IV З'їзд сімейних лікарів України: актуальні проблеми і перспективи галузі

07.07.2015

11-12 червня у м. Полтаві відбувся IV З'їзд сімейних лікарів України, у роботі якого взяли участь профільні фахівці; заступники керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, відповідальні за організацію надання первинної медичної допомоги; представники управлінь охорони здоров'я міських рад міст, обласних центрів; завідувачі кафедр сімейної медицини; голови регіональних асоціацій сімейних лікарів і провідні науковці нашої держави. 

Сімейних лікарів Тернопільської області представляли 4 делегати – члени ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області» (ГО АСЛТО): президент ГО Олексій Олександрович Ткач; віце-президент ГО АСЛТО, головний позаштатний спеціаліст з питань сімейної медицини департаменту ОЗ Тернопільської ОДА, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», член правління Української асоціації сімейної медицини, доктор медичних наук, професор Лілія Степанівна Бабінець; секретар ГО АСЛТО, кандидат медичних наук Ірина Олегівна Боровик; член правління ГО АСЛТО, сімейний лікар амбулаторії с. Шляхтинці Тернопільського району Володимир Іванович Мащак. Ці делегати представляли 531 сімейного лікаря Тернопільщини, а також 322 членів ГО АСЛТО.
Офіційне відкриття з'їзду відбулось 11 червня в Палаці дозвілля «Листопад». На урочистій церемонії виступив ректор ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), доктор медичних наук, професор В'ячеслав Миколайович Ждан. З вітальним словом від Міністерства охорони здоров'я України і особисто від міністра Олександра Квіташвілі до делегатів заходу звернувся заступник міністра охорони здоров'я Віктор Вікторович Шафранський. Основним лейтмотивом виступу було підтвердження вірності курсу на реформу медицини, в якій пріоритетними є первинна ланка медичної допомоги та розвиток сімейної медицини. Також В.В. Шафранський наголосив на важливості широкого впровадження лікарського самоврядування, особливо в галузі сімейної медицини, максимально наближеної до медичних проблем населення нашої країни.
Також присутніх привітали голова Полтавської обласної державної адміністрації В.А. Головко, голова Полтавської обласної ради П.В. Ворона і Полтавський міський голова О.Ф. Мамай.
З програмною доповіддю «Сучасні питання кадрового забезпечення галузі та медичної освіти» виступив заступник директора департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Олександр Петрович Волосовець.
Цікавими були доповіді «Роль і місце Української асоціації сімейної медицини в реформуванні охорони здоров'я», яку представила професор кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», в. о. президента Української асоціації сімейної медицини (УАСМ), голова Дніпропетровської асоціації сімейних лікарів, доктор медичних наук Неоніла Дмитрівна Чухрієнко, і «Роль первинної медичної допомоги в профілактиці неінфекційних захворювань», підготовлена головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», завідувачем кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктором медичних наук, професором Ларисою Федорівною Матюхою.
Основні науково-практичні напрями роботи з'їзду:
• розвиток системи охорони здоров'я в аспектах організації і фінансування первинної медичної допомоги;
• роль УАСМ і регіональних асоціацій сімейних лікарів у реформуванні галузі та розвитку сімейної медицини в Україні;
• результати впровадження сімейної медицини в регіонах України з урахуванням передового досвіду та ефективних моделей надання первинної медичної допомоги населенню;
• нормативно-правове забезпечення впровадження сімейної медицини та діяльності лікарів загальної практики – сімейної медицини в Україні;
• особливості стандартизації первинної медичної допомоги: європейський досвід і українські реалії;
• актуальні проблеми профілактики, лікування та реабілітації в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини;
• проблеми мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів;
• взаємодія між лікарями загальної практики та фахівцями інших спеціальностей;
• додипломна та післядипломна підготовка сімейних лікарів в Україні: впровадження нових навчальних програм; безперервне навчання із застосуванням сучасних дистанційних технологій;
• профілактичні програми в загальнолікарській практиці;
• проблеми мотивації клініцистів.
У ході роботи з'їзду ці проблеми обговорювалися на численних засіданнях і секціях, можливі варіанти заходів щодо вирішення цих актуальних завдань були висвітлені у виступах представників усіх областей України і делегатів регіональних професійних асоціацій.

Фот1Без имени-1
У рамках з'їзду відбулася нарада представників регіональних асоціацій сімейної медицини, присвячена організаційним питанням щодо внесення змін до статуту УАСМ, а також виборам президента асоціації. У ході наради на цю посаду було обрано професора Л.Ф. Матюху. Новообраного президента УАСМ щиро вітали більшість представників регіональних професійних асоціацій сімейних лікарів, оскільки професор Л.Ф. Матюха – справжній патріот галузі, натхненний провідник європейського цивілізаційного вектора в первинній медичній допомозі, автор багатьох установчих документів, наказів і просто щира й добра людина, як це й має бути в сімейній медицині. Також було обрано нове правління УАСМ, до складу якого увійшли два представники тернопільської регіональної організації – президент ГО АСЛТО О.О. Ткач і віце-президент ГО, професор Л.С. Бабінець.
Робота з'їзду показала, що проблеми сімейної медицини спільні для всіх регіонів України. Широке впровадження найкращих світових стандартів надання первинної медичної допомоги актуальне, як ніколи раніше. Упровадження засад самоврядування сімейних лікарів є нагальною вимогою часу. Усе це єднає лікарів загальної практики – сімейної медицини України, робить їх відповідальними за здоров'я своїх пацієнтів, вирішення професійних і соціальних проблем та й у цілому за долю нашої країни, хочеться вірити, демократичної, єдиної, спрямованої до утвердження європейських цінностей. Попереду – велика праця!

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

27.03.2024 Терапія та сімейна медицина Бенфотіамін: фокус на терапевтичний потенціал

Тіамін (вітамін В1) – важливий вітамін, який відіграє вирішальну роль в енергетичному обміні та метаболічних процесах організму загалом. Він необхідний для функціонування нервової системи, серця і м’язів. Дефіцит тіаміну (ДТ) спричиняє різноманітні розлади, зумовлені ураженням нервів периферичної та центральної нервової системи (ЦНС). Для компенсації ДТ розроблено попередники тіаміну з високою біодоступністю, представником яких є бенфотіамін. Пропонуємо до вашої уваги огляд досліджень щодо корисних терапевтичних ефектів тіаміну та бенфотіаміну, продемонстрованих у доклінічних і клінічних дослідженнях....

24.03.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Основні напрями використання ітоприду гідрохлориду в лікуванні патології шлунково-кишкового тракту

Актуальність проблеми порушень моторної функції шлунково-кишкового тракту (ШКТ) за останні десятиліття значно зросла, що пов’язано з великою поширеністю в світі та в Україні цієї патології. Удосконалення фармакотерапії порушень моторики ШКТ та широке впровадження сучасних лікарських засобів у клінічну практику є на сьогодні важливим завданням внутрішньої медицини....

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

24.03.2024 Терапія та сімейна медицина Життя в дослідженні нових ліків

Однією із найвагоміших знахідок із часу відкриття дигіталісу Нобелівський комітет назвав синтез і дослідження β-блокаторів, які зараз мають провідні стабільні позиції у лікуванні більшості серцево-судинних хвороб (ішемічна хвороба серця – ​стенокардія, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, тахіаритмії) (Радченко О.М., 2010). Це епохальне відкриття зроблено під керівництвом британського фармаколога Джеймса Блека (James Whyte Black), який отримав за нього Нобелівську премію в 1988 році. ...