«Українська школа атопічного дерматиту» розпочала свою роботу

04.08.2015

Алергічні захворювання (АЗ) є однією зі значущих проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, на них страждають 35% населення земної кулі. У дерматологічній практиці найбільш розповсюдженим алергозом є атопічний дерматит (АД). Про це свідчить щорічне зростання захворюваності в усьому світі. На АД страждають від 3 до 10% дитячого населення планети. У загальній структурі дерматозів його частка становить від 5 до 30%, а в структурі захворюваності на дерматози в дітей – від 20 до 50%. Всесвітній показник захворюваності на АД – 15 на 1 000 населення, в Україні показник вперше встановленого діагнозу АД на 100 000 населення досягав в 2012 р. 843,1, а в 2013 р. – 881,5. Статистика свідчить про недостатньо ретельний облік пацієнтів, які страждають на АД, та нерідко неправильну інтерпретацію діагнозів АД та контактно-алергійного дерматиту.

Тяжчий перебіг захворювання пов’язують з екологічними, соціально-економічними, медико-біологічними та іншими факторами. Для захворювання характерні хронічний перебіг, часті загострення, втрата працездатності, психологічна дезадаптація хворих. Рівень інвалідизації при АД становить 8%. АД значно знижує якість життя дітей та їх родин. Починаючись в молодшому дитячому віці, захворювання майже у 50% хворих залишається на все життя.

АД є частиною атопічного синдрому, або атопії, до клінічних проявів якої також належать алергійний риніт (цілорічний та сезонний), алергійна бронхіальна астма, алергійний кон’юнктивіт та деякі АЗ шлунково-кишкового тракту. Ця обставина підтверджує необхідність міждисциплінарного підходу до вирішення проблеми АД. Причини захворювання мають комплексну природу і до кінця не з’ясовані. Окрім генетичної детермінованості широкий спектр факторів зовнішнього середовища можуть бути причинами виникнення захворювання та погіршувати його перебіг. Серед них харчові та аероалергени, медикаментозні чинники, засоби догляду за шкірою, побутова хімія, мікроорганізми. Сприятливим фоном для розвитку АД виступають ендогенні фактори, зокрема, порушення центральної нервової регуляції, дисфункція вегетативної нервової системи та травного тракту.

Погляд на АД як на патологію шкіри з міжгалузевим підходом до діагностики та лікування визначив необхідність уніфікації та стандартизації діагностичної та терапевтичної тактик на основі критичної оцінки наявних у вітчизняній та зарубіжній практиці підходів.

Згідно з «Клінічними настановами з діагностики, профілактики та лікування атопічного дерматиту», цільовими категоріями пацієнтів, які можуть використовувати ці клінічні настанови, є діти та дорослі, хворі на АД, а також члени родин, близькі родичі пацієнтів, які страждають на АД. Саме нагальна необхідність проводити бесіди та навчання з хворими та батьками призвела до організації в м. Київ «Школи АД» (головний лікар – заслужений лікар України Турик Н.В.).

Бентежить в проблемі АД і самолікування, і помилкові терапевтичні заходи, і втручання в лікувальний процес лікарів суміжних спеціальностей навіть без встановлення обгрунтованого діагнозу фахівцем-дерматологом, і збільшення неграмотних порад в інтернеті та листівках. В останні роки зросла кількість методів системної та топічної терапії АД, з’явилась низка сучасних емольєнтів.

Разом з тим, існує стурбованість щодо правильного встановлення діагнозу АД, грамотної тактики з використанням найновіших підходів до профілактики та лікування. Згідно з клінічними настановами визначені цільові категорії спеціалістів та фахівців, які можуть використовувати ці клінічні настанови. До них належать: дерматовенерологи, дитячі дерматовенерологи, педіатри, алергологи, дитячі алергологи, лікарі загальної практики-сімейної медицини, організатори охорони здоров’я. Саме ця обставина визначила ініціативу організації «Української школи АД». Ініціаторами та організаторами виступають Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ».

З ініціативи НМАПО ім. П.Л. Шупика та НДСЛ «ОХМАТДИТ» 19 червня 2014 р. відбулось засідання, на якому було прийняте рішення про розробку програми та організації «Української школи АД» з метою удосконалення знань про патогенез, профілактику, діагностику та лікування найбільш розповсюдженої патології шкіри у дітей – АД, наближення сучасних знань про АД до лікарів, пацієнтів та їх родин. До ініціативної групи увійшли головний лікар НДСЛ «ОХМАТДИТ» Ю.І. Гладуш, професор кафедри дерматовенерології НМАПО Л.Д. Калюжна, зав. кафедри педіатрії № 1 НМАПО професор О.М. Охотнікова, зав. кафедри медичної інформатики НМАПО професор О.П. Мінцер, заступник головного лікаря НДСЛ «ОХМАТДИТ» з поліклінічної роботи Л.В. Бондаренко.

