Ініціатива Fit for Work Europe в Україні: мета, завдання, перспективи

12.02.2015

логоZU_2014_cardio_6_finish-5

Упродовж багатьох років розповсюдження неінфекційних хвороб спостерігається в усіх розвинених європейських країнах. Хвороби кістково-м'язової системи (КМС) та сполучної тканини є одними з найбільш поширених неінфекційних захворювань, які значно погіршують стан здоров'я працездатного населення. Ураження КМС не становлять безпосередньої загрози для життя, але є однією з найпоширеніших причин втрати працездатності.

За даними дослідження, проведеного Британським незалежним товариством праці (The Work Foundation), 44 млн працездатних осіб у Європі мають хвороби КМС, отже, наявність проблем зі здоров'ям ставить під питання збереження за ними робочих місць. За оцінками Європейської комісії, хвороби КМС є причиною 50% усіх невиходів на роботу тривалістю понад 3 дні і 60% випадків постійної непрацездатності. Однак високий рівень трудової зайнятості населення є ключовим фактором забезпечення економічного процвітання будь-якої країни.
Окрім Британського незалежного товариства праці, інші організації, зокрема Всесвітня декада захворювань кісток і суглобів (Bone and Joint Decade) та Європейська ліга проти ревматизму (The European League against Rheumatism – EULAR), об'єднали зусилля для того, щоб підняти питання захворювань КМС на рівень загальносуспільної проблеми. Наприклад, у 2009 р. EULAR заснувала Товариство Європарламенту з ревматичних і м'язово-скелетних хвороб (European Parliament Interest Group on Rheumatic and Musculoskeletal Diseases). Пробне запровадження практичних заходів щодо розв'язання цієї проблеми здійснюють у деяких країнах-членах ЄС, зокрема Іспанії, Швеції, Латвії та Великій Британії, однак мова йде про надання цим заходам суспільного пріоритету.
В Україні проблема впливу хвороб КМС на стан здоров'я працездатного населення є також дуже актуальною. Дані, які представлені Міністерством охорони здоров'я України, свідчать, що близько 4 млн українців мають хвороби КМС, і значна частина таких пацієнтів належить до категорії працездатного віку (від 35 до 60 років).
Инициатива портрет9стрZU_2014_cardio_6_finish-531 жовтня в рамках науково-практичної конференції «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини», що відбулася в м. Києві, перед українськими ревматологами виступив  академік НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), доктор медичних наук, професор Володимир Миколайович Коваленко, який розповів про ситуацію щодо розповсюдженості ревматичних хвороб в Україні, а також про створення коаліції Fit for Work Europe, її завдання та напрямки роботи.
В Україні у 2013 р. зареєстровано 92 842 хворих працездатного віку з ревматичними захворюваннями, з них 1824 (68,8%)  – особи з ревматичною гарячкою. У структурі ревматичних хвороб найбільшу питому вагу мають артрози – 33,5% (у 2009 р. цей показник становив 32,0%), ревматоїдний артрит (РА) – 2,9% (у 2009 р. – 3,0%), сольові артропатії – 2,5% (у 2009 р. – 2,4%). У працездатних осіб доля артрозів, РА та сольових артропатій становить, відповідно, 19,0; 2,3 та 1,7% (у 2009 р. 17,5; 2,3 та 1,5%). Таким чином, протягом останніх років кількість працездатних пацієнтів з артрозами збільшилася від 6,3 до 8,9%.
Продовжують зростати показники поширеності та захворюваності анкілозуючого спондиліту, який спричиняє ранню інвалідизацію. У 2013 р. у дорослих пацієнтів зареєстровано 10 481 випадків цього захворювання (28,0 випадків на 100 тис. населення), серед них частка захворювань у працездатних осіб становить 67,2%. Таким чином, за період 2009-2013 рр. показник поширеності анкілозуючого спондиліту серед дорослих збільшився від 24,8 до 28,0 (12,9%), а захворюваності – від 1,9 до 2,3 (21%). Серед працездатних, відповідно, від 22,1 до 26,2 (18,6%) і від 1,9 до 2,5 (31,6%).
На системний червоний вовчак хворіють переважно молоді працездатні особи – їхня частка становить 65,6% від усіх зареєстрованих.
Аналіз динаміки поширеності хвороб КМС за період 1995-2013 рр. показав, що до 2010 р. відбувалося зростання цього показника в 1,5 раза; після 2010 р. і до 2012 р. – зниження на 1,4%, а у 2013 р. – знов спостерігається збільшення на 0,2%.
Питома вага хвороб КМС у загальній структурі захворювань зросла з 10,8% у 2009 р. до 11,7% у 2013 р. Сьогодні хвороби КМС займають третє місце в структурі причин первинної інвалідності дорослого населення України (11,1%). Кількість випадків первинної інвалідності серед осіб працездатного віку, пов'язаної з хворобами КМС, у 2013 р. становила 6,0 на 10 тис. дорослого працездатного населення.
Саме тому одне з основних завдань ревматологічної служби України – впровадження сучасних підходів до своєчасного виявлення, діагностики та лікування хвороб КМС, медичної реабілітації пацієнтів, покращення доступу до сучасних хворобомодифікуючих методів лікування терапії.
Українське суспільство також прагне брати активну участь у пошуку ефективних рішень проблем, пов’язаних із хворобами КМС. Учені, експерти з охорони здоров'я, економісти та благодійні організації планують об'єднати зусилля в боротьбі з хворобами КМС під егідою європейської коаліції Fit for Work Europe.
В Україні вже почали проводити дослідження поширеності та рівня захворюваності на хвороби КМС серед працездатного населення. Результати цих досліджень будуть надані в 2015 р. Це дозволить розрахувати соціально-економічні втрати для держави й обгрунтувати необхідність програм та заходів щодо оптимізації лікування і реабілітації пацієнтів із хворобами КМС.
Наприкінці виступу професор В.М. Коваленко відзначив, що здоров'я населення в цілому є запорукою успішного розвитку суспільства, економічного зростання, соціальної захищеності й політичної стабільності. Головною метою в галузі охорони здоров'я будь-якої європейської країни є забезпечення працездатності та продуктивності праці її громадянам. Сьогодні треба змінити ставлення до хвороб КМС і перестати вважати, що питання щодо їх лікування та профілактики є другорядними проблемами. Важливим кроком у цьому напрямку є імплементація ініціативи Fit for Work Europe, яка буде сприяти не тільки скороченню кількості випадків втрати працездатності внаслідок хвороб КМС, але й позитивно впливати на найважливіші макроекономічні показники України (витрати на охорону здоров'я, кількість працездатного населення), а також стимулювати комплексний розвиток системи охорони здоров'я і вдосконалення політики працевлаштування.

