Можливості застосування міо-інозитолу в репродуктивній медицині

28.07.2020

Стаття у форматі PDF

Фахівці у сфері репродуктології відмічають наступні сучасні тенденції: вагітність настає в більш пізньому віці, зростає кількість жінок репродуктивного віку з надмірною масою тіла, інсулінорезистентністю, тромбофілією, які потребують проведення спеціальної прегравідарної підготовки й, за необхідності, процедури екстракорпорального запліднення. 7 квітня в режимі онлайн-конференції відбувся виступ професора кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету, доктора медичних наук Олени Миколаївни Носенко, під час якого вона ознайомила слухачів із сучасними можливостями використання міо-інозитолу в репродуктивній медицині. Інозитол являє собою циклічний поліол, вітаміноподібну речовину, яка має 9 стереоізомерів. Добова потреба організму в інозитолі складає від 4 до 8 г. 75% добової потреби інозитолу виробляється ендогенно. Із продуктами харчування людина отримує 1‑2 г цієї речовини щоденно.

Інозитол володіє низкою корисних для організму властивостей, зокрема:

 • чинить мембранопротективну, антисклеротичну, анксіолітичну дію, відновлює структуру нервової тканини, нормалізує сон;
 • бере участь у регуляції жирового обміну, знижує лептинорезистентність;
 • зменшує прояви андрогензалежних дермато­патій та гірсутизму;
 • покращує реологічні властивості крові, знижуючи вірогідність утворення тромбів;
 • виступає потужним антиоксидантом, що стимулює апоптоз ракових клітин.

Препарати із вмістом інозитолів широко використовують у репродуктивній медицині й було включено в гайдлайни з лікування синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) із 2018 року. У репродуктивній медицині найбільше значення має один із дев’яти стереоізомерів інози­толу – ​міо-інозитол. Ця молекула бере участь у нормальному функціонуванні репродуктивної системи й розвитку ембріона та плода, а також сприяє реалізації біологічних ефектів фолатів, що чинять вплив на перебіг вагітності та системи «мати – ​плацента – ​плід».

Міо-інозитол має властивості інсулін­сенситайзера, що подібно метформіну підвищує чутливість тканин до інсуліну. Даний факт є позитивним стосовно лікування пацієнток із СПКЯ, адже інсулінорезистентність спричиняє аномальний стероїдогенез у яєчниках. Крім того, міо-інозитол знижує рівень циркулюючих андрогенів та пролактину, натомість підвищує чутливість до інсуліну та рівень глобуліну, що зв’язує статеві гормони. Інозитолфосфат, з якого, власне, синтезується інозитол, активує вивільнення внутрішньоклітинного кальцію (Са2+), що є важливою стадією в дозріванні жіночих та чоловічих статевих клітин і, відповідно, процесу запліднення.

Результати дослідження з вивчення ефектів міо-інозитолу при штучному заплідненні показали, що у пацієнток із СПКЯ, які приймали міо-інозитол, виявлено значущо більшу кількість зрілих ооцитів, ембріонів гарної якості, й, відповідно, у них відзначалася вища частота настання вагітності (Genazzani A. D., Lanzoni C. et al., 2007). Автори дослідження дійшли висновку, що в осіб із СПКЯ активність епімерази в яєчниках підвищена, у результаті чого відбувається посилена конверсія міо-інозитолу в інший стереоізомер – ​D-хіро-інозитол (DHI), внаслідок чого фолікулярна рідина при СПКЯ має низьку концентрацію міо-інозитолу й високу – ​DHI. Яєчники таких пацієнток багаті на DHI, у зв’язку із чим додаткове його надходження при СПКЯ не потрібне й може навіть пошкодити ооцити. Прийом міо-інозитолу, навпаки, позитивно корелює з кількістю виділених ооцитів і, що більш важливо, з їхньою гарною якістю. Це веде до скорочення кількості дегенеративних і незрілих ооцитів, покращує якість ембріонів, отриманих після запліднення, і підвищує частоту імплантації (Ciotta L. et al., 2011).

