Науково-практична конференція «Проблеми захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків»

26.07.2015

17–18 березня 2015 р. в м. Києві кафедра дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика провела науково-практичну конференцію на тему «Проблеми захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків», яка увійшла до Реєстру конференцій на 2015 р. Кафедра дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика є опорною в Україні з післядипломного навчання лікарів-дерматовенерологів на передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення, спеціалізації. Крім того, кафедра є єдиною в Україні, яка проводить цикли спеціалізації, передатестаційної підготовки та тематичного удосконалення з дитячої дерматовенерології.

Відкриття конференції. Головуючі: Л.Д. Калюжна, О.І. Літус, Р.Ф. Айзятулов Відкриття конференції. Головуючі: Л.Д. Калюжна, О.І. Літус, Р.Ф. Айзятулов

Захворювання шкіри у дітей мають багато характерних ознак, які пов‘язані з анатомічними та фізіологічними особливостями шкіри дитини. Слід зважати, що коли йде мова про захворювання шкіри у дітей, необхідно брати до уваги досить різні вікові періоди: період новонародженості, немовляти, старшої дитини та підлітка. Кожний період вирізняється певними анатомо-фізіологічними особливостями і отже – клінікою та перебігом дерматозу. Кожен дерматовенеролог повинен досконально знати дитячу дерматовенерологію, орієнтуватись у діагностиці та сучасних поглядах на лікування. Крім того, особливої уваги потребує проблема захворювань шкіри у підлітків, коли деякі дерматози, особливо на обличчі, спричинюють психоемоційні розлади. До того ж важливим питанням є діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків.

Актуальність конференції визначена необхідністю розширення наробок клінічних настанов у дерматовенерології, можливістю обмінятись досвідом складання їх в Україні, обговорити найактуальніші питання діагностики та лікування захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків з метою їх адаптації в протоколи.

У конференції взяли участь лікарі-дерматовенерологи з 17 регіонів України, всього зареєструвались 325 учасників. Відкрили конференцію проректор НМАПО з наукової роботи, д.м.н., професор І.С. Зозуля, зав. кафедри дерматовенерології, д.м.н., професор О.І. Літус, д.м.н., професор Л.Д. Калюжна. На конференції з доповідями виступили провідні дерматовенерологи України та молоді фахівці. У доповідях були висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування псоріазу, атопічного дерматиту, акне, спадкових захворювань, новоутворень шкіри, інфекцій, що передаються статевим шляхом, хламідіозу у дітей та підлітків, косметології підлітків. Професори Я.Ф. Кутасевич та Л.Д. Калюжна представили клінічні випадки рідкісних дерматозів.

На конференції особливий інтерес викликали доповіді суміжних фахівців. Такими були виступи з педіатрії професора Г.В. Бекетової, з психіатрії – професора В.М. Кузнецова. Сучасним аспектам використання результатів генетичного тестування в дерматологічній практиці була присвячена доповідь доцента кафедри медичної генетики НМАПО З.І. Рассохи. Своєчасним і вкрай необхідним було повідомлення доцента кафедри інфекційних хвороб та дитячої імунології Ф.І. Лапія «Вакцинація в практиці лікаря-дерматовенеролога на підставі доказової медицини». Учасники конференції з вдячністю сприйняли повідомлення професора кафедри фармацевтичної технології біофармації Р.С. Коритнюк. Її доповідь містила надзвичайно необхідну інформацію щодо рецептури в дерматовенерології і мала назву «Відродження практики виготовлення лікарських форм в умовах аптеки».

Генеральним інформаційним спонсором конференції традиційно виступив журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». Нагороди та сертифікати журналу отримали: доцент З.І. Рассоха, доцент Ф.І. Лапій, професор Р.Ф. Айзятулов.

Учасники конференції одержали сертифікати, підписані ректором НМАПО ім. П.Л. Шупика, академіком НАМНУ, професором Ю.В. Вороненко.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Дерматологія

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....

23.01.2024 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Збережімо антибіотики для подальших поколінь

Проблема антибіотикорезистентності (АБР) – у центрі уваги Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). АБР розглядається розвиненими країнами як загроза національній безпеці, у зв’язку з чим на всіх рівнях слід робити кроки, спрямовані на зменшення впливу й обмеження поширення АБР. Особливо важливою є роль медичних працівників у збереженні потенціалу антибіотиків (АБ). ...

23.01.2024 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Визначення причинності збудника. Ознаки домінувальних, колонізувальних і причинних ізолятів

Багатьом лікарям у своїй практичній діяльності нерідко доводиться направляти біологічний матеріал на дослідження до мікробіологічних лабораторій. Утім, після отримання результатів посіву постає чимало інших запитань: чи потрібно проводити антибіотикотерапію, якими виявляться результати; чи є виявлений збудник причиною захворювання або це колонізувальний мікроорганізм; чи може отриманий збудник бути результатом забруднення зразка? Це лише приблизний перелік запитань, у яких необхідно добре орієнтуватися, аби не припуститися грубих помилок. На жаль, ці моменти наразі недостатньо досліджені та потребують глибшого вивчення. Про сучасні підходи до інтерпретації результатів мікробіологічних досліджень, лабораторних маркерів інфекційного процесу, а також вибору відповідних терапевтичних втручань розповів у межах програми національного конгресу Antibiotic Resistance STOP! консультант з антимікробної терапії, клінічний фармаколог відділу інфекційного контролю клінічної лікарні Державного управління справами «Феофанія» (м. Київ) Дмитро Євгенович Михайленко....

23.01.2024 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Азитроміцин як антибіотик деескалації і відновлення чутливості до деяких антибіотиків у грамнегативних збудників антибіотикорезистентних інфекцій

Україна стає антилідером із розповсюдження грамнегативних мультирезистентних мікроорганізмів в умовах стаціонару,  що становить серйозну загрозу здоров’ю людини. Інфікування мультирезистентними штамами значно ускладнює лікування пацієнтів стаціонарів, особливо реанімаційних і травматологічних відділень. На жаль, усе частіше такі інфекції мають профіль повної антибіотикорезистентності, що унеможливлює використання навіть антибіотиків резерву. У таких випадках ефективним рішенням може бути комбінована антибіотикотерапія....