Використання техніки репозиції хрящів горбинки носа для реконструкції внутрішнього хрящового скелета кінчика носа

19.06.2021

У статті описано клінічний випадок корекції порушення носового дихання на фоні відсутності хрящового каркаса лівої ніздрі з використанням техніки репозиції хрящів горбинки носа. Втручання передбачало реконструкцію внутрішнього хрящового скелета кінчика носа з досягненням естетичного результату.

Ключові слова: порушення носового дихання, хрящовий каркас, кінчик носа, горбинка носа, реконструктивна ринопластика, графт.

Порушення носового дихання зазвичай виникає внаслідок викривлення носової перетинки, гіперплазії носових раковин або розростання поліпів у порожнині носа. Однак відомі випадки, коли дихання погіршується на фоні ослаблення хрящового каркаса ніздрів. Представлений нижче клінічний випадок ведення пацієнтки з порушеним носовим диханням зліва (ускладнення після резекції латерального хряща кінчика носа в дитинстві) включає виконання реконструктивної ринопластики з репозицією хрящів горбинки носа.


Клінічний випадок

Пацієнтка, 23 років, звернулася у клініку зі скаргами на горбинку носа та асиметрію кінчика носа, а також на порушення носового дихання зліва, особливо у положенні лежачи. В анамнезі, за словами пацієнтки, операцій не було. За результатами проведеної комп’ютерної томографії носа порушень з боку прохідності носових шляхів не виявлено. Запланований обсяг хірургічного втручання включав ринопластику із симетризацією хрящів кінчика носа та резекцію горбинки носа.

У ході операції було виявлено відсутність латеральних хрящів кінчика носа зліва та центральної частини хрящового скелета кінчика носа. У ході з’ясування причини відсутності хрящів носа в післяопераційному періоді було встановлено, що пацієнтка в дитинстві зверталася до оториноларинголога зі скаргами на фурункул на слизовій лівої ніздрі. Під місцевою анестезією їй було виконано агресивну резекцію ділянки запалення із хрящами кінчика носа.

Інтраопераційна знахідка відсутності хрящового каркаса носа викликала необхідність проведення реконструктивної ринопластики. Горбинка носа у хрящовому відділі послугувала ауто­трансплантатом для реконструкції кінчика носа.

Репозиція латеральних хрящів спинки носа для відновлення хрящового каркаса кінчика забезпечила такі переваги над іншими варіантами аутотранс­плантатів:

  • відсутність додаткової травми – ​необхідність у використанні вушного графта відпала;
  • відновлення внутрішнього опору ніздрів при вдиханні повітря – ​хрящовий графт зі спинки носа порівняно з вушними хрящами відрізняється своєю більшою несучою силою за рахунок підвищеної щільності, меншої еластичності, більшої товщини, рівної форми. Цей графт у зоні ніздрів відтворив опір хрящового каркаса і забезпечив відновлення здатності ніздрів пропускати повітря;
  • моделювання гострого кінчика носа (репозиція залишкового латерального хряща кінчика носа справа у центральну частину із формуванням кутів хряща, що імітують нормальну анатомію) забезпечило максимально природний результат ринопластики. Низька товщина та підвищена еластичність хряща виступили сприятливими факторами при моделюванні форми кінчика носа;
  • досягнення естетичної мети операції – ​корекція форми носа за рахунок зменшення горбинки шляхом репозиції хрящів, симетризація кінчика носа (рис. 1, 2).

Таким чином, було досягнуто естетичної корекції носа, усунення горбинки, відновлення внутрішнього каркаса носа і, відповідно, клапана лівої ніздрі, що покращило дихання. При цьому був застосований малотравматичний принцип пластики носа, і необхідність у додатковому втручанні для запозичення хрящів із інших анатомічних ділянок відпала. Пацієнтка результатом корекції задоволена.


Висновки

При діагностиці причин порушеного носового дихання необхідно обов’язково проводити комп’ютерну томографію носа. У випадку відсутності порушення з боку прохідності повітря у носовій порожнині слід запідозрити проблеми із клапанним апаратом хрящів носа.

Реконструкція хрящового каркаса кінчика носа шляхом репозиції верхніх відділів латеральних хрящів спинки носа за наявності горбинки носа може розглядатися як пріоритетний метод реконструктивної пластики кінчика носа, що має лікувальний та естетичний ефекти.

Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 2 (45), 2021 р.

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

18.09.2021 Пульмонологія та оториноларингологія Місце макролідів у лікуванні гострого бронхіту бактеріального ґенезу

24-25 червня 2021 року відбувся ІІ Міжнародний медичний онлайн-форум міжсекторальної взаємодії лікарів STOP INFECTIONS, що об’єднав фахівців різних медичних спеціальностей для обговорення проблеми зниження ефективності антибіотиків (АБ) і пошуку нових підходів у боротьбі з АБ‑резистентністю (АБР). Учасники мали змогу прослухати доповіді провідних експертів з різних країн щодо цього питання з метою підвищення компетентності та покращення результатів для пацієнта....

13.09.2021 Пульмонологія та оториноларингологія Диференційна діагностика середніх отитів

Що пандемія коронавірусної хвороби (COVID‑19) змінила в частоті та перебігу отитів? Весною 2020 р. у зв’язку з карантинними заходами зменшилася кількість усіх респіраторних інфекцій, які є найчастішою причиною середніх отитів, отож їх стало менше. Проте в міру згасання епідемії з весни 2021 р. почала зростати й частота отитів. Нині ми спостерігаємо кількість середніх отитів, яка була в доковідний час. Коронавірус не є їх причиною, тому етіологія й перебіг отитів не змінилися. Отже, в діагностиці та лікуванні ми можемо орієнтуватися на перевірені схеми та засоби, що пропонують останні рекомендації....

13.09.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Новий інструмент точніше прогнозує ризик розриву церебральної аневризми з її розвитком

Проста модель прогнозування може більш точно передбачити розрив аневризми протягом 1 року після її виявлення та розвитку при візуалізації, показало нове дослідження. Модель прогнозування «трьох S» (Size, Site, Shape) заснована на 3 незалежних предикторах розриву (розмір, місце і форма) і може бути використана як «відправна точка» для визначення стратегії, відзначають дослідники. ...

12.09.2021 Пульмонологія та оториноларингологія Роль інгаляційних кортикостероїдів у лікуванні бронхообструктивного синдрому

2 червня за підтримки Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ) і групи компаній «МедЕксперт» відбулася фахова науково-практична онлайн-конференція «Академія сімейного лікаря». Програма заходу була орієнтована на лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів і лікарів суміжних спеціальностей. Серед представлених доповідей чималу увагу було приділено хронічним захворюванням дихальних шляхів. Доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Уляна Богданівна Чуловська детально розповіла про роль інгаляційних кортикостероїдів (ІГКС) у лікуванні бронхообструктивного синдрому....