Підготувала Наталя Очеретяна

Fit for Work Europe – ініціатива, яка сприяє зміні ставлення до людей працездатного віку, які мають хвороби КМС. Лідером цієї коаліції є Британське незалежне товариство праці.
Коаліція Fit for Work Europe відстоює своєчасне медичне втручання в перебіг хвороб КМС, починаючи з 2007 р., коли нею було оприлюднено перший звіт про вплив цих захворювань на ринок праці Великої Британії. Відтоді за посередництва Британського незалежного товариства праці було проведено дослідження у понад 30 країнах Європи, до цього руху долучилися експерти, пацієнти, політики, ключові громадські діячі – всі, хто усвідомлює важливість раннього виявлення, лікування та профілактики хвороб КМС у працездатного населення. Такий підхід сприятиме переведенню хвороб КМС із категорії інвалідизуючих до категорії керованих хвороб, а також дозволить багатьом європейцям зберегти свої робочі місця та вести активне життя. Про це свідчить і успішна дворічна практика раннього медичного втручання для хворих на КМС, яка була впроваджена в м. Мадриді (Іспанія). У цій країні здійснення заходів з ранньої діагностики, належного лікування та повернення до трудової діяльності значно покращило стан здоров'я хворих на КМС, сприяло зниженню частоти невиходів на роботу через хворобу на 39% і зменшило втрату працездатності на 50%, що забезпечило повернення приблизно 11 євро витрат на кожний 1 євро, який був інвестований у цю програму. Засновник і президент коаліції Fit for Work Europe, директор Британського незалежного товариства праці, професор Стівен Беван з цього приводу зауважив: «Якби таких результатів досягли у всіх країнах ЄС, за нашими оцінками, близько 1 млн працівників могли б виходити на роботу щодня. Це дало б вагоме збільшення продуктивності та значно скоротило б витрати на оплату лікарняних у період, коли країни-члени ЄС перебувають під тиском необхідності заощадження коштів, підвищення темпів економічного зростання, подолання безробіття та недостатньої зайнятості. Навіть якщо очікуване зменшення кількості невиходів на роботу становитиме 25%, а не 39%, за нашими оцінками, щодня зможуть виходити на роботу додатково 640 тис. працівників». Професор С. Беван також відзначив, що, згідно з розрахунками, щорічний збиток від хвороб КМС в усіх країнах ЄС є значним – близько 240 млрд євро щорічно, що відповідає 2% ВВП і є серйозною проблемою для Європи.
Експерти Fit for Work Europe наразі працюють над впровадженням змін щодо ставлення до працівників із хворобами КМС на всіх етапах: діагностики, лікування та реабілітації шляхом проведення й обґрунтування незалежних досліджень за трьома основними напрямками – суспільне значення, клінічні дослідження, економічна складова системи охорони здоров'я.
Місія експертів – переконати уряди організувати міжміністерську співпрацю та розподіл коштів і результатів роботи між відповідними міністерствами з метою запровадження програм раннього медичного втручання стосовно хворих на КМС працездатного віку.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

