XIII З’їзд педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії»: усе найважливіше

22.01.2017

11-13 жовтня в просторих стінах конференц-залу Українського дому в м. Києві відбулася наймасштабніша подія року у вітчизняній педіатрії – XIII З’їзд педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», організаторами якого традиційно виступають Асоціація педіатрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», а також Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. За даними організаторів, цього року в роботі з’їзду взяли участь понад 1300 дитячих лікарів із різних регіонів України.

Роботу з’їзду урочисто відкрив академік НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», президент Асоціації педіатрів України, доктор медичних наук, професор Юрій Геннадійович Антипкін. У вітальному слові він відзначив, що цей спільний професійний форум завжди є святом для всіх педіатрів України, оскільки вони отримують можливість зібратися разом та обговорити найбільш актуальні проблеми сучасної педіатрії та напрями її майбутнього розвитку. У непростих умовах сьогодення українські педіатри роблять все для того, щоб діти в нашій країні росли здоровими та щасливими, система охорони здоров’я дитячого населення відповідала сучасним стандартам, а вітчизняна педіатрична наука розвивалася на гідному світовому рівні.

Учасників з’їзду привітав президент НАМН України, академік НАМН України Віталій Іванович Цимбалюк. У своїй промові він підкреслив, що самовіддана праця українських педіатрів має бути гідно оцінена на державному рівні, тому що саме від здоров’я дітей залежить те, яке покоління найближчими десятиліттями буде розбудовувати та захищати нашу державу, й те, якою вона стане. Робота педіатра не тільки надзвичайно відповідальна – часом вона дуже складна саме з психологічної точки зору і вимагає не тільки професійних знань, але й витримки, людяності та безмежної доброти. Сьогодні медична спільнота та громадськість країни має докласти всіх зусиль до того, аби зберегти в Україні педіатрію як окрему медичну спеціальність і забезпечити належний рівень розвитку педіатричної науки. В умовах недостатнього фінансування науки в цілому та НАМН України зокрема головним нашим завданням є збереження наукових кадрів, оскільки саме ці люди сьогодні, незважаючи на всі об’єктивні труднощі, на базах науково-дослідних установ країни надають високотехнологічну спеціалізовану медичну допомогу IV рівня у найбільш складних клінічних випадках, а також проводять важливі експериментальні та клінічні дослідження. Мета реформування галузі охорони здоров’я повинна полягати не в простому зменшенні державних витрат на неї, а в ефективному використанні коштів і спрямуванні їх у ті заклади, які надають результативну медичну допомогу, тим самим зберігаючи здоров’я та працездатність українських громадян.

Під час церемонії відкриття з’їзду також відбулося нагородження почесними грамотами та пам’ятними знаками відомих вітчизняних учених-педіатрів і дитячих лікарів первинної ланки охорони здоров’я. Нагороди їм вручали особисто організатори з’їзду – академік НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», президент Асоціації педіатрів України, доктор медичних наук, професор Юрій Геннадійович Антипкін, віце-президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 4 НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Віталій Григорович Майданник і головний позаштатний спеціаліст МЗ України за спеціальністю «Дитяча пульмонологія», заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей ГУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктор медичних наук, професор Володимир Федорович Лапшин. Зокрема, за багаторічну організаційну та лікарську діяльність у галузі педіатрії і вагомий внесок у збереження здоров’я дітей України нагороди отримали професор М.М. Коренєв, професор І.В. Багдасарова, професор В.Г. Бурлай, професор О.Є. Абатуров, професор Ю.В. Марушко, професор С.П. Кривопустов. Почесними грамотами були відзначені співробітники НМУ ім. О.О. Богомольця: О.П. Волосовець (завідувач кафедри педіатрії № 2), В.Д. Лукашук (завідувач кафедри педіатрії № 5), О.В. Тяжка (професор кафедри педіатрії № 1), В.І. Боброва (професор кафедри педіатрії № 1), Т.В. Починок (професор кафедри педіатрії № 1), І.О. Мітюряєва (професор кафедри педіатрії № 4), А.В. Чуриліна (професор кафедри педіатрії № 4).

17а

Наукова програма з’їзду була відкрита доповіддю «Нагальні питання збереження здоров’я дітей України», виголошеною від імені колективу провідних вітчизняних учених-педіатрів Ю.Г. Антипкіна, В.Г. Майданника та заступника директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», керівника відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики і психотерапії дітей та вагітних жінок, доктора медичних наук, професора Людмили Іванівни Омельченко. Особливу увагу в цьому програмному виступі було звернено на динамічне зменшення прошарку здорових дітей і збільшення частки дітей, що мають хронічні захворювання (артеріальну гіпертензію, хронічні захворювання печінки, бронхіальну астму, хронічну патологію кістково-м’язової системи й ін.). За роки навчання у школі істотно зростає рівень захворюваності органів травлення, нервової та серцево-судинної системи. Так, серед дітей молодшого шкільного віку тільки 12,6% можуть вважатися здоровими, а після закінчення шкільного навчання цей показник зменшується до 4,3%. У доповіді також було підкреслено нагальну потребу в посиленні ролі педіатричної служби в перинатальній медицині, оскільки перинатальні причини посідають провідне місце у структурі малюкової смертності та зумовлюють дитячу інвалідизацію. Основними питаннями медицини дитинства, які потребують негайного вирішення, є впровадження сучасної системи моніторингу стану здоров’я та профілактичного супроводу дітей, медична та психологічна допомога дітям із зони АТО та з сімей внутрішньо переміщених осіб, створення на рівні держави системи паліативної та хоспісної допомоги дітям, а також затвердження державної програми, яка визначала б стратегію подальшого розвитку педіатрії.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія», завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Галина Володимирівна Бекетова у своїй програмній доповіді звернула увагу учасників з’їзду на сучасні тенденції у структурі захворюваності, смертності й інвалідизації дітей у світі та в Україні, а також підкреслила важливість збереження посад лікарів-педіатрів в умовах переходу на впровадження моделі сімейної медицини з метою збереження високого рівня надання медичної допомоги дітям. Основними проблемами, що ускладнюють надання медичної допомоги дітям, сьогодні є мала кількість лікарів первинної ланки, недостатній рівень оснащеності, диспансеризації та профілактичної роботи, а також необхідність забезпечення доступності ліків для дітей та вдосконалення стандартів надання медичної допомоги дітям.

