Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія в медичній реабілітації: сьогодення та майбутнє»

01.04.2015

Наприкінці 2014 р. у м. Києві на базі та за підтримки КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія в медичній реабілітації: сьогодення та майбутнє», присвячена 85-річчю від дня народження професора Є.Л. Мачерет. Конференція організована Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ВГО «УАРМА») спільно з Національною медичною академією післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика  (зокрема, кафедрою сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги), Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини України». Конференцію за № 162 включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України у 2014 р. Протягом двох робочих днів були розглянуті актуальні питання рефлексотерапії (РТ), реабілітації в сімейній медицині, неврології, педіатрії тощо.

Актуальність проведення конференції зумовлена тим, що реабілітаційно-профілактичний напрям у сучасній світовій та вітчизняній медицині є провідним і перспективним. Велике профілактичне та лікувально-реабілітаційне значення має РТ, яка заснована на засадах традиційної китайської медицини, є актуальною впродовж тисячоліть та адаптована в усьому світі, зокрема і в Україні. На жаль, останнім часом цей напрям переживає не найкращі часи, тому проведення фахової конференції, яка вже стала щорічною традиційною, організатори вважають гостро необхідною, адже вона є одним з ефективних засобів освіти та обміну досвіду. Рефлексотерапія – це лікувально-профілактична система, яка базується на оцінці параметрів периферичних рефлексогенних зон (точок акупунктури) і впливу на них з метою регуляції функціональних систем.
Цей напрям в Україні був започаткований групою лікарів-науковців, яку очолила член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Євгенія Леонідівна Мачерет. 85-річчю від дня її народження присвячена ця конференція.
Справу Вчителя продовжує ВГО «УАРМА», яку нині очолює головний науковий співробітник відділу внутрішньої медицини Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Ольга Євгенівна Коваленко. Ця асоціація була створена в 1992 р. за ініціативи та керівництва професора Є.Л. Мачерет (до 2010 р. мала назву «Українська асоціація рефлексотерапії та лазеротерапії»). Сьогодні ВГО «УАРМА» активно співпрацює з громадськими організаціями України – ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини», Асоціацією сімейних лікарів м. Києва та Київської області та ін., а також із зарубіжними організаціями – Всесвітньою асоціацією акупунктури та інтегративної медицини, Австралійською асоціацією з акупунктури, фаховою асоціацією Німеччини AGTM, налагоджується зв’язок з Американським коледжем східної медицини та ін.
Служба рефлексотерапії існує в Україні понад 30 років. За цей час проведено величезну наукову і практичну роботу, яка триває й нині.

1Без имени-1
Відкриття конференції. Слово для привітання учасників конференції голова засідання, професор О.Є. Коваленко надає головному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», професору Л.Ф. Матюс

У роботі конференції взяли участь представники професорсько-викладацького складу провідних ВНЗ та медичних закладів України – НМАПО ім. П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, ДУ «Інститут ортопедії та травматології НАМН України», ДУ «Центр невідкладної хірургії та трансплантології ім. В.К. Гусака», Головного військового шпиталю МО України, ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини, а також практикуючі лікарі державних та приватних медичних закладів України. Були заслухані цікаві лекційно-інформаційні матеріали та проведені майстер-класи, які базувалися на результатах наукових досліджень і великого практичного досвіду. Доповідачами були 8 докторів медичних наук, професорів, 3 кандидати медичних наук, 2 доценти.
Крім того, цікавими були доповіді практичних лікарів з різних регіонів України. Вони стосувалися різних методів РТ: корпоральної та аурикулярної РТ, мануальної РТ, комплексної медикаментозної та немедикаментозної терапії різних захворювань, що було проілюстровано прикладами складних клінічних випадків. Зокрема, великі блоки матеріалів конференції були присвячені реабілітації хворих із цереброваскулярною патологією, захворюваннями периферичної та вегетативної нервової системи, патологією травного тракту, наслідками черепно-мозкових травм, метаболічним синдромом; теоретичним аспектам РТ і традиційної східної медицини.
Матеріали конференції були представлені поряд з учасниками з України також фахівцями Китайської Народної Республіки, Нової Зеландії, Казахстану. За матеріалами конференції видано збірку робіт.
На конференції було розглянуто актуальні питання роботи ВГО «УАРМА», видано сертифікати нового зразка членам асоціації.

2Без имени-1
Круглий стіл «Особливості медичної реабілітації людей, постраждалих унаслідок бойових дій» за участю начальника відділення рефлексотерапії Головного військового шпиталю МО України, доктора медичних наук В.В. Собецького

Проведено круглий стіл «Особливості медичної реабілітації людей, постраждалих унаслідок бойових дій» за участю начальника відділення рефлексотерапії Головного військового шпиталю МО України, доктора медичних наук В.В. Собецького, обговорено питання медико-соціальної та матеріальної допомоги як учасникам бойових дій, так і мирним жителям окупованих територій України.
Розглянуто питання кадрової підготовки та забезпечення фахівцями з РТ у різних регіонах України, обговорено результати роботи президента ВГО «УАРМА», доктора медичних наук, професора О.Є. Коваленко як послідовниці професора Є.Л. Мачерет і наголошено на її високому фаховому рівні як лікаря, науковця та викладача, внеску в розвиток РТ в Україні, багаторічному практичному досвіді.
Діяльність професора О.Є. Коваленко учасники науково-практичного зібрання оцінили позитивно з подальшою перспективою і рекомендацією її кандидатури для очолення служби РТ МОЗ в Україні. Зокрема, оцінку її професіоналізму та організаторським здібностям у своїх виступах надали професори Л.С. Бабінець, Т.П. Гарник, Л.Ф. Андріюк, Л.Ф. Матюха, практичні лікарі.
ВГО «УАРМА» та її президент О.Є. Коваленко як фахівець визнані у різних країнах світу, науково-практичні здобутки були представлені на міжнародних конгресах у Китаї, Австралії, США тощо.