Відомо, що синдром гіперстимуляції яєчників є ятрогенним ускладненням при використанні допоміжних репродуктивних технологій, і в пацієнток із СПКЯ існує підвищений ризик його розвитку. Нещодавні дослідження продемонстрували ефективність міо-інозитолу в запобіганні синдрому гіперстимуляції яєчників (Turan G. A., Eskicioglu F., 2009).

Прийом міо-інозитолу, розпочатий за 3 міс до контрольованої оваріальної стимуляції, супроводжується наступними ефектами:

 • значним покращенням гормональної відповіді;
 • зменшенням кількості рекомбінантного фолікулостимулюючого гормону (рФСГ) до необхідної для оптимального розвитку фолікула величини;
 • зниженням рівня естрадіолу в день овуляції, що веде до зниження ймовірності розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників;
 • підвищенням частоти імплантації та настанням клінічної вагітності.

У дослідженні (Lisi F., Cargfagna P. et al., 2012) впливу міо-інозитолу на якість ооцитів і ембріонів у «бідних відповідачів», що проходили процедуру інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда, учасниць (n=38) було поділено порівну на дві групи:

 • група А – ​пацієнтки приймали міо-інозитол 4 г та фолієву кислоту (ФК) 400 мкг за 3 міс до початку контрольованої стимуляції супер­овуляції;
 • група Б – ​пацієнтки приймали лише ФК упродовж такого ж терміну.

В обох групах стимуляція яєчників здійснювалась відповідно до короткого протоколу. Згідно з отриманими результатами, не було відзначено жодної різниці в обох групах щодо рівня естрадіолу, однак кількість витраченого рФСГ була значно меншою у групі А. Індекс чутливості яєчників був значно вищим і досягав статистичної значущості (p<0,05) у групі пацієнток, які отримували міо-інозитол, що свідчить про підвищення чутливості яєчників до гонадотропіну.

До ефектів міо-інозитолу в жінок із безпліддям відносять наступні:

 • підвищення частоти овуляцій;
 • покращення функції яєчників та дозрівання фолікула;
 • нормалізація метаболізму в пацієнток із СПКЯ, зменшення проявів акне та гірсутизму;
 • покращення репродуктивної функції в осіб із СПКЯ, зменшення гіперінсулінемії;
 • відновлення спонтанної активності яєчників без виникнення явища багатоплідної вагітності;
 • зменшення кількості зародкових пухирців і дегенеративних яйцеклітин за відсутності зменшення кількості виділених ооцитів;
 • збільшення кількості ембріонів високої якості в пацієнток із СПКЯ;
 • сприяння зменшенню кількості рФСГ і днів стимуляції.

Однією із проблем сучасної медицини, у т.ч. у сфері акушерства та гінекології, є гіпергомоцистеїнемія. Відомо, що шляхи метаболізму гомоцистеїну в організмі людини потребують участі фолатів, вітамінів В6 і В12, кофакторів або ферментних субстратів. Для перетворення надлишку гомоцистеїну на метіонін потрібна висока концентрація активної форми ФК – ​5-метилтетрагідрофолату (5-МТГФ).

З огляду на вищезазначене компанією Аmаxa Pharma було розроблено новітній комбінований сучасний препарат Міофолік, що містить у своєму складі міо-інозитол 2000 мг, ФК 4-го покоління у вигляді біологічно активної форми – ​5-МТГФ 200 мкг та вітамін В12 2,5 мкг. Кожен із компонентів має свої функції.

Міо-інозитол:

 • відновлює овуляцію;
 • нормалізує менструальний цикл;
 • покращує якість ооцитів;

Активна форма ФК:

 • повністю засвоюється в організмі незалежно від можливої мутації гена MTHFR (поліморфізм С677Т);
 • сприяє метаболізму гомоцистеїну;
 • бере участь у процесі клітинного поділу;
 • необхідна для нормального росту та розвитку кровотворної, нервової та імунної систем плода;

Вітамін В12 (ціанокобаламін):

 • сприяє кращому засвоєнню ФК та діє синергічно з нею;
 • запобігає розвитку дефіциту вітаміну В12 та ФК;
 • запобігає виникненню макроцитарної анемії;
 • сприяє покращенню концентрації уваги та пам’яті;
 • знижує дратівливість.

Приймати препарат Міофолік рекомендовано по 2 саше на добу курсом 3‑6 міс.

