Нанотехнології та природний захист: нова парадигма в лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів

02.01.2024

Стаття у форматі PDF

Біль у горлі – одна із найчастіших причин звернень до сімейного лікаря. У переважній більшості випадків біль у горлі є проявом гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), за яких призначення антибіотиків (АБ) є недоцільним. Водночас нераціональна антибіотикотерапія зумовлює індивідуальну та глобальну антибактеріальну резистентність, що сприяє підвищенню рівня смертності та захворюваності серед пацієнтів.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала резистентність до антимікробних препаратів однією з трьох головних глобальних проблем охорони здоров’я [1]. Постійне зростання показників стійкості до АБ підкреслює нагальну потребу в інноваційних рішеннях. У даному контексті варто звернути увагу на застосування нанорозмірних частинок металів, які постають як багатообіцяльна альтернатива традиційним антимікробним агентам [2], зокрема, наносрібло вже «увірвалося» в клінічну практику; та зміцнення власних захисних сил організму, що з огляду на зазначену проблему сприятиме зменшенню кількості епізодів гострого болю у горлі, а отже, зменшує ризик нераціонального застосування АБ.

Наносрібло проти бактерій, грибів і вірусів

Серед різних типів наночастинок (НЧ) саме НЧ срібла (AgNP) виділяються як один із найпотужніших антимікробних агентів [3]. Протимікробна активність AgNP змінюється відповідно до її розміру. При збільшенні розміру антимікробна активність знижується. Одним із фундаментальних аспектів протимікробної дії AgNP є їхня взаємодія з мембраною мікробної клітини. AgNP мають дивовижну здатність порушувати проникність мембран і перешкоджати клітинному диханню [4]. Це ­порушення пов’язане зі зв’язуванням AgNP із клітинною ­мембраною та проникненням у неї, що впливає на її цілісність. Крім того, AgNP можуть взаємодіяти з тіоловими ­групами в мікробних клітинах. Ця взаємодія здатна спровокувати вироб­лення активних форм кисню (АФК), що порушує роботу дихальних ферментів і зрештою спричиняє загибель мікробної клітини [4]. Деякі дослідження показують, що AgNP вбивають або пригнічують ріст стійких бактерій шляхом виробництва іонів Ag+. У такому випадку окисно-відновна реакція відбувається всередині бактеріальної клітини під час впливу AgNP, що зумовлює виробництво Ag+ внаслідок їхнього окислення [5].

Було також показано, що AgNP мають потужні протигрибкові властивості, засновані на їхніх структурних характеристиках. Переважно сферичні та невеликі за розміром НЧ мають потенційну роль у боротьбі з різними фітопатогенними грибковими штамами.

Механізм дії AgNP як противірусного та віруліцидного засобу вже вивчений щодо кількох вірусів з оболонкою [6, 7]. Віруліцидні агенти відрізняються від вірусостатичних тим, що діють безпосередньо на вірус, швидко лізуючи вірусні мембрани при контакті або зв’язуючись із білками оболонки вірусу. Є припущення, що AgNP зв’язуються з ділянками дисульфідних зв’язків глікопротеїну gp120 вірусної оболонки та інгібують вірус.

З огляду на вищезазначені аспекти на особливу увагу заслуговує КОЛДІСЕПТ наноСІЛЬВЕР від компанії «Альпен Фарма», який містить ­наноколоїдне срібло (AgNP) у вигляді ­нанопластинок, що дозволяє їм легко прилипати до різноманітних поверхонь, у т. ч. бактерій і ­вірусів. ­КОЛДІСЕПТ наноСІЛЬВЕР випускається в трьох формах: назальний спрей, спрей для горла та вушні краплі.

КОЛДІСЕПТ наноСІЛЬВЕР спрей для горла є ефективною допомогою при лікуванні запалення слизових оболонок порожнини рота та горла, запалення мигдаликів, станів після видалення мигдаликів. Він містить комбінацію наноколоїдного срібла, екстракту ірландського моху, мінеральних солей та м’яти перцевої. Завдяки унікальній комбінації діючих речовин ­КОЛДІСЕПТ наноСІЛЬВЕР чинить комплексну дію при запаленні слизової оболонки горла вірусної та бактеріальної етіології: стримує зростання бактерій, зменшує симптоми запалення, такі як біль і печіння в горлі, зволожує суху слизову оболонку горла та підтримує її регенерацію. AgNP у комплексі з екстрактом ірландського моху створює захисний шар гелю, який перешкоджає проникненню інфекції. Водний розчин мінеральних солей натрію, калію, кальцію та магнію, які входять до складу препарату, очищає горло, зменшує набряк слизової оболонки горла та носа і підтримує регенерацію подразнених  слизових оболонок. А олія м’яти перцевої знижує подразнення слизових оболонок, допомагає очистити носові ходи, полегшує кашель та покращує комфорт при диханні. Отже, КОЛДІСЕПТ наноСІЛЬВЕР спрей для горла – це сучасне мистецтво захисту від вірусів і бактерій, що з успіхом може використовуватись для місцевого лікування запальних захворювань горла та мигдаликів.

