зацікавленими в підтриманні свого стану здоров’я на належному рівні в амбулаторних умовах. Крім того, використання таких мобільних додатків покращує прихильність пацієнтів до терапії, а отже, сприяє підвищенню ефективності лікування.

Прикладами таких додатків є My BP Control та Angina Control. 

 Додаток пропонує пацієнтам електронний щоденник, у якому вони можуть:

  • фіксувати показники артеріального тиску (АТ) при вимірюванні вранці та ввечері;
  • відслідковувати динаміку показників АТ протягом тижня, місяця, років;
  • встановлювати нагадування про прийом ліків;
  • встановлювати нагадування про необхідність планового візиту до лікаря;
  • експортувати свої дані за потреби та надсилати їх електронною поштою лікарю.

Використання даного додатку зможе покращити дисциплінованість пацієнтів, зробити їх більш відповідальними у відслідковуванні свого стану, що є дуже важливим при пожиттєвому лікуванні артеріальної гіпертензії.

Інший додаток, що вже деякий час є доступним і використовується пацієнтами в Україні, – Angina Control.  

Цей додаток містить електронний щоденник, у якому пацієнт зі стенокардією дуже легко та зручно може відмічати напади стенокардії, умови виникнення нападу, кількість прийнятих таблеток нітрогліцерину. На основі цих даних пацієнт може будувати звіти для оцінки стану та ефективності своєї терапії, відслідковувати досягнутий прогрес. За потреби дані звіти пацієнт може показати своєму лікарю на візиті, що є більш зручним і сучасним, ніж паперові записнички, які ведуть пацієнти. 

Таким чином, зазначені додатки – це допомога не тільки пацієнту, а й лікарю. Лікар має змогу бути краще поінформованим про стан здоров’я пацієнта під час амбулаторного лікування і зможе відслідковувати і коригувати ефективність призначеної терапії.

Дані додатки розроблені за підтримки компанії Servier. Вони безкоштовні для завантаження для платформ Android та iOS і доступні в різних країнах, у тому числі в Україні. 

Цього року лікарі ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» вже почали інформувати своїх пацієнтів про дані сучасні та зручні додатки. 

Пацієнти середнього та молодого віку охочіше користуються такими додатками. Таких пацієнтів з кожним роком буде все більше. Для них сучасні цифрові технології – це вже звична частина життя, що не може бути осторонь такої важливої сфери, як власне здоров’я. Тому обов’язок сучасного лікаря – бути поінформованим про наявні цифрові технології, бути обізнаним щодо їх застосування в медичній практиці та інформувати своїх пацієнтів про них. Пацієнти з артеріальною гіпертензією та стенокардією повинні знати про ці сучасні інструменти, які вже сьогодні є доступними для них для покращення якості життя та лікування.

 Не менш важливою сферою диджиталізації охорони здоров’я є допомога лікарю в щоденних робочих моментах. Тому не меншим попитом користуються спеціальні додатки для лікарів. 

Медичні калькулятори широко використовуються лікарями в усьому світі. Вони допомагають швидко, за мінімальний час розрахувати необхідні показники. Відтепер, зібрані в одному додатку, медичні калькулятори стануть у нагоді кардіологам, сімейним лікарям, ендокринологам та фахівцям інших спеціальностей. Також корисною є довідкова інформація стосовно контактів лікувально-профілактичних закладів, лікарських препаратів, норм показників лабораторних та інструментальних досліджень, що допомагає заощадити час лікаря. Зібравши всю цю інформацію у вигляді додатку, маємо зручний і корисний інноваційний інструмент для допомоги лікарям у повсякденній практиці. На сьогодні це єдиний медичний додаток в Україні з такими широкими функціональними можливостями. При створенні цього додатку враховувалася думка практикуючих лікарів, а також наукові рекомендації членів Асоціації кардіологів України.

Додатки, про які йшлося в цій статті, не є медичними виробами, не є інструментами діагностики і не призначені для терапевтичного застосування. Пацієнти повинні пам’ятати, що не слід сприймати інформацію, яка міститься в додатках, як медичну пораду і тлумачити її як медичну рекомендацію. Використання додатків не замінює необхідність відвідування лікаря, який є кваліфікованим фахівцем, що має право встановити діагноз і надати рекомендації відповідно до стану здоров’я користувача цих додатків. Проте дані медичні додатки поряд з іншими інноваціями, які невпинно впроваджуються в медичну галузь, можуть стати ефективними помічниками лікарів у боротьбі з поширеними серцево-судинними захворюваннями вже сьогодні. Тому що завтра на нас чекають ще сміливіші цифрові рішення, які змінюватимуть лікарську практику і наближатимуть її до інноваційного майбутнього.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (472), лютий 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

21.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Ехокардіографія (частина 2)

Інколи саме з цього перерізу вдається візуалізувати тромбоемболи в основних гілках легеневої артерії або вегетації на стулках легеневого клапана (що трап­ляється надзвичайно рідко). Нахиливши датчик до самої верхівки серця, ­можна отри­мати її переріз по короткій осі, на якому, знову ж таки, порожнина ­лівого шлуночка має круглясту форму, а ­правого шлуночка – ​близьку до трикутника із вираз­ною трабекулярністю (рис. 22.9). Розглядаючи зображення, також звертають увагу на те, що в нормі всі сегменти ЛШ скорочуються синхронно, не випереджаючи інші і не відстаючи. ...

21.03.2024 Кардіологія Неврологія Терапія та сімейна медицина Комбінована терапія дисліпідемії розувастатином помірної інтенсивності та езетимібом порівняно з монотерапією розувастатином високої інтенсивності в пацієнтів, які нещодавно перенесли ішемічний інсульт

Застосування статинів середньої інтенсивності в комбінації з езетимібом порівняно зі статинами високої інтенсивності окремо може забезпечити більше зниження рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) у пацієнтів із нещодавнім ішемічним інсультом. Пропонуємо до вашої уваги огляд статті Keun-Sik Hong et al. «Moderate-Intensity Rosuvastatin Plus Ezetimibe Versus High-Intensity Rosuvastatin for Target Low-Density Lipoprotein Cholesterol Goal Achievement in Patients With Recent Ischemic Stroke: A Randomized Controlled Trial», опублікованої у виданні Journal of Stroke (2023; 25(2): 242‑250). ...

21.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Раміприл: фармакологічні особливості, ефективність та безпека у лікуванні серцево-судинних захворювань

Артеріальна гіпертензія (АГ) сьогодні є одним із найпоширеніших серцево-судинних захворювань (ССЗ), що асоціюється з високим кардіоваскулярним ризиком, особливо в коморбідних пацієнтів. Навіть помірне підвищення артеріального тиску (АТ) пов’язане зі зменшенням очікуваної тривалості життя. До 40% хворих на АГ не підозрюють у себе недугу, бо це захворювання на початку може мати безсимптомний перебіг. Оптимальний контроль АТ є вагомим чинником профілактики фатальних серцево-судинних подій (ССП) для забезпечення якісного та повноцінного життя таких хворих. ...