3Без имени-1
Майстер-клас з методики постізометричної релаксації проводить професор кафедри реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, доктор медичних наук В.П. Губенко

Після обговорення науково-практичних проблем інтеграції методів РТ у систему реабілітації пацієнтів та профілактики різних захворювань, зокрема щодо підготовки лікарів загальної практики, учасники прийняли резолюцію конференції, де пропонується:
1. Подальше вивчення, удосконалення та впровадження в практичну медицину нових способів і методів РТ, а також обладнання для проведення РТ.
2. Подальше впровадження науково-обґрунтованих методик РТ у практичну охорону здоров’я, зокрема в сімейну медицину, медицину невідкладних станів, педіатрію тощо. Вивчення та обговорення питання щодо впровадження РТ у страхову медицину.
3. Підготовка кадрів з РТ.
4. Вивчення та написання навчально-методичної літератури з РТ. Підвищення контролю за якістю наукової і методичної літератури з РТ в Україні, боротьба з плагіатом.
5. Проведення наукових досліджень щодо вивчення ефективності методів РТ при різних захворюваннях.
6. Пропаганда знань з РТ у засобах масової інформації (ЗМІ).
7. Співпраця з громадськими, навчальними науковими та державними адміністративними закладами й організаціями: організаторами охорони здоров’я на місцях, головними обласними позаштатними спеціалістами з РТ,  однопрофільними кафедрами з викладанням РТ.
8. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі РТ.
9. З метою популяризації методів РТ – регулярне проведення конференцій із залученням іноземних фахівців із цього напряму з подальшим висвітленням їх результатів у ЗМІ та науково-практичних виданнях.
10. Створення робочої групи з вивчення та розробки системи реабілітаційної допомоги населенню, зокрема постраждалим унаслідок бойових дій, та активна участь у формуванні реабілітаційних центрів у різних регіонах України.
11. Клопотання перед МОЗ України щодо призначення президента ВГО «УАРМА» О.Є. Коваленко на посаду головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія».

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

23.04.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Що краще при постстресовій тривожності та безсонні – ​комбінація пасифлори з мелатоніном чи з 5-НТР?

Стрес і тривожність чинять потужний несприятливий вплив і на самопочуття окремих індивідуумів, і на загальний стан здоров’я всієї популяції світу. Цей несприятливий вплив значно підсилили пандемія COVID‑19 та війна в Україні (Celuch M. et al., 2023)....

23.04.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Психосоматичні розлади на тлі емоційного виснаження

З кожним роком збільшується кількість випадків порушення функцій органів і систем, обумовлених психічними факторами. Саме тому психосоматичні розлади посідають щоразу більше місце в захворюваності населення. У лютому відбувся науково-практичний майстер-клас «Хронічний стрес сьогодення: обрані питання про здоров’я жінки в різні вікові періоди», під час проведення якого виступив завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Михайло Михайлович Орос із доповіддю «Психосоматичні розлади, асоційовані з синдромом тотального нервового виснаження»....

23.04.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Стрес у житті жінки: як втримати масу тіла, коли його заїдаєш?

16-17 лютого в Києві відбувся науково-практичний майстер-клас «Хронічний стрес сьогодення: обрані запитання про здоров’я жінки в різні вікові періоди». Під час заходу виступили фахівці різних спеціальностей, було обговорено важливі аспекти жіночого здоров’я як психологічного, так і фізичного. Доповіді присвячувалися різноманітним питанням, зокрема репродуктивним проблемам, онкологічним захворюванням, психосоматичним розладам. Під час події виступила засновниця Академії довголіття Dr. Skytalinska, віцепрезидент Асоціації дієтологів України, лікар-дієтолог Оксана Василівна Скиталінська. Доповідь Оксани Василівни була присвячена впливу тривалого стресу на харчування та пов’язані з цим наслідки для здоров’я жінок. Окрім пояснення механізмів негативного впливу стресу, під час доповіді лікарка також надала важливі практичні рекомендації стосовно здорового харчування....

23.04.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Активна розумова діяльність в умовах сьогодення: нутритивний підхід для збереження когнітивного та фізичного здоров’я

Події останніх 5 років є неабияким викликом для психічного стану кожного українця: спочатку – ​пандемія коронавірусу та запроваджені через неї карантинні обмеження, а далі – ​повномасштабне російське вторгнення, що триває уже понад 2 роки. Все це спричиняє погіршення психічного здоров’я населення. Такі надзвичайні ситуації, що характеризуються загрозою з невизначеною тривалістю, створюють масивне стресове навантаження, яке підсилюється відчуттям самотності та відчуженості, підвищують тривожність, а також є підґрунтям розвитку психічних розладів. Відомо, що ці стани порушують розумову діяльність, тобто перешкоджають концентрації та аналізу інформації. ...