Актуальні питання онкогематології

09.07.2016

Погляд головного гематолога

С.В. Клименко С.В. Клименко

Сучасна гематологія охоплює низку розладів кровотворної та лімфатичної систем як з доброякісним, так і зі зло­якісним перебігом, анемії, коагулопатії та клональні захворювання. Показники захворюваності на злоякісні новоутворення кровотворної і лімфатичної систем серед дорослого населення в Україні та інших країнах Європи істотно не розрізняються. Найбільшу частину з них складають хронічні лімфопроліферативні захворювання, переважно злоякісні лімфоми і хронічна лімфоцитарна лейкемія. Неабияка частка припадає і на гострі лейкемії. Останніми роками досягнуто значного прогресу в дослідженні патогенезу лейкемій та лімфом, розроблено нові підходи до їх лікування за допомогою моноклональних антитіл. Розвиток генно-­інженерних технологій сприяв створенню абсолютно нових препаратів, які дозволяють суттєво впливати на перебіг низки онкогематологічних захворювань і навіть принципово змінити їх прогноз або коригувати окремі аспекти перебігу патологічного процесу. Багато нових можливостей з’явилося у зв’язку з удосконаленням методів алло- і аутотранс­плантації стовбурових гемопоетичних клітин. Але актуальність наявних питань не зменшилася. Зокрема, як і раніше, проблемою є пізнє виявлення хворих з множинною мієломою. Точний облік наразі існує тільки щодо спадкових ­коагулопатій, а інші розлади гемостазу діагностуються і моніторуються недостатньо. Таким чином, у галузі гематології існує достатньо найрізноманітніших проблем і завдань, які потребують вирішення.

Актуальні питання в галузі онкогематології, порушені фахівцями під час ХІІІ З’їзду онкологів і радіологів України, прокоментував головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за фахом «Гематологія», доктор медичних наук, професор Сергій Вікторович Клименко.

– З 26 по 28 травня в м. Києві відбувся ХІІІ З’їзд онкологів та радіологів України. У його рамках було проведено декілька секційних засідань, присвячених питанням гематології, яка на сьогодні є однією з найбільш соціально значущих медичних дисциплін. Швидкі темпи розвитку науки, поява нових, часто революційних технологій, необхідність опановувати сучасні методи діагностики та лікування пухлинних хвороб крові вимагають від лікарів безперервної освіти. Тому такою важливою була зустріч спеціалістів для обміну прогресивним досвідом і думками. Вона сприяла підвищенню взаємного наукового інтересу в галузі онкологічної гематології. Під час з’їзду експерти з різних регіонів України та зарубіжних країн, лікарі-практики та спеціалісти-початківці обговорили сучасні тенденції ведення хворих з лімфо- і мієлопроліферативними захворюваннями, методи профілактики й лікування ускладнень хіміотерапії, проблеми діагностики в гематології. Одностайною була думка учасників про необхідність упровадження сучасних алгоритмів обстеження, протоколів лікування гематологічних хворих, що базуються на засадах доказової медицини, використанні високотехнологічного обладнання, нових ефективних препаратів. Наголошу, що важливим завданням онкологічної гематології є розширення доступності трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин для населення в різних регіонах України. Окреслено подальші шляхи з розробки клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гематологічного профілю. Представницький склад учасників з’їзду та серйозна робота організаторів дали змогу обговорити ­багато яскравих ідей і оригінальних пропозицій. У межах розробки За­галь­но­дер­жавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 рр. на секційному засіданні «Досягнення в діагностиці та лікуванні онкогематологічних захворювань» 26 травня учасниками з’їзду розглянуто та підтримано проект заходів з онкологічної гематології. Ці заходи спрямовані на формування єдиного медичного простору в гематології шляхом розробки нормативних документів, що регламентують міжвідомчу взаємодію, забезпечення етапності лікування гематологічних хворих у медичних закладах різного підпорядкування. Значну увагу приділено стратегії розвитку кадрового потенціалу в гематології на центральному та регіональному рівні, підтвердженню компетенції фахівців у галузі гематології на базі незалежних професійних організацій, які продемонстрували свою репрезентативність. Обговорено заходи з реорганізації діяльності гематологічної служби, що передбачають структурні та організаційні зміни, зміцнення її матеріальної бази. До переліку включено заходи, що полегшать хворим гематологічного профілю доступ до повного спектру сучасної консультативно-діагностичної й лікувальної допомоги, підвищать її якість.
Можна впевнено констатувати, що з’їзд сприяв вирішенню важливих задач розвитку гематології України та професійному вдосконаленню присутніх на ньому спеціалістів. Учасники з’їзду успішно та плідно працювали, продуктивно обмінювалися досвідом, новими науковими досягненнями.

Підготувала Снежана Галустова

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

25.07.2021 Онкологія та гематологія Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень цього органа у всьому світі, він становить майже 4% усіх солідних пухлин. Щороку у світі виявляють близько 300 тис. нових випадків НКР, а 160 тис. осіб помирають від нього (R.L. Siegel et al., 2020; U. Capitanio et al., 2016). ...

25.07.2021 Онкологія та гематологія Патофізіологія системи гемостазу

За підтримки компанії NovoNordisk цієї весни стартував освітній проєкт для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці». ...

25.07.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід

28-29 травня відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології». У рамках сателітного симпозіуму компанії Novartis було розглянуто сучасні можливості, перспективи та практичний досвід застосування таргетної терапії при меланомі шкіри....

25.07.2021 Онкологія та гематологія Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю

За відсутності інноваційних препаратів для лікування пацієнтів онкогематологічного профілю одним із способів підвищення його ефективності є інтенсифікація режимів хіміотерапії. Це призводить до підвищення частоти токсичних ускладнень і приєднання інвазивних грибкових інфекцій (ІГІ)....