Використання техніки репозиції хрящів горбинки носа для реконструкції внутрішнього хрящового скелета кінчика носа

19.06.2021

У статті описано клінічний випадок корекції порушення носового дихання на фоні відсутності хрящового каркаса лівої ніздрі з використанням техніки репозиції хрящів горбинки носа. Втручання передбачало реконструкцію внутрішнього хрящового скелета кінчика носа з досягненням естетичного результату.

Ключові слова: порушення носового дихання, хрящовий каркас, кінчик носа, горбинка носа, реконструктивна ринопластика, графт.

Порушення носового дихання зазвичай виникає внаслідок викривлення носової перетинки, гіперплазії носових раковин або розростання поліпів у порожнині носа. Однак відомі випадки, коли дихання погіршується на фоні ослаблення хрящового каркаса ніздрів. Представлений нижче клінічний випадок ведення пацієнтки з порушеним носовим диханням зліва (ускладнення після резекції латерального хряща кінчика носа в дитинстві) включає виконання реконструктивної ринопластики з репозицією хрящів горбинки носа.


Клінічний випадок

Пацієнтка, 23 років, звернулася у клініку зі скаргами на горбинку носа та асиметрію кінчика носа, а також на порушення носового дихання зліва, особливо у положенні лежачи. В анамнезі, за словами пацієнтки, операцій не було. За результатами проведеної комп’ютерної томографії носа порушень з боку прохідності носових шляхів не виявлено. Запланований обсяг хірургічного втручання включав ринопластику із симетризацією хрящів кінчика носа та резекцію горбинки носа.

У ході операції було виявлено відсутність латеральних хрящів кінчика носа зліва та центральної частини хрящового скелета кінчика носа. У ході з’ясування причини відсутності хрящів носа в післяопераційному періоді було встановлено, що пацієнтка в дитинстві зверталася до оториноларинголога зі скаргами на фурункул на слизовій лівої ніздрі. Під місцевою анестезією їй було виконано агресивну резекцію ділянки запалення із хрящами кінчика носа.

Інтраопераційна знахідка відсутності хрящового каркаса носа викликала необхідність проведення реконструктивної ринопластики. Горбинка носа у хрящовому відділі послугувала ауто­трансплантатом для реконструкції кінчика носа.

Репозиція латеральних хрящів спинки носа для відновлення хрящового каркаса кінчика забезпечила такі переваги над іншими варіантами аутотранс­плантатів:

  • відсутність додаткової травми – ​необхідність у використанні вушного графта відпала;
  • відновлення внутрішнього опору ніздрів при вдиханні повітря – ​хрящовий графт зі спинки носа порівняно з вушними хрящами відрізняється своєю більшою несучою силою за рахунок підвищеної щільності, меншої еластичності, більшої товщини, рівної форми. Цей графт у зоні ніздрів відтворив опір хрящового каркаса і забезпечив відновлення здатності ніздрів пропускати повітря;
  • моделювання гострого кінчика носа (репозиція залишкового латерального хряща кінчика носа справа у центральну частину із формуванням кутів хряща, що імітують нормальну анатомію) забезпечило максимально природний результат ринопластики. Низька товщина та підвищена еластичність хряща виступили сприятливими факторами при моделюванні форми кінчика носа;
  • досягнення естетичної мети операції – ​корекція форми носа за рахунок зменшення горбинки шляхом репозиції хрящів, симетризація кінчика носа (рис. 1, 2).

Таким чином, було досягнуто естетичної корекції носа, усунення горбинки, відновлення внутрішнього каркаса носа і, відповідно, клапана лівої ніздрі, що покращило дихання. При цьому був застосований малотравматичний принцип пластики носа, і необхідність у додатковому втручанні для запозичення хрящів із інших анатомічних ділянок відпала. Пацієнтка результатом корекції задоволена.


Висновки

При діагностиці причин порушеного носового дихання необхідно обов’язково проводити комп’ютерну томографію носа. У випадку відсутності порушення з боку прохідності повітря у носовій порожнині слід запідозрити проблеми із клапанним апаратом хрящів носа.

Реконструкція хрящового каркаса кінчика носа шляхом репозиції верхніх відділів латеральних хрящів спинки носа за наявності горбинки носа може розглядатися як пріоритетний метод реконструктивної пластики кінчика носа, що має лікувальний та естетичний ефекти.

Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 2 (45), 2021 р.

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

08.05.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Усі захворювання від нежитю, і лише кілька – від любові... Диференційний підхід до діагностики та лікування нежитю

Весна – чарівний час, що приносить із собою не лише чудове відчуття закоханості, а й банальний нежить, який супроводжується запаленням / подразненням слизової оболонки носа. Цей патологічний симптом заважає магії любові та розвитку близьких стосунків, але може бути ознакою декількох захворювань, найчастіше – першим симптомом гострого риносинуситу (ГРС) або алергічного риніту (АР) [3]. Тоді перед лікарем постає непросте завдання, адже, щоб допомогти пацієнту зберегти теплі весняні почуття, необхідно спочатку діагностувати захворювання, а потім – призначити найефективнішу комбінацію ліків. Спробуємо разом розібратися та знайти оптимальне вирішення цієї, на перший погляд, дуже простої проблеми....

23.04.2024 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Біль при риносинуситі: запитання та відповіді

Риносинусит (РС) є одним із найчастіших захворювань у первинній медичній практиці. Трьома найбільш чутливими й специфічними симптомами гострого РС є виділення з носа, закладеність носа, лицевий і головний біль. Неконтрольований гострий біль значно погіршує якість життя пацієнтів із РС: спричиняє психоемоційні розлади, знижує працездатність і соціальну активність, сприяє хронізації больового синдрому і збільшує вартість лікування. Отже, полегшення болю при РС є найпершим завданням лікаря....

23.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Біль у горлі: сучасне мистецтво лікування

У всьому світі біль у горлі, зумовлений запальними захворюваннями горла (ЗЗГ), є найчастішою причиною звернень до лікарів загальної практики та оториноларингологів; із ним пов’язано ≈25% відвідувань лікаря. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, >100 соматичних захворювань із провідним інфекційно-залежним і токсико-алергічним механізмом пов’язані саме із ЗЗГ. Здебільшого причина болю в горлі – ​гостре запалення інфекційного ґенезу: ГТ, ГФ і ГРВІ....

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Призначення антибактеріальних препаратів при гострому риносинуситі відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності

Антибіотикорезистентність (АБР) визнано загрозою для глобального здоров’я, яка щороку спричиняє мільйони смертей в усьому світі. Невідповідне та надмірне використання антибіотиків (АБ) зумовлює підвищення стійкості мікробних збудників і негативно впливає на ефективність цих дуже важливих лікарських засобів. Завдяки Глобальному плану дій щодо АБР Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) працює над поліпшенням нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів і скороченням нераціонального використання АБ. ...