Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура при беременности: цифры и факты

09.05.2016

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) – заболевание крови, имеющее аутоиммунную природу, которое вызывается антитромбоцитарными антителами и/или циркулирующими иммунными комплексами, что воздействуют на мембранные гликопротеиновые структуры тромбоцитов и вызывают их разрушение клетками ретикулоэндотелиальной системы.

Введение

Тромбоцитопения является вторым после анемии наиболее распространенным заболеванием системы крови при беременности (табл. 1).

56_1

Снижение числа тромбоцитов <150×109 в третьем триместре беременности наблюдается в 6,6-11,6% случаев. По данным Международной Рабочей группы ВОЗ, снижение числа тромбоцитов <100×109 считается определением тромбоцитопении и наблюдается в 1% случаев от общего числа всех беременностей (табл. 2).

56_2

Для ведения беременности и родов при ИТП необходим мультидисциплинарный подход: акушер-гинеколог, интернист, имеющий подготовку и опыт в клинике экстрагенитальной патологии, и гематолог.

Роль гематолога заключается:

 • в выявлении причины тромбоцитопении;
 • оказании помощи оценки рисков для матери;
 • рекомендации необходимого лечения тромбоцитопении.

Задачи мультидисциплинарной команды:

 • оценить предсуществующую тромбоцитопению (имела место до наступления беременности);
 • оценить падение тромбоцитов при беременности как впервые выявленный диагноз, определить, связано или не связано это с гестацией;
 • оценить тромбоцитопению как проявление тяжелой преэклампсии, HELLP-синдрома, острой жировой дистрофии печени.

56_3

В таблице 3 приводится лечебная тактика ведения беременных с ИТП (Clinical Practice Guide on Thrombocytopenia in Pregnancy, American Society of Hematology 2013):

 • беременным без симптомов кровотечения и числом тромбоцитов ≥30×109 /л на сроке до 36 недель гестации (или ранее, если возможно досрочное родоразрешение) лечение не назначается;
 • первая линия терапии – пероральные кортикостероиды или внутривенный иммуноглобулин;
 • стартовая доза внутривенного иммуноглобулина – 1 г/кг массы тела;
 • предпочтительнее назначать преднизолон, чем дексаметазон, поскольку последний гораздо чаще проникает через плаценту;
 • • стартовая доза преднизолона составляет 1 мг/кг, при этом нет доказательств, что более высокая стартовая доза лучше, чем более низкая. Некоторые эксперты рекомендуют начинать с дозы 0,25-0,5 мг/кг.

57_1

Одной из патологий, которая приводит к выраженной тромбоцитопении при беременности, является HELLP-синдром. Диагностические критерии развития тромбоцитопении при данной патологии представлены в таблице 4.

57_2

Правильная оценка даст возможность адекватно подобрать лечение, выбрать необходимую тактику ведения беременности и родов, а также обеспечить постнатальное наблюдение для новорожденного

Тематичний номер «Гінекологія, Акушерство, Репродуктологія» № 1 (21) березень 2016 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Акушерство/гінекологія

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Харчування під час вагітності: що (не) можна їсти

Чи варто змінювати свої харчові звички під час вагітності? Довкола цієї теми є багато суперечностей і рекомендацій, у яких легко заплутатися. Команда платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» спільно з лікарем-дієтологом Тетяною Лакустою з’ясували, чим раціон жінки в цей період особливий та на що слід звернути увагу. ...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Хронічний тазовий біль: сучасні стратегії менеджменту та контролю симптомів

Хронічний тазовий біль (ХТБ) є поширеним патологічним станом, який відзначається у жінок будь-якого віку і супроводжується сексуальною дисфункцією, емоційною лабільністю, аномальними матковими кровотечами, порушенням сечовипускання, розладами з боку кишечника тощо. Пацієнтки, які страждають на ХТБ, часто скаржаться на симптоми тривоги та депресії, що негативно позначається на їхній повсякденній активності, включаючи зниження працездатності та погіршення якості життя [1]. Сьогодні проблема ХТБ є економічним тягарем, пов’язаним із прямими або непрямими медичними витратами, які в середньому в різних країнах світу оцінюються у 4,9 млрд доларів на рік [2]. Раціональна фармакотерапія,спрямована на полегшення та контроль симптомів болю, є ключовою стратегією боротьби із ХТБ...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Оптимізація діагностики й лікування дефіциту заліза та залізодефіцитної анемії у жінок і дівчат репродуктивного віку: клінічний висновок*

Дефіцит заліза є найпоширенішим патологічним станом у світі та однією з п’яти основних причин інвалідності. У той час як низький показник феритину у сироватці крові є діагностичною ознакою залізодефіциту, підвищений його рівень визначається як гострофазовий маркер, що може реєструватися при запальних станах уже в І триместрі вагітності. Відповідно до сучасних настанов, проведення рутинного скринінгу на залізодефіцит у невагітних та вагітних жінок за відсутності ознак анемії не рекомендоване. З огляду на останні літературні дані ця рекомендація має бути переглянута...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Стандарт медичної допомоги «Передчасний розрив плідних оболонок»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.08.2023 № 1533 ...