Природні засоби при болю в горлі

Для стримування зростання антибіотикорезистентності в лікуванні пацієнтів із гострим болем у горлі важливо проводити терапію, спрямовану на зменшення частоти епізодів гострої інфекції в горлі, зниження ризику повторних захворювань і зменшення потреби у застосуванні антибіотиків. Опитування серед медичних працівників показало, що «природні засоби» рекомендуються для лікування інфекцій горла, зокрема хронічного тонзилофарингіту [8]. У цьому опитуванні 59% респондентів повідомили про застосування гомео­патичних лікарських засобів для лікування хронічного тонзилофарингіту, серед яких найчастіше призначався SilAtro-5-90 (Тонзилотрен) – у 38% випадків, 28% – фітотерапії, 37% – вітамінів.

Тонзилотрен – комплексний гомеопатичний лікарський засіб, який застосовується за принципами Non-individual homeopathic treatment та продається без рецепта в багатьох країнах для лікування гострого та хронічного тонзиліту. Про перший клінічний досвід із застосуванням SilAtro-5-90 при рецидивуючому (хронічному) тонзиліті було повідомлено в 1950-х роках.

У 2001 році було проведено багатоцентрове плацебо-контрольоване подвійне сліпе дослідження за участю пацієнтів із гострою катаральною ангіною. Результати продемонстрували значну перевагу Тонзилотрену над плацебо за впливом на всі типові симптоми тонзиліту. Майже 85% пацієнтів у групі гомеопатичного засобу відзначили помітний ефект від лікування протягом перших 4 днів, натомість 2/3 хворих у групі плацебо не відчули жодного ефекту. Лише 3 (3,8%) учасників групи гомеопатії припинили дослідження передчасно на противагу 55% осіб у групі плацебо [9].

В іншому багатоцентровому рандомізованому контрольованому відкритому дослідженні за участю 143 дітей із хронічним тонзилітом порівнювали ефективність застосування препарату Тонзилотрен додатково до стандартного лікування (тестова група) та лише стандартного лікування (контрольна група). У цьому дослідженні дітей спостерігали 18 міс, протягом яких тестова група отримувала лікування препаратом Тонзилотрен у 3 етапи по 2 міс. Було показано, що загальні симптоми хронічного тонзиліту, як-от втома, зниження апетиту, зміни температури тіла, в тестовій групі зменшилися набагато більшою мірою, ніж у контрольній. У пацієнтів, які отримували Тонзилотрен, спостерігалося більш виражене зменшення специфічних для тонзиліту симптомів порівняно з дітьми, котрим надавали лише стандартне лікування [10].

В міжнародному прагматичному рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні 256 пацієнтів (віком 6-60 років) із рецидивуючим тонзилітом середнього ступеня тяжкості були рандомізовані для отримання препарату SilAtro-5-90 на додаток до стандартного симптоматичного лікування або для отримання тільки стандартного лікування. Було встановлено, що Тонзилотрен достовірно знижує частоту повторних епізодів гострої інфекції горла та ризик її виникнення ­(коефіцієнт ризику 0,45; р=0,0002); достовірно зменшує потребу в застосуванні антибіотиків при повторних епізодах гострої інфекції горла. Так, у групі Тонзилотрену антибіотики були необхідні лише у 37% випадків, тоді як у контрольній групі їх потребували у 58,2% випадків (р=0,0008) [11].