12.09.2023 Кардіологія Ведення пацієнтів із цукровим діабетом і серцевою недостатністю: консенсусна заява Корейської діабетичної асоціації і Корейського товариства серцевої недостатності

Цукровий діабет (ЦД) є основним чинником ризику розвитку серцевої недостатності (СН). Прогноз у разі СН у пацієнтів із ЦД гірший, ніж без захворювання ендокринної системи. Раннє діагностування та лікування СН в осіб із ЦД є важливими. Пропонуємо до вашої уваги огляд статті Kyu-Sun Lee et al. «Evaluation and Management of Patients with Diabetes and Heart Failure: A Korean Diabetes Association and Korean Society of Heart Failure Consensus Statement» видання Diabetes Metab J (2023; 47:10‑26), присвяченої сучасним критеріям діагностики та скринінгу СН, фармакологічним методам лікування пацієнтів із СН, а також впливу антидіабетичних препаратів на СН. ...

12.09.2023 Ревматологія Біль у практиці ревматолога: основні ключові точки

Біль – ​ознака гострих захворювань, травм і хронічної патології, що суттєво знижує якість життя, працездатність і соціальну активність пацієнтів. Лікування болю належить до першочергових завдань медичної допомоги та посідає важливе місце в роботі представників медичної галузі. Неодмінним супутником ревматологічних захворювань також є біль, іноді нетипової локалізації та характеру, тож лікарі мають бути обізнаними щодо ефективних і безпечних засобів його усунення. Про особливості ведення пацієнтів, зокрема ревматологічного профілю, із больовим синдромом розповіла керівниця навчального центру «Інститут ревматології», д.мед.н., професорка Єлизавета Давидівна Єгудіна. ...

12.09.2023 Кардіологія Лікування артеріальної гіпертензії

Цього року виповнюється 20 років настановам Європейського товариства гіпертензії (ESH), що були вперше опубліковані 2003 року та стали п’ятою найцитованішою роботою у світі в усіх галузях досліджень, а також найзатребуванішим документом у сфері медицини. Пропонуємо до вашої уваги короткий огляд ювілейних рекомендацій ESH (2023) щодо лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ), які розробила робоча група Європейського товариства гіпертензії (ESH) та підтримали Європейська ниркова асоціація (ERA) і Міжнародне товариство гіпертензії (ISH). Оновлені настанови мали на меті узагальнити найкращі доступні докази щодо всіх аспектів лікування пацієнтів з АГ. До розроблення клінічних настанов було залучено робочу групу з 59 експертів із європейських країн, які представляли галузі внутрішньої медицини, кардіології, нефрології, ендокринології, загальної медицини, геріатрії, фармакології та епідеміології. ...

12.09.2023 Кардіологія Персоналізований підхід у веденні пацієнта з артеріальною гіпертензією

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) артеріальна гіпертензія (АГ) є основною причиною передчасної смерті в усьому світі. Близько 1,28 млрд дорослих віком 30‑79 років у всьому світі мають АГ, дві третини з них живуть у країнах із низьким і середнім рівнями доходу. Крім того, до 46% дорослих з АГ не знають про своє захворювання, а лікуються – менше половини (42%). Лише в одного з п’яти дорослих осіб (21%) з АГ вдається контролювати артеріальний тиск (АТ) (ВООЗ, 2023). ...