Поширеність хронічної хвороби нирок VД стадії у світі та в Україні

13.11.2015

Поширеність і захворюваність на хронічну хворобу нирок (ХХН) є важливою проблемою охорони здоров’я як в Україні, так і в усьому світі. Прогресуючий перебіг ХХН супроводжується розвитком термінальної (V стадії) хвороби, яка потребує лікування методами ниркової замісної терапії (НЗТ).

Пацієнти, які лікуються діалізними методами (гемо- та перитонеальним діалізом), кваліфікуються як хворі на ХХН VД стадії. Чисельність популяції хворих, які отримують лікування методами НЗТ, зростає швидше, ніж чисельність населення світу загалом [1]. Так, протягом останніх 10 років кількість хворих у світі, які перебувають на діалізі, збільшилася на 70%. Кількість пацієнтів, які лікуються НЗТ, коливається від 40 (Китай) до 1940 (Японія) і в середньому становить 125-700 на 1 млн населення, щороку збільшуючись на 7% (табл. 1) [2].

Понад 500 млн осіб у світі (кожен десятий дорослий) мають ураження нирок. Щороку мільйони хворих помирають від первинних гострих серцевих нападів, які є наслідком невизначеної раніше патології нирок. Крім того, протягом останнього десятиріччя спостерігається значне збільшення поширеності хвороб нирок, особливо нефропатій, зумовлених цукровим діабетом (ЦД) 1 та 2 типів, гіпертензивною, ішемічною, паранеопластичною нефропатіями, нефропатіями невідомої етіології тощо. На сьогодні у світі відсутні принципово нові досягнення щодо попередження розвитку хронічних ниркових захворювань або альтернативних НЗТ методів лікування [3]. Темпи збільшення кількості пацієнтів з ХХН VД стадії не залежать від прогнозів та економічної ситуації в державі. Очікується, що кожні 7-10 років кількість хворих на ХХН VД стадії зростатиме удвічі.
Причинами, що призводять до збільшення чисельності популяції хворих, які лікуються за допомогою методів НЗТ, є такі: глобальне постаріння населення, поширеність ЦД та гіпертоній, поліморбідність популяції, впровадження НЗТ в країнах, де нещодавно ці види лікування були недоступними, майже відсутність протипоказань до застосування методів НЗТ [4].
Так, у 2000 р. чисельність світової популяції діалізних хворих наближалася до 900 тис. [3], а у 2001 р. понад 1 млн пацієнтів проводилося лікування методами НЗТ. Наприкінці 2004 р. вже близько 1 млн 783 тис. пацієнтів перебували на НЗТ: 1 млн 371 тис. (77%) – на лікуванні діалізом, а 412 тис. (23%) жили з функціонуючим трансплантатом [2]. Наприкінці 2013 р. кількість хворих, які перебували на НЗТ, становила 3 млн 200 тис., з них 2 млн 522 тис. отримували лікування гемодіалізом (ГД) і перитонеальним діалізом (ПД), а 678 тис. осіб живуть із нирковим трансплантатом [5]. Таким чином, тільки з 2000 по 2013 р. кількість хворих, які перебувають на діалізі, збільшилася у 2,8 раза (рис. 1).

 
Рис. 1. Динаміка кількості хворих на ХХН VД стадії у звіті за 2000-2013 рр.

Кількість хворих, які лікуються методами НЗТ, є найбільшою у трьох основних географічних регіонах: США, Європейському Союзі (ЄС) та Японії. У цих регіонах лікуються понад 44% усієї популяції пацієнтів (рис. 2).

 
Рис. 2. Розподіл хворих, які отримують лікування НЗТ, за географічними регіонами

Понад 50% усіх пацієнтів, які перебувають на діалізі, лікуються в таких п’ятьох країнах: США, Китай, Японія, Бразилія та Мексика, але і в цих країнах поширеність діалізу різна (табл. 2). В інших 10 країнах лікуються ще 23% від усіх хворих діалізної популяції (тобто країни 6-15 у таблиці 2). Решта 25% діалізних пацієнтів лікуються приблизно в 135 різних країнах, які охоплюють 43% світового населення (тобто країни 16-150 у таблиці 2).

