Руководство по ведению онихомикозов Британской ассоциации дерматологов (2014)

03.11.2015

Онихомикозы – грибковая инфекция ногтей, широко распространенная во всем мире. Чаще всего заболевание вызывается антропофильными дерматофитами, такими как Trichophyton rubrum и T. interdigitale; реже этиологическим фактором выступают представители рода Candida и другие недерматофитные грибы. Онихомикозы составляют 15-40% всех заболеваний ногтей и обнаруживаются у 3% взрослого населения. Факторами риска являются мужской пол, возраст, периферическое заболевание сосудов, травмы ногтей, гипергидроз, поражение ногтей другой этиологии (например, при псориазе), наличие иммуносупрессивных состояний (сахарный диабет, ВИЧ-инфекция) или лечение иммуносупрессивными препаратами, занятие определенными видами спорта (бег, плавание, теннис, гимнастика) или балетом, ношение одежды и обуви из синтетических материалов, посещение общественных бань и саун. Кроме того, определенную роль играет генетический фактор. Более низкая распространенность заболевания у женщин в значительной степени объясняется разницей во внимании, уделяемой внешнему виду ногтей. У детей онихомикозы встречаются очень редко и почти во всех случаях связаны с ношением тесной обуви.

Полная версия статьи в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Дерматологія

08.01.2024 Дерматологія Онкологія та гематологія Злоякісна меланома шкіри

Щорічна захворюваність на злоякісну меланому шкіри (МШ) коливається в межах від 3-5 на 100 тисяч населення (країни Середземномор’я) до 12-35 на 100 тисяч (північні країни), тоді як в Австралії та Новій Зеландії може сягати 50 на 100 тисяч населення. Захворюваність на меланому постійно зростає впродовж останніх 40 років з тенденцією до стабілізації смертності, окрім чоловіків похилого віку. ...

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Сульфатіазол срібла в лікуванні опіків: клінічний випадок

Пов’язки із препаратами на основі срібла є однією з основних груп засобів, що застосовуються під час лікування інфікованих ран і ран із високим ризиком інфікування, в т. ч. опікових. Іони срібла каталізують окислення генетичного матеріалу бактеріальної клітини, що є основним механізмом їхньої бактеріостатичної та бактерицидної дії на грампозитивні й грамнегативні бактерії, а також фунгіцидного ефекту. Широкий вибір препаратів срібла, доступних на сьогодні, надає можливість підібрати засіб відповідно до потреб і вподобань пацієнта. В рекомендаціях Асоціації з науково обґрунтованого лікування ран (2020) згадуються засоби на основі іонного, металевого та нанокристалічного срібла, а також сульфату срібла й інших його солей....

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Мистецтво топічної терапії у дерматології

Під час розгляду принципів терапії дерматологічних хворих зазвичай мається на увазі системне та зовнішнє лікування. Саме так і за таким порядком ми відзначили напрями підходу до курації хворих на дерматози з огляду на ухвалений у нас принцип послідовності терапії. Але! В європейських стандартах лікування, європейських монографіях і довідниках спочатку щодо терапії захворювань шкіри надається опис топічної терапії, а вже потім висвітлюються сучасні напрями системного підходу....

20.11.2023 Дерматологія Роль антисептиків у лікуванні атопічного дерматиту

Атопічний дерматит (АД) – ​це хронічне рецидивувальне запальне захворювання шкіри, яке зазвичай розвивається в ранньому дитинстві. За даними Міжнародного дослідження астми та алергій у дитинстві (ISAAC), загальносвітова поширеність АД становить від 2 до 20% (Odhiambo J.A. et al., 2009; Flohr C., 2011; Williams H. et al., 2008). Тяжкий АД корелює із погіршенням загального здоров’я, розладами сну та збільшенням використання ресурсів системи охорони здоров’я, а також асоціюється із численними хронічними хворобами (бронхіальною астмою, харчовими алергіями та ін.) (Silverberg J.I., Simpson E.L., 2013; Cox H. et al., 2011)....