Показання до прийому Міофоліку: лікування безпліддя у жінок, у т.ч. спричиненого СПКЯ; зниження ризику розвитку патології плода і пролонгування здорової вагітності. Міофолік нормалізує менструальний цикл, знижує ризик гестаційного діабету, преекламп­сії, розвитку дефектів нервової трубки плода, сприяє зменшенню маси тіла та проявів акне й гірсутизму.

Міофолік допомагає пацієнткам зменшити масу тіла на 6% за 6 міс прийому препарату. Після закінчення курсу лікування 53% жінок повністю позбувались акне (Le Donne M., Alibrandi A. et al., 2012).

Далі професор О. М. Носенко зупинилася на питанні застосування міо-інозитолу в андро­логії. Як показують дослідження, у пацієнтів з олігоастенотератозооспермією сперматозоїди повністю вкриті аморфним волокнистим шаром, який знижує їхню рухливість. Прийом міо-інозитолу може допомогти зменшити присутність цього аморфного шару на поверхні сперматозоїдів. Міо-інозитол також відіграє важливу роль в осморегуляції сім’яної рідини (Colone M., Marelli G. et al., 2010), підвищенні мітохондріального потенціалу сперматозоїдів (Arni P. G. et al., 2016).

Міофолік MEN – ​полікомпонентний препарат, що містить у своєму складі міо-інозитол 1000 мг, екстракт плоду Tribulus terrestris 200 мг, L-аргінін 300 мг, L-карнітин 100 мг, активний фолат 200 мкг, вітаміни та мікроелементи.

До ефектів даного препарату відносяться:

 • поліпшення лібідо та потенції;
 • сприяння підвищенню рівня ендогенного тестостерону, кількості та якості сперматозоїдів (на 17% у чоловіків з ідіопатичним безпліддям і на 46% – ​із метаболічними захворюваннями);
 • підвищення рухової активності сперматозоїдів та кількості останніх із високим міто­хондріальним потенціалом;
 • нормалізація гормонального фону;
 • антиоксидантна та імуномоделююча дія;
 • зниження інсулінорезистентності ­(індекс НОМА знижується на 43%) (Oliva M. et al., 2016).

Рекомендовано приймати по 1-2 саше на добу терміном від 3 до 6 міс. Вміст саше слід розчинити у 200 мл води кімнатної температури, ретельно перемішати й випити одразу після приготування.

Торкаючись теми акушерства, доповідач відзначила, що вплив преконцепції та умов внутрішньоутробного середовища на фенотип плода й здоров’я дитини в майбутньому має велике значення. Експерти Міжнародної феде­рації акушерів-гінекологів (FIGO) рекомендують вагітним отримувати ранню комплексну допологову допомогу, яка включає і консультацію з харчування.

Значний негативний вплив на організм плода має гестаційний цукровий діабет. Гіперглікемія може призводити до загрози переривання вагітності, багатоводдя, преклампсії, плацентарної дисфункції, макросомії, діабетичної фетопатії, вад розвитку (spina bifida та ін.). Призначення вагітним добавок із міо-інозитолом та ФК значно знижує ймовірність виникнення цих патологій, а також зменшує оксидативний стрес у плода. Дуже важливо в цих випадках застосовувати активну форму ФК, оскільки її неактивна форма може знижувати чутливість α- і β-фолатних рецепторів до 5-МТГФ. У такому разі дефіцит фолатів може виникати навіть на фоні прийому препаратів ФК.

Концентрація фолатів у сироватці крові матері асоціюється зі ступенем її захищеності від розвитку прееклампсії. У патогенезі даної проблеми лежить ендотеліальна дисфункція та ушкодження ендотелію судин матері, що виникають на фоні фолатного дефіциту. Разом із цим виникає гіпергомоцистеїнемія й у подальшому – ​прееклампсія.

Важливу роль у розвитку гестаційного цукрового діабету грає дефіцит вітаміну В12, який спостерігається у 57% вагітних (Shiao-Yng Chan, 2019).

Препарат Міофолік, що містить міо-­інозитол, біологічно активну форму ФК, вітамін В12, здатен знижувати ризик розвитку гестаційного діабету, прееклампсії у пацієнток із СПКЯ, spina bifida та дефекту нервової трубки у плода.

