Представлена вакцина от гипертонии

30.08.2015

Возможно, что вскоре людям, страдающим артериальной гипертензией (АГ), не придется ежедневно принимать таблетки. Ученые предложили новый способ лечения АГ – использование ДНК-вакцины (или генных вакцин). Они нацелены на ангиотензин II – гормон, вызывающий констрикцию кровеносных сосудов и тем самым повышающий артериальное давление и нагрузку на сердце. Механизм действия вакцины аналогичен действию препаратов – ингибиторов ангиотензин­превращающего фермента – и проявляется вазодилатирующим эффектом на сосуды. Подобные вакцины тестировали и ранее, но их действие было слишком непродолжительным, и они вызывали ряд побочных эффектов.

В исследовании крысам с повышенным артериальным давлением три раза в течение двух недель вводили вакцину. Это сопровождалось снижением такового на период до полугода, а также уменьшением поражения сердца и кровеносных сосудов, вызванных АГ. Побочных действий в отношении других органов не было обнаружено. Один из авторов исследования, профессор университета Осаки (Япония) Хиронори Накагами (Hironori Nakagami) считает, что вакцина может быть эффективна при недостаточном уровне комплаенса антигипертензивной терапии, что представляет собой одну из главных проблем в лечении больных АГ. Конечная цель вакцины – идеальный контроль над артериальным давлением. Это может оказаться оптимальным вариантом для пациентов развивающихся стран в силу более низкой ее стоимости по сравнению с препаратами, понижающими давление.

По материалам: medportal.ru

Материал подготовлен порталом Медфармконнект: http://medpharmconnect.com/News/world_market_news/20366.htm

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

23.10.2020 Кардіологія Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Артеріальна гіпертензія (АГ) лишається провідною причиною смерті в усьому світі. Поширеність АГ та її вплив на серцево-судинну (СС) захворюваність і смертність продовжує зростати. Для зменшення глобального тягаря підвищення артеріального тиску (АТ) Міжнародне товариство з артеріальної гіпертензії (ISH) 2020 року розробило практичну настанову щодо лікування АГ у дорослих хворих віком від 18 років. Автори представили рекомендації відповідно до основних (мінімальних) та оптимальних (науково обґрунтованих та підкріплених доказами, відображеними у сучасних настановах) стандартів надання медичної допомоги особам з АГ. Сформульовані положення слугують інструментом для поліпшення ведення пацієнтів з метою зменшення СС-захворюваності та смертності, пов’язаних з АГ. Пропонуємо до вашої уваги короткий огляд документа з акцентом на аспектах модифікації способу життя, фармакотерапії, лікуванні АГ та коморбідних станів тощо....

22.10.2020 Кардіологія Кардіонейропротекція у пацієнтів із гострою ішемією міокарда та серцевою недостатністю

Доказова база застосування засобів цитопротекторної терапії ще й досі є обмеженою. При цьому, як відомо, власний досвід переконує найліпше. Стан досліджень і особисті напрацювання щодо використання фосфокреатину (ФК) у пацієнтів із гострою серцевою недостатністю (СН) та іншими серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), а також в осіб із неврологічною патологією висвітлює старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, к. мед. н. Ярослав Михайлович Лутай....

22.10.2020 Кардіологія Вплив комбінації розувастатину та езетимібу на атеросклеротичну бляшку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Атеросклероз – ​складний хронічний процес, в основі якого лежать надмірна запальна відповідь та накопичення ліпідів. На сьогодні існують три основні підходи до ведення осіб з атеросклеротичною ішемічною хворобою серця (ІХС): медикаментозне лікування, черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ) та аортокоронарне шунтування (АКШ). X. Wang et al. провели дослід­жен­ня з метою вивчення ефективності поєднання езетимібу зі статинами, зокрема розувастатином, у пацієнтів з атеросклеротичною ІХС. Автори проаналізували вплив потужної ліпідознижувальної терапії на ураження коронарних артерій та фактори й можливі механізми запалення. Отримані результати опубліковані в журналі Heart, Lung and Circulation (2016; 25: 459‑465)....

21.10.2020 Кардіологія Рекомендації щодо діагностики та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

У 2019 р. Європейське товариство кардіологів (ESC) спільно з Європейським респіраторним товариством (ERS) розробило оновлені методичні рекомендації з діагностики та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). У документі узагальнено сучасні наукові докази з метою надання допомоги лікарям у виборі найкращих терапевтичних стратегій для пацієнтів із ТЕЛА в конкретній клінічній ситуації....