Аналізуються також і темпи приросту чисельності діалізної популяції в різних країнах світу. У США, Японії та ЄС у період 2012-2013 рр. темпи приросту кількості хворих, які лікуються діалізом, перебували в діапазоні 1-4% і були значно меншими, ніж темпи приросту в таких регіонах, як Азія, Латинська Америка, Близький Схід і Африка. Ця відмінність може пояснюватися демографічними відмінностями, задовільним станом надання НЗТ до 2012 р. у США, Японії та ЄС і розширенням доступу до методів діалізної терапії в країнах, що розвиваються (табл. 3).

Перелічені вище показники приросту кількості хворих, які лікуються діалізом, за регіонами, чітко простежуються під час аналізу показників за період 2000-2013 рр. (рис. 3).

 
Рис. 3. Відносний розподіл діалізних пацієнтів за географічними регіонами у 2000-2013 рр.

Аналіз розподілу хворих за модальностями НЗТ свідчить, що ГД був та залишається найбільш поширеним методом НЗТ у багатьох країнах. Так, згідно з даними за 2013 р. ГД був призначений 2 млн 250 тис. пацієнтів, що становить 89% від усіх діалізних хворих, а ПД – 272 тис. пацієнтів (11%).
Аналіз даних 15 країн з найбільшою діалізною популяцією демонструє, що коефіцієнт розподілу хворих на ГД та ПД є різним. У таких країнах, як Таїланд і Мексика, ПД застосовували досить часто (20-60%), а у США, Японії, Німеччині, Єгипті та багатьох інших країнах переважають хворі, які отримують лікування ГД (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл хворих за модальностями НЗТ у 15 найбільших країнах

Розподіл хворих, які лікуються гемодіалізом, наведено на рисунку 5, а хворих, які отримують лікування ПД, – на рисунку 6.

Рис. 5. Розподіл хворих, які лікувалися ГД у 2013 р. у різних країнах (n=2250000)
 
Рис. 6. Розподіл хворих, які лікувалися ПД у 2013 р. у різних країнах (n=272000)

Рівень зростання кількості хворих, які лікуються ГД, відповідає приросту чисельності діалізної популяції загалом, що добре видно з таблиці 4.

Рівень зростання кількості хворих, які лікуються ПД, у США, ЄС та інших країнах подано в таблиці 5. Так, у США за 2013 р. кількість хворих, які отримують лікування ПД, збільшилася на 6%, в ЄС цей показник майже не змінився – залишився на рівні 0-1%. В Японії кількість таких пацієнтів зменшилася на 4%, однак загалом у всіх країнах світу зазначений показник зріс на 8% [5].

Слід звернути увагу на те, що часто ХХН діагностують надто пізно. Навіть у розвинених країнах світу у 25% хворих, які впродовж року потрапляють до лікарні для проведення діалізних методів лікування, діагноз ниркового захворювання встановлюється вперше. На останніх стадіях ХХН визначити, що спричинило такий стан, практично неможливо, як і застосувати доступні методи сучасного лікування [3, 6].
У розвинених країнах інтегроване лікування з використанням сучасних методів ренопротекції дає змогу продовжити життя хворим з недіабетичним ураженням нирок у середньому на 20-25 років, з діабетичним – на 12-15 років. Середній вік пацієнтів, які лікуються діалізом, у Європі становить 64 роки, при цьому до 20% хворих мають вік понад 75 років. На жаль, в Україні подібних «довгожителів» – одиниці, а середній вік пацієнтів, які отримують лікування за допомогою діалізних технологій, становить лише 42 роки. Більше того, для українських громадян цей вид медичної допомоги все ще є малодоступним [7].
Кількість хворих, які потребують спеціалізованої нефрологічної допомоги, в Україні щорічно зростає; так, щороку на 1 млн населення реєструють 250 пацієнтів з ХХН V стадії. Слід зазначити, що за даними річного реєстру ERA-EDTA за 2012 р., Україна за кількістю хворих, які лікувалися діалізом, має найгірше положення серед 30 країн, що входять до реєстру [8, 9].
В Україні захворюваність на ХХН у 2007 р. становила 49 267 випадків (106,0 на 100 тис. населення), у тому числі у 1031 пацієнта (2,2 на 100 тис. населення) вперше виявлено хворобу в термінальній стадії. Забезпеченість НЗТ становила 8,4 на 100 тис. населення, тобто значна частина хворих із V стадією ХХН не отримувала НЗТ [10].
Дані щодо забезпеченості населення України НЗТ загалом та за окремими її видами у 2009 та 2014 рр. наведено в таблиці 6.