Підсумовуючи виступ, професор О. М. Носенко акцентувала на наступних висновках.

 • Міо-інозитол є незамінним компонентом як у гінекології та андрології, так і в акушерстві, бере участь у нормальному функціонуванні репродуктивної системи та розвитку ооцитів, сперматозоїдів, гамет, ембріона і плода, а також необхідний для здійснення біологічних ефектів фолатів, інших вітамінів і мінералів, які впливають на перебіг вагітності та стан системи «мати – плацента – плід».
 • Міофолік – ​комбінований сучасний препарат виробництва компанії Аmаxa Pharma для жінок, що містить у своєму складі міо-інозитол 2000 мг, ­­ФК 4-го покоління у вигляді біологічно активної форми – ​5-МТГФ 200 мкг та ­вітамін В12 2,5 мкг. Міофолік нормалізує менструальний цикл, знижує ризик розвитку гестаційного діа­бету, прееклампсії, дефектів нервової трубки плода, сприяє зменшенню маси тіла, проявів акне й гірсутизму. Препарат слід приймати по 2 саше на добу курсом 3‑6 міс на етапі преконцепційної підготовки й під час вагітності у жінок групи ризику для профілактики прееклампсії та гестаційного цукрового діабету.
 • Міофолік MEN – ​новий комбінований препарат для чоловіків, який включає: екстракт плодів якірців – 200 мг, міо-­інозитол – ​1000 мг, L-аргінін – ​300 мг, L-карнітин – ​100 мг, ​5-МТГФ – ​200 мкг, вітаміни С – 90 мг, Е – ​30 мг, В6 – 2,8 мг, селен – ​100 мкг, цинк – ​6 мг. Препарат слід приймати по 2 саше на добу курсом 3‑6 міс для підвищення чоловічої фертильності, рівня тестостерону, кількості та рухливості сперматозоїдів, лібідо й потенції, антиоксидантного та імунного захисту.

Підготувала Іванна Садівська

Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 2 (38) 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Акушерство/гінекологія

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Харчування під час вагітності: що (не) можна їсти

Чи варто змінювати свої харчові звички під час вагітності? Довкола цієї теми є багато суперечностей і рекомендацій, у яких легко заплутатися. Команда платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» спільно з лікарем-дієтологом Тетяною Лакустою з’ясували, чим раціон жінки в цей період особливий та на що слід звернути увагу. ...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Хронічний тазовий біль: сучасні стратегії менеджменту та контролю симптомів

Хронічний тазовий біль (ХТБ) є поширеним патологічним станом, який відзначається у жінок будь-якого віку і супроводжується сексуальною дисфункцією, емоційною лабільністю, аномальними матковими кровотечами, порушенням сечовипускання, розладами з боку кишечника тощо. Пацієнтки, які страждають на ХТБ, часто скаржаться на симптоми тривоги та депресії, що негативно позначається на їхній повсякденній активності, включаючи зниження працездатності та погіршення якості життя [1]. Сьогодні проблема ХТБ є економічним тягарем, пов’язаним із прямими або непрямими медичними витратами, які в середньому в різних країнах світу оцінюються у 4,9 млрд доларів на рік [2]. Раціональна фармакотерапія,спрямована на полегшення та контроль симптомів болю, є ключовою стратегією боротьби із ХТБ...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Оптимізація діагностики й лікування дефіциту заліза та залізодефіцитної анемії у жінок і дівчат репродуктивного віку: клінічний висновок*

Дефіцит заліза є найпоширенішим патологічним станом у світі та однією з п’яти основних причин інвалідності. У той час як низький показник феритину у сироватці крові є діагностичною ознакою залізодефіциту, підвищений його рівень визначається як гострофазовий маркер, що може реєструватися при запальних станах уже в І триместрі вагітності. Відповідно до сучасних настанов, проведення рутинного скринінгу на залізодефіцит у невагітних та вагітних жінок за відсутності ознак анемії не рекомендоване. З огляду на останні літературні дані ця рекомендація має бути переглянута...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Стандарт медичної допомоги «Передчасний розрив плідних оболонок»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.08.2023 № 1533 ...