ХVІІІ Сідельниковські читання: традиції та сучасність вітчизняної педіатрії

22.01.2017

21-23 вересня у м. Львові під егідою Міністерства охорони здоров’я України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького відбулася ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті видатного вітчизняного вченого, члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова і добре відома всім дитячим лікарям нашої країни як Сідельниковські читання. Цього року вона зібрала понад 800 дитячих лікарів-педіатрів і лікарів сімейної медицини, а також 50 завідувачів кафедр, професорів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України». За три дні роботи конференції було заслухано понад 110 цікавих доповідей, що стосувалися актуальних аспектів медицини дитинства та професійної підготовки педіатрів. Про ступінь інтересу, котрий викликали цьогорічні Сідельниковські читання, яскраво свідчить той факт, що простора зала Національного університету «Львівська політехніка», у якій протягом перших двох днів конференції проводилися основні пленарні засідання, ледве вмістила всіх бажаючих взяти участь у роботі цього масштабного заходу.

Під час проведення Сідельниковських читань провідні українські педіатри та практикуючі дитячі лікарі обговорили проблеми сучасної діагностики, профілактики та лікування поширених хвороб дитячого віку, актуальні питання надання дітям первинної медико-санітарної допомоги, імунопрофілактики, антибіотикорезистентності, запобігання поліпрагмазії, соціально небезпечним захворюванням дітей. На пленарних засіданнях і тематичних симпозіумах були докладно розглянуті проблемні питання таких розділів сучасної клінічної педіатрії, як дитяча кардіоревматологія, гастроентерологія, пульмонологія, оториноларингологія, алергологія, інсектологія, нефрологія й ін. В останній день конференції на базі ЛНМУ ім. Данила Галицького було проведено науково-методичну нараду «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти», де заслухано й обговорено звіти завідувачів опорних педіатричних кафедр щодо виконаної роботи протягом 2015-2016 навчального року, а також круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.

Конференція розпочалась урочистими виступами членів президії. Перше слово було надано голові організаційного комітету Сідельниковських читань, кавалеру ордену «За заслуги» І ступеня, ректору ЛНМУ ім. Данила Галицького, члену-кореспонденту НАМН України, професору Борису Семеновичу Зіменковському. У своїй вітальній промові він підкреслив значимість постаті Віктора Михайловича Сідельникова – видатного вченого і клініциста, який зробив надзвичайний внесок у розвиток вітчизняної педіатрії та створив власну наукову школу, ставши Вчителем для багатьох відомих сьогодні вчених-педіатрів. З ім’ям Віктора Михайловича Сідельникова пов’язаний інтенсивний розвиток таких розділів педіатрії, як неонатологія, дитяча кардіоревматологія, алергологія, невідкладна терапія. Перу Віктора Михайловича належить багато монографій, підручників, безліч наукових статей. Сьогодні його учні продовжують наукову роботу в тих напрямках, новатором у яких був В.М. Сідельников, та збагачують вітчизняну педіатрію власними здобутками. Систематичне проведення Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання педіатрії» є переконливим свідченням того, що добра пам’ять про Віктора Михайловича живе і нині. Щороку збільшується кількість учасників цього форуму, а сам він завжди вирізняється теплою атмосферою та духом поваги. Педіатрія завжди була особливо відповідальною спеціальністю, оскільки від професіоналізму дитячого лікаря залежить здоров’я і життя дитини, а отже, щастя й доля родини в цілому. На жаль, нерозуміння такої значущості педіатричної спеціальності, прогресуюче скорочення кількості лікарів-педіатрів уже в найближчому майбутньому може призвести до непоправних наслідків.

33-2

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія», завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Галина Володимирівна Бекетова у вступному слові звернула увагу аудиторії на те, що цього року до програми конференції включено багато тем, що стосуються здорової дитини, інноваційних підходів до ранньої діагностики, профілактики найбільш поширених захворювань у дітей і підлітків. Крім того, на особливу увагу в умовах переходу до моделі сімейної медицини заслуговують й деякі організаційні питання, зокрема підліткова медицина, оскільки віднедавна здоров’ям підлітків опікуються не тільки педіатри, а й сімейні лікарі. Між педіатрами та сімейними лікарями не має бути жодного антагонізму, оскільки вони об’єднані однією високою метою – збереженням здоров’я покоління, що підростає.

Наукова програма конференції розпочалася з виступу члена-кореспондента НАМН України, заступника директора Департаменту по роботі з персоналом, освіти і науки МОЗ України, завідувача кафедри педіатрії № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Олександра Петровича Волосовця. У своїй доповіді, присвяченій сучасним завданням педіатрії, сімейної медицини та підготовки лікарів в Україні, він акцентував увагу на стратегічних шляхах розвитку вітчизняної медицини, причинах малюкової та дитячої смертності, організаційних питаннях педіатричної науки та необхідності виконання профілактичних програм, зокрема програми імунопрофілактики інфекційних захворювань, тому що відсоток охоплення дитячого населення щепленнями продовжує знижуватися. Він поінформував учасників конференції, що 2 червня 2016 р. відбулося засідання вченої ради МОЗ України, де пріоритетним завданням було визначено збереження здоров’я дитини, оскільки тільки здорова й освічена нація може протистояти нинішнім і майбутнім викликам часу. Це вимагає прийняття нових управлінських рішень, зокрема збереження спеціальності «Педіатрія» та розвитку кадрового потенціалу галузі.