При розрахунку на 1 млн населення бачимо, що кількість діалізних пацієнтів становить лише 147 на 1 млн населення, тоді як у середньому в розвинених країнах світу цей показник досягає 355 на 1 млн населення (табл. 2). Безумовно, є багато країн світу (до 90 з населенням 186 млн), у яких методи НЗТ залишаються недоступними. У нашій країні залишається нерівномірним забезпечення методами НЗТ за адміністративними територіями. Так, у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій областях цей показник на 10-50% менший, ніж загалом по країні впродовж усіх років спостереження. Наприклад, у Херсонській області рівень забезпеченості становить 10,1 на 100 тис. населення, у Івано-Франківській – до 27,8 на 100 тис. населення.
Аналіз за модальностями діалізної терапії також свідчить про коливання в забезпеченості населення лікуванням як ГД, так і ПД. Так, забезпеченість ГД становить від 8,4 на 100 тис. населення у Херсонській області та 24,6 на 100 тис. населення у м. Івано-Франківську. Простежуються суттєві коливання і рівня забезпеченості населення ПД: від 0,3 на 100 тис. населення у Волинській області до 4,5 на 100 тис. у м. Києві [11].
Кількість діалізних хворих на 1 млн населення у м. Києві з 2012 по 2015 р. збільшилася на 55%. Динаміку кількості хворих, які отримують лікування діалізними методами загалом та методами діалізної терапії (ГД і ПД) у м. Києві з 2012 р. по 2015 р., подано в таблиці 7.

Аналіз надання медичної допомоги хворим на ХХН V стадії у м. Києві за модальностями діалізної терапії засвідчив, що у 2012 р. на лікуванні діалізними методами перебували 342 пацієнти, з них 217 на гемодіалізі, 125 – на перитонеальному діалізі. Тобто лікування за допомогою методу ГД проводилося 63%, ПД – 37% хворих.
Порівняно з 2012 р. у 2015 р. кількість хворих, які лікувалися ГД, збільшилася на 87%, а кількість хворих, які отримували лікування ПД, – на 1,6%. У 2012 р. в Україні було зареєстровано 840 пацієнтів із функціонуючим нирковим трансплантатом. У структурі НЗТ їх частка становила 12,6%. У 2008 р. таких пацієнтів було 595, тобто на 41,2% менше, що становило 12,8% серед хворих, які лікувалися НЗТ. Найбільше зареєстровано осіб віком 18-44 роки – 67,1%.
Разом з тим у 3,6 раза зросла частка осіб, старших 64 років, та в 1,4 раза – 0-17 років. Більшість пацієнтів зосереджено в Дніпропетровській (103), Донецькій (98), Запорізькій (77), Львівській (75), Одеській (68), Харківській (54) областях та в м. Києві (46) [12]. У 2014 р. кількість пацієнтів із функціонуючим нирковим трансплантатом становила 845, таким чином, приріст чисельності таких хворих з 2012 по 2014 р. становив 0,6% [13].
Проаналізувавши всі дані, можна впевнено говорити про те, що кількість хворих, які лікуються НЗТ, в Україні, як і у всьому світі, невпинно зростає, однак темпи зростання є значно повільнішими, а стан надання медичної допомоги хворим методами НЗТ бажає бути кращим.

