Використання спрея назального з морською водою Спарклін у хворих після ендоназальних хірургічних втручань

15.11.2020

Стаття у форматі PDF

Широке використання останніми роками ендоназальної хірургії зумовлене зростанням частоти хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і потребує розроблення оптимального післяопераційного ведення хворих, яке значно впливає на остаточний ефект хірургічного лікування.

Для досягнення максимального успіху в хірургічному лікуванні іноді потрібне втручання не тільки на уражених синусах, а й на перегородці та носових раковинах. Незважаючи на використання ендоскопічної техніки, слизовій оболонці порожнини носа завдається досить значна травма. Регенерація епітелію після ендоназальних операцій має вирішальне значення для подальшого стану слизових оболонок й обов’язково має супроводжуватися певними лікувальними діями. У післяопераційному періоді в порожнині носа формуються кров’яні згустки, а також кірки, що утворюються через порушення мукоциліарного кліренсу. Під цими кірками формуються грануляції, а на дні порожнини носа накопичуються серозно-слизові виділення. Нерідко на слизових оболонках порожнини носа з’являються фібринозні нальоти, що значно ускладнюють носове дихання.

Для очищення носової порожнини та відновлення роботи муко­циліарного кліренсу в оториноларингології активно застосовують спреї на основі морської води.

Ми використовували перший в Україні шипучий спрей із морською водою Спарклін виробництва АТ «Фармак» для лікування хворих у після­операційному періоді після ендоназальних хірургічних втручань щодо хронічного риносинуситу.

Метою дослідження було вивчення ефективності використання спрея назального з морською водою Спарклін для носової порожнини у хворих, які перенесли ринохірургічне втручання. Діюча речовина – розчин стерильної ізотонічної морської води 0,9% із додаванням 0,4% СО2.

Матеріали та методи

На базі клініки отоларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» було проведено хірургічне лікування 30 пацієнтів віком від 18 до 57 років із викривленням носової перегородки та хронічним гіпертрофічним ринітом, яким у післяопераційному періоді, крім стандартного лікування, призначався спрей назальний із морською водою ­Спарклін (по 2 вприскування в кожну половину носа 3 р/добу).

До контрольної групи залучили 30 пацієнтів, яким виконувалося хірургічне лікування в обсязі підслизової резекції носової перегородки та радіохвильової дезінтеграції носових раковин; у післяопераційному періоді проводилася стандартна терапія, що включала щоденний після­операційний туалет порожнини носа, промивання порожнини носа водно-сольовими розчинами. У пацієнтів контрольної групи частота застосування водно-сольових розчинів була аналогічною такій спрея назального з морською водою Спарклін в основній групі.

Як критерії клінічної ефективності було обрано дані ендоскопічного дослідження порожнини носа.

Дослідження проводилися на 3-й, 5-й і 7-й післяопераційний день лікування.

При ендоскопічному дослідженні порожнини носа оцінювалися такі зміни слизової оболонки порожнини носа в балах (0-2): набряк (0 – немає набряку, 1 – помірний набряк, 2 – сильний набряк); наявність виділень і кірок (0 – немає, 1 – помірні, 2 – рясні), а також фібринових кірок на ­носових раковинах.

Дані ендоскопічного дослідження порожнини носа обробляли методом варіаційної статистики. Різниця вважалася статистично значущою при достовірній погрішності р<0,05.

Результати й обговорення

На рисунках 1, 2 представлено результати ендоскопічного дослідження порожнини носа в пацієнтів обох груп, отримані на 3-й, 5-й і 7-й після­операційний день лікування.

Істотна різниця в показниках ендоскопічного дослідження спостерігалася на 5-й день – на 18%. Очищення носових раковин від фібринових кірок у пацієнтів, які застосовували ­Спарклін, відбувалося в середньому на 2 доби раніше, ніж у хворих контрольної групи. Побічних небажаних явищ і алергічних реакцій, пов’язаних із застосуванням спрея назального з морською водою ­Спарклін, не спостерігалося.

Висновки

  1. Застосування спрея назального з морською водою ­Спарклін у післяопераційному періоді в пацієнтів після ендоназальних хірургічних втручань сприяє активнішому відновленню слизової оболонки та дихальної функції порожнини носа порівняно з контрольною групою до 18%.
  2. На підставі отриманих результатів спрей назальний із морською водою Спарклін є ефективним протизапальним і відновлювальним засобом у післяопераційному періоді у хворих після ендоназальних хірургічних втручань.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 19 (488), 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

05.01.2021 Пульмонологія та оториноларингологія EPOS 2020: нові погляди на лікування гострого та хронічного риносинуситу

Незважаючи на пандемію коронавірусу, триває активна робота міжнародних наукових медичних товариств із розроблення й оновлення положень чинних рекомендацій щодо діагностики та лікування різноманітних захворювань. Нещодавно Європейське ринологічне товариство представило оновлену версію погоджувального документа стосовно діагностики й лікування гострого та хронічного риносинуситу (РС) і назальних поліпів (НП) (European Position Paperon Rhinosinusitis and Nasal Polyps, EPOS), яка стала відомою в медичному колі під назвою EPOS 2020....

31.12.2020 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Тактика ведення дітей із гострим середнім отитом

Гострий середній отит (ГСО) – найчастіше бактеріальне захворювання в амбулаторній практиці отоларингологів і педіатрів та основна причина призначення антибактеріальної терапії дітям. В еру глобальної боротьби з антибіотикорезистентністю рішення про призначення антибіотика має бути обґрунтованим, а лікарський засіб – володіти протимікробною дією проти збудника інфекційного захворювання....

31.12.2020 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Українсько-польський досвід у лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів

Останнім часом у зв’язку з поширеністю коронавірусної інфекції можливість обміну досвідом між лікарями дещо обмежується. Проте, незважаючи на всю складність епідемічної ситуації у країні, українські вчені продовжують співпрацю з фахівцями з інших країн світу в онлайн-режимі. За підтримки Польської академії наук (ПАН) в Україні 25 вересня 2020 року в режимі онлайн-трансляції відбувся українсько-польський науково-практичний симпозіум «Сучасні погляди на лікування захворювань верхніх дихальних шляхів»....

14.12.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні підходи до лікування риносинуситів із позицій EPOS 2020

Триває низка науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням діагностики та лікування різноманітних захворювань. Нещодавно онлайн-естафету дистанційної післядипломної освіти продовжив конгрес EPOS 2020 – олімпійський факел з вогнем високо тримали оториноларингологи. Провідні вітчизняні фахівці презентували основні положення оновлених рекомендацій з лікування гострого та хронічного риносинуситу (РС) і назальних поліпів (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal polyps, EPOS), які у лютому цього року представило Європейське ринологічне товариство. Протягом двох діб (16, 17 жовтня) тривала активна робота конгресу, під час якого виступили відомі спікери....