Програма «Української школи АД»

1. Організаційні питання (залучення до проекту медичної спільноти регіонів; ознайомлення її з програмою Школи; створення сайту Школи; залучення інвесторів; складання календарного плану семінарів, конференцій, круглих столів; ознайомлення з найактуальнішими питаннями з боку практикуючих лікарів та батьків хворих на АД; ознайомлення з досвідом роботи Київської «Школи АД»; запрошення провідних спеціалістів Європи до участі в конференціях та семінарах).

2. Просвітницька діяльність (лекції провідних науковців дерматовенерологів, алергологів, педіатрів, імунологів; семінари-відповіді на питання практикуючих лікарів; семінари-відповіді на питання хворих та родичів хворих; семінари для лікарів загальної практики-сімейної медицини; ознайомлення з «Проектом клінічних настанов по діагностиці, профілактиці та лікуванню АД»).

3. Наукова діяльність (участь науковців та практикуючих лікарів у клінічних апробаціях; відкриття «сторінки» наукових досліджень вітчизняних науковців, присвячених АД; ознайомлення лікарів з останніми європейськими та всесвітніми розробками з патогенезу, діагностики, профілактики, лікування АД; випадки з практики, їх обговорення, обмін досвідом).

4. Лікувальна діяльність (проведення семінарів та круглих столів з навчання хворих та їх батьків основам дієтології при АД; проведення семінарів з навчання хворих та їх батьків догляду за шкірою та обгрунтування етапності зовнішньої терапії; ознайомлення хворих та їх батьків з новими засобами лікування АД; консультації хворих на АД on line; консультація пацієнтів із захворюваннями шкіри в НДСЛ «ОХМАТДИТ»; прийняття рішення про можливість консультації, госпіталізації та лікування дітей, хворих на АД, в НДСЛ «ОХМАТДИТ» та Київській клінічній дерматовенерологічній лікарні; обмін досвідом по складанню локальних протоколів).

Запропонована «Українська школа АД» передбачає проведення on line:

 • конференцій для лікарів;
 • семінарів запитань та відповідей для пацієнтів та їх батьків;
 • семінарів для лікарів «Основи діагностики АД»;
 • клінічних розборів складних клінічних випадків;
 • семінару по роз’ясненню показань для оформлення інвалідності;
 • семінару «Принципи системної терапії АД»;
 • семінару «Принципи зовнішньої терапії АД»;
 • семінару «АД та профщеплення».

Ініціативна група визначила можливість обстеження та лікування хворих на АД в НДСЛ «ОХМАТДИТ» та Київській клінічній дерматовенерологічній лікарні.

У результаті прийняття програми «Української школи АД» вирішили:

 1. Проводити щомісячно конференції та семінари on line із залученням медичної спільноти з усіх регіонів України та участю в них провідних дерматовенерологів, педіатрів, алергологів НМАПО ім. П.Л. Шупика та НДСЛ «ОХМАТДИТ».
 2. Проводити круглі столи для родин пацієнтів з АД.
 3. Проводити клінічні розбори складних клінічних випадків АД.
 4. Проводити заняття з диференційної діагностики АД та визначення прогнозу захворювання для пацієнта та його родини.
 5. Запросити до співпраці з «Українською школою АД» провідних фахівців України, в тому числі ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ».

7 жовтня 2014 р. Програма Школи була представлена на Конгресі педіатрів України із запрошенням до спів­праці провідних вчених педіатрів, дитячих алергологів, практикуючих лікарів. Був складений графік роботи «Української школи АД» на IV квартал 2014 р., затверджений МОЗ України, і 21 жовтня відбулось відкриття Школи on line, на якому були присутні та виступили з привітаннями члени ініціативної групи. Крім того, відбулась лекція професора Л.Д. Калюжної з діагностики АД. У першому семінарі були представлені 9 регіонів України, учасники зустрічі on line спілкувались із Києвом, задавали питання.

4 листопада 2014 р. відбулась лекція професора О.М. Охотнікової, присвячена проблемі імунологічних змін при атопічних захворюваннях. Наступні семінари відбулись 18 листопада (лекція професора Л.Д. Калюжної з диференційної діагностики АД) та 2 грудня (лекція професора Я.Ф. Кутасевич). У конференціях взяли участь 12 регіонів України.

Робота «Української школи АД» Робота «Української школи АД»

В грудні 2014 р. МОЗ України затвердило графік телемедичних конференцій «Українська школа АД» на 1-ше півріччя 2015 р. Із запланованої тематики відбулись: 20 січня 2015 р. – лекція завідуючої кафедри дитячих та підліткових захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професора Г.В. Бекетової «Гельмінтози. Паразитози»; 10 лютого 2015 р. – лекція заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора Л.Д. Калюжної «Ускладнення АД». У цих телемедичних конференціях вже взяли участь 17 з 23 регіонів України.