Література
1.    ESRD patientsin 2012 «A Global Perspective» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // www. Visionfmc. Com /files /pdf_2/ ESRD _Patients_2012.pdf.
2.    Aileen Grassmann, Simona Gioberge, Stefan Moeller and Gail Brown ESRD patientsin 2004: globaloverviewofpatientnumbers, treatmentmodalitiesandassociatedtrends // NephrologyDialysisTransplantation. – 2005. – Vol. 20, № 12. – P. 2587-2593.
3.    Аналіз структури смертності пацієнтів, які отримують лікування гемодіалізом / І.М. Шифріс, І.О. Дудар, Ю.І. Гончар, В.Ф. Крот, Е.К. Красюк, Н.Г. Алексєєва, М.Ю. Хміль // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. – № 1(37). – С. 14-20.
4.    Предиктори госпіталізації пацієнтів, які лікуються гемодіалізом / І.О. Дудар, Ю.І. Гончар, В.М. Савчук, І.М. Шифріс // Український журнал нефрології та діалізу. – 2014. – № 2(42). – С. 35-39.
5.    ESRD patients in 2013 «A Global Perspective» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.usrds.org/2013/pdf/v2_ch1_13.pdf.
6.    Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. Заместительная терапия больных с хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации в 1998-2011 гг. (Отчет по данным Российского регистра заместительной почечной терапии. Часть первая). Нефрология и диализ, 2014 год; 16(1): 11-127.
7.    Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. Заместительная терапия больных с хронической почечной недостаточностью методами перитонеального диализа и трансплантации почки в Российской Федерации в 1998-2011 г. (Отчет по данным Российского регистра заместительной почечной терапии. Часть вторая). Нефрология и диализ, 2014 год; 16(2): 192-227.
8.    Fresenius Medical Care [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fresenius.com.ua/.
9.    ERA-EDTA 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.era-edta.org/page-6-41-0-41-eraedtaeducationalprogramme.html.
10. Колесник М.О., Сайдакова Н.О., 2006; Ansell D., 2007; ERA-EDTA Registry, 2007.
11. Медико-профілактична допомога хворим нефрологічного профілю 2009-2012, що робити далі? / М.О. Колесник, Н.О. Сайдакова, Н.І. Козлюк, С.С. Ніколаєнко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. – № 3(39). – С. 3-14.
12. Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок: 2012 рік / уклад. Н.І. Козлюк, С.С. Ніколаєнко, М.В. Кулизький; Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»; гол. ред. М.О. Колесник. – К., 2013. – 158 с.
13. Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок: 2014 рік / уклад. Н.І. Козлюк, С.С. Ніколаєнко; Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»; гол. ред. М.О. Колесник. – К., 2015. – 202 с.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Нефрологія

21.04.2024 Нефрологія Ниркові ускладнення сезонних інфекцій

14 березня відзначається Всесвітній день нирки та боротьби із захворюваннями видільної системи. За оцінками експертів, хронічна хвороба нирок (ХХН) уразила >850 млн людей у всьому світі та зумовила >3,1 млн смертей у 2019 році. Протягом останніх трьох десятиліть зусилля з лікування ХХН зосереджувалися на підготовці та проведенні нирковозамісної терапії. На особливу увагу заслуговують захворювання нирок, спричинені інфекційними ураженнями, наприклад перенесеними сезонними інфекціями. На запитання щодо цієї теми надала відповіді в своїй доповіді завідувачка нефрологічного відділення МЦ «Діавіта‑Інститут» (м. Київ), позаштатний експерт Національної служби здоров’я України, лікар-терапевт, нефролог, кандидат медичних наук Анна Сергіївна Петрова....

21.04.2024 Нефрологія Тіазидні діуретики в лікуванні хронічної хвороби нирок: у фокусі – хлорталідон

У пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН) зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) спричиняє погіршення виведення з організму хлориду натрію, що обумовлює виникнення позитивного натрієвого балансу й артеріальної гіпертензії (АГ). Саме тому підтримання балансу між споживанням і виведенням натрію із сечею є основним викликом під час ведення таких пацієнтів. Низька прихильність до зменшення споживання солі – загальновідома незадоволена клінічна потреба хворих на ХХН [1]....

06.01.2024 Нефрологія Початок нирковозамісної терапії при ХХН: коли і як

Прогресування ниркової недостатності з розвитком ускладнень та суттєвим зниженням швидкості клубочкової фільтрації часто потребує проведення гемодіалізу. Цій темі було приділено увагу в рамках 4‑го випуску циклу семінарів «Хвороби нирок та сечовивідних шляхів», який відбувся 27 жовтня. Основні показання до проведення нирковозамісної терапії, клінічні стани, що вимагають її призначення, а також оптимальні терміни початку діалізу були висвітлені в доповіді голови Української національної діалізної асоціації Ігоря Любомировича Кучми «Початок нирковозамісної терапії при ХХН: коли і як»...

06.01.2024 Нефрологія Оцінка функціонального стану нирок

Збільшення кількості пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН) пов’язане як із демографічним старінням населення, так і зі зростаючою поширеністю судинних захворювань, аутоімунної патології, цукрового діабету. Метою ранньої діагностики та лікування ХХН є уповільнення погіршення функції нирок та запобігання розвитку ускладнень. Наслідки ниркової недостатності включають не тільки порушення видільної та концентраційної функцій, а й вплив на суміжні системи та органи. Зокрема, відомо, що ризик серцево-­судинних захворювань зростає при протеїнурії, навіть за відсутності порушення функції нирок....