Актуальні питання онкогематології

09.07.2016

Погляд головного гематолога

С.В. Клименко С.В. Клименко

Сучасна гематологія охоплює низку розладів кровотворної та лімфатичної систем як з доброякісним, так і зі зло­якісним перебігом, анемії, коагулопатії та клональні захворювання. Показники захворюваності на злоякісні новоутворення кровотворної і лімфатичної систем серед дорослого населення в Україні та інших країнах Європи істотно не розрізняються. Найбільшу частину з них складають хронічні лімфопроліферативні захворювання, переважно злоякісні лімфоми і хронічна лімфоцитарна лейкемія. Неабияка частка припадає і на гострі лейкемії. Останніми роками досягнуто значного прогресу в дослідженні патогенезу лейкемій та лімфом, розроблено нові підходи до їх лікування за допомогою моноклональних антитіл. Розвиток генно-­інженерних технологій сприяв створенню абсолютно нових препаратів, які дозволяють суттєво впливати на перебіг низки онкогематологічних захворювань і навіть принципово змінити їх прогноз або коригувати окремі аспекти перебігу патологічного процесу. Багато нових можливостей з’явилося у зв’язку з удосконаленням методів алло- і аутотранс­плантації стовбурових гемопоетичних клітин. Але актуальність наявних питань не зменшилася. Зокрема, як і раніше, проблемою є пізнє виявлення хворих з множинною мієломою. Точний облік наразі існує тільки щодо спадкових ­коагулопатій, а інші розлади гемостазу діагностуються і моніторуються недостатньо. Таким чином, у галузі гематології існує достатньо найрізноманітніших проблем і завдань, які потребують вирішення.

Актуальні питання в галузі онкогематології, порушені фахівцями під час ХІІІ З’їзду онкологів і радіологів України, прокоментував головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за фахом «Гематологія», доктор медичних наук, професор Сергій Вікторович Клименко.

– З 26 по 28 травня в м. Києві відбувся ХІІІ З’їзд онкологів та радіологів України. У його рамках було проведено декілька секційних засідань, присвячених питанням гематології, яка на сьогодні є однією з найбільш соціально значущих медичних дисциплін. Швидкі темпи розвитку науки, поява нових, часто революційних технологій, необхідність опановувати сучасні методи діагностики та лікування пухлинних хвороб крові вимагають від лікарів безперервної освіти. Тому такою важливою була зустріч спеціалістів для обміну прогресивним досвідом і думками. Вона сприяла підвищенню взаємного наукового інтересу в галузі онкологічної гематології. Під час з’їзду експерти з різних регіонів України та зарубіжних країн, лікарі-практики та спеціалісти-початківці обговорили сучасні тенденції ведення хворих з лімфо- і мієлопроліферативними захворюваннями, методи профілактики й лікування ускладнень хіміотерапії, проблеми діагностики в гематології. Одностайною була думка учасників про необхідність упровадження сучасних алгоритмів обстеження, протоколів лікування гематологічних хворих, що базуються на засадах доказової медицини, використанні високотехнологічного обладнання, нових ефективних препаратів. Наголошу, що важливим завданням онкологічної гематології є розширення доступності трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин для населення в різних регіонах України. Окреслено подальші шляхи з розробки клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гематологічного профілю. Представницький склад учасників з’їзду та серйозна робота організаторів дали змогу обговорити ­багато яскравих ідей і оригінальних пропозицій. У межах розробки За­галь­но­дер­жавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 рр. на секційному засіданні «Досягнення в діагностиці та лікуванні онкогематологічних захворювань» 26 травня учасниками з’їзду розглянуто та підтримано проект заходів з онкологічної гематології. Ці заходи спрямовані на формування єдиного медичного простору в гематології шляхом розробки нормативних документів, що регламентують міжвідомчу взаємодію, забезпечення етапності лікування гематологічних хворих у медичних закладах різного підпорядкування. Значну увагу приділено стратегії розвитку кадрового потенціалу в гематології на центральному та регіональному рівні, підтвердженню компетенції фахівців у галузі гематології на базі незалежних професійних організацій, які продемонстрували свою репрезентативність. Обговорено заходи з реорганізації діяльності гематологічної служби, що передбачають структурні та організаційні зміни, зміцнення її матеріальної бази. До переліку включено заходи, що полегшать хворим гематологічного профілю доступ до повного спектру сучасної консультативно-діагностичної й лікувальної допомоги, підвищать її якість.
Можна впевнено констатувати, що з’їзд сприяв вирішенню важливих задач розвитку гематології України та професійному вдосконаленню присутніх на ньому спеціалістів. Учасники з’їзду успішно та плідно працювали, продуктивно обмінювалися досвідом, новими науковими досягненнями.

Підготувала Снежана Галустова

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина Рак шийки матки. Сучасні рекомендації щодо скринінгу

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ. ...

15.03.2024 Онкологія та гематологія Рекомендації MASAC щодо скринінгу гепатоцелюлярного раку в осіб з гепатитами В та С

У пацієнтів з гепатитами, спричиненими інфікуванням вірусом гепатиту В (ВГВ) та вірусом гепатиту С (ВГС), значно підвищується ризик розвитку термінальної стадії захворювання печінки, гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) та смерті. Захворюваність на ГЦК зростає в багатьох країнах, включаючи США. Цироз, зумовлений інфікуванням ВГВ та ВГС, є основною причиною підвищення захворюваності у США. Також виявлено збільшення кількості випадків неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), причому останній стає найпоширенішою причиною цирозу печінки у США. ...