17б

Головний спеціаліст відділу освіти і науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Дитяча кардіоревматологія», член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Олександр Петрович Волосовець у своєму виступі підкреслив актуальність проблеми значного дефіциту педіатричних кадрів у системі охорони здоров’я дитячого населення України та наголосив на важливості безперервної післядипломної освіти і професійного зростання кожного дитячого лікаря.

Загалом наукова програма з’їзду включала 7 пленарних засідань і 8 наукових симпозіумів, під час яких було заслухано 85 доповідей провідних українських учених-педіатрів. Їхні виступи були присвячені, насамперед, найважливішим проблемам сучасної клінічної та соціальної педіатрії, а також стосувалися актуальних проблем організації надання медичної допомоги дитячому населенню України та кадрового забезпечення галузі. Зокрема, багато часу традиційно було приділено обговоренню проблем діагностики та лікування гострих респіраторних захворювань і попередженню розвитку їх ускладнень із позицій доказової медицини. Докладно розглядалися проблемні питання дитячої алергології, оториноларингології, пульмонології та нефрології, широко обговорювалися підходи до комплексного лікування та міждисциплінарного ведення дітей із вегетативними дисфункціями. Окреме пленарне засідання було присвячене сучасним досягненням дитячої гастроентерології та нутриціології. Учасники з’їзду отримали можливість першими дізнатися про ті зміни, що відбулися в наукових уявленнях про етіопатогенез і в класифікації функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей, – лекцію з викладенням основних положень оновлених Римських критеріїв IV прочитав віце-президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 4 НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Віталій Григорович Майданник.

17в

Слід зазначити, що цього року програма з’їзду вперше передбачала проведення окремого пленарного засідання, присвяченого актуальним питанням психосоматики, медичної психології, дитячої психіатрії та психотерапії в педіатрії. Воно проводилось у стінах ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» за участі як лікарів, так і дитячих психологів і викликало неабиякий інтерес учасників, тому що кожен педіатр у своїй клінічній практиці стикається з дітьми та підлітками, які мають певні психологічні проблеми або психічні розлади, а отже, має знати про сучасні можливості психолого-педагогічної корекції та лікування. Також цього року вперше було проведене окреме пленарне засідання, під час якого обговорювалася стратегія розвитку паліативної допомоги дітям в Україні та її місце у системі комплексної медико-соціальної реабілітації.

Проведення з’їзду педіатрів України беззаперечно можна визнати головною подією року для галузі, завдяки участі у якій вітчизняні педіатри змогли підвищити свій професійний рівень, обмінятися досвідом із колегами та з перших вуст почути про найважливіші досягнення та інновації у сучасній педіатрії. З оглядовими публікаціями найбільш цікавих доповідей, представлених під час з’їзду авторитетними українськими вченими-педіатрами, наші читачі зможуть ознайомитися на сторінках цього та наступного тематичного номера «Педіатрія» «Медичної газети «Здоров’я України».

Підготувала Олена Терещенко

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

29.03.2024 Педіатрія Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей

Вроджена дисфункція кори надниркових залоз (ВДКНЗ) – це захворювання з автосомно-рецесивним типом успадкування, в основі якого лежить дефект чи дефіцит ферментів або транспортних білків, що беруть участь у біосинтезі кортизолу. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів з ВДКНЗ сприяє покращенню показників виживаності та якості життя пацієнтів....

29.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Діагностика та лікування алергічного риніту в дітей-астматиків

Алергічний риніт (АР) є поширеним запальним захворюванням верхніх дихальних шляхів (ВДШ), особливо серед педіатричних пацієнтів. Ця патологія може знижувати якість життя, погіршувати сон та щоденну продуктивність. Метою наведеного огляду є надання оновленої інформації щодо епідеміології АР та його діагностики, з урахуванням зв’язку з бронхіальною астмою (БА). ...

29.03.2024 Педіатрія Рекомендації Aмериканської академії педіатрії щодо профілактики та боротьби з грипом у дітей у сезон 2023-2024 рр.

Американська академія педіатрії (AAP) оновила рекомендації щодо контролю грипу серед дитячого населення під час сезону 2023-2024 рр. Згідно з оновленим керівництвом, для профілактики та лікування грипу в дітей необхідно проводити планову вакцинацію з 6-місячного віку, а також своєчасно застосовувати противірусні препарати за наявності показань. ...

27.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Лікування алергічного риніту та кропив’янки: огляд новітнього антигістамінного препарату біластину

Поширеність і вплив алергічних захворювань часто недооцінюють [1]. Ключовим фактором алергічної відповіді є імуноглобулін (Ig) Е, присутній на поверхні тучних клітин і базофілів. Взаємодія алергену з IgЕ та його рецепторним комплексом призводить до активації цих клітин і вивільнення речовин, у тому числі гістаміну, які викликають симптоми алергії [2]. Враховуючи ключову роль гістаміну в розвитку алергічних реакцій, при багатьох алергічних станах, включаючи алергічний риніт і кропив’янку, пацієнту призначають антигістамінні препарати [3, 4]....