Представлена вакцина от гипертонии

30.08.2015

Возможно, что вскоре людям, страдающим артериальной гипертензией (АГ), не придется ежедневно принимать таблетки. Ученые предложили новый способ лечения АГ – использование ДНК-вакцины (или генных вакцин). Они нацелены на ангиотензин II – гормон, вызывающий констрикцию кровеносных сосудов и тем самым повышающий артериальное давление и нагрузку на сердце. Механизм действия вакцины аналогичен действию препаратов – ингибиторов ангиотензин­превращающего фермента – и проявляется вазодилатирующим эффектом на сосуды. Подобные вакцины тестировали и ранее, но их действие было слишком непродолжительным, и они вызывали ряд побочных эффектов.

В исследовании крысам с повышенным артериальным давлением три раза в течение двух недель вводили вакцину. Это сопровождалось снижением такового на период до полугода, а также уменьшением поражения сердца и кровеносных сосудов, вызванных АГ. Побочных действий в отношении других органов не было обнаружено. Один из авторов исследования, профессор университета Осаки (Япония) Хиронори Накагами (Hironori Nakagami) считает, что вакцина может быть эффективна при недостаточном уровне комплаенса антигипертензивной терапии, что представляет собой одну из главных проблем в лечении больных АГ. Конечная цель вакцины – идеальный контроль над артериальным давлением. Это может оказаться оптимальным вариантом для пациентов развивающихся стран в силу более низкой ее стоимости по сравнению с препаратами, понижающими давление.

По материалам: medportal.ru

Материал подготовлен порталом Медфармконнект: http://medpharmconnect.com/News/world_market_news/20366.htm

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

28.02.2024 Кардіологія Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією

У листопаді відбулася науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія (АГ) у практиці сімейного лікаря», присвячена сучасним методам діагностики та лікування АГ, під час проведення якої було охоплено низку актуальних питань клінічної практики. Завідувачка відділу АГ і коморбідної патології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Лариса Анатоліївна Міщенко представила доповідь «Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією (2023). У фокусі – ​АГ»....

20.02.2024 Кардіологія β-Блокатори як перша лінія лікування артеріальної гіпертензії

β-Адреноблокатори (ББ) протягом десятиліть використовуються як антигіпертензивні засоби. В основі ефекту зниження артеріального тиску (АТ) лежить пригнічення вивільнення катехоламінів і зниження активності реніну в плазмі крові. Багатогранні ефекти ББ на серцево-судинну систему не обмежуються гіпотензивною дією....

15.02.2024 Кардіологія Онкологія та гематологія Онкоасоційована кардіологічна патологія: венозні тромбоемболії

Венозні тромбоемболії, які виникають як ускладнення численних захворювань, у тому числі онкологічних, – важлива міждисциплінарна проблема. Вони є третьою за частотою причиною смерті від серцево-судинних захворювань після інсульту та гострої ішемічної хвороби серця [1]. Серед усієї кількості венозних тромбоемболій 20% складають онкоасоційовані [2]. Онкоасоційовані венозні тромбоемболії (ВТЕ) – часте ускладнення у хворих на рак [1]. ...

14.02.2024 Кардіологія Можливості агоністів І1-імідазолінових рецепторів у контролі артеріального тиску

Артеріальна гіпертензія (АГ) – ​один з основних факторів ризику смерті та інвалідності в усьому світі. Кількість людей, які живуть з АГ, у період 1990-2019 років подвоїлася із 650 млн до 1,3 млрд (NCD-RisC, 2021). Ця поширена патологія є важливою проблемою громадського здоров’я, оскільки зумовлює інсульт, серцево-судинні захворювання, ураження нирок тощо. Саме тому окрему увагу необхідно зосередити на підходах до лікування терапевтично неконтрольованої АГ....