Кожну Школу відкривають та виступають модераторами заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Національної спеціалізованої дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» Л.В. Бондаренко та професор Л.Д. Калюжна. Активна участь у конференціях головних спеціалістів областей за фахом «Дерматовенерологія» (Полтавська область – Каменєв В.І., Харківська область – Рощенюк Л.В., Кіровоградська область – Курган М.Ю., Одеська область – Фузіжі І.С. та головний дитячий дерматовенеролог Ніточко О.І., Рівненська область – Маняк Н.В.), головного дитячого дерматовенеролога м. Київ Н.В. Турик з лікарями Київської клінічної дерматовенерологічної лікарні свідчить про зацікавленість регіонів у такій роботі на міждисциплінарному рівні, що надихає організаторів до продовження цієї кропіткої роботи. Для лікарів Київської лікарні особливо актуально почути провідних фахівців з різних напрямів, враховуючи те, що в лікарні вже 4-й рік функціонує «Київська школа АД» і саме лікарі та співробітники кафедри дерматовенерології НМАПО двічі на тиждень регулярно проводять круглі столи «Запитання про АД та відповіді» для батьків хворих на АД дітей.

Наступні лекції згідно з графіком МОЗ України:

 • 10 березня 2015 р. – д.м.н., професор Л.А. Болотна, «Діагностика та оцінка тяжкого перебігу АД»;
 • 31 березня 2015 р. – д.м.н., професор Я.Ф. Кута­севич, «Догляд за шкірою при АД»;
 • 14 квітня 2015 р. – д.м.н., професор О.М. Охот­нікова, «Оцінка захворювань та патологічних станів, асоційованих із АД»;
 • 12 травня 2015 р. – д.м.н., професор Л.Д. Калюжна, «Диференційний діагноз АД».

Організатори «Української школи АД» запрошують лікарів та родини хворих на АД до співпраці.

Координати Школи:

Тел.: (044) 272-54-93

Організаційні питання: к.м.н. Людмила Михайлівна Губко, к.м.н. Лариса Василівна Гречанська.

Е-mail: www.ohmatdyt.com.ua

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ехінацея Композитум С – ​багатокомпонентна дія на імунну систему

Організм людини – ​це складна жива система, функціонування якої визначається безліччю змінних і задіює величезну кількість механізмів. Зовнішні і внутрішні чинники здатні порушувати регуляцію її діяльності. Однак є механізми, які допомагають ефективно усувати «поломки» в організмі і нормалізувати його стан. Така здатність має назву біорегуляції. Основою біорегуляційної медицини є комплексні біорегуляційні препарати, серед яких одним із найвідоміших є Ехінацея Композитум С. ...

21.04.2024 Дерматологія Алгоритм лікування псоріазу як психодерматологічної патології

У лютому відбувся онлайн-майстер-клас «Персоніфікація сучасної медицини. Важливі питання гендерних особливостей перебігу захворювань внутрішніх органів. Вплив психоемоційних та інших складових», організований кафедрою терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), а також ГО «Українська академія функціональної медицини та гастропсихології» (м. Київ). ...

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Гострий риносинусит

Проблема гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (ВДШ), гострого риносинуситу (ГРС) зокрема, є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині. Останніми роками спостерігають зростання частоти захворювань носа і приносових пазух, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі оториноларингологічної патології) показників. В Україні поширеність гострих ринітів, риносинуситів та ринофарингітів сягає 489,9 випадку на 10 тис. населення, а захворюваність – ​5-15 випадків на 1 тис. населення залежно від сезону. Такі хворі становлять 60-65% амбулаторних пацієнтів лікарів-отоларингологів. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги (УКПМД) призначений забезпечити організацію надання медичної допомоги пацієнтам із ГРС на всіх етапах медичної допомоги для своєчасного виявлення, профілактики та лікування ГРС. ...

18.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність і безпека підвищення дозування антигістамінних препаратів ІІ покоління в лікуванні неконтрольованої хронічної спонтанної кропив’янки

Хронічна кропив’янка (ХК) – ​це патологія, яка характеризується рецидивними нестійкими висипаннями з/без ангіоневротичного набряку, які виникають мало не щодня впродовж більш як 6 тиж [1]. Розрізняють два варіанти ХК – ​хронічна індукована кропив’янка (ХІК), або фізична кропив’янка, зумовлена певними фізичними подразниками, такими як тиск, тепло або холод, і більш поширена хронічна спонтанна кропив’янка (ХСК), яка розвивається у 80-90% випадків і характеризується відсутністю відомих екзогенних чинників і причин [2]. На це захворювання страждає від 0,5 до 1% населення світу, переважно особи жіночої статі [3]. Повторні симптоми часто призводять до порушень сну та чинять виражений негативний вплив на якість життя (QoL) [4]. ...