Чому я рекомендую капецитабін в ад’ювантному режимі терапії колоректального раку?

28.03.2016

Статья в формате PDF.


ShparikЗавідувач відділення хіміотерапії Львівського державного онкологічного лікувально-діагностичного центру, доцент Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Ярослав Васильович Шпарик:
– Ад’ювантна терапія капецитабіном передусім найбільш комфортна для пацієнта, адже альтернативою є препарати, які вводяться внутрішньовенно. Це один із небагатьох прикладів в онкології, коли пероральна хіміотерапія (ХТ) є допустимою та ефективною альтернативою внутрішньовенним режимам, що зазначено в міжнародних рекомендаціях. Закордонні джерела також указують на те, що пероральна терапія капецитабіном економічно більш вигідна у зв’язку з відсутністю витрат на допоміжні матеріали для введення, лікування токсичних ефектів, транспортні витрати тощо.
Пероральна ХТ дозволяє уникнути побічних реакцій, безпосередньо пов’язаних з інфузіями. Крім того, сам препарат капецитабіну має меншу токсичність, ніж внутрішньовенні режими, а особливості дозування дозволяють додатково проводити корекцію токсичності.
Також закордонні дослідження доводять, що капецитабін є препаратом вибору для пацієнтів віком понад 75 років. У такій віковій групі доцільність проведення внутрішньовенної ХТ багатьма спеціалістами вважається сумнівною. Хороша переносимість капецитабіну дозволяє нам використовувати його як важливу опцію для лікування літніх хворих, які мають супутню патологію.

Якщо говорити коротко, то я рекомендую капецитабін в ад’ювантному режимі терапії колоректального раку, тому що:
· таблетована терапія більш комфортна для пацієнтів;
· це ефективна альтернатива внутрішньовенним режимам;
· лікування є економічно вигіднішим;
· дозволяє уникнути побічних реакцій, пов’язаних з інфузіями.


Додаткова інформація

Дослідження X-ACT: Капецитабін в ад’ювантній терапії колоректального раку

У рандомізованому міжнародному дослідженні X-ACT доведено ефективність капецитабіну в ад’ювантному режимі терапії колоректального раку. Терапія капецитабіном дозволила збільшити загальну виживаність пацієнтів протягом 3 і 5 років спостереження до 81 та 71% відповідно. Також у дослідженні зазначено, що терапія капецитабіном є більш безпечною для пацієнтів.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

17.05.2023 Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома: епідеміологія, діагностика, лікування

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) є однією з найчастіших причин смерті від злоякісних новоутворень. За кілька останніх десятиліть досягнуто значного прогресу у вивченні епідеміології, факторів ризику та молекулярного профайлу ГЦК. Оновлено підходи до профілактики, скринінгу, діагностики та лікування цієї патології, завдяки чому знижено смертність у багатьох країнах із високим рівнем захворюваності на ГЦК. Проте захворюваність і смертність продовжують зростати у всьому світі, у більшості випадків діагноз ГЦК встановлюють на пізніх стадіях [1]. ...

16.05.2023 Онкологія та гематологія Лейоміома матки

Стандарти медичної допомоги «Лейоміома матки», розроблені на засадах доказової медицини, упорядковують питання організації медичної допомоги, методи діагностики та лікування лейоміоми матки різної локалізації....

16.05.2023 Онкологія та гематологія Оновлені результати п’ятирічного дослідження ІІІ фази KEYNOTE-189

Недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) – злоякісне новоутворення, що посідає одну із перших позицій за смертністю у чоловіків і четверту за кількістю нових випадків захворювання. Рівень захворюваності на рак легені знижується у чоловіків, але продовжує зростати у жінок через зміну звичок щодо куріння. Медіана загальної виживаності пацієнтів із НДРЛ збільшується за рахунок впровадження ефективних методів терапії, що значно покращує клінічні результати та істотно знижує смертність, пов’язану з НДРЛ. Протягом останніх років застосування імунотерапевтичних препаратів – інгібіторів контрольних точок, таких як пембролізумаб, значно впливає на результати лікування пацієнтів із поширеним НДРЛ. ...

16.05.2023 Онкологія та гематологія Вплив терапії комбінацією іксазоміб + леналідомід + дексаметазон на загальну виживаність пацієнтів із множинною мієломою

Множинна мієлома (ММ) – злоякісна плазмоклітинна пухлина, що характеризується анемією, літичним ураженням кісток, втомою, гіперкальціємією та нирковою недостатністю [1]. У 2020 році в світі діагностовано понад 150 000 нових випадків ММ та зафіксовано понад 100 000 випадків смерті [2]. Незважаючи на те що пацієнти з уперше діагностованою ММ мають хорошу відповідь на терапію, у великої частини з них розвивається рефрактерність до лікування або рецидив захворювання....