Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку»

26.07.2015

26–27 березня 2015 р. в Києві відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку», яка була присвячена 30-річчю з дня заснування кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, яка і була приймаючою стороною на чолі з д.м.н., професором Л.В. Кузнецовою та д.м.н. професором Л.І. Романюк. Захід складався із 7 секцій, 6 з яких проходили паралельно у конференційних залах «Президент Готелю», а 7 – на базі Київської міської клінічної лікарні № 8.

Відкриття конференції. Головуючі: Л.І. Романюк, Є.М. Дитятковська, С.М. Пухлик, Л.В. Кузнецова, М.І. Лисяний, І.С. Зозуля Відкриття конференції. Головуючі: Л.І. Романюк, Є.М. Дитятковська, С.М. Пухлик, Л.В. Кузнецова, М.І. Лисяний, І.С. Зозуля

У роботі конференції взяли участь провідні фахівці галузі з Україні: д.м.н., професор С.М. Недельська (м. Запоріжжя), д.м.н. О.М. Охотнікова (м. Київ), д.м.н. Є.М. Дитятковська (м. Дніпропетровськ), д.м.н. І.В. Гогунська (м. Київ), д.м.н. Т.В. Бездєтко (м. Харків), д.м.н., професор С.В. Зайков (м. Київ), д.м.н., професор Л.В. Беш (м. Львів), д.м.н. Т.Р. Уманець (м. Київ), д.м.н., професор В.Ф. Лапшин (м. Київ), д.м.н., професор С.М. Пухлик (м. Одеса), к.м.н. Л.В. Юдіна (м. Київ), д.м.н., професор М.М. Островський (м. Івано-Франківськ), д.м.н., професор В.Д. Бабаджан (м. Харків), д.м.н., професор Л.В. Болотна (м. Харків).

Також було запрошено відомих іноземних спеціалістів: професор Йоханн Крістіан Вірхов (J. Christian Virchow), FRCP, FCCP, FAAAAI, керівник відділення пульмонології та інтенсивної медицини Медичного центру при Ростоцькому університеті (University of Rostock), Німеччина, головний редактор журналу «Респіраторна медицина», член міжнародної робочої групи GINA. Доповідь професора Вірхова була присвячена питанням впливу останнього перегляду GINA на клінічну практику лікарів; великий інтерес та цілу низку запитань аудиторії викликала емоційна та змістовна доповідь професора Віденського університету Вікторії Гарип – «Основи молекулярної діагностики алергії. Значення молекулярної алергології в практиці лікаря-алерголога та лікарів загальної практики».

Також увага спеціалістів була прикута до роботи паралельної дитячої сесії заходу, модераторами котрої були Т.Р. Уманець, О.М. Охотнікова, Л.В. Беш, В.Ф. Лапшин і в якій взяли участь провідні дитячі та дорослі спеціалісти. У рамках даної сесії були розглянуті такі актуальні питання дитячої алергології, як гастроінтестинальна алергія, сучасні принципи діагностики та лікування алергічного риніту, особливості лікування поєднаної патології астми та алергічного риніту, профілактика алергічної патології у дітей, застосування небулайзерної терапії у даної категорії пацієнтів тощо.

На конференцію було запрошено з доповідями багато суміжних фахівців – отоларингологів, дерматовенерологів, пульмонологів та ін., що сприяє обміну досвідом і більш професійному та ретельному підходу до лікування пацієнтів з алергологічною патологією, які звертаються по допомогу до лікарів суміжних спеціальностей.

Усього під час роботи конференції було заслухано близько 60 доповідей, 9 стендових доповідей, проведено 5 майстер-класів.

У рамках конференції також відбулась виставка фармацевтичних компаній – спонсорів заходу.

Генеральним інформаційним спонсором заходу – журналом «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» було нагороджено доповідачів, які представили найкращі доповіді: к.м.н. Ю.А. Бісюка за доповідь «Імунологічні та генетичні субтипи бронхіальної астми», к.м.н. О.О. Наумову – «Діагностичне значення визначення рівня ферменту діамін-оксидази у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом та перехресною харчовою алергією»; д.м.н. І.В. Гогунську за доповідь «Алгоритми надання допомоги при гострих алергічних станах: анафілаксія та загострення атопічного дерматиту».

У цілому конференція мала дуже високий професійний та науковий рівень, було багато дискусій, під час секційних засідань – запитань аудиторії доповідачам, що, безумовно, є запорукою успішного обміну клінічним досвідом та знаннями з практичних питань. Проведення таких заходів і надалі сприятиме підвищенню професійної підготовки як спеціалістів з алергології, так і лікарів суміжних спеціальностей, які стикаються з даною категорією пацієнтів у своїй повсякденній практиці.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

20.02.2024 Алергія та імунологія Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією. ...

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

23.01.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Контроль свербежу при атопічному дерматиті в дітей

Одним з основних клінічних проявів атопічного дерматиту (АД) у дитячому віці є свербіж. Найчастіше цей симптом виникає вночі, причому його частота помітно збільшується в зимову пору року. Свербіж значно погіршує якість життя пацієнтів, тому важливим завданням у комплексному лікуванні АД є протисвербіжна терапія. Механізми виникнення АД у дітей, особливості діагностики та терапевтичні стратегії боротьби зі свербежем висвітлила головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук, професор Тетяна Рудольфівна Уманець....

04.01.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Коли два краще за один: декілька слів про комбіновані лікарські препарати в разі болю в горлі

Сучасна медицина має значний арсенал різних методів лікування (хірургія, фізіотерапія, рефлексотерапія, лазеротерапія тощо), але найпоширенішим (як і раніше) залишається фармакотерапія. Саме зі створенням нових ліків пов’язують свої надії щодо підвищення ефективності та безпеки лікування найрізноманітніших захворювань як лікарі, так і пацієнти. І ці сподівання вже багато разів виправдовувалися. Отже, які шляхи створення нових лікарських препаратів можливі на сучасному етапі розвитку фармації та медицини?...