Малюкова смертність в Україні пов’язана, насамперед, з окремими патологічними станами, що виникають в перинатальному періоді, та вродженими вадами розвитку. За результатами аналізу причин смерті 10,8 млн дітей віком до 5 років, що був проведений ВООЗ/ЮНІСЕФ у країнах із низьким і середнім рівнем доходів населення, встановлено, що велика частка дитячої захворюваності і смертності зумовлена такими причинами: гострі респіраторні інфекції (переважно пневмонія), діарея, кір, малярія, порушення харчування. Ця вікова група характеризується високим ризиком смертності, оскільки 90% смертей дітей віком до 18 років припадає саме на перші 4 роки життя. Не можна також не відмітити, що в Україні зменшилася кількість дитячого населення: 7 181 512 дітей у 2015 році проти 10 306 976 у 2002 р. Зменшується також кількість народжених дітей. Це відображає ту непросту соціально-економічну ситуацію, у якій опинилася наша країна.

Водночас відзначається тенденція до зменшення захворюваності та поширеності низки дитячих хвороб, але це, вочевидь, пов’язано передусім зі зменшенням кількості осіб, які виявляють ці хвороби, тобто дитячих лікарів, а сімейна медицина сьогодні поки ще не може ефективно осягнути ті завдання, які стоять перед медициною дитинства. На сьогоднішній день у нас налічується 9270 педіатрів проти 16 000, які були у 2001 р. Найбільш критична ситуація у забезпеченні педіатрами склалася у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській і Чернігівській областях. У 2016 році Асоціація педіатрів м. Києва звернулася до Міністерства охорони здоров’я, комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради та до уповноваженого Президента України з прав дитини з пропозицією щодо збереження посад педіатрів на первинній ланці на перехідний період до 2020 року з метою забезпечення високого рівня надання допомоги дітям. Цю ініціативу підтримала Асоціація педіатрів України та її регіональні осередки в Запорізькій, Полтавській, Херсонській, Тернопільській областях. Відповідну пропозицію подано для включення в обговорення у Верховній Раді України.

33-3

Академік НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», науковий керівник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей, доктор медичних наук, професор Юрій Геннадійович Антипкін у своїй програмній доповіді підкреслив зв’язок бронхіальної астми та алергічного риніту та розглянув сучасні стандарти діагностики та лікування цих захворювань у дітей. Він зазначив, що сьогодні алергічні захворювання являють собою одну з найбільш серйозних медико-соціальних проблем педіатрії. Більше ніж у 10% дитячого населення спостерігаються клінічні симптоми алергічних захворювань, таких як бронхіальна астма, атопічний дерматит, алергічний риніт та ін. Алергічні захворювання посідають 4 місце серед причин інвалідності в дітей 10-14 років. Між алергічними захворюваннями існує тісний етіопатогенетичний зв’язок, і алергічний риніт досить часто стає одним з етапів «атопічного маршу», за наявності якого згодом формується бронхіальна астма. Так, близько 15-40% пацієнтів з алергічним ринітом страждають і на бронхіальну астму. У свою чергу, близько 76-80% пацієнтів із бронхіальною астмою страждають на атопічний риніт. У зв’язку з цим дітей, хворих на алергічний риніт, варто обстежувати на наявність у них бронхіальної астми і навпаки.

У рамках Сідельниковських читань прозвучало ще дуже багато цікавих і змістовних доповідей, з деякими з них читачі нашого видання можуть ознайомитися на сторінках цього тематичного номера. Аналізуючи успішне проведення цьогорічного масштабного педіатричного форуму, можна впевнено стверджувати, що наступні, XIX Сідельниковські читання, які заплановано провести 20-22 вересня 2017 р. в м. Полтаві, викличуть не менший інтерес з боку науковців, організаторів охорони здоров’я, практикуючих педіатрів і сімейних лікарів. Стежте за актуальною інформацією на сайті http://conference-sidelnikov.org.ua/

Підготувала Ольга Штригель

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

29.03.2024 Педіатрія Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей

Вроджена дисфункція кори надниркових залоз (ВДКНЗ) – це захворювання з автосомно-рецесивним типом успадкування, в основі якого лежить дефект чи дефіцит ферментів або транспортних білків, що беруть участь у біосинтезі кортизолу. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів з ВДКНЗ сприяє покращенню показників виживаності та якості життя пацієнтів....

29.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Діагностика та лікування алергічного риніту в дітей-астматиків

Алергічний риніт (АР) є поширеним запальним захворюванням верхніх дихальних шляхів (ВДШ), особливо серед педіатричних пацієнтів. Ця патологія може знижувати якість життя, погіршувати сон та щоденну продуктивність. Метою наведеного огляду є надання оновленої інформації щодо епідеміології АР та його діагностики, з урахуванням зв’язку з бронхіальною астмою (БА). ...

29.03.2024 Педіатрія Рекомендації Aмериканської академії педіатрії щодо профілактики та боротьби з грипом у дітей у сезон 2023-2024 рр.

Американська академія педіатрії (AAP) оновила рекомендації щодо контролю грипу серед дитячого населення під час сезону 2023-2024 рр. Згідно з оновленим керівництвом, для профілактики та лікування грипу в дітей необхідно проводити планову вакцинацію з 6-місячного віку, а також своєчасно застосовувати противірусні препарати за наявності показань. ...

27.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Лікування алергічного риніту та кропив’янки: огляд новітнього антигістамінного препарату біластину

Поширеність і вплив алергічних захворювань часто недооцінюють [1]. Ключовим фактором алергічної відповіді є імуноглобулін (Ig) Е, присутній на поверхні тучних клітин і базофілів. Взаємодія алергену з IgЕ та його рецепторним комплексом призводить до активації цих клітин і вивільнення речовин, у тому числі гістаміну, які викликають симптоми алергії [2]. Враховуючи ключову роль гістаміну в розвитку алергічних реакцій, при багатьох алергічних станах, включаючи алергічний риніт і кропив’янку, пацієнту призначають антигістамінні препарати [3, 4]....