ІІ З’їзд цитопатологів України: «Можливості морфологічних методів у верифікації пухлинних і непухлинних захворювань на сучасному рівні»

08.01.2024

У листопаді 2023 року відбувся ІІ З’їзд цитопатологів України, організований ДНП «Національний інститут раку» та ГО «Українська асоціація цитопатологів». 

Відкрила з’їзд голова оргкомітету, генеральна директорка ДНП «Національний інститут раку» Олена Єфіменко, яка відмітила, що саме в інституті відбувалося становлення вітчизняної цитопатології та всіх етапів її історичного розвитку. Олена Володимирівна підкреслила також необхідність запровадження навчальної спеціальності «Цитопатологія».

О. Єфіменко подякувала співробітникам інституту за розвиток цитопатології в надзвичайно складних умовах воєнного стану та їх активний обмін досвідом з фахівцями і лікарями інших наукових, освітніх установ та закладів охорони здоров’я з метою безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації лікарів на благо пацієнтів.

З вітальним словом виступила також співголова оргкомітету, президентка ГО «Українська асоціація цитопатологів», старший науковий співробітник ДНП «Національний інститут раку», доктор медичних наук, професор Л.С. Болгова. Вона підкреслила важливість предмету цитопатологія для лікарів різних профілів – цитопатологів, патологоанатомів, лікарів клінічної лабораторної діагностики, а також лікарів загальної практики – сімейної медицини, фахівців судово-медичної цитопатології та гістології, біології, студентів медичних і біологічних вишів України. Науковці, працівники сфери охорони здоров’я активно розробляють нові сучасні підходи та впроваджують основні принципи, методи цитологічної диференційної діагностики доброякісних і злоякісних пухлин людини різних локалізацій і різного генезу, які можна використовувати в умовах поліклініки, в стаціонарі і під час операції, з метою вибору ефективного лікування, спрямовані на збереження якості життя, працездатності українців як трудового потенціалу країни, особливо в складний воєнний час.

Зареєстровано понад 150 учасників ІІ з’їзду цитопатологів. Наприкінці роботи з’їзду учасники прийняли рішення про необхідність використовувати додаткові методи дослідження для встановлення оптимального морфологічного діагнозу.

За матеріалами та фото https://unci.org.ua/

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 5 (84) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....