У дослідженні T. Ostermann, A.L. Park і співавт., присвяченому аналізу економічної ефективності терапії SilAtro-5-90 у терапії рецидивуючого тонзиліту порівняно зі звичайним лікуванням, зроблено висновок на користь комплексної гомеопатичної терапії. Результати свідчать про важливість розгляду Non-individual homeopathic treatment при лікуванні болю в горлі в осіб із рецидивуючим тонзилітом (із соціально-економічного погляду). Це також підкреслює роль, яку може відігравати SilAtro-5-90 як допоміжна терапія в стратегії «без  АБ» або «відтермінованих АБ» для лікування болю в горлі, сприяючи в такий спосіб боротьбі з антибіотикорезистентністю. Окрім того, лікування SilAtro-5-90 дозволяє уникнути зайвої тонзилектомії та супутніх витрат для пацієнтів через операцію [12]. Отже, ґрунтуючись на даних клінічних досліджень, Тонзилотрен має рівень доказовості 1b і може з успіхом застосовуватися в лікуванні пацієнтів з гострим і хронічним тонзилітом на будь-якій стадії лікування та реабілітації.

Висновки

Нова парадигма в лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів, яка сприятиме зниженню антибіотикорезистентності, – це інноваційний підхід з використанням наночастинок (AgNP) у поєднанні з комплексним гомеопатичним лікуванням (SilAtro-5-90).

AgNP мають віруліцидний і бактерицидний ефекти широкого спектра дії.

Для місцевого лікування як альтернативу стандартним методам терапії бактеріальних та вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів можна розглядати Колдісепт наноСІЛЬВЕР.

Тонзилотрен (SilAtro-5-90) є дієвим лікарським засобом системного лікування гострих тонзилітів (швидко усуває симптоми, запобігає прогресуванню захворювання, прискорює одужання) і хронічних (рецидивуючих) тонзилітів (знижує ризик виникнення і кількість повторних епізодів болю в горлі, потребу в застосуванні АБ).

Список літератури знаходиться в редакції.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 22 (559), 2023 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

24.03.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Досвід застосування комплексних препаратів у хворих із гострим вірусним і поствірусним риносинуситом

Риносинусит (РС) незмінно потрапляє до десятки найпоширеніших діагнозів в амбулаторній лікарській практиці та посідає 5-те місце серед захворювань, щодо яких призначається антибактеріальна терапія [1]. Симптоми гострих РС маніфестують тоді, коли уражаються слизові оболонки приносових пазух і порожнини носа. Оскільки слизова оболонка носа та приносових пазух – ​єдине ціле, гострий запальний процес уражатиме ці слизові оболонки, а ізольоване запалення слизової оболонки порожнини носа чи будь-якої з приносових пазух може визначатися при хронічних захворюваннях [2]. Це обґрунтовує доцільність використання терміна «РС». ...

24.03.2024 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ефективність ефірних олій у лікуванні гострої застуди

Застуда та інші інфекції дихальних шляхів – актуальна проблема охорони здоров’я через високий рівень захворюваності, що перевищує такий інших інфекційних патологій. З метою підвищення кваліфікації лікарів загальної практики та обміну досвідом з актуальних питань лікування інфекційних захворювань у лютому була проведена науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра» за участю провідних вітчизняних спеціалістів-практиків....

13.03.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ефективність застосування натурального комплексу на основі респіраторного пробіотика Lactobacillus helveticus MiMlh5 і гіалуронової кислоти при хронічному фарингіті та хронічному тонзиліті

Хворі на хронічний фарингіт (ХФ) і хронічний тонзиліт (ХТ) складають вагому частку пацієнтів у щоденній практиці оториноларингологів та лікарів сімейної медицини в усьому світі. Симптоми ХФ і ХТ досить суттєво впливають на якість життя хворих (дискомфорт, відчуття стороннього тіла в глотці, сухий кашель від подразнення в горлі, неприємний запах із рота), змушують пацієнтів звертатися до спеціалістів у галузі патології верхніх дихальних шляхів, гастроентерологів, психотерапевтів, психологів....

06.03.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Цинабсин у лікуванні пацієнтів із гострим та хронічним риносинуситом

Пацієнти з риносинуситами (РС) складають ≈30% усіх хворих оториноларингологічного профілю, причому їхня кількість продовжує зростати через тенденцію до ослаблення місцевого та системного імунітету популяції світу, збільшення кількості випадків алергічних реакцій та наростання резистентності мікроорганізмів. Основними клінічними ознаками РС є утруднене носове дихання, виділення з носа та головний біль, які значно знижують якість життя пацієнтів. Окрім того, РС може спричиняти орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення, погіршувати функцію нижніх відділів дихальної системи та несприятливо впливати на стан